Конспект уроку на тему: «Життєпис Тараса Шевченка». Урок за методом проектів.

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета:

•        ґрунтовно ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом Т. Г. Шевченка, зацікавити їх творчістю Кобзаря;

•        виховувати національні почуття;

•        формувати навички роботи з науковою літературою та навички ведення аргументованого діалогу в групах.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу за методом проектів.

Методи і прийоми: бесіда, «Обмін побажаннями», «Мікрофон», робота в малих групах, захист проектів.

Обладнання: портрет Т. Г. Шевченка, вбраний у вишитий рушник, тематична виставка книжок (збірка «Кобзар», книжки-дослідження творчості Тараса Шевченка), роздатковий матеріал (завдання для груп, цілі та план уроку, картки самооцінювання).

Випереджувальні завдання: учні за власним вибором об'єднуються в п'ять груп («історики», «бібліографи», «літературознавці», «мистецтвознавці», «краєзнавці»). Кожна група готує свій проект — історична довідка періоду життя Т. Шевченка, бібліографічний довідник, літературний покажчик творів Т. Г. Шевченка, альбом «Т. Г. Шевченко — художник», літературна карта «Т. Г. Шевченко на Сумщині».

Епіграф:

Воскресну нині! Ради їх

Людей закованих моїх,

Убогих, ницих... Возвеличу,

Малих отих рабів німих!

Я на сторожі коло їх

Поставлю слово.

Т. Г. Шевченко

ХІД УРОКУ

I.       З'ЯСУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ДО УРОКУ

«Обмін побажаннями»

Кожна група висловлює сусідній побажання на урок.

II.      МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вступне слово вчителя.

Бесіда за планом

1.       Ознайомлення з життям та творчістю Т. Г. Шев¬ченка в попередніх класах.

2.       Україна — це Шевченко. Шевченко — це Україна.

3.       Тарас Шевченко й сьогодення.

4.       Оголошення теми, епіграфа уроку.

III.    ЦІЛЕВИЗНАЧЕННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

1.       Учні в групах із запропонованого переліку вибирають цілі, що стосуються цього уроку, доповнюють їх власними.

Учні вивчають план уроку, за бажанням коригують його.

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Проект групи «істориків»

Тематичні питання:

·        зв'язок літератури з життям суспільства, посилення її ролі у визвольному русі;

·        активізація громадсько-політичного й культурного життя в Україні;

·        романтична течія в українській літературі. Форма проекту — історична довідка.

Учитель. Отже, перша пол. XIX ст. характеризувалася пожвавленням літературного життя в Україні. Але, попри інші фактори, гальмувало цей розвиток кріпацтво, яке доти що було не скасоване.

Ось у такій кріпацькій родині народився й майбутній Великий поет Т.Г. Шевченко. Слово — «бібліографам».

2.      Проект групи «бібліографів»

Тематичні питання:

·        дитинство Т. Шевченка;

·        роки поневірянь у Вільно та Петербурзі;

·        жадана воля, студент Академії мистецтв;

·        подорожі до України, діяльність у Кирило-Мефодіївському товаристві;

·        період заслання;

·        останні роки життя.

Форма проекту — бібліографічний довідник життєвого шляху Т. Г. Шевченка.

Учитель. І. Я. Франко писав: «Він був сином мужика і став володарем в царстві Духа». І про це свідчить творча діяльність Великого Кобзаря. Лейтмотивом усіх його творів є загальновідомі рядки (учитель звертається до епіграфа уроку).

...Возвеличу

Малих отих рабів німих!

Я на сторожі коло їх

 Поставлю слово.

— До слова запрошуємо «літературознавців».

3.      Проект групи «літературознавців»

Тематичні питання (короткий огляд періодів творчості Т. Г. Шевченка):

·        рання творчість (1837-1843);

·        творчість періоду «трьох літ» (1843-1847);

·        творчість періоду заслання та останніх років життя (1847—1861).

Форма проекту — літературний покажчик творів Т. Г. Шевченка. Учитель. Тарас Шевченко став основоположником не тільки неукраїнської літератури, а й започаткував нову еру в українському образотворчому мистецтві. Про це нам розкаже група «мистецтвознавців».

Шевченкові належить виняткова роль у формуванні української національної ідеології: надавши українській мові статусу літературної, він тим самим сформував основу модерної української літератури, а в ширшому значенні — заклав підґрунтя української національної ідентичності. В українській інтелектуальній історії переломного значення набула вперше сформульована Шевченком ідеї нації як духовного континууму «мертвих, і живих, і ненароджених», згідно з якою не лише предки відповідають за долю нащадків, а й нащадки — за долю предків.

Микола Жулинський

4.      Проект групи «мистецтвознавців»

Тематичні питання:

•        дитячі «університети» Тараса;

•        петербурзький період життя;

•        студент Академії мистецтв;

•        у солдатській неволі (участь Шевченка в Аральській експедиції, служба в Новопетрівському укріпленні);

•        художні роботи останніх років життя.

Форма проекту — альбом «Т. Шевченко — художник».

Учитель. Життя і діяльність Т. Г. Шевченка тісно пов'язані з нашим краєм — Сумщиною. Ми пишаємося тим, що під час трьох подорожей до України Шевченко завітав і до нас. Тема «Шевченко й Сумщина» цікавить багатьох дослідників, зокрема й наших краєзнавців.

5.      Проект групи «краєзнавців»

Тематичні питання:

•        Шевченко на Роменщині;

•        Шевченко на Глухівщині;

•        Шевченко на Лебединщині;

Автопортрет періоду заслання. Т. Г. Шевченко. 1857 р.

•        Шевченко художник на Сумщині.

Форма вираження проекту — літературна карта «Тарас Шевченко на Сумщині»

Учитель. Усі проекти будуть об'єднані в посібник для вчителів та учнів під назвою «Ім'я, освячене любов'ю», який стане в пригоді під час вивчення життя та творчості Великого Кобзаря.

IV.    ЗАСТОСУВАННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ «Експрес-тест»

Учні вибирають один варіант відповіді з кількох запропонованих (див. додаток).

V.      ПІДСУМОК УРОКУ «Мікрофон»

Учні висвітлюють такі питання:

•        Чи досягли цілі уроку?

•        Чи сподобався урок?

•        Чи дізналися щось нового з життя та творчості Т. Г. Шевченка?

•        Чи задоволені своєю роботою в групі, роботою групи взагалі?

•        Що не вдалося?

•        Чи правильно вчитель організував свою роботу?

VI.    ОЦІНЮВАННЯ

Заповнення карток взаємооцінювання

Кожен учень виставляє оцінку собі та кожному членові своєї групи. Секретарі фіксують протягом уроку відповіді учнів. На основі цих записів учитель виставляє оцінки за урок. .

VII.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1.       Опрацювати ранній період творчості Шевченка.

2.       Дати розгорнуту письмову відповідь на питання «Особливості ранньої творчості Т. Г. Шевченка» .

3.       Підготувати ідейно-художній аналіз віршів «Думи мої, думи мої...» (вивчити напам'ять), «До Основ'яненка»; «Думка» («Нащо мені чорні брови...»)

ДОДАТОК 

Експрес-тест

1. «Він був сином мужика, і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком, і став вчителем

 

А. М. Поправко, учитель української мови та літератури НВК м. Шостки, Сумська обл.

 

Поправко А.М. Життєпис Тараса Шевченка. Урок за методом проектів. 9 клас. //Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – №6.– С.18-20.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -