Конспект уроку на тему: «Права людини починаються з прав дитини»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: з'ясувати рівень знань учнів щодо законодавства України з прав дитини, Конвенції ООН про трава дитини; розвивати в них уміння самостійно робити висновки та аналізувати їх; формувати в учнів навички застосовувати набуті знання за різноманітних миттєвих обставин.

Обладнання: дидактичний матеріал, виставка книг з правової тематики, конкурс плакатів.

Епіграф: Сьогодні діти – завтра народ. В. Сухомлинський.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Таємничо-чарівна хвилинка

Учитель. У мене на столі чарівна скринька, де зараз знаходиться найцінніший скарб нашої планети Земля. Правда ж, цікаво? Хто хоче побачити його, може зазирнути у скриньку, але за умови, хто ви не будете поки що розповідати, кого (саме кого, а не що) він там побачив, аж поки усі найдопитливіші та найсміливіші не зазирнуть у скриньку. (Діти по черзі зазирають у скриньку.)То кого ж ви побачили у чарівній скриньці? (Діти називають себе, бо на дні скриньки лежить дзеркало.)

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Так, у чарівному дзеркалі ви побачили себе, людину – найцінніший скарб. Кожен із вас – неповторна особистість, і саме такої дівчинки чи хлопчика більше на цій землі немає і не буде. Відомий поет України В. Симоненко написав про неповторність кожного, кому батьки подарували життя.

Ти знаєш, що ти – людина?

Ти знаєш про де чи ні?

Усмішка твоя – єдина,

Мука твоя єдина,

Очі твої – одні.

Сьогодні усе для тебе:

Озера, гаї, степи.

І жити спішити треба,

Кохати спішити треба –

Гляди ж не проспи!

Більше тебе не буде.

Завтра на цій земліІнші ходитимуть люди,

Інші кохатимуть люди –

Добрі, ласкаві й злі.

Бо ти на землі – людина.

І хочеш того чи ні –

Усмішка твоя – єдина,

Мука твоя – єдина,

Очі твої – одні.

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ,МЕТИ ЗАВДАНЬ ЗАНЯТТЯ

Учитель. Але минуло не одне тисячоліття, поки людство усвідомило неповторність кожної особистості і прийняло закони, які здатні захистити людину, її життя, індивідуальність.

10 грудня 1948 року Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проголосила один з найважливіших правозахисник документів – Загальну декларацію прав людини.

Учитель, звертаючись до учнів класу, пропонує поговорити про права людини, наголошуючи на важливості знання прав особистості, і повідомляє, що їхні однолітки за кордоном вивчають свої права і вміють ними користуватись. Він повідомляє, що у світі існує окремий день, присвячений правам людини,– це 10 грудня. А 20 листопада кожного року всі люди світу відзначають як День захисту прав дитини, бо саме цього дня1989 року Генеральна асамблея ООН прийняла Конвенцію про права дитини.

А що ж таке права людини?

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ.

Бесіда

1. Що, на вашу думку, значить слово «право», «права»?

2. Як ви розумієте вислів «кожна людина має права» ?

3. Чи потрібна підтримка прав людини і громадянина з боку держави?

Учитель. Ми запрошуємо вас до подорожі у світ права! Право – це важливе досягнення цивілізації, що виникло ще у давнину і протягом тривалого часу впливало на життя суспільства загаломі кожної людини зокрема.

Користування житлом, купівля речей, проїзд у транспорті, заощадження у банку, відвідування школи, професійна діяльність – це різні форми участі особи у правовідносинах, що регулюють встановленими державою правилами нормами права. Загалом більшість звичних форм нашої повсякденної поведінки передбачено й регламентовано правом, хоча ми і не сприймаємо їх як такі. Знання та свідоме застосування правових норм робить життя людини ефективним, безпечним, а отже,більш щасливим. Наше завдання сьогодні полягає в тому, щоб ви по-новому подивилися на право, щоб під час змагання краще засвоїли його норми.

Продовжте, будь ласка, речення, вибравши правильний варіант.

Я маю право на:

1) освіту;

2) охорону здоров’я;

3) соціальне забезпечення;

4) ім’я;

5) національність;

6) свободу віросповідування;

7) вільний доступ до інформації;

8) відпочинок;

9) захист від експлуатації;

10) життя;

11) захист від фізичного насильства;

12) приватне життя;

13) участь у культурному житті;

14) обирати і бути обраним під час виборів;

15) індивідуальність;

16) громадянство;

17) особистіпогляди;

18) свободу думки;

19) свободу мирних виборів; ,

20) піклування;

21) таємницю кореспонденції;

22) недоторканість;

23) на захист закону.

Учитель. До нас у гості завітали професіональні знавці права. Кожен з учасників має засвідчити те, що він є справжнім законослухняним громадянином своєї держави, що він має певні права і знає свої обов’язки. У грі беруть участь 2 команди. Кожне запитання туру оцінюють в 1 бал, на роздуми командам надається 30 секунд.

1-й тур. Брейн-Ринг

1. Документ, що посвідчує особу. (Паспорт)

2. Влада народу. (Демократія)

3. Статус міста Києва в Україні. (Столиця)

4. Грошова одиниця в Україні. (Гривня)

5. Одна з форм державного управління. (Імперія, республіка)

6. Акт, виданий Президентом. (Указ)

7. Звільнення від кримінальної відповідальності, прощення. (Амністія)

8. Рішення, яке виносить суд присяжних. (Вердикт)

9. З якого віку настає кримінальна відповідальність неповнолітніх в Україні? (Із 16 років, а за особливо тяжкі злочини – з 14 років)

10. Основний Закон України. (Конституція)

2-й тур. Домашнє завдання

Команди підготували удома малюнки до Конвенції ООН про права дитини, а супротивники мають прокоментувати малюнки.

3-й тур. Чи знаємо ми Конституцію України

1. Коли було прийнято Конституцію України? (28 червня 1996 р.)

2. За юридичними ознаками Конституція Укра- - хни... (писана, жорстка, унітарна; написана, гнучка, федеративна).

3. За Основним Законом Україна – республіка... (президентсько-парламентська, демократична, унітарна).

4. За Конституцією державними символами України є ... (прапор, гімн, герб).

5. Автори Державного Гімну. (Музику написав М. Вербицький, слова – 27.Чубинський).

6. Коли було прийнято Конституцію П. Орлика? (1710 р.)

7. Коли було прийнято Декларацію про державний суверенітет? (16 липня 1990 р.).

8. Коли було прийнято Акт проголошення незалежності України. (24 серпня 1991 р.).

9. Коли відбувся референдум, який підтвердив Акт проголошення незалежності? (1 грудня 1991 р.).

4-й тур. Змагання капітанів

1. Вік, з якого людина отримує паспорт. (16 років)

2. Мінімальний вік кандидата у Президенти. (35 років)

3. Строк контракту в національній гвардії України. (1 рік)

4. Мінімальний шлюбний вік для чоловіка. (18 років)

5. Максимальний робочий час на тиждень. (40 годин, 60 годин)

6. Термін, на який обирають Президента України. (5 років)

7. Мінімальний шлюбний вік для жінок. (17 років)

5-й тур. Змаганняміж аутсайдерами

1. Сила, повноваження, можливість справляти рішучий вплив на поведінку людей. (Влада)

2. Основний Закон країни. (Конституція)

3. Держава, у якій забезпечують верховенство закону та систему прав і свобод громадян. (Правова держава)

4. Форма правління, за якої вищу державну владу здійснює орган, обраний на певний термін. (Республіка)

5. Всенародне опитування з важливих питань державного і регіонального життя. (Референдум)

6. Повноважний представник народу. (Народний депутат)

7. Глава нашої держави. (Президент)

8. Найдавніша класова людська цивілізація. (Рабовласницька)

9. Як називається докласове суспільство людей? (Первісний лад)

10. Добровільний, рівноправний союз чоловіка та жінки з метою створення сім’ї. (Шлюб)

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вікторина для вболівальників

1. Нормативно-правовий акт, що приймає Верховна Рада. (Закон)

2. Сукупність обов’язкових правил поведінки, які встановлює та охороняє держава. (Право)

3. Належність особи до певної держави. (Громадянство)

4. Орган влади, покликаний розв’язувати суперечності на підставі закону. (Суд)

5. Діяльність у сфері відносин між соціальними верствами, націями, держави. (Політика)

6. Верховенство влади, політична незалежність, самостійність держави. (Суверенітет)

7. Необмежена влада, яка спирається на озброєну силу. (Диктатура)

8. Сукупність усіх прав та обов’язків, якими наділений орган влади чи посадова особа..(Компетенція)

9. Самостійне здійснення влади або самоврядування, надане окремій нації на території держави(Автономія)

10. Форма політичного ладу, що базується на принципі народовладдя. (Демократія)

VІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Учитель. У кожного з нас є права, і ми повинні добре знати їх і вміти ними користуватися. Але слід знати не лише свої права, але й обов’язки. Прагнучи відстояти свої права, не порушуйте права інших!

Життя твоє – безцінний дар.

Не забувай про це ніколи.

Ти спиш під зорями Стожар Чи з друзями ідеш до школи,

Живеш ти в місті чи в селі,

Подумай, як життя прожити?

Ти слід залишиш на землі –

То треба гарний залишити.

На цьому наше заняття закінчено. Дякуємо всім за увагу.

Болотна Т. А., с. Архангельська Слобода, Каховський р-н, Херсонська обл.

Болотна Т. А. Права людини починаються з прав дитини / Т. А. Болотна // Історія та правознавство. – 2013. – № 25. – С. 25-27.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -