Конспект уроку на тему: "Фінікія та Палестина"

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: розкрити роль і значення Давньоєврейсько­го та Халдейського царств в історії стародавнього світу; охарактеризувати періоди правління царів Давида та Соломона; розкрити роль Біблії як історичного джерела вивчення давньої історії та основ християнського вчен­ня; розвивати логічне мислення, вміння працювати з історичними джерелами; виховувати почуття співпере­живання, взаємодопомоги, норми християнської етики.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть: називати дати важливих подій теми; показувати на карті територію Давньоєврейського царства; описувати найзначніші пам'ятки культури давньоєврейського народу; поясню­вати причини занепаду Давньоєврейського царства; ви­словлювати особисте ставлення до загарбницьких війн.

Обладнання: мультимедійна презентація, атласи, настінна карта, ілюстрації.

Тип уроку: комбінований з використанням мульти­медійних технологій.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Багато цікавого ми з вами уже ді­знались, подорожуючи країнами стародавнього світу. Щоб продовжити нашу подорож, треба здо­лати деякі випробування, де ви можете застосу­вати ваші знання. Щоб іти далі, нам потрібні дві армії розумників.

Правила для учнів

1. Швидко розподіліть ролі в групі, визначивши, хто буде головою, посередником, секретарем, доповідачем. Намагайтеся виконувати різні ролі.
2. Починайте висловлюватися спочатку за ба­жанням, а потім по черзі.
3. Дотримуйте правил активного слухання, го­ловне – не перебивайте один одного.
4. Обговорюйте ідеї, а не учнів, які висловили цю ідею.
5. Утримуйтесь від оцінок та образ учасників групи.
6. Намагайтесь дійти спільної думки, хоча в де­яких випадках у групі може бути особлива думка і вона має право на існування.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Учитель. Перша битва з "Двома неправильни­ми відповідями". Допоможіть знайти правильну!

Завдання 1 – картка 1. (Правильна відпо­відь – 1 бал)
Відповіді: 1 В; 2 А; 3 В; 4 Б; 5 А; 6 В; 7 В; 8 А; 9 Б; 10 Б.

Завдання 2. Гра "Упізнай героя" – картка 2. (Правильна відповідь– 2 бали)
Відповіді: 1 Хаммурапі; 2 Навуходоносор II; З Гільгамеш; 4 Ассаргадон.

Завдання 3. Хронологічні задачі – картка 3. (Правильна відповідь – 2 бали)
Відповіді: 1 – 612; 2 –19.

Учитель. Ну що ж, ви перемогли в цьому по­єдинку, тому ми помандруємо далі, назустріч но­вим пригодам.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель. Сьогодні ми ознайомимось з краї­нами, розташованими на східному узбережжі Се­редземного моря, – Фінікією та Палестиною.

Метод "Юний картограф"

Проаналізуйте карту в історичному атласі і дайте відповіді на запитання.

1. Знайдіть на карті Фінікію. Визначте, як гео­графічне положення країни впливало на її природно-кліматичні умови.
2. Чому, на вашу думку, основними заняттями фінікійців стали мореплавставо, торгівля та ремесло?
3. Знайдіть на карті найбільші міста Фінікії.

Робота з підручником

Працюючи в групах, прочитайте текст підруч­ника про винаходи фінікійців і підготуйте по­відомлення.

1-ша група. Винайдення алфавіту

Картка 1

1. Які дві річки протікають територією держав Дворіччя?

А Ніл і Тигр;
Б Ніл і Євфрат;
В Тигр і Євфрат.

2. Храм у вигляді східчастої вежі у країнах Дворіччя називався...:

А зіккурат;
Б піраміда;
В курган.

3. До якої затоки впадають річки Тигр та Євфрат?

А Амурську;
Б Бенгальську;
В Перську.

4. Назвіть два перших царства, що виникли на території Дворіччя.

А Ур та У рук;
Б Шумер та Аккад;
В Вавилон та Ассирія.

5. Як давні греки називали територію Дворіччя?

А Месопотамія;
Б Вавилонія;
В Долина двох річок.

6. Який цар першим видав писані закони?

А Рамзес II;
Б Тутмос III;
В Хаммурапі.

7. Столиця Ассирії.

А Ур;
Б Вавилон;
В Ніневія.

8. Як перекладають назву міста Вавилон?

А Божі ворота;
Б Місто Бога;
В Святе місто.

9. Яке плодове дерево, що росте на території Дворіччя, називають "деревом життя"?

А Мандаринове дерево;
Б фінікову пальму;
В лимонне дерево.

10. У жителів Дворіччя Еа був богом...:

А неба;
Б води;
В землі.

Картка 2

Упізнай героя

1. Один із найдавніших законодавців у світі, що перетворив Вавилон на могутню державу Дворіччя. Його ім'я згадано в Біблії.

2. За часів його правління Вавилон перетворив­ся на нездоланну фортецю та одне з найкра­сивіших міст стародавнього світу.

3. Цей герой здійснив чимало подвигів, адже боги дали йому надзвичайну силу. Він здолав чимало перешкод, щоб дістати квітку без­смертя для свого побратима з дна морського, але коли дістав – заснув і її з'їла змія.

4. За його правління Ассирія стала наймогутнішою державою завдяки успішним загарб­ницьким війнам. Саме цей цар наказав у своїй столиці Ніневії – "місті крові" – башти і сті­ни вкривати шкірою, здертою з тіл полонених.

Картка 3

Хронологічні задачі

1. Скільки минуло років від дати затоплення Ніневії до народження Христа?

2. Скільки століть розділяють час будівництва єгипетських пірамід та створення садів Семіраміди?

2-га група. Винайдення скла та пурпурової фарби.

3-тя група. Мореплавство.

4-та група. Колонії Фінікії.
(Виступи груп.)

Запитання

1. Чому на гербі Лівану, на території якого в дав­нину була розташована Фінікія, зображено кедр?
2. Чому подорож фінікійців навколо Африки тривала довгих три роки?
3. У чому була принципова відмінність давньо­єгипетського та фінікійського письма?

Географічне положення Палестини

Метод "Юний картограф"

Схематично намалюйте у зошиті територію Палестини (вчитель зображує на дошці).

Повідомлення учнів, що отримали випереджальне завдання (виступ туристичних агентів про Мертве море)

Мертве море – одна з найбільш солоних во­дойм світу, яку також називають Солоним, – ді­стало таку назву через те, що в його водах рівень концентрації солей і мінеральних речовин на­стільки високий, що у ньому практично немає живих організмів. Здавна тут видобували калійні та інші солі та лікувальну грязь.

Чотири тисячі років тому давньоєврейські племена розпочали завоювання Палестини. Хананеї та філістимляни, які жили тут, чинили їм запеклий опір, але євреї перемогли і завоювали країну. Власне слово "євреї" означає "зарічані люди". Вони переселилися до Ханаану з-за річки Євфрат. Давні єврейські племена були кочовими. Із місця на місце переганяли вони великі отари худоби, від яких отримували м'ясо, молоко, вов­ну і шкури.

У Біблії, де міститься багато історичних по­дробиць про життя стародавніх євреїв, йдеться про те, як до Ханаану прийшло плем'я на чолі з вождем Авраамом із міста Ур, що у Дворіч­чі. Бог, за Біблією, наказав їм оселитися тут, промовивши: "Я дам тобі та потомству твоєму землю скитания твого, весь край ханаанський, на вічне володіння". Близько 1700 р. до н. е. плем'я на чолі з Авраамом із міста Ур переселилось до Палестини.

Біблія як історичне джерело вивчення давньої історії

Метод "Мозковий штурм"

1. Що ви знаєте про Біблію?
2. Хто її автор?
(Відповіді учнів)

Учитель. Близько VII ст. до н. е. єврей­ським народом була створена Біблія. Ця назва походить від назви міста Бібл, жителі якого пер­шими почали виробляти папір в Передній Азії. Книжки з паперу почали називати біблами, або бібліями.

Біблія містить Старий та Новий Завіти. У Ста­рому Завіті йдеться про створення світу Богом (за свідченнями Біблії, це сталося 3760 року до н. е.), перших людей, Всесвітній потоп, переселення єв­реїв до Ханаану, вавилонський полон. Його утво­рено з окремих книг, написаних різними авторами.

Для християн Біблія – це Боже Слово, яке, хоч і було написано людьми, вважається богонатхненним.

Історики знайшли археологічні та письмові підтвердження окремих фактів, про що згадано в Біблії. У нижній течії Тигру та Євфрату архео­логи знайшли наукові свідчення про повінь-катастрофу на цих річках: такі тривалі повені могли закарбуватися в пам'яті людей у вигляді міфу про Всесвітній потоп. Окрім цього, у Старому Завіті є цінні відомості про історію Давньої Палестини, про життя єврейського народу, його відносини із сусідніми державами – Вавилоном, Ассирією та навіть Римом.

Висновок. Біблія є важливим джерелом знань з історії Давнього Сходу.

Евреї в Єгипті

Повідомлення учнів, що отримали випереджальне завдання (виступ туристичних агентів)

У XI ст. до н. е. євреїв підкорили єгиптяни й примусово переселили до своєї країни, пере­творивши на рабів. Там вони займалися будів­ництвом, ремеслом, були слугами у заможних єгиптян. У XII ст. до н. е. єгипетський фараон Рамзес II відпустив євреїв на батьківщину.

Вихід 600 тис. євреїв з Єгипту до Палестини, за переказом, очолив пророк Мойсей. Він був для них і вождем, і священиком, і суддею. За біблій­ною легендою, 40 років вів Мойсей свій народ у Палестину. За цей час змінилося три поколін­ня – мудрий провідник чекав, доки помруть ті, хто був народжений рабом. Одного разу Мойсею явився Господь у вигляді тернового куща, що горів вогнем, і сказав, звертаючись до нього, що зрозумів страждання свого народу і вирішив звільнити його і вивести в іншу землю, тому Мойсей мав піти до фараона, усім розповісти про своє видіння і пере­дати волю Господа. Проте фараон не погодився від­пустити ізраїльський народ з Єгипту, а життя єв­реїв ще більше погіршилося. І тоді Господь наслав покарання на Єгипет: вода перетворилася на кров, трапилося нашестя жаб та мух, епідемія виразки, град, сарана та темрява, смерть всіх первістків та всього первородного від тварин. Після 430 ро­ків рабства у єгипетському полоні євреї дістали змогу повернутись на батьківщину. Ця подія – вихід євреїв з Єгипту – велике свято для іудеїв.

Учитель. На межі ХІ-Х ст. до н. е. на півно­чі Палестини євреї об'єднались між собою й утво­рили державу Ізраїль. За легендою, вожді племен своїм царем проголосили Єаула (1020-1000 рр. до н. е.).

Водночас з Ізраїльським у південній части­ні Палестини виникло Іудейське царство. За ле­гендою, Іудейське царство заснував цар Давид. Спочатку він служив у царя Саула зброєносцем і музикантом. Давид складав релігійні пісні – псалми, що увійшли до Біблії. Та невдовзі він посварився з Саулом, утік від нього і створив власну державу. Давид об'єднав обидві держа­ви в Ізраїльсько-іудейське царство. Сталося це 1004 року до н. е., майже три тисячі років тому.

Золотий вік царя Соломона

Повідомлення учнів, що отримали випереджальне завдання (виступ туристичних агентів)

Найбільшої слави та могутності досягло Ізра­їльсько-іудейське царство за часів царя Соломона, сина Давидового, якого євреї вважали наймудрі- шим з людей. Він царював у 964–928 рр. до н. е. Соломон отримав від батька могутню державу, яку він зміцнив ще більше. Соломон уже не брав участі у кровопролитних війнах, як Саул чи Да­вид, а опікувався мирним будівництвом. Засту­пивши на царський престол, Соломон приніс Богу тисячу жертв. Уночі після цього Бог явився йому уві сні і сказав: "Проси, чого бажаєш, Я дам тобі". "Боже, – відповів Соломон, – Ти поставив мене царем, а я юнак молодий. Даруй же мені розум, щоб керувати народом Твоїм". Відповідь Соломона була угодна Богові. І сказав Господь: "За те, що не просив у Мене ані довгого життя, ані багатства, ані перемоги над ворогами, а просив розуму, щоб керувати народом, Я даю тобі мудрість таку, що подібного тобі не було і не буде. І те, чого не про­сив, Я даю тобі – багатство і славу. А якщо вико­нуватимеш заповіді Мої, дам тобі і довге життя".

Вавилонський полон євреїв

Учитель. У VI ст. до н. е. вавилоняни на чолі з царем Навуходоносором захопили Єрусалим, зруйнували його, а жителів забрали в рабство. За звичаєм того часу, полонені євреї були розселені по всій території Перської держави, тобто по всіх містах Дворіччя. Лише коли Вавилон загинув під ударами персів (539 року до н. е.), іудеї змогли по­вернутися на батьківщину. Через декілька століть Палестина під назвою "Іудея" стала провінцією у складі Римської імперії.

Повідомлення учнів, що отримали випереджальне завдання (виступ туристичних агентів)

Основною святинею іудеїв в Єрусалимі є Стіна Плачу. Це велика ділянка масивної опорної сті­ни, яка вціліла після руйнування Другого храму римлянами 70 року до н. е. Це місце є найсвятішим для представників іудейської нації, які при­ходять сюди не тільки помолитися, а й покласти в ущелини між каменями записку з проханням до Всевишнього. На сьогоднішній день до Стіни Пла­чу може прийти будь-яка людина, незалежно від віросповідання і нації.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Вправа "Незакінчене речення"

1. Влаштувати вавилонське ... .
2. Повернутися на землю ... .
3. Бути цапом-... .
4. Живитися манною ... .
5. Заборонений плід ... .

Відповіді: 1 стовпотворіння; 2 обітовану; 3 відбувайлом; 4 небесною; 5 солодкий.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2.Скласти 5 речень з біблійними висловами.

Кондратенко Г.О. Фінація та Палестина. Всесвітня історія. 6 клас. // Історія та правознавство. - 2014. - №21. - С.36-39.
Кондратенко Г. О., Кислянська СШ, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -