Конспект уроку на тему "Структура популяції. Динаміка і коливання чисельності популяції"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Гурняк І. А., учитель Михайлівської ЗОШ, Лебединський р-н, Сумська обл.

Мета: охарактеризувати структуру популяції, розглянути регуляцію гомеостазу популяції та динаміку популяції.

Обладнання: опорні конспекти, картки із завданнями, картина П. Пікассо «Дівчинка на кулі».

Два юнаки в зелену пору року

До лісу вийшли, вікових дібров.

Один із них примружив миттю око

Й прикинув діловито: «Скільки дров!»

А навкруги і щебетало, й квітло,

Як сто віків тому, так і тепер…

Не стримавсь другий хлопець:

«Скільки світла!»

Промовив, і схвильовано завмер.

Два юнаки… І ліс так пильно в вічі

Дививсь сусідам димокурних труб.

Він ще не знав, хто буде тут лісничим:

Чи садівник життя, чи дроворуб.

В. Бровченко

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань

1. Словникова робота (перевірка знання термінів: вид, популяція, ареал, екологічні характеристики виду, екологічна ніша).

2. Прості завдання:

• наведіть приклади видів;

• наведіть приклади популяцій;

• поясніть вираз: «Вид існує у формі популяцій».

3. Складні запитання:

• Від чого залежать розміри ареалу популяції? (Від особливостей середовища існування (однорідне — неоднорідне), від особливостей організмів (розміри, рухливість))

• Чи має екологічну нішу людина? (Раніше мала, зараз екологічна ніша людини розширилася внаслідок пристосування нею навколишнього середовища до власних потреб, але все ж не вийшла за межі біосфери Землі)

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Демонстрація картини П. Пікассо «Дівчинка на кулі».

Розповідь

Погляньте, яка грація, який динамізм у рухах дівчинки. Рівновага дуже непевна — куля весь час рухається, і, щоб не впасти, необхідно рухатися в такт з нею.

Так і популяції організмів увесь час змінюються, бо змінюється навколишнє середовище.

Зміни ці не були байдужими для людини. Ні тоді, коли первісний мисливець не знаходив звичної здобичі під час полювання. Ні тоді, коли селянин спостерігав, як важким трудом вирощений урожай знищує сарана, хмара якої опустилася на поле.

Сьогодні додався ще один аспект — охорона рідкісних видів, яким загрожує вимирання. Якою має бути чисельність популяції, щоб забезпечити стабільне відновлення кількості особин?

Ці та інші питання розглядає популяційна екологія, з азами якої ми познайомимося.

III. Вивчення нового матеріалу

Робота з опорним конспектом та підручником (§ 61, с. 309–311, § 62).

План

1. Показники, що характеризують популяцію

2. Структура популяції

3. Популяційні хвилі (хвилі життя)

4. Гомеостаз популяції

5. Динаміка популяції:

а) народжуваність;

б) смертність;

в) міграції

6. Етологічна структура популяції

IV. Закріплення

Виконання завдань з наступним обговоренням.

Завдання

1. Які показники характеризують популяцію?

2. Які показники можуть свідчити про скорочення популяції? (Зниження чисельності: частки молодняку, густоти, біомаси, народжуваності, приросту)

3. Яке значения мае вчення про популяцію для ведения раціонального природокористування?

4. За графіком (с. 314, мал. 117 Б) визначте період та амплітуду коливань чисельності популяцій зайця та рисі. Чим пояснити різну амплітуду, однаковий період? (Коливання е спряженими, оскільки чисельність популяції хижака та здобичі е взаемозалежною. Т=10—11 років. Арисі=50 тис; Азайця=125 тис. Більша амплітуда коливань чисельності популяції зайця пояснюеться коротшим періодом життя та вищим репродуктивним потенціалом)

5. Чому загущения посівів веде до зниження врожайності зернових?

6. В акваріумі вашого товариша сірі самички гуппі зустрічаються значно частіше, ніж яскраво забарвлені самці. В яких умовах утримується акваріум? (Переважання у статевій структурі популяції самок свідчить про те, що популяція протидіє процесу скорочення чисельності. Акваріум утримується в незадовільних умовах)

7. Лелеки з року в рік повертаються у своє гніздо. Морська черепаха долає тисячі кілометрів, щоб відкласти яйця на тому острові, де сама з’явилася на світ. Річковий вугор перепливає Атлантичний океан, щоб відкласти ікру, а його мальки три роки пливуть назад у річки Європи. Як називається ця поведінка? Яке її значення? (Територіальна поведінка, регулює чисельність популяції)

8. Чому в оповіданні відомого натураліста Е. Сетона-Томпсона «Життя сірого ведмедя» ведмідь Уебб покинув свою територію, навіть не спробувавши з’ясувати стосунки з меншим і слабшим супротивником? (Мітки, залишені Кудлатим, були вищі, ніж мітки Уебба. Це територіальна поведінка — інстинкт)

9. Чому футболісти частіше перемагають на своєму полі, ніж у гостях? (Територіальна поведінка проявляється в захисті своєї території та агресії до чужака. Дозволяє слабшому супротивнику здолати сильнішого)

10. Потомство однієї пари горобців через 10 років може становити 30 млрд особин. Що стримує експансію видів? (Біотичні та абіотичні фактори середовища)

11. Графік зміни чисельності населення Землі (див. урок 1) близький до експоненти. Які природні чинники можуть стримувати чисельність населення Землі? (Територіальна поведінка, стресова поведінка, хвороби, ємність середовища існування планети Земля)

12. Чому людина намагається знизити чисельність популяцій деяких тварин? До яких методів вона при цьому вдається? (У першу чергу це тварини-шкідники сільськогосподарських культур, хімічні речовини)

13. Самка колорадського жука відкладає 700 яєць. За літо встигають змінитися три покоління, так що одна-єдина пара стає родоначальницею 80 млн жуків. Чому на батьківщині цих жуків не буває масових спалахів їх розмноження? (Близько 50 видів ентомофагів колорадського жука стримують його розмноження)

14. Ефективність хімічних засобів боротьби зі шкідниками не перевищує 99 % (як правило, менша). Вирахуйте чисельність популяції колорадських жуків на ділянці за одноразової обробки інсектицидами, якщо початкова чисельність популяції становила дві особини (одна пара). (Залежить від строку обробітку, але не менше 800 тис. особин)

15. У 1952 р. французький ветеринар А. Деліль оголосив війну диким кроликам, які пошкоджували сільськогосподарські культури в його маєтку. Відстріл, ловчі ями, отрути не допомагали — кролики розмножувалися швидше. Тоді лікар прищепив кільком кроликам вірус міксоматозу — небезпечної хвороби кролів, і випустив їх на волю. Дикі кролики в його маєтку загинули. Разом з ними загинули 140 млн свійських кролів, яких утримували фермери Франції. Наступного року хвороба лютувала в Бельгії, Нідерландах, Іспанії, Великобританії. Фермери подали на лікаря в суд, який присудив його до виплати компенсації, але потім відмінив своє рішення, бо в законі не знайшлося відповідної статті. А французька академія нагородила А. Деліля золотою медаллю. У чому полягала заслуга ветеринарного лікаря перед наукою? (Перше дієве застосування біологічних методів боротьби)

16. Ще Луї Пастер пропонував боротися з «живим злом, що постійно розмножується, такою ж живою зброєю». У чому переваги біологічних методів боротьби зі шкідниками? У чому недоліки? Наведіть приклади застосування цих методів. (Чисельність хижих (паразитичних) видів автоматично регулюється залежно від кількості шкідників, які є їх здобиччю (хазяїном). Природне середовище не забруднюється. Потенційна небезпека — порушення рівноваги в популяції, перш ніж вдатися до біологічних методів боротьби, необхідно спрогнозувати всі можливі наслідки їх використання. Приклади: метелик кактусова вогнівка врятувала Австралію від експансії американського кактуса — опунції (який, у свою чергу, намагалися використати як колючу загорожу протии нашестя кроликів). В Україні — їздець трихограма — проти багатьох шкідливих метеликів)

17. Раз на кілька років у тундрі з’являються цілі полчища невеликих гризунів — лемінгів. Їх рух не спинять ні ріки, ні озера, ні населені пункти. Певної мети цей рух нібито не має і, врешті-решт, більшість із них гине. Пояснити причини цього явища намагалися багато вчених. Ось одне з цих «пояснень»: «Лемінги родом з Атлантиди. Час від часу їх охоплює ностальгія за домом і вони вирушають на пошуки загиблого материка». Чи не маєте ви більш правдоподібного пояснення? (Це — міграція, реакція організмів на перенаселення популяції)

18. Чому вимерли динозаври? Спробуйте дати відповідь з точки зору популяційної екології. (Наука не мае точної відповіді на це запитання. Але гіпотез існуе досить багато. Ось деякі з них:

• репродуктивный потенціал нижний за тиск середовища;

• підвищення смертності внаслідок генетичних змін, паразитів, хвороб;

• занадто велика харчова територія і пов’язані з цим труднощі утворення пар...)

Висновок. Чисельність популяції не може зростати безмежно — не вистачить ресурсів середовища, але й однаковою вона залишатися не може, адже навколишні умови весь час змінюються.

IV. Домашне завдання

Вивчити опорний конспект, прочитати § 62, дати відповідь на запиння: «Яке значения популяційної екологїї в практичній діяльності людини?» Повторити опорні конспекта уроків 1 та 2.

 

Біологія. – 2007. – № 4.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -