Правовий тренінг

Навчальний рівень: 

Найважливішим завданням сучасної школи є формування в особистості сьогоднішніх школярів вільних, високоспеціалізованих людей, гідних своєї незалежної держави. У реальних умовах украй низької правової культури і правового нігілізму необхідна цілеспрямована повсякденна робота із формування нового світогляду.

Правовій освіті в Україні приділяється велика увага. Важливе місце в системі правової освіти відведено загальноосвітній школі. Ключову роль грає, насамперед , загальноосвітній курс «Основи правознавства».

Творчому характеру навчання сприяють різноманітні форми і методи роботи. Одним з них є імітаційні методи роботи. У даній роботі запропоновані варіанти проведення ділових ігор, рольових тренінгів для курсів «Основи правознавства», «Права людини». Такі форми навчання дозволяють  учням перейти до самостійної творчості, використовувати у значному обсязі додаткову літературу, ЗМІ, довідковий матеріал.

Мета тренінгу: поглиблення правових знань; фрмування активної життєвої позиції, моральної громадянської позиції учнів у суспільстві; пдвищення правової й екологічної культури учнів, толерантності.

Розвиток навичок: самостійність мислення, критичність, уміння обґрунтовувати свої висновки, зв'язок навчання з діяльністю.

Допоміжний матеріал: інформаційні рольові аркуші для двох груп; правові ситуації-задачі; інформаційні повідомлення, що заповнюють паузи під час гри.

ПЛАН ГРИ

1. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ-ВЕДУЧОГО.

Постановка мети, оголошення очікуваних результатів гри.

2. ПОВІДОМЛЕННЯ СХЕМИ ГРИ І ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ КОМАНД, ЖУРІ.

1) Перший етап гри – «мозковий штурм» ( питання – відповідь).

На кожне питання дається 20 секунд на обміркування.

Варіанти питань

1) Хто з державних і політичних діячів І пол.. ХХ ст.. стверджував, що людині необхідно чотири свободи, і які саме свободи він мав на увазі? (1 бал)

2) Чи дійсно Конвенція про захист прав дитини стала юридичною нормою для України в 1989 р. ?

3) Хто із державних політичних діячів ХХ ст. заклав основи екологічного законодавства?

4) Чим займається міжнародна організація ЮНІСЕФ?

5) Хто є атором найдавнішого збірника законів в Україні? Скільки редакцій цього збірника відомо?

2) Другий етап

Час на міркування – 1 хв., правильна відповідь – 5 балів.

1) Вирішення правових задач-ситуацій (див. додатки).

2) Висловіть вашу думку про скасування смертної кари в Україні:

- Факти з історії скасування страти в інших країнах Європи;

- Можливі діалоги із залом.

3) Що варто розуміти під висловом «зона екологічної надзвичайної ситуації»?

Питання для залу

- Чи можна поліпшити ситуацію, підвищуючи штрафні санкції за шкоду, завдану екології?

3) Третій етап – рольовий тренінг(див. додатки)

Час на обміркування – 10 хв., правильна відповідь – 10 балів.

Під час паузи – повідомлення «Це цікаво знати».

3. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Підбиття підсумків, нагородження переможців.

Додатки

Тема : «Особисті права людини і громадянина»

Знайти помилки.

1) Кожен має право на повагу його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому поводженню його людської гідності.

Дозволяється проведення, без добровільної згоди особи, медичних, наукових чи інших дослідів.

Це право обмежується законом.

2) Стаття 35 конституції України оголошує право на свободу світогляду і віросповідання.

Чи обмежується це право законом? Якщо так, то з якою метою? Якщо ні, то чому?

Яка релігія вважається в Україні обов’язковою?

Чи має право громадянин України відмовитися від своїх обов’язків перед законом чи від виконання законів через релігійні переконня?

Розв’язати задачу.

Громадянина Н. затримали за звинувачення про незаконне збереження зброї. Його тримали під вартою сімдесят чотири години. Після цього громадянину не було висунуто вмотивоване рішення про утримання під вартою. Громадянина Н. відпустили. Чи були порушені права громадянина?

Навести аргументи «проти» («за») запровадження приватної власності на землю в Україні.

Рольова функція

Аргумент

1. Фермер

 

2. Діти фермера

 

3. Турист

 

4. Представник місцевої влади

 

5. Собака фермера

 

Ваше ставлення питання про вступ України в НАТО – «Проти» («За»)

Рольова функція

Аргумент

1. Міністерство оборони України

 

2. Громадянин України

 

3. Громадянин Росії

 

4. Пацифіст

 

5. Преставник НАТО

 

Звонарьова С. І., Профільна гімназія, м. Донецьк

Звонарьова С. І. Правовий тренінг. 9 – 11 класи / С. І. Звонарьова // Історія та правознавство. – 2005. – № 7. – С. 23.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -