Конспект уроку на тему: «Подорож у чарівний світ української казки»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета:

·        докладніше ознайомити учнів з українськими народними казками; формувати інтерес до читання;

·        розвивати просторову уяву, композиційні вміння та навички, творчу фантазію, комунікативні вміння та навички роботи в групах;

·        виховувати національно-культурну свідомість учнів, повагу й інтерес до усної народної творчості.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань.

Форма уроку: подорож до країни казок.

Обладнання: збірник українських народних казок, ілюстрації до них.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Всі мерщій сідайте, діти.

Домовляймось не шуміти,

На уроці не дрімати,

Руки вчасно підіймати.

І щоб не було мороки!

 Всі готові до уроку?

 Тож гаразд, часу не гаймо

 І урок розпочинаймо.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Слово вчителя

— Казка як своєрідний жанр народної творчості здавна посідала важливе місце у фольклорі всіх народів світу. Згадки про казку (як і її зразки) знаходимо в різноманітних писемних пам'ятках, що дійшли до нашого часу крізь віки і тисячоліття.

Так, у Китаї в XII ст. до н. е. була відомою збірка казок «Шан-Хої-Кінг». Перші казки у Стародавньому Єгипті було зафіксовано у XIV ст. до н. е. Багато століть тому, до нашої ери, дуже популярними були казки в Індії. Чимало з них увійшло потім до славнозвісного збірника «Панчатантра». Широкого розголосу набули стародавні казки арабського Сходу, що склали цілий збірник «Тисяча й одна ніч» і були потім перекладені мовами багатьох народів.

Мабуть, жоден із видів народної творчості не вирізняється таким багатством культурних нашарувань, як казка. На ній позначився вплив різних історичних епох, починаючи від первісного суспільства й до наших днів. Без казки ми не уявляємо свого дитинства, бо саме у народній казці сфокусовано ментальну енергетику етносу, закріплено його емоційно-оцінні пріоритети, а також представлено світ образних уявлень про добро й зло, правду й кривду, прекрасне й потворне.

Особливої ваги набуває дидактичний аспект народної казки: через вчинки героїв ми засвоюємо морально-етичні норми поводження в довкіллі. Завдяки їй ми розуміли, що таке добро і зло, дізналися про звичаї та традиції свого та інших народів.

Сьогодні ми будемо подорожувати сторінками українських казок!

ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

Слово вчителя

Сьогодні ми більш докладно поговоримо про ті казки, які вчили на попередніх уроках. А ще вам треба подумати над проблемним запитанням: «Чого нас може навчити казка?» У кінці уроку ми обговоримо ваші міркування.

ПОДОРОЖ УКРАЇНСЬКИМИ КАЗКАМИ

Зупинка «Загадкова»

—      Проведімо інтерактивну вправу «Незакінчене речення». Вашій увазі пропонується 10 завдань, давши відповідь на які, ви можете отримати від одного до десяти балів.

1.       Фольклор — це...

2.       Казка — це...

3.       Види казок: ...

4.       Народна казка — це...

5.       Літературна казка —- це...

6.       Я знаю таких казкарів:...

7.       В основі будь-якої казки є...

8.       Моя улюблена казка — ...

9.       Мій улюблений казковий герой — ... 10. Казки вчать мене...

Зупинка «Кмітливість»

—      Попрацюймо в режимі мозкового штурму. Дайте відповіді на запитання.

•        Що ви знаєте про українську народну казку?

•        Хто створював в давнину казки на Україні?

•        Які українські казки читали вам у дитинстві?

•        Хто є головними героями в українських народних казках?

•        Чи відображалися в українських народних казках характер, традиції, побут народу? Наведіть приклади.

Учитель. Дякую за відповіді. На нашому уроці ми будемо удосконалювати й поповнювати набуті знання з теми «Казки», а також розвивати такі розумові здібності:

•        пам'ять;

•        увагу;

•        аналітично-творчі вміння;

•        критичне й асоціативне мислення.

Зупинка «Театральна»

Робота в групах

Учитель.

Об'єднаймось у чотири групи:

•        1-ша група — читці;

•        2-га група — художники;

•        3-тя група — актори;

•        4-та група — дослідники.

Кожна група по черзі відповідає, а решта мусить записати основні відомості, нові поняття, цікаві факти і, можливо, поставити питання тим, хто презентує казки «Мудра дівчина» і «Названий батько».

— Давайте разом повторимо правила роботи групах:

поважай думку іншого учасника групи;

•        не перебивай,

•        вислухай думку свого товариша до кінця;

•        пропонуй і поясни перевагу своєї пропозиції;

•        будь толерантним і вихованим.

Перша група («Читці») отримує примірники казок, учні читають їх за ролями. Друга група («Художники») самостійно обирає ті моменти казок, які вони будуть ілюструвати. Кількість ілюстрацій має відповідати кількості учнів у групі.

Третя група («Актори») розігрує сценку за сюжетом улюблених казок. Четверта група («Дослідники») досліджує, чи належать вивчені казки до народних.

Фізкультхвилинка

4. Зупинка «Запитальна»

•        Чи можуть злі сили бути розумними? Наведіть приклади з казок. Чому зло в казках завжди програє?

•        З'єднайте частини прислів'їв. Прокоментуйте їхнє значення.

І сила перед

Око бачить далеко,

На панську мудрість

Тіло в злоті,

 Свій розум май

а душа в болоті,

мужицька хитрість,

 і людей питай,

а розум — ще далі,

 розумом никне.

Слово вчителя

—      Давні люди вважали, що певні числа є магічними. Тому в народних казках часто повторюються числа 3, 7, 12: троє братів, три сестри, три загадки або завдання, три дороги, три горішки; сім пелюсток, семеро богатирів, семеро гномів; дванадцять голів у Змія.

—      Наведіть приклади казок з такими числами.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.Гра «Синквейн»

—      Давайте підсумуємо набуті знання грою «Синквейн». Для першого пункту ви повинні придумати іменник, який би характеризував тему нашого уроку, для другого — два прикметники, третього — три дієслова, четвертого — скласти речення з п'яти слів, п'ятого — синонім до теми.

1)      Казки.

2)      Цікаві, повчальні.

3)      Вчать, знайомлять, захоплюють.

4)      Казки – вид усної народної творчості.

5)      Вигадка.

2. Метод "Мікрофон"

—      А зараз за допомогою методу «Мікрофон» ми спробуємо надати відповіді на питання, яке було поставлено на початку уроку:

—      Чого нас навчає казка?

ПІДСУМОК УРОКУ

Учитель

Існує книг багато на землі,

 Вони цікаві, мудрі та повчальні,

Та кожен з нас, дорослий чи малий,

 Казки читає — дуже вони гарні.

Казка — це світ, чарівний та незвичний,

Казка — це диво, сповнене краси.

Поринуть у казку — це ж бо так цікаво,

 Це справді свято, радість для душі.

У казці звірі свою мову мають,

 Дерева розмовляють, мов живі,

Добро і правда завжди зло долають,

 Тому і люблять казку діти всі.

 Мудра казко, казко-чарівнице,

Ти даруєш ласку,

 Вчиш ростить пшеницю.

Поведи нас за собою в світ

Прекрасний і чудовий.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Написати твір за темою «Моя улюблена народна казка»

 

О. М. Партика, учитель української мови та літератури, Зоринська ЗОШ І-ІІІ ст. № 10, Луганська обл.

 

Партика О.М. Подорож у чарівний світ української казки».5 клас. .//Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – №5.– С.13-20.

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -