Конспект уроку на тему "Дихальні рухи. Газообмін у легенях і тканинах"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Борко Т. В., учитель біології СЗОШ № 1, м. Скадовськ, Херсонська обл.

Цілі: з’ясувати, як і чому здійснюються дихальні рухи (механізм вдиху і видиху); значення газообміну в легенях і тканинах; виявити природні (фізичні, хімічні та біологічні) явища та закономірності, що лежать в основі процесу дихання; виховання гігієнічних навичок і вмінь, що допомагають збереженню і зміцненню здоров’я школярів (дихальна гімнастика).

Обладнання: модель гортані, спірометр, вапняна вода, скляні трубки, склянки, розчин калій перманганату, тонометр, бинти, вата, джгут, годинник із секундною стрілкою, картки із завданнями для самостійної роботи в парах, папки «Наочність на урок» з необхідним для уроку матеріалом (тести, схеми тощо) (на кожну парту); таблиці «Органи дихання», «Легені», «Органи кровообігу», «Фізкультура — запорука здоров’я», «Зміна складу повітря

в класі протягом дня»; виставка літератури, що можна використати під час підготовки до наступного уроку і взагалі в ході вивчення цієї теми.

І МІНІ-МОДУЛЬ

Перевірка знань

Мета: виявити рівень знань і вмінь учнів, необхідних для подальшого вивчення теми.

Робота в парах

Виконання завдань практичного характеру

а) Вимірювання частоти пульсув р ізних умовах (до і після дозованого навантаження). Провести самоспостереження і пояснити результати.

б) Вимірювання кров’яного тиску в стані спокою (сидячи) і після 20 присідань. Пояснити результати.

в) Надання першої допомоги в разі артеріальної кровотечі (скласти алгоритм дій). Кожен учень із пари отримує додаткове індивідуальне завдання, записане на картці. Практичну роботу в парах оцінює медична сестра школи.

Фронтальна бесіда

1) Чому без їжі й води людина може прожити більш тривалий час, ніж без повітря? Чому говорять: «Необхідний як повітря»?

2) Робота з таблицею. Які органи утворюють систему органів дихання? (Назвати і показати послідовно.)

3) Чому слід дихати через ніс? Як пов’язана будова носової порожнини з її функціями?

4) Робота з моделлю гортані: пояснити зв’язок будови гортані з її функціями. Пояснити результати самоспостережень:

а) Чому під час ковтання щитовидний хрящ піднімається вгору?

б) Чому під час ковтання припиняються дихальні рухи?

5) Легені: пояснити зв’язок будови і функцій цього органа.

6) Тестова перевірка знань (тест № 7: завдання — у кожного учня, короткий інструктаж щодо виконання роботи). Самоперевірка і самооцінювання знань (відповіді на завдання тесту написані на дошці).

Сильніші учні отримують складніші завдання. Слабші учні виконують лише частину завдання.

Підсумок роботи, висновки

Отже, ми повторили, як пов’язані між собою будова органів дихання з їх функціями; значення органів дихання; основні гігієнічні правила.

Вивчення нового матеріалу

Завдання: пояснити механізм дихання, показати взаємодію біологічних і фізичних явищ в організмі, сформувати поняття нервової і гуморальної регуляції дихання, їх взаємозв’язок.

Проблема

Як і чому ми дихаємо?

«Вентилящя легень»

а) Спокійне дихання:

Самоспостереження за зміною положення грудної клітки під час вдиху і видиху.

б) Глибоке дихання:

в) Частота дихальних рухів: 16/хв — спокій, 12/хв — сон.

> від фізичного навантаження.

Аналіз досліджень-самоспостережень, проведених учнями вдома.

Висновки

Дихальні рухи зумовлюються ритмічними скороченнями дихальних м’язів, які змінюють об’єм грудної порожнини. Завдяки герметичноcі грудної клітки й еластичності легень відбувається pyx повітря. Порушення герметичності спричиняє спадання легень і неможливість дихальних рухів.

Тестова перевірка знань: тест № 21 (завдання 1—8).

Самоперевірка і самооцінювання знань.

Підсумок роботи з питания.

II MlHI-МОДУЛЬ

Регуляція дихання

Проблема

Чому за вдихом слідує видих, і навпаки?

а) Нервова регуляція

1) Дихальний центр (ДЦ) —

2) Міжреберні дихальні м’язи

Гуморальна регуляція

Аналіз самоспостережень, проведених учнями вдома:

Пояснити результати:

в) Захисні дихальні рефлекси: кашель, чхання

Самостійна робота учнів з підручником: § 36, с. 150.

Завдання: пояснити, як і чому ми чхаємо, скласти схему рефлекторної дуги.

Домашне завдання

Скласти схему рефлекторної дуги і пояснити, як і чому ми кашляємо. Дати відповідь на запитання: чому перехоплює подих, коли заходиш у прохолодну воду жаркого літнього дня?

Життєва ємність легень (ЖЄЛ)

1) Робота з мал. 64 на с. 151 «Зміна об’єму повітря від глибокого вдиху до глибокого видиху в легенях».

0,5 л — дихальний об’ем

1,5 л — додатковий об’ем

1,5 л — резервний об’ем

(~ 1л — залишковий об’ем. Легені не спадаються!)

ЖЄЛ = 3,5 л

Правило на с. 151, § 37 підручника.

2) Аналіз самоспостережень, проведених учнями вдома: формули, за якими можна визначити ЖЄЛ школяра.

Аналіз даних

Хлопці — ЖЄЛ >

Дівчата — ЖЄЛ <

3) Практичне вимірювання ЖЄЛ: спірометр.

Аналіз практичних результатів

Тренування дихальних м’язів! (>О2 органам, покращення їх роботи.)

Дихальні вправи, гімнастика.

Самоперевірка і самооцінювання знань (тест № 21, продовження).

Висновки

ЖЄЛ в учнів становить 2,5–3 л і залежить від їх фізичного розвитку та стану здоров’я. ЖЄЛ можна підвищити!

III МІНІ-МОДУЛЬ

Газообмін у легенях і тканинах

Проблема

Які два види дихання здійснюються в нашому організмі? Що таке зовнішнє і внутрішнє дихання?

Завдання: виявити значення газообміну в легенях і тканинах, роль дифузії в цих процесах, на прикладі дифузії газів показати взаємодію біологічних, фізичних і хімічних явищ в організмі.

1) Склад видихуваного і вдихуваного повітря

Робота з мал. 60 на с. 145, таблицею, досліди з вапняною водою:

а) зміна прозорості протягом дня;

б) зміна прозорості від продування повітря учнем;

в) інтенсивність зміни прозорості від продування повітря після десяти присідань, зроблених учнем.

Один із учнів одержує завдання: обчислити кількість CO2, що виділяється за 30 хв уроку, якщо відомо, що в середньому кожний учень за 1 хв видихає 250 мл CO2 і приблизно стільки ж вдихає O2. Результати оголошуються учням класу.

Висновки

1. Під час роботи м’язів прискорюється обмін речовин в організмі (окисні процеси) і збільшується вміст CO2 у видихуваному повітрі.

2. Протягом уроку в повітрі збільшується вміст CO2 . Отже, на кожній перерві слід провітрювати приміщення класу, що допомагає зберегти добру працездатність протягом дня.

2) Хімічні зміни крові

3) Фізичні закономірності

4) Зміни з кров’ю у малому та великому колах кровообігу (біологічні)

Робота учнів з підручником (мал. 62, с. 146)

Завдання: простежити, які зміни відбуваються з кров’ю у малому та великому колах кровообігу.

Аналіз спостережень, проведених учнями вдома (проба Сєркіна).

Самоперевірка і самооцінювання знань (тест № 12).

Висновки

Завдяки газообміну в легенях і тканинах клітини нашого організму насичуються 0 2 (зовнішнє дихання), необхідним для окисних процесів (Q), звільняються від СО2 (внутрішнє дихання) — одного з продуктів життєдіяльності організму. Процеси газообміну поєднують взаємодію біологічних, фізичних і хімічних явищ та закономірностей, властивих живій природі.

Підсумки уроків

Сьогодні на уроках ми розглянули два важливі питання:

1) Як здійснюються і регулюються дихальні рухи.

2) Процеси газообміну в організмі, що пов’язані з дихальними рухами.

У ході спостережень та дослідів ми виявили, як в організмі людини здійснюється взаємодія біологічних, фізичних та хімічних закономірностей та явищ природи (організм людини працює за природними законами).

Результати самоспостережень довели, що кожній людині необхідно мати знання про будову і функції свого організму.

Кожна людина може і повинна берегти своє здоров’я, як безцінний скарб, самовдосконалювати свій організм.

Домашнє завдання

Вивчити § 35–37 повторити § 33, 34, читати § 38.

Для подальшого вивчення теми «Дихання» підготувати повідомлення на

задані теми:

1. Захворювання органів дихання: види, профілактика і лікування. Засоби народної медицини.

2. Вплив шкідливих звичок на органи дихання.

3. Боротьба за чистоту повітря.

4. Перша допомога в разі зупинки дихання (електротравми, утоплення, шок).

Література

1. Массаригін А. Г., Массаригін В. Г., Гончаров В. М. Анатомія і фізіологія людини.— К., 1975.— С. 60–66.

2. Муртазин Г. М. Активные формы и методы обучения биологии.— М., 1989.— С. 93–108.

3. Федюкович Н. И. Анатомия и физиология человека.— Ростов-на-Дону, 2000.— С. 179–184.

4. Шабатура М. Н., Матяш Н. Ю., Мотузний В. О. Біологія людини. — К., 2000.— Ч. І.— С. 144–152.

5. Біологія / За ред. В. О. Мотузного.— К., 1991.— С. 403–408.

6. Видро Є. Д. Вивчення питань охорони здоров’я у шкільному курсі анатомії і фізіології людини.— К., 1961.— С. 33–38.

7. Шмалей С. В. Диагностика здоровья.— Херсон, 1991.— С. 46–54.

8. Сергеев Б. Занимательная физиология.— М., 1969.— С. 86–113.

Біологія. – 2007. – №1.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -