Конспект уроку на тему: «Якою є відповідальність за злочин»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: тлумачити поняття «кримінальна відповідальність» і називати її підстави, пояснювати, що таке покарання; називати види покарань, що застосовують до неповнолітньої особи, яка вчинила злочин, розповідати про особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх, порівнювати її з відповідальністю повнолітніх осіб; вирішувати правові ситуації, визначати складники правопорушення, аналізувати положення Кримінального кодексу України (ККУ), порівнювати їх та робити висновки; висловлювати власне ставлення до злочинів.

Обладнання: Правознавство. Практичний курс: підручник для 9 кл. / О. І. Пометун, Т. О. Ремех. – К. : Літера ЛТД, 2009. – 192 с, дошка, витяги із Кримінального кодексу України.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Обговоріть з учнями у колі народні приказки, попросіть висловити власне ставлення до них.

- Умієш брати – умій і віддавати.

- Злочинців – за ґрати! Спокійно будемо спати.

- Винного двома батогами не б'ють.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Коли настає кримінальна відповідальність

Робота з підручником

Учні мають опрацювати перший пункт параграфа, виконати завдання 2 підручника (с. 154) і заповнити таблицю (див. табл. 1).

Робота з правовим документом

Учні мають опрацювати статті 36 та 39 Кримінального кодексу України та відповісти на запитання.

1. Про які поняття йдеться у цих положеннях?

2. Поясніть поняття «межі крайньої необхідності».

3. Наведіть приклади вчинення дій особою у стані необхідної оборони з метою захисту суспільних інтересів.

4. Чому перевищення меж крайньої необхідності може бути пом'якшувальною обставиною у разі призначення покарання?

Робота з підручником

Викопайте завдання 3 підручника (с. 133) і заповніть таблицю (див. табл. 2).

Ознаки покарання

Учні опрацьовують відповідний текст підручника і визначають ознаки покарання.

Орієнтовна відповідь

1) Захід державного примусу;

2) негативна оцінка з боку держави поведінки правопорушника;

3) має індивідуальний характер;

4) застосовують судом від імені держави;

5) застосовують судом;

6) є відплатою за вчинений злочин.

Робота в парах

Співвіднесіть вид покарання та його зміст.

1) Громадські роботи;

2) Виправні роботи;

3) Арешт;

4) Позбавлення волі;

5) Обмеження волі

а) Утримання особи у спецустановівід 1 до 6 місяців;

б) Виконання безоплатних суспільно-корисних робіт (від 60 до 240 год, не більше 4 год на день);

в) Ізоляція засудженого та утримання його на певний строк у кримінально-виконавчій установі (від 1 до 15 років);

г) Утримання людини у кримінально-виконавчих установах без ізоляції від суспільства з обов'язковим залученням до праці.

Завдання

Використовуючи ст. 50 ККУ, визначте мету кримінального покарання.

«Якими є особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх»

Робота з правовим документом

Працюючи в парах, учні мають проаналізувати ст. 98 Кримінального кодексу України і заповнити таблицю «Особливості відповідальності дорослих та неповнолітніх» (див. табл. З на с. 87).

Завдання

- Зробіть висновки до таблиці 3.

Орієнтовна відповідь

1. Вчинення злочину неповнолітніми є пом'якшувальною обставиною у разі призначення покарання.

2. Низка покарань для неповнолітніх передбачає менший ступінь покарання, ніж для дорослих.

3. Деякі покарання, як, наприклад, довічне позбавлення волі, не застосовують щодо неповнолітніх осіб.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Бесіда

1. Що називають покаранням?

2. Якими є підстави притягнення до кримінальної відповідальності?

3. У чому полягають особливості відповідальності неповнолітніх?

Жидкова Н. М., Менська районна гімназія, Чернігівська обл..

Жидкова Н. М. Якою є відповідальність за злочин. Правознавство. Практичний курс. 9 клас / Н. М. Жидкова // Історія та правознавство. –2013. – № 16-18. – С. 86-87.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -