Конспект уроку на тему "Сенсорні системи"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Дегтярьова О. А., учитель біології вищої категорії ЗОШ № 4, м. Мелітополь

Цілі уроку: узагальнити знання учнів про особливості будови та функції сенсорних систем; розвивати творчу активність; розширювати кругозір учнів; активізувати пізнавальну діяльність; продовжити формування навичок індивідуальної роботи в колективі.

Обладнання: виставка літератури, рефератів учнів, таблиці з темами посібники з біології (Бугай О. В., Микитюк О. М. Завдання тематичного контролю. 8–9 клас), додаткова література.

Тип уроку: рольова гра.

ХІД УРОКУ

І. Вступне слово вчителя

1. Короткий інструктаж школярів.

2. Вибір експертів (група з двох-трьох учнів).

3. Вибір (представлення) «головних лікарів» (клас поділяється на три групи-фірми, кожна з яких обирає свого керівника — головного лікаря).

II. Проведення гри (10–13 турів)

1. Отримання завдання.

2. Робота з джерелом.

3. Захист результатів.

4. Робота експертної ради.

III. Узагальнення

Організація та проведення гри

1. Завершення гри.

2. Аналіз та підбиття підсумків гри.

3. Рекомендації школярам.

Суть гри

Рада Міністрів, занепокоєна низьким рівнем медичного обслуговування, оголосила конкурс на кращу медичну фірму. Роботу в місті отримає медична фірма, персонал якої найбільш професійно підготовлений та впорається із завданнями краще за інших. Ви виступаєте в ролі конкуруючих фірм. Яка фірма виграє конкурс?

Функції учасників рольової гри

Учитель готує необхідний методичний матеріал та обладнання, керує ходом рольової гри. Разом з експертами бере участь в оцінюванні відповідей команд, записує на дошці бали, отримані кожною командою (фірмою). Підбиває підсумок рольової гри.

Експертний склад (два-три учні) видає завдання фірмам, оцінює відповіді та аналізує їх. Кожен експерт працює зі своєю фірмою, але у випадку виникнення ускладнень звертається по допомогу до інших експертів. Експерт має право знімати бали за некоректну поведінку та претензії фірм, що не мають під собою основи.

Головний лікар керує роботою своєї фірми; зачитує завдання, організовує пошук інформації, за згодою групи призначає доповідача, секретаря, який веде записи результатів своєї групи та посередника, який стежить за часом.

1. Представлення команд

Учні оголошують назви команд, розповідають про емблему та обґрунтовують вибір елементів, зображених на емблемі.

Максимальна оцінка — 3 бали.

2. Біологічний тренажер «Чи знаєте ви?»

Учням роздаються посібники (Бугай О. В., Микитюк О. М. Завдання для тематичного контролю знань з біології. 8–9 класи.— Х.: Ранок, 2001.— С. 42–44). Учні позначають правильні відповіді знаком «плюс» (див. додаток 2).

Кожна правильна відповідь — 1 бал. Команді в залік — сума балів усіх членів команди. Час на виконання — 7 хвилин.

3. Домашнє завдання

Кожна команда має складені заздалегідь кросворди.

За кожні п’ять слів кросворду — 1 бал.

4. Кросворд

Кожна команда одержує кросворди з п’яти слів.

Час для розгадування — 2 хвилини. За кожне вгадане слово — 1 бал.

5. Ти — мені, я — тобі

Команди обмінюються трьома складеними ними запитаннями з теми. Запитання мають бути цікавими і сприяти розвитку кмітливості та спостережливості.

Оцінка — 3 бали, залежно від повноти відповіді.

Приклади питань

1) Як розуміти слова Д. Дідро: «Наші почуття — це клавіші, по яких вдаряє навколишнє середовище»?

2) Чому захворювання горла і носа лікує один і той самий лікар-отоларинголог?

3) Чому дітям подобається гойдатися на гойдалках? Яке це має значення?

4) Чому учасникам арктичної експедиції або альпіністам, які піднімаються високо в гори, рекомендують носити темні окуляри?

5) Чому дитина, яка втратила слух у ранньому віці (до того як навчилася говорити), втрачає і мовну здатність, хоча її голосовий апарат залишається неушкодженим.

6) Чому пасажирам у літаку під час його злету та приземлення рекомендують смоктати цукерки?

7) Чому артилеристи під час пострілу кричать «УРА»!

8) Чому музику використовують на підприємствах з метою стимуляції трудової діяльності?

9) Які галузі промисловості використовують різноманітні запахи?

6. Упізнай мене

Учням пропонують картки із зображенням будови сенсорних систем. Протягом 1 хвилини вони повинні назвати всі частини системи. Наприклад: перша команда — слухова система; друга команда — зорова система; третя команда — нюхова система.

Максимальна оцінка — 3 бали, залежно від правильності виконаного завдання.

7. Відгадай, чи правда

Командам пропонуються правильні й неправильні вислови з теми (Бугай О. В., Микитюк О. М. Завдання для тематичного контролю.— С. 45) Протягом 1 хвилини команди обговорюють питання, а потім доповідають (див. додаток 3).

Перша команда — питання 1, 3, 6;

друга команда — питання 2, 4, 7;

третя команда — питання 5, 8, 9.

Оцінка — 3 бали.

У випадку помилки — виправити її і пояснити, у чому вона полягає.

8. Заспівай пісню

Команди співають по одному куплету пісні, в якій згадується будьяка сенсорна система.

Оцінка — 1 бал за кожен куплет.

9. «Дожени!»

Протягом 1 хвилини команди повинні правильно відповісти на якомога більшу кількість запитань (див. додаток 1).

Оцінка — 1 бал за кожну правильну відповідь.

10. Домашнє завдання «Що це?»

Команди з допомогою жестів та міміки імітують будь-який термін з теми (у гумористичній формі), наприклад терміни:

Кришталик

Барабанна перетинка

Завиток

Фокус

Рогівка

Молоточок

Сітківка

Колбочка

Вушна раковина

Оцінка — 2 бали.

11. Сенсорні системи в усній народній творчості

Дається висловлювання, і команди після обговорення по черзі намагаються відгадати прислів’я чи приказку. Якщо команда не вгадає, слово надається іншій команді.

Оцінка — 1 бал за кожну відповідь.

1) Збільшення кількості особин, що здійснюють догляд за дитиною, може негативно вплинути на здоров’я дитини, зокрема на орган зору. (У семи няньок дитина без ока)

2) Кількість їжі не впливає на бажання ссавця з ряду Хижі спрямувати свій зір на рослини, створені здебільшого з таких життєвих форм, як дерева. (Скільки вовка не годуй, а він все в ліс поглядає)

3) Сприйняття звукових коливань високої частоти не завжди означає змогу зрозуміти джерело цих коливань. (Чує дзвін, та не знає, де він)

12. Що ти знаєш про...?

Кожна команда витягує аркуш з назвами захворювань, про які через 1 хвилину мають розповісти учасники команд. Оцінка — 2 бали.

13. Вони потребують захисту

Кожна команда протягом 1 хвилини докладно розповідає про гігієну:

перша команда — зору;

друга команда — слуху;

третя команда — нюху, смаку, рівноваги.

Оцінка — 1 бал за кожен правильно названий пункт гігієни.

14. Додатковий конкурс (за наявності часу)

Про якого вченого іде мова? Відповіді приймаються у тієї команди, яка першою підняла руку.

За кожну правильну відповідь — 1 бал.

1) Учений, який одним із перших запропонував класифікацію смаків. (М. В. Ломоносов)

2) Німецький поет, який писав про здатність кольору створювати настрій. (Й. Ґете)

3) Учений, який дав сенсорним системам назву аналізатори. (І. П. Павлов)

4) Німецький поет, який через сто років розвинув трискладову теорію колірного зору. (Г. Гельмгольц)

5) Французький лікар, який у мочці вуха визначив одинадцять точок, пов’язаних з очима, язиком, зубами, м’язами обличчя, внутрішнім вухом. (П. Можьє)

6) Учений, який на початку XX ст. запропонував теорію, згідно з якою будьякий смак можна одержати, якщо змішати в необхідній пропорції три із чотирьох основних первинних смаків. (X. Хеннінг)

Завершення гри

1. Аналіз і підбиття підсумків гри

2. Оцінювання учнів (з урахуванням думки «головного лікаря»)

3. Рекомендації школярам

Додаток 1

Запитання до вікторини «Дожени!»

1. Спеціальні чутливі утворення, які перетворюють різні види енергії подразнень на нервовий імпульс. (Рецептори)

2. Відомо, що у людини розрізняють п’ять основних сенсорних систем: дотикова, смакова, нюхова, зорова. Назвіть п’яту. (Слухова)

3. Здатність сенсорних систем пристосовувати рівень своєї чутливості до інтенсивності подразника. (Адаптація)

4. Зовнішня найсильніша і найміцніша оболонка в оці. (Білкова, або склера)

5. Двоопукла еластична прозора лінза. (Кришталик)

6. Шкірні складки з віями, які захищають очі від вітру, пилу, яскравих променів. (Повіки)

7. Світлочутливі клітини називаються... (Фоторецептори: палички і колбочки)

8. Місце, де зоровий верв виходить із сітківки, позбавлене фоторецепторів, не сприймає світла, називається... (Сліпою плямою)

9. Розлад колірного зору називається... (Дальтонізм)

10. Порушення зору, за якого очне яблуко має видовжену форму і промені від предметів сходяться перед сітківкою... (Короткозорість)

11. З якими лінзами носять окуляри для виправлення короткозорості? (Двоввігнутими)

12. Хронічне запалення сполучнотканинної оболонки ока. (Кон’юнктивіт)

13. Нестача якого вітаміну може привести до розладу зору? (Вітаміну А)

14. У чому вимірюють величину звукового тиску? (У децибелах)

15. Що належить до зовнішнього вуха? (Вушна раковина та зовнішній слуховий прохід)

16. Що розташовано на межі між зовнішнім та середнім вухом? (Барабанна перетинка)

17. Запалення середнього вуха називається... (Отит)

18. Функціональна система, яка спеціалізується на сприйнятті хімічних подразників і формування специфічного відчуття запаху. (Нюхова сенсорна система)

19. Орган нюху. (Ніс)

20. Мінімальна концентрація речовин, що створює відчуття смаку. (Смаковий поріг)

21. Яка частина язика найчутливіша до солодкого? (Кінчик)

22. Що відчуває людина, в організмі якої не вистачає кухонної солі? (Уважає пересолену їжу недосоленою)

23. Що відіграє провідну роль орієнтації тіла у просторі? (Вестибулярний апарат)

24. Завдяки чому ми відчуваємо біль, дотик, температуру? (Рецепторам шкіри)

25. Система що забезпечує сприйняття і переробку інформації про всі зміни навколишнього середовища і про внутрішній стан організму. (Сенсорна)

26. Сенсорну систему складають рецептори, нервові волокна та... (Спеціальні зони кори головного мозку)

27. Найменша кількість енергії, яку можна виміряти. (Один-два кванти світла)

28. Який у людини зір? (Бінокулярний, або стереоскопічний)

29. Оболонка, яка пропускає і заломлює промені світла, захищає око від ушкоджень. (Рогівка)

30. Круглий отвір у центрі райдужної оболонки. (Зіниця)

31. Прозора драглиста маса, що заповнює очне яблуко. (Склисте тіло)

32. Здатність ока пристосовуватися до чіткого бачення предметів,

що перебувають на різній відстані. (Акомодація)

33. Місце в центрі сітківки, де містяться переважно колбочки. (Жовта пляма)

34. Що утворюють відростки великих нервових клітин? (Зоровий нерв)

35. Захворювання, за якого зображення предметів виникають позаду сітківки. (Далекозорість)

36. Порушення зору, пов’язане з нерівномірним заломленням світла рогівкою чи кришталиком. (Астигматизм)

37. Як називається амплітуда коливань повітря, які, перетворившись на нервові імпульси, несуть інформацію про зміни в довкіллі? (Звуковий тиск)

38. Що у зовнішньому слуховому проході виконує захисну функцію? (Волоски і вушна сірка)

39. З чого складається внутрішнє вухо? (З кісткового лабіринту)

40. Куди передаються коливання барабанної перетинки з допомогою слухових кісточок? (На мембрану овального вікна)

41. Що є найпоширенішою причиною погіршення слуху? (Накопичення вушної сірки)

42. Як називаються нюхові рецептори? (Хеморецептори)

43. Згідно з якою теорією на мембрані нюхових рецепторів містяться білкові молекули певної структури? (Стереохімічної теорії запахів)

44. Яка частина язика найчутливіша до кислого? (Його краї)

45. Більшість учених визнає чотири елементарні смакові відчуття: солоне, кисле, гірке... (Солодке)

46. Що складається з круглого, овального мішечків та трьох півколових каналів? (Вестибулярний апарат)

47. Завдяки чому можливі скоординовані рухи людини? (Руховій сенсорній системі)

48. Що є головним органом дотику? (Рука)

49. Усі елементи системи, які сприймають подразнення, передають у відповідні зони кори великогомозку й аналізують одержану інформацію. (Аналізатори)

50. Шосте відчуття або підсвідомі відчуття називають ще... (Інтуїцією)

51. Крім відомих класичних п’яти відчуттів, людина відчуває ще і температуру, положення тіла у просторі... Продовжте ряд. (Біль, рухи, спрага, голод)

52. Близько 90 % інформації про зовнішній світ ми отримуємо завдяки... (Зору)

53. Оболонка, яка містить спеціальний пігмент меланін, називається... (Райдужна)

54. Що складається з фоторецепторів: паличок та колбочок? (Сітківка)

55. Густа сітка кровоносних судин, які забезпечують безперервне живлення ока. (Судинна оболонка)

56. Чому в нормі дорівнює найменша відстань ока, з якого зображення ще сприймається чітко для дітей, підлітків? (7–10 см)

57. Яке захворювання спричиняє нестача в організмі вітаміну А? (Куряча сліпота)

58. Який колір призводить до колірної втомленості? (Червоний)

59. Які лінзи потрібні в разі далекозорості? (Двоопуклі)

60. Захворювання очей, яке пов’язане з відхиленням лінії зору одного ока від спільної точки фіксації з порушенням бінокулярного зору? (Косоокість)

61. Здатність до чого, крім своєї основної функції, забезпечує орган слуху? (До членороздільної мови)

62. Назвіть слухові кісточки. (Молоточок, коваделко і стремінце)

63. Як називається звукосприймальний апарат внутрішнього вуха? (Спіральний орган)

64. Що в органі слуху діє як важелі, зменшуючи амплітуду коливань і збільшуючи їхню силу у 30–40 разів? (Слухові кісточки)

65. Яка гігієнічна норма інтенсивності звуку? (40 децибел)

66. Що впливає на формування запаху? (Концентрація пахучої речовини)

67. Що визначають за найменшою концентрацією речовини, яка спричинює відчуття запаху? (Гостроту нюху)

68. Яка частина язика найчутливіша до гіркого? (Його корінь)

69. До якого смакового відчуття ми найчутливіші? (До гіркого)

70. Як називаються рецептори, що містяться у м’язах, сухожилках, суглобах? (Механорецептори)

71. З допомогою чого людина навіть за відсутності зору може виконувати складні висококоординовані рухи? (Рухового аналізатора)

72. У яких людей дотик розвинений слабко? (У сліпих)

73. Які рецептори забезпечують температурну чутливість? (Холодові й теплові)

74. Що примушує організм миттєво відреагувати на небезпеку? (Біль)

75. Чим сприймається відчуття болю? (Больовими рецепторами)

Додаток 2

Сенсорні системи, або аналізатори

І. Укажіть у клітинках правильні відповіді.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Чого немає у сенсорних системах?

а) рецепторів;

б) провідникових шляхів;

в) поведінкової реакції;

г) нервових центрів.

2. Яка оболонка ока найщільніша й найміцніша?

а) рогівка;

б) судинна;

в) склера;

г) райдужка.

3. Якою оболонкою є сітківка ока?

а) світлосприймальною;

б) власне судинною;

в) волокнистою;

г) зовнішньою.

4. Як називається захворювання, пов’язане з порушенням сприймання кольору?

а) астигматизм;

б) дальтонізм;

в) короткозорість;

г) далекозорість.

5. Чим представлені слухові рецептори?

а) колбочками;

б) паличками;

в) слуховими кісточками;

г) волосковими клітинами.

6. Що посилює звук?

а) зовнішнє вухо;

б) барабанна перетинка;

в) середнє вухо;

г) внутрішнє вухо.

7. Що відіграє провідну роль в орієнтації тіла у просторі?

а) вестибулярний апарат;

б) сенсорна рухова система;

в) барабанна перетинка;

г) головний мозок,

8. Де розташовані рецептори, що сприймають дотик, температуру і біль?

а) в язиці;

б) у вестибулярному апараті;

в) на шкірі;

г) на барабанній перетинці.

9. Куди надходять нервові імпульси від рецепторів?

а) до сітківки ока;

б) до кори великого мозку;

в) до вестибулярної мембрани;

г) до нервових волокон.

ІІ. Знаком «плюс» позначте у клітинках правильні твердження.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Будь-яка сенсорна система починається з рецепторів.

2. Усі сенсорні системи можуть сприймати будь-які подразнення.

3. Око має кулясту форму з більш опуклою передньою частиною і тому називається очним яблуком.

4. Порушення сприймання кольору називають дальтонізмом.

5. До складу зовнішнього вуха входять вушна раковина, барабанна перетинка, слухові кісточки.

6. Деякі інфекційні хвороби (ангіна, грип) спричиняють запалення внутрішнього вуха.

7. Рецептори нюху розташовані у нижній частині носової порожнини та на язиці.

8. Смаковий поріг неоднаковий для різних хімічних речовин.

9. Вестибулярний апарат відіграє провідну роль у здійсненні слухової та орієнтувальної функцій.

Додаток 3

Знайдіть та виправте допущені помилки.

1. Системи, які забезпечують сприйняття й переробку інформації, що надходить із зовнішнього та внутрішнього середовищ організму, називають органами чуття.

2. Чутливість деяких органів чуття необмежена, бо мозок здатен переробляти необмежену кількість інформації, навіть неістотної.

3. Деякі сенсорні системи мають таку структуру: рефлекси, рецептори, провідникові шляхи, центри спинного мозку.

4. Середня оболонка ока — власне судинна, є живильною оболонкою ока.

5. Палички сітківки ока збуджуються за малого сутінкового світла і не можуть сприймати колір і форму предмета.

6. Порушення сприйняття кольору називають дальтонізмом.

7. Слухові рецептори передають збудження слуховим кісточкам, від яких воно передається на кортіїв орган.

8. За психічним сприйняттям смакові відчуття поділяють на приємні, неприємні та індиферентні.

9. Головним органом дотику людини є шкіра.

Біологія. – 2007. – №7.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -