Конспект уроку на тему: «Фізичні особи. Правоздатність і дієздатність»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: ознайомитись з правовим статусом фізичних осіб як суб'єктів цивільних правовідносин, ознаками правоздатності та видами дієздатності; розвивати вміння аналізувати правові документи та життєві ситуації, робити власні висновки; формувати правову культуру учнів.

Обладнання: юридичні словники, Конституція України, Цивільний кодекс України, таблиці.

Тип уроку: закріплення та застосування знань, умінь та навичок.

Форма проведення уроку: «круглий стіл».

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Визначення теми і мети уроку, очікуваних результатів роботи на уроці

Учасники «круглого столу» (судді, адвокати, прокурори, представники юридичних і фізичних осіб, юридична консультація) коротко повторюють основні поняття вивченої теми.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

«Юридичний футбол»

1. Що є предметом цивільного права?

2. Що таке майнові і немайнові відносини?

3. Визначити ознаки цивільного права.

4. Назвати елементи складу цивільних правовідносин.

5. Хто є учасником цивільних правовідносин?

6. Які існують специфічні засади цивільного законодавства?

7. Що є джерелом цивільного права?

8. Дати визначення понять «звичай ділового обороту», «аналогія права», «аналогія закону».

Учитель визначає правову доцільність, практичну життєву необхідність понять «цивільна правоздатність» і «цивільна дієздатність» для законодавчого обґрунтування певних норм цивільного права.

Робота з «Юридичним словником»

Представники «юридичної консультації» визначають зміст понять «цивільна правоздатність» і «цивільна дієздатність».

Ст. 25. Цивільна правоздатність фізичної особи.

1. Здатність мати цивільні права і обов’язки мають усі фізичні особи.

2. Цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її народження.

4. Цивільна правоздатність фізичної особи припиняється в момент її смерті.

Цивільна дієздатність – здатність фізичної особи своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.

Розповідь учителя про види дієздатності фізичної особи (часткова, неповна, повна, обмежена) та недієздатність фізичної особи.

Робота в групах

1-ша група. Поясніть причини існування видів дієздатності.

2-га група. Як визначається обсяг цивільної дієздатності, виражений у правах?

3-тя група. За яких умов існує можливість зміни статусу?

4-та група. Як забезпечують права та інтереси у разі відсутності повної дієздатності.

5-та група. Відповідальність.

Сюжетно-рольова гра «Судові процеси»

Завдання учасникам круглого столу: розіграти ситуацію в ролях, винести судове рішення. Учні працюють в групах у складі: суддя, прокурор, адвокат, позивач, відповідач.

Після винесення судових вироків свою думку оголошують представники юридичної консультації. Підсумок роботи в судових процесах робить учитель.

Робота в парах за методом «Мозковий штурм»

1. Хто є фізичною особою за Цивільним кодексом України?

2. Дайте визначення правоздатності і дієздатності фізичних осіб.

3. Які види дієздатності ви знаєте?

4. У яких випадках фізичну особу визнають без- вісно відсутньою?

5. Які існують особливості оголошення фізичної особи померлою?

6. Скільки років спадкоємці фізичної особи, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати нерухоме майно, що перейшло до них у зв’язку з відкриттям спадщини?

7. Як розв’язати життєві ситуації, спираючись на вивчені норми цивільного права?

Правові задачі

1. 15-річний юнак хоче влаштуватися на роботу. Чи зможуть його працевлаштувати?

2. Студент, 16 років, хоче найняти квартиру. Чи може власник укласти з ним договір про найм житла?

3. Учень 8-го класу обміняв фотоапарат, подарований батьками, на велосипед. Чи має він право на такий обмін?

4. Хлопці-дев’ятикласники випадково розбили вітрину магазину м’ячем. Хто повинен оплатити вартість вітрини: учні, батьки, продавець?

ІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Взаємооцінка, самооцінка.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Виконати індивідуальні диференційовані завдання за матеріалом підручника про суб’єкти цивільних правовідносин.

Гончарук О. С., Вербовецька ЗОШ, Лановецький р-н, Тернопільська обл.

Гончарук О. С. Фізичні особи. Правоздатність і дієздатність. Правознавство. 11 клас / О. С. Гончарук // Історія та правознавство. – 2012. – № 16-18. – С. 13-14.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -