Конспект уроку на тему: «Особливості здійснення державної влади та місцевого самоврядування. Верховна Рада України»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: ознайомити учнів з демократичними принципами державної влади в Україні; розвивати навички роботи в групах; формувати вміння працювати з підручником та Конституцією України, робити висновки; аналізувати правові документи; сприяти вихованню громадянської позиції та демократичним поглядам.

Обладнання: Котюк І. І. Основи правознавства: підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К. : Ґенеза, 2002. – С. 138-145 (Тема 4, § 1-4); Основи правознавства: підручник для учнів 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів / за заг. ред. B.C. Журавского / наук. ред. М. І. Мельник, М. І. Хав- рюк. – К. : Юридична думка, 2004; Конституція України, Закон України «Про вибори народних депутатів України»; таблиці схеми.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування вмінь та навичок.

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: пояснювати поняття «референдум», «Верховна Рада», «депутатський запит» та «депутатське звернення»; визначити форми демократи; функції Верховної Ради її структуру, права, обов'язки депутатів, їх правовий статус, питання референдуму, етапи законодавчого процесу; пояснювати структуру повноваження Верховної Ради, законодавчий процес; застосовувати статті розділу IV Конституції України у практичних завданнях; узагальнювати й систематизувати інформацію, складати таблиці та схеми.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Оголошення теми та очікуваних результатів

Основні поняття уроку записані учителем на дошці.

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На дошці вислів іспанського філософа X. Ортеґа-і-Ґассета: «Демократія пропонує правити кожному з нас, інакше кажучи, всі ми маємо владу втручатися в суспільні справи».

Учитель. Яким є механізм народного втручання в суспільні справи (відповідь діти зможуть дати наприкінці уроку)?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Загальні засади здійснення державної влади в Україні. Форми демократії

Учитель. Україна за Конституцією проголошена демократичною країною.

Обговорення у загальному колі

Пригадайте основні ознаки демократичного правління.

Учитель. Важливою ознакою демократичної країни є народовладдя.

Учитель звертає увагу учнів на схему.

1. Вибори органів державної влади та місцевого самоврядування.

2. Референдуми.

3. Загальнонародне обговорення, громадські слухання.

4. Діяльність Верховної Ради.

5. Діяльність Президента України.

6. Діяльність органів місцевого самоврядування.

Учитель пропонує учням назвати державні органи і визначити, до яких гілок влади вони належать.

2. Референдум

Робота в парах

1. Ознайомитись з поняттям «референдум» у підручнику (підручник І. І. Котюк, С. 139).

2. Записати визначення поняття у зошит.

3. Визначити головні ознаки, які характеризують поняття.

4. Закріпити поняття, переказуючи його одне одному.

Учитель перевіряє 2-3 учнів.

Учитель за допомогою схеми розповідає про види референдумів в Україні, наголошуючи, що консультативні опитування не мають юридичного значення.

Робота з правовим документом

У розділі III Конституції знайти:

1. Які питання розв’язуються виключно всеукраїнським референдумом?

2. Які питання не можна виносити на голосування?

3. Верховна Рада України

Учитель. Ознайомлення з діяльністю Верховної Ради здійснимо шляхом опрацювання розділу IV Конституції.

Робота в малих групах

Учні заповнюють таблиці/схем и в групах на паперах, підготовлених учителем.

1-ша група, опрацювавши розділ IV Конституції України та підручник І. І. Котюка на с. 141, заповнює пропуски в схемі «Структура Верховної Ради і форми її діяльності».

2-га група заповнює запропоновану учителем таблицю 1 «Функції органів державної влади» (ст. 46, розділ IV Конституції, підручник І. І. Котюка, с. 141). Учитель наголошує, що роботу з таблицею учні продовжать на наступних уроках, тому учні мають заповнити лише колонку «Верховна Рада».

3-тя група опрацьовує питання «Права народних депутатів» ст. 76, 78, 80–81, 86 Конституції та за підручником І. І. на с. 143–144 і заповнює відповідну колонку таблиці.

Учні під час презентації роботи 3-ї групи за підручником І. І. Котюка на с. 143-144 записують у зошитах визначення поняття «депутатський запит» і «депутатське звернення».

4-та група опрацьовує питання «Законодавчий процес» за підручником В. Журавського на с. 230-231 і складає схему, використовуючи хлючові слова: розробка, внесення законопроекту, розгляд і прийняття, більшістю, або 2/3, підписання, 15 днів, оприлюднення, чинності.

Презентація роботи груп (члени інших групи мають право ставити уточнювальні запитання).

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Учитель повертається до висловлювання X. Ортеґа-і-Ґассета.

– Яким чином в Україні народ має владу втручатися в суспільні справи?

Бесіда

1. Чи може засуджена особа брати участь у референдумі? Чому?

2. Кому в Україні належать функції законодавчої влади?

3. Хто може бути обраним народним депутатом?

4. Який механізм припинення повноважень народного депутата?

5. Якими є основні функції Верховної Ради?

Метод «Займи позицію»

Якими є наслідки правового нігілізму (правової пасивності) для народу?

Юридичні задачі

1. Директор підприємства звернувся до народного депутата, обраного за його виборчим округом, зі скаргою, що органи місцевого самоврядування перевищили свої повноваження щодо запровадження місцевих податків з підприємств. Яким чином може діяти народний депутат, щоб захистити права виборців? (Cт. 86 Конституції)

2. Генпрокуратура звинуватила народного депутата України у фінансових махінаціях і звернулася до ВР з проханням позбавити його депутатської недоторканості. Яким чином має діяти BP? (Cm. 80, 81, 89)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника І. І. Котюк на с. 138-145 та схеми і таблиці, заповнені на уроці.

2. Розв’язати юридичні задачі, застосовуючи відповідні статті Конституції:

1) Багатодітна мати Тетяна М. голосувала за народного депутата, який обіцяв домагатися прийняття закону про запровадження пільг для багатодітних сімей. Як має вчинити народний депутат, щоб виконати обіцянку? (Cm. 93)

2) На засіданні ВР були оприлюднені дані Кабінету Міністрів, за якими декілька областей не виконали Закон про державний бюджет України та порушили фінансову дисципліну. Якими мають бути дії Верховної Ради? (Cт. 89, 98)

Жидкова Н. М., Менська районна гімназія, Чернігівська обл.

Жидкова Н. М. Система уроків з теми «державні органи та органи місцевого самоврядування». Практичне право. 9 клас / Н. М. Жидкова // Історія та правознавство. – 2011. – № 10. – С. 23-25.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ