Конспект уроку на тему: «Числівник як частина мови»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: домогтися засвоєння учнями поняття про числівник як частину мови; групи за значенням (кількісні та порядкові) і за будовою (прості та складені); формувати вміння визначати кількісні та порядкові, прості та складені числівники; прищеплювати любов і повагу до наших славних і волелюбних предків.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Повідомлення мети і завдань уроку

III. Активізація опорних знань

Учитель. Якось на уроці математики вчитель питає учнів: «Скільки буде, якщо поділити вісім на два?».

Устав один учень і говорить: «Це дивлячись, як поділити. Якщо вздовж — буде дві трійки, а якщо поперек — два нулі».

Що поділив учень? Чим відрізняється цифра від числа?

IV. Вивчення нового матеріалу

Колективна робота

Давайте спробуємо записати цифри словами і поставити запитання.

Тринадцять, сім, один. (Скільки? Означає число.)

А тепер сполучіть числівники з іменниками.

Три дуби, дві книжки, сім учнів. (Скільки? Означає кількість предметів.)

Друга ділянка, третє завдання. (Яка? Яке? Порядок предметів.)

Восьмий день, дванадцятий поверх. (Котрий? Порядок предметів.)

Учитель. Отже, залежно від того, на які запитання відповідають, числівники поділяються на дві групи: кількісні та порядкові.

Робота з підручником

Опрацюйте таблицю в підручнику.

Словниковий диктант

Чотирнадцять, п'ятсот, третій, одна друга, п'ятий, сорок один, троє, дев'яносто другий, дві четвертих, сто двадцять два.

— Підкресліть кількісні числівники. Як ви їх розпізнали?

— На які запитання відповідають решта числівників?

До якого розряду вони належать?

— Що вони означають? (Ціле, дробове число, збірну назву.)

Робота з картками

1) Запишіть у таблицю числівники та інші частини мови, пов'язані поняттям числа і кількості.

Таблиця

Числівники

Іменники

Прикметники

Дієслова

Прислівники

 

 

 

 

 

 

П'ятірка, двометровий, по-перше, подесятерити, двійка, уперше, три, потроїти, п'яти сантиметровий, двозначний, четвертий, семірка.

2) Визначте розряди числівників за значенням.

Кількісні

Порядкові

 

 

Обидві жінки, другий день, п'ятий рік, сорок п'ятий розмір, чотири сантиметри, чотирнадцятий день, два товариша, троє хлопчиків.

Бесіда

Дайте відповіді на запитання, правильно вживаючи числівники.

— У якому році ти народився?

— Котрий тобі рік пішов?

— На якій вулиці, в якому будинку і в якій квартирі ти проживаєш?

— Скільки часу в день ти приділяєш читанню, грі на комп'ютері?

— Скільки книг ти прочитав протягом останнього місяця?

— Якого числа святкується День Незалежності України?

Вибірковий диктант

Випишіть числівники, до кожного з них поставте запитання.

Військо Запорізької Січі часом сплутують з реєстровим козацьким військом. Напередодні повстання під проводом Хмельницького ця створена польським королем з найманців армія мала шість полків. В кожному полку було по одній тисячі козаків.

Військо ж Запорізької Січі традиційно складалося  з тридцяти восьми куренів. На початку повстання це військо нараховувало вісім тисяч козаків.

Під час повстання на Січі один з полків реєстрового війська перейшов на бік Хмельницького. Інші п'ять полків перейшли до нього під час битви на Жовтих Водах. Повстання проти польської шляхти під проводом Богдана Хмельницького розпочалося тисяча шістсот восьмого року. (Із книги «Як козаки воювали».)

Робота з малюнками

За поданими малюнками відгадайте фразеологізми.

Укажіть у них числівники, складіть із ними речення.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Підсумкова бесіда

— Яку частину мови ми сьогодні вивчили? Дайте визначення.

— На які розряди поділяються числівники?

— Які вони бувають за будовою?

Робота з картками

Перепишіть загадки, уставляючи на місці крапок числівники, де це можливо — збірні.

1. Стоїть дуб, на нім ... гілок, на кожній гілці по ...гнізда, в кожному гнізді — по... пташенят. (Рік, місяці, тижні, дні)

2. Під ... брилком ... козаків. (Стіл.)

3.... ніг,... голови,... хвіст,... ока,... носів. (Вершник на коні.)

4. Сам чорен, та не ворон, є ... роги, та не бик,... ніг, та без копит. (Жук.)

5. У ... матерів по ... синів. (Руки й пальці.)

VI. Підсумок уроку

Література

1. Українська мова, 6 клас: Підручник. — К.: Педагогічна

думка, 1998.

2. Микитюк О. Числівник // Дивослово. — 2003 — № 3.

 

Наталія Дем'янова, учитель УМЛ ЗОШ І—II ст. — санаторної школи-інтернату для дітей із захворюваннями серцево-судинної системи м. Горлівки, Донецька обл.

Дем'янова Н. Числівник як частина мови. 6 клас. //Українська мова та література. – 2013. – №7.– С.7-8.

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -