Конспект уроку на тему: «Житлове право в Україні»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: сформувати в учнів чітке поняття про житлове право, умови приватизації житла та обов’язки власників і наймачів житлового приміщення; формувати навички використання одержаних знань, роботи з діловими документами (на рівні ознайомлення).

Методично-дидактичне забезпечення уроку: Конституція України (Ст. 47), Житловий кодекс України, Підручник «Основи правознавства» / За ред. І. Б. Усенка.– К.: Ірпінь, 1997, Пам’ятка для учнів, розроблена як сценарій «ділової гри».

Тип уроку: урок формування і вдосконалення знань, умінь і навичок (лекція з елементами «ділової гри»).

Основні терміни і поняття: договір найму житлового приміщення, приватизація, орган приватизації, бронювання квартири, індивідуальне житлове будівництво, черговість надання житлових приміщень, норма житлової площі, ордер на житлове приміщення, виселення із житлового приміщення, плата за користування житлом, плата за комунальні послуги.

ХІД УРОКУ

I ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Конституційне право на житло

Одним із основних прав людини і громадянина у правовій державі є право на житло в Україні, яка будує правову державу, це право теж гарантується, зокрема у Ст. 47 Конституції України (розділ «Загальні засади»)

Учні працюють з текстом Конституції. Кожен громадянин нашої держави має право на житло, яке може реалізуватись у трьох формах: придбання житла, будівництво житла, оренда житла.

Отже, держава гарантує створення відповідних умов для реалізації права на житло.

Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безкоштовно або за доступну для них плату відповідно до закону.

Ніхто не має бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду.

Ось такими є конституційні гарантії права на житло. Конституційне право на житло вважається забезпеченим лише тоді, коли громадянин України має житло, що відповідає установленим нормам і придатне для проживання.

Систему нормативно-правових актів, що регулюють житлові відносини в Україні, крім Конституції, складають:

- Житловий кодекс України прийнятий 1983 р., має 7 розділів;

- Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду».

Демонстрація житлового кодексу.

У ЖКУ передбачені:

- житлові права та обов’язки;

- компетенція державних органів з експлуатації та збереження державного фонду житла;

- правила його утримання та управління ним;

- відповідальність за порушення правил ведення житлового господарства;

- житлові спори та порядок їх вирішення.

2. Житлове право

Житлове право – це сукупність правових норм, які регулюють відносини у сфері володіння, користування і розпорядження житлом. Держава має право створювати умови, за якими кожен громадянин зможе збудувати житло, придбати його у власність чи взяти, його в оренду. Зараз нам треба розглянути таблицю «Житловий фонд» (таблиця додається) на С. 74 підручника. Житловий фонд – це наявність складного інженерного комплексу, що містить у собі житлові будинки і приміщення, різноманітне теплоенергетичне обладнання; автоматичні засоби управління; розгалужену мережу комунікаційного, протипожежного, ліфтового устаткування.

За таблицею ми розглянемо і порядок надання житла. (Працюємо з таблицею.)

Коли людина наймає житло, яке є державною власністю, вона укладає договір найму житлового приміщення (Ст. 61 ЖКУ). Договір укладений письмово на підставі ордера між наймодавцем і наймачем (громадянином, на чиє ім’я видано ордер). Ордер – це документ, що надає право оселитися у помешканні. Типовий договір найму приміщення передбачає правила користування житлом, утримання житлового приміщення і території біля будинку.

3. Приватизація житла

Сьогодні більшість українських сімей живуть у приватизованих квартирах або прагнуть їх приватизувати. Що ж таке приватизація? Приватизація – це зміна форми власності з державної на приватну Здійснюється вона на підставі Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19 червня 1992 року.

Цей закон визначає правові основи приватизації житла, що є власністю держави, його подальшого використання та управління. Приватизація державного житлового фонду передбачає перехід квартир (будинків) прилеглих до них господарських приміщень у власність громадян.

Метою приватизації є формування ринкової системи житлового забезпечення громадян України, створення умов для реалізації права громадян на вільний вибір місця проживання та способу задоволення своїх потреб у житлі. Законодавство про приватизацію житла визначає право громадян України приватизувати займане ними житло один раз. Передбачається також, що кожен громадянин України в разі, коли частина житла, що приватизується, менша за встановлену норму, одержить компенсацію у вигляді житлових чеків. Приватизація здійснюється через:

а) безплатну передачу громадянам квартир із розрахунку санітарної норми 21 м² загальної площі на наймача і кожного члена сім’ї та додатково 10 м² на сім’ю;

б) продаж надлишків загальної площі квартир громадянам України, які мешкають у них.

Не підлягають приватизації:

- квартири-музеї;

- кімнати в гуртожитках;

-  квартири, не придатні для помешкання;

- за відсутності між мешканцями даного житла згоди щодо приватизації.

4. Права та обов’язки власників і наймачів житлового приміщення

Мешканці квартир, будинків обов’язково мають свої права та обов’язки. Перш за все право користування житлом реалізується на підставі договору найму.

Предметом договору найму житлового приміщення може бути квартира чи інше житлове приміщення. Законодавство Передбачає такі права та обов’язки наймача і членів його сім’ї:

- користуватися житлом і підсобними приміщеннями;

- залишати за собою житло на визначений законодавством термін у разі тимчасового виїзду;

- здавати частину житла в піднайом іншим особам;

- обмінювати житлове приміщення на інше;

- вимагати розподілу житла.

Поряд з правами у наймачів є ряд обов’язків:

- бережно ставитися до найманого житла;

- додержуватися правил користування житлом;

- економічно використовувати воду, газ,  електроенергію;

- не допускати порушень правил поведінки;

- постійно і вчасно сплачувати комунальні послуги.

Ось такими є основні права та обов’язки усіх наймачів житла.

– А зараз, діти, ми проведемо досить незвичайну «Ділову гру».

(Клас ділиться на юристів і звичайних громадян, яким необхідно надати консультацію щодо певних питань.) Юристи-консультанти – учні попередньо підготовлені, проконсультовані вчителем.

Вони сідають за окремий стіл і дають «консультації» учням у галузі, житлового права.

Ділова гра «Надання юридичної консультації»

Ситуація І

1-й учень. Якщо укладати договір житлового найму, то підставою для укладання є ордер. Який вигляд має. цей документ?

Юрист-консультант. В ордері завжди вказане прізвище особи, якій він виданий, кількість членів сім’ї, що вселяється, площа помешкання, адреса, номер і дата рішення виконкому місцевої ради або райдержадміністрації, дата видачі ордера.

1-й учень. Скажіть, який термін дії ордера.

Юрист-консультант. Ордер дійсний 30 днів від дня видачі. Після вселення Вам потріібно здати ордер до житлово-експлуатаційної організації.

2-й учень. Дякую.

Ситуація 2

2-й учень. Скажіть, будь ласка, якщо нас у сім’ї 3 чоловіки: я, дружина і син, а житлова площа становить 78 м², то як буде здійснюватися приватизація у нашому випадку?

Юрист-консультант. «Законом про приватизацію державного житлового фонду» визначено, що приватизація може бути безоплатною і частково сплатною. Якщо житлова площа 78 м², то 63 м² Ви приватизуєте безоплатно (21 м² на одного члена сім’ї) + 10 м² на всю сім’ю теж безоплатно, тобто в сумі становить 73 м², а 5 м²- приватизуєте за гроші.

2-й учень. Добре, якщо ми приватизуємо квартиру за гроші, то чому наш сусід, інвалід II групи, приватизує її безоплатно.

Юрист-консультант. Тому що «Законом про приватизацію державного житлового фонду» визначені категорії осіб, які, незалежно від площі помешкань, приватизують їх безоплатно. Це:

- постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС;

- Герої Радянського Союзу;

- Ветерани - Великої Вітчизняної війни;

- воїни-інтернаціоналісти;

- інваліди І і II груп;

- інваліди з дитинства;

- ветерани праці.

Ситуація З

3-й учень. Якщо квартиру, яку наймаєш, можна бронювати (залишати за собою), навіщо здійснюється приватизація? Кому вона потрібна – мені чи державі?

Юрист-консультант. Приватизація потрібна саме Вам. Приватизувавши житло, Ви стаєте його повноцінним власником. Можете його продавати, дарувати, здавати у найм. Квартиру чи будь-яке житло на правах найму ви можете тільки забронювати, але розпоряджатися ним не можете.

Ситуація 4

4-й учень. У нас така ситуація. Мій чоловік був наймачем квартири, але не так давно він помер. Ми не хочемо жити в цій квартирі, тому що маємо власний будинок. Квартира не приватизована чи можемо ми її продати?

Юрист-консультант. Ні, звичайно, ні. Коли наймач квартири помирає і в помешканні не залишаються жити члени його родини, квартира переходить до власника. Тому, щоб продати квартиру, Вам потрібно її приватизувати.

Ситуація 5

5-й учень. У моїх сусідів величезний борг через несплату за комунальні послуги. Скажіть, їх можуть за це виселити із квартири?

Юрист-консультант. У Конституції України у Ст. 47 сказано, що «ніхто не може бути примусово позбавлений житла, інакше як на підставі закону за рішенням суду». Отже, виселити із квартири за несплату комунальних послуг фактично неможливо.

Ситуація 6

6-й учень. Якщо мені 17 років і я одружився, чи маю я право на отримання житла?

Юрист-консультант. Так, маєте. Громадяни здійснюють право на отримання житла з 18 років, але якщо особа одружилась до 18 років, вступила в самостійне життя, в таких випадках вона теж набуває права реалізації своїх прав на одержання житла.

Учитель. Ну що, чи сподобалась Вам наша ділова гра? Тепер ви засвоїли свої власні житлові права та обов’язки, а також житлові права, якими будете володіти у майбутньому.

III. ПІДСУМОК УРОКУ

Домашнє завдання

1. Опрацювати підручник.

2. Скласти декілька проблемних ситуацій на зразок тих, що були використані у «Діловій грі».

Чорна В. І., ЗОШ І-ІІІ ст № 3, м. Канів, Черкаська обл.

Чорна В. І. Житлове право в Україні [Текст] / В. І. Чорна // Історія та правознавство. – 2005– № 19-21 – С. 17-18.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -