Конспект уроку на тему "Світлові явища"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Н.М. Трембач, ЗОШ №3, м. Ровєньки, Луганська обл.

Цілі: узагальнення та систематизація знання матеріалу за темою; розвиок логічного мислення та навичок використання законів геометричної оптики на практиці; сприяння засвоєнню навичок співпраці; виховування прагнення до самостійного поповнення знань, цілеспрямованості, творчого ставлення до розв'язування проблем, культури мовлення; сприяння естетичному вихованню та формуванню гармонійно розвиненої особистості учнів.

Обладнання: оптичний диск, призма, лампочки, ліхтарики, лазер, склянка з водою, дзеркало, лінійка, фарби, екран, комп'ютер, друкований матеріал із завданням.

Тип уроку: інтегрований урок; урок-гра «Мандрівка країною Світлоленд».

План

I . Вступне слово вчителя.

II. Мандрівка країною Світлоленд.

1. Поширення та випромінювання світла.

2. Джерела світла.

3. Відбивання світла.

4. Заломлення світла.

5. Висвітлення теми в художніх витворах.

6. Дисперсія.

III. Практичне завдання з фарбами.

IV. Висновки.

ХІД УРОКУ

I. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Одному з учнів зав'язують очі та пропонують змоделювати поведінку людини без світла. Учитель повідомляє про ваясливість світлових явищ. Учням запропоновано прочитати тему уроку, зображену на комп'ютері в дзеркальному відображенні. Для узагальнення знань із теми вчитель запрошує присутніх здійснити мандрівку до країни Світлоленд.

Мандрівку супроводжує презентація на комп'ютері.

II. МАНДРІВКА КРАЇНОЮ СВІТЛОЛЕНД

Здійснення мандрівки відбувається за певними станціями. Серед учнів класу обирають екскурсоводів, які висвітлюють основні питання теми на кожній станції.

1. Перша станція — «Промінь»

На цій станції учні узагальнюють знання щодо явища — поширення та випромінювання світла. Пропонують слайди, де зображено тінь, напівтінь, сонячне та місячне затемнення. Учні демонструють досліди утворювання тіні та напівтіні за допомогою непрозорого тіла, лампочок, ліхтариків та екрана.

2. Друга станція — «Джерела»

Систематизують знання щодо штучних та природних джерел світла. Учням запропоновано перелік джерел світла (звучить запис на комп'ютері), які необхідно розділити на штучні та природні: лазер, корали, що світяться, лампа, медузи та водорості, що світяться, прожектор, планктон та глибоководні риби, що світяться, свічка, бактерії, зоряні скопища, багаття, блискавка, екран телевізора та комп'ютера, північне сяйво, сонце.

Учні заповнюють таблицю «Джерела світла».

Джерела світла

Штучні

Природні

1. Лазер

2. …

1. Сонце

2. …

Для перевірки правильності виконання завдання показують слайди та перелічують джерела в певному порядку.

3. Третя станція — «Дзеркальна»

Узагальнюють знання щодо відбивання світла.

Звучить запис:

Дзеркальце моє, скажи!

Мені правду покажи!

Хто великий,хто маленький,

Хто чорнявий,хто руденький?

Що високо, а що низько,

Що далеко, а що близько.

Відповідь мені знайди,

В світ дзеркальний проведи!

Запропоновано виконання досліду з дзеркалом, у результаті якого учні впевнюються, що відображення в плоскому дзеркалі уявне, пряме, дзеркальне, відповідає за розмірами предметові й розташоване па такій самій відстані, що й предмет перед дзеркалом.

Учні мають подивитися слайди, де відображено відбивання світла в різних умовах.

Клас виконує практичне завдання: побудувати відбитий промінь та промінь, що падає на поверхню.

4. Четверта станція — «Заломляльна»

Учні мають подивитися на склянку з водою та занурити в неї соломинку, зробити висновки. Після демонстрації презентації та пояснення явища заломлення світла учпі виконують практичне завдання, наприклад, побудувати хід променя в різних середовищах за варіантами.

За допомогою оптичного диска демонструють закони відбивання та заломлення світла.

5. П'ята станція — «Живописна»

Учитель образотворчого мистецтва демонструє картини різних художників, де наявним чином відображені закони поширення, відображення та заломлення світла:

«Тиха обитель» І . Левітана;

«Павільйоп Венери» П. Тулупова;

«Веселка» А. Саврасова;

«Рання весна» А. Саврасова;

«Місячна ніч» О. Куїнджі;

«Дев'ятий вал» І. Айвазовського;

«Штиль» І. Айвазовського;

«Золота осінь» І. Шишкіна;

«Перший сніг» І. Шишкіна;

«Водяні лілії (хмари)» К. Моне.

6. Шоста станція — «Веселка»

Демонструють тіла, однакові за формою та об'ємом, але різного кольору. Класу запропоновано проблемне запитання: «Чому тіла, однакові за формою та об'ємом, мають різні кольори (чорне, біле, зелене, прозоре)?» Узагальнюють та систематизують знання щодо дисперсії світла. Демонструють дослід отримання спектру за допомогою призми.

Найбільш детально розглядають утворення веселки як яскравий приклад розкладання білого світла на кольорові пучки. Учням пропонують послухати опис веселки (за М. Дмитренком):

Веселка — це зігнута трубка, яка своїми кінцями усмоктує воду з морів, річок, озер і виливає у хмари. Колір веселки буває синювато-червоним або яскраво-червоним. Перший буває тоді, коли веселка бере воду, а другий — коли вона стоїть без діла.

Назва «веселка» походить від того, що під час її появи від сонячних променів прояснюється (робиться «веселим») край неба, закритий перед хмарами.

Учні знайомляться з основними кольорами та утворенням допоміжних кольорів.

III. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ З ФАРБАМИ

Заключним пунктом мандрівки є відвідування майстерні художника. Учитель образотворчого мистецтва виконує завдання — отримання допоміжних кольорів.

IV. ВИСНОВКИ

Підбивають підсумки уроку: оцінюють знання учнів та висловлюють ставлення класу до форми проведення уроку. Учитель ставить учням запитання:

• Що цікавого було на уроці?

• Чого ви навчилися?

• Що нового ви дізналися?

• Що найбільше сподобалося?

• Де можна застосувати здобуті знання?

Оцінка знань учнів

Кожному учневі видають бланк із практичними завданнями. За кожне практичне завдання учні можуть отримати 10 балів за умови правильного його виконання (пункти 2.2, 2.3, 2.4). Творчий підхід до підготовки та проведення уроку за всіма пунктами оцінюють в 11 та 12 балів.

Домашнє завдання

1. Практичне завдання. Побудувати зобраясення многокутника в плоскому дзеркалі.

2. Творче завдання: знайти приклади опису світлових явищ у літературних творах та фольклорі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ільченко В. Р. Фізика: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Р. Ільченко, С. Г. Куликовський, О. Г. Ільченко. — Полтава : Довкілля-К, 2007. — 160 с.

2. Кирик Л. А. Физика-8. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы / Л. А. Кирик. — М.: Илскса; X.: Гимназия, 2002. — 160 с.

3. Марченко О. Д. Українська мова. Диктанти. 5-7 класи / О.Д. Марченко, Л.В. Нартова. — X.: Ранок; Веста, 2005. — 150 с.

4. Матеріали Internet.

5. Шарко В. Д. Сучасний урок фізики: технологічний аспект : Посібник для вчителів і студентів /В.Д. Шарко. — К.: TOB «Фірма «Есе», 2005. — 220 с.

 

Фізика в школах України. – 2013. – № 4.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -