Конспект уроку на тему: «Екологічне право. Принципи та об’єкти екологічної охорони. Екологічна безпека».

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: ознайомити учнів із поняттям екологічного права, його джерелами; розкрити принципи та об'єкти екологічної охорони, екологічної безпеки та ознайомити зі способами її забезпечення; виховувати в учнів відповідальність за збереження та охорону природного середовища, формувати екологічне мислення.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Форма уроку: бінарний.

Епіграф: Усе, на що людина має право, дозволено, але не на все, що дозволено; вона має право . М. Коркунов)

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Повідомлення теми та завдань уроку.

Бесіда

1. Як ви розумієте висловлювання М. Коркунова?

2. Як, на вашу думку, воно пов’язане з темою нашого уроку?

3. Назвіть основні права громадян України, що гарантуються Основним Законом;

4. Які обов’язки у зв’язку з гарантією ст. 50 Конституції України покладає на себе держава?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель права. Протягом останнього десятиліття в Україні відбувається процес формування системи екологічного законодавства. Правові засади екологічної політики закладено в Конституції України, ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про Червону книгу України», Земельний, Водний, Лісовий кодекси та інші. .

Учитель екології. Провідною ідеєю XXI ст. є екологізація мислення – усвідомлення людством необхідності розуміння законів природи, життя за законами природи для досягнення екологічної рівноваги. Термін «екологія» ввів 1866 року німецький зоолог Е. Геккель. Він визначив екологію як загальну науку про взаємовідносини організмів із навколишнім середовищем.

Екологія – комплексна інтегрована наука, яка досліджує навколишнє середовище, вплив суспільства на нього та зворотну реакцію природи на діяльність людства.

Неможливо охороняти природу, використовувати її, не знаючи, як вона функціонує, за якими законами існує та розвивається, як реагує на вплив людини, які гранично допустимі навантаження на природні системи може дозволити собі суспільство, щоб не зруйнувати їх. Усе це і є предметом вивчення екології.

Учитель права. Деякі з екологічних прав, які знайшли своє закріплення в законодавстві, за своєю природою належать саме до природних прав людини. Це – право на життя та здоров’я довкілля, право на відновлення психофізіологічних сил організму шляхом взаємодії з природою.

Давайте розглянемо й дамо коротку характеристику законодавству України в екологічному праві.

Робота з текстом юридичного документа

Учні опрацьовують Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».

1. У чому полягає завдання законодавства про охорону навколишнього природного середовища? (Ст. 1-2)

2. Які основні принципи охорони навколишнього природного середовища? (Ст. 3)

3. Кому належить право власності на природні ресурси? (Ст. 4)

4. Що належить до об’єктів правової охорони навколишнього природного середовища? (Ст. 5)

5. Як ви розумієте слова «освіта й виховання в галузі охорони навколишнього природного середовища»? (Ст. 7)

6. Які екологічні права та обов’язки передбачає Закон для громадян України? (Ст. 9-12)

7. Які повноваження передбачає Закон для місцевих Рад у галузі охорони навколишнього природного середовища? (Ст. 15)

Учитель екології. Коли говорять про пустелю, то завжди на думку спадає Північна Африка. Проте наші Олешківські піски – це теж справжня пустеля. їх площа – 160 тис. га. Тут тісно переплелись людська дурість і мудрість. Одні люди своїми руками перетворили ці степи на пустелю, інші, зупиняючи піски, висадили тут найбільші у світі штучні ліси. Олешківська пустеля виникла в XIX ст. «через перевипас овець, які знищили трав’яний покрив, а вітрова ерозія сприяла поширенню пісків на нових територіях. Неконтрольований вибір піска для будівництва приводить до порушення трав’яного покриву, сприяє ерозії ґрунтів, погіршує природну фільтрацію підземних вод, а отже, і якість питної води.

Висновок. Вищі органи державної влади й управління приймають закони, постанови, Інші правові акти, спрямовані на забезпечення раціонального використання природних ресурсів.

Запитання

1. Які повноваження надані громадським об’єднанням у галузі охорони навколишнього природного середовища? (Ст. 21)

2. Що передбачає поняття «природні території та об’єкти, що підлягають особливій охороні»?

3. Що таке «Червона книга України»?

Учитель екології. Історія Землі знає п’ять масових вимирань видів, що відбулися в результаті природних катаклізмів. Зараз біологи усе частіше говорять про шосте вимирання, спричинене людиною. На сьогодні систематики описали майже 2 млн видів, хоча насправді, за різними підрахунками, їх налічують від 5 до 100 млн. Але 90 % всіх видів, які існували на планеті, вже вимерло!

Більшість вимерла в результаті нормального, або фонового вимирання. Зараз настає шосте, Плейстоценове вимирання, спричинене людиною.

За один день вимирає 40 видів. За таких темпів через 16 тис. років зникне 96 % сучасної біоти. Основна причина – це руйнування середовищ існування рослин і тварин. Щорічно зникає близько 1 % тропічних лісів. При цьому щоденно вимирає близько 70 видів рослин і тварин, що становить майже 3 види на годину.

Повідомлення учня

Учень виступає з повідомленням «Рідкісні види рослин і тварин Херсонщини».

Учитель екології. Що робить людство для збереження видового різноманіття? Яка роль заповідних територій? Існують заповідники різних категорій, найвищий статус мають біосферні. В Україні зареєстровано чотири біосферні заповідники:    ,

1. Карпатський;

2. Асканія-Нова;

3. Чорноморський;

4. Дунайські плавні.

Два з них: Асканія-Нова (площа 33307 га. Найбільший в Європі Типчаково-ковильний степ) та Чорноморський (орнітологічний) – на Херсонщині. Площа Херсонської обл. – 28,5 тис. км2. Заповідні території області становлять понад 144 тис. га – це понад 5 % її площі. Для порівняння – заповідний фонд України не перевищує 1 % території країни.

Мультимедійна презентація

Учень представляє мультимедійну презентацію «Заповідні території Херсонщини».

Гра «Екологічне лото»

Учням роздають аркуші із записами частин прислів’їв про воду. Під час гри школярі повинні скласти повний текст прислів’я.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель права. Чи актуальні питання, які ми розглядали сьогодні на уроці?

Учитель екології. Людина – біосоціальна істота. На уроках правознавства ви розглядаєте закони суспільного життя, щоби бути законослухняними громадянами. На уроках екології вивчаєте закони природокористування, щоб жити в гармонії з природою. Сьогодні ми визначили лінії перетинання законів природи і суспільства. Збережіть те, що вам подаровано Богом!

Ткаченко В. М., учитель історії та правознавства, НВК № 2, м. Нова Каховка, Херсонська обл.

Владимирова В. А., учитель біології, НВК № 2, м. Нова Каховка, Херсонська обл.

Ткаченко В. М. Екологічне право. Принципи та об’єкти екологічної охорони. Екологічна безпека. Бінарний урок правознавства та екології. 11 клас / В. М. Ткаченко, В. А. Владимирова // Історія та правознавство. – 2012. – № 25. С. 19-20.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -