Конспект уроку на тему: «Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: навчити формувати уявлення про демократію, самоврядування та форми участі громадян у житті держави, про діяльність дитячих і громадських організацій в Україні; навчити цінувати важливість участі громадян у розв'язанні загальнодержавних питань та питань місцевого значення; розвивати в учнів розуміння цінності своєї особистості; розвивати комунікативні компетентності шляхом роботи в парах і малих групах; виховувати налаштованість на успіх через формування активної життєвої позиції.

Основні поняття: демократія, безпосередня демократія, представницька демократія, самоврядування, територіальна громада, громадське об'єднання, громадська організація.

Обладнання: Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування», таблиці з основ правознавства, картки для учнів, роздавальний матеріал.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: пояснювати поняття «демократія» і розповідати про форми участі громадян у житті демократичної держави; тлумачити поняття самоврядування, оцінювати важливість участі громадян у вирішенні загальнодержавних питань та питань місцевого значення; наводити приклади дитячих і громадських організацій в Україні і розповідати про їх діяльність; досліджувати демократичні процеси у житті навчального закладу, функціонування органів учнівського самоврядування, моделювати демократичні процедури прийняття колективних рішень; формулювати особисту позицію щодо громадянської активності особи.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Роздати учням картки з афоризмами та висловлюваннями видатних мислителів (див. с. 17)

Учитель. Вашій увазі пропоновано чотири питання. Дайте відповідь на них та визначте ключовий термін; який об'єднує ці вислови.

1. Які з цих висловлювань вам уже знайомі?

2. Яка тема, на вашу думку, об'єднує ці вислови?

3. Що з написаного збігається з вашими уявленнями про демократію? Що не збігається? Чому?

4. Запишіть у зошиті той вислів, який, на вашу думку, може вам стати у пригоді у житті. Чому ви обрали саме його?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. У сучасному політичному житті, мабуть, немає більш популярного поняття, ніж демократія. Більшість політичних партій нашої країни у своїй назві містять слово «демократична». Виникає питання: що ж таке демократія? Може, це лише прекрасний ідеал, щось на кшталт «золотого яблука» на розкішному дереві людської цивілізації? Обговоривши це питання, ми не тільки визначимо роль демократії в геополітичному значенні, а й спробуємо розглянути перспективи демократії в сучасній Україні.

Метод «Займи позицію»

1. Чи може держава обмежувати права людини?

2. Яку роль відіграє демократія в розвитку людської цивілізації?

3. Яка роль конкретної людини в демократичному суспільстві?

4. Чи є Україна демократичною державою?

Учитель. Зараз ми з'ясуємо, як ви відповіли на 1 та 4 запитання. А наприкінці уроку з'ясуємо, чи змінилася ваша позиція протягом уроку. (Проводиться голосування. Результати записують на дошці.)

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Демократія в житті українського суспільства

Робота за підручником

Учні опрацьовують матеріал підручника, після чого складають «Асоціативний кущ» за ключовим поняттям «демократична держава».

Правосуддя повинно здійснитися, навіть якщо загине світ. Латинський вислів

Гідність держави залежить, врешті-решт, від особистостей, які її населяють. Дж.-С. Міль

Трапляються випадки, коли методи правління прекрасні, а в країні смута; але з давніх давен і до наших днів не було чути, щоб смута виникала за гарного правителя. Сюнь Цзи

Щоб зробити з людей добрих громадян, їм треба дати можливість виявляти свої права громадян та виконувати права громадян. С. Смайлс

Якщо основа виконавчої влади – меч, законодавчої – гаманець, то судової – мудрість. Олександр Гамільтон

Основу міцного правопорядку становить свобода особистості та її недоторканність. Б. А. Кистяківський

Громадянином в загальному розумінні є той, хто причетний і до володарюванпя і до підкорення. Аристотель

Демократія – це народне правління, яке здійснюється народом та для народу. Авраам Лінкольн

Добробут держави вимірюють добробутом її громадян. Дж.-С. Міль

Рівність прав не в тому, що всі ними користуються, а в тому, що всім вони надані. Сенека

Демократія (від грецького democratia: demos – народ і kratos – влада, правління) – форма організації влади, за якої рішення приймають більшістю чи від імені і в інтересах більшості.

Учитель. Дуже важливим є те, що демократичні засади повинні діяти на всіх рівнях суспільства – від учнівського колективу школи та трудового колективу підприємства до найвищих державних щаблів – розв'язання найважливіших державних справ.

У демократичному суспільстві народ бере участь в управлінні державою двома основними шляхами. Перший – пряма, або безпосередня, демократія. Другий шлях – представницька демократія, через обрання представників до органів влади.

Робота в групах

Групам пропоновано перелік характеристик кожного з різновидів демократії. Учні повинні пояснити, що з цього переліку є перевагами, а що – недоліками демократії. Заслуховування відповідей проводять за формою «Коло думок», тобто групи по черзі висловлюють свою позицію щодо одного з положень

Метод «Мозкова атака»

Учні стисло висловлюють власні думки щодо основних принципів демократії. їхні висловлювання фіксують на дошці, а учні заносять їх до зошитів.

2. Самоврядування

Учитель. Демократичні процеси в демократичній державі відбуваються не тільки на загальнодержавному, а й на місцевому рівні.

Сукупність всіх жителів міста, села, селища, об'єднаних за місцем проживання, називається територіальною громадою. У межах Конституції та законів України кожна територіальна громада має право вирішувати питання місцевого значення.

Для вирішення цих питань територіальні громади обирають органи місцевого самоврядування – ради (міські, сільські, селищні, районні, обласні), їхню діяльність регулюють Конституція та Закон України «Про місцеве самоврядування».

Робота з правовим документом

Учні мають опрацювати документ і виконати завдання.

Закон України «Про місцеве самоврядування»

Ст. 26. До компетенції місцевих рад народних депутатів належить встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території, населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти, порядку, торгівлі на ринках...

Навести конкретні приклади питань, які розв'язують органи місцевого самоврядування.

Учитель. Основ демократичного стилю життя необхідно навчатися з дитинства. Умови для цього створює для школярів участь у роботі учнівського самоврядування.

Бесіда

1. Як ви розумієте, що таке учнівське самоврядування?

2. Для чого воно потрібне?

3. Яке коло питань воно має вирішувати?

Дискусія «Чи є в нашій школі учнівське самоврядування?»

Клас розподіляється на групи, одна з яких доводить, що в школі діє учнівське самоврядування, а інша – що ні.

3. Громадські організації в демократичному суспільстві

Учитель. Є така притча про віник, який не може зламати той, хто легко впорається з кожним його прутиком. Так само і в людському житті. Уявіть собі, що ви вирішили організувати протест проти будівництва хмарочоса на місці єдиного в мікрорайоні спортивного майданчика. Якщо ви один, зробити це досить складно – надто багато справ потрібно вирішити. Як же бути? Один із можливих шляхів вирішення цієї проблеми – об'єднання небайдужих людей. Право на таке об'єднання гарантовано Конституцією України.

Робота з документом

Учні опрацьовують витяги з Конституції України, після чого дають відповіді на запитання.

І. Які типи об'єднань громадян можуть створюватися в Україні?

2. Які обмеження на створення об'єднань громадян передбачено Основним Законом?

Метод «Навчаючи – вчуся»

Учні працюють у парах, кожна з яких отримує картку із завданням. Учні мають опрацювати це питання на протязі 3-5 хв, після чого обмінюються інформацією між собою та навчають решту учнів, презентуючи свої відповіді.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Метод «Займи позицію»

Повторне голосування щодо 1 та 4 запитання. Обговорення учнями 2 та 3 питання.

Учитель. Отже, ми всебічно охарактеризували питання демократії. Тепер, використовуючи здобуті знання, висловте свою думку щодо запитань, визначених на початку уроку (увага на дошку, де записані результати попереднього голосування). Виголошувати свої думки ви будете у формі виступу на «народній платформі».

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель. Демократія відіграє прогресивну роль у розвитку суспільства. Від її повноти залежить розвиток усіх сфер громадянського життя, кожна людина – творець демократії. Сьогодні в Україні триває розбудова держави, утвердження демократії. Отже, якою буде наша країна, залежить від вас, оскільки саме ви і є її майбутнє.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал § 11 підручника О. Д. На-ровлянського.

2. Обговорити запитання, що були поставлені під час уроку, зі старшими членами родини (можна взяти у них інтерв'ю).

Мазур М. О., Старожадівська ЗОШ І-ІІ ст., Чернігівська обл.

Мазур М. О. Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави. Правознавство. 10 клас / М. О. Мазур // Історія та правознавство. – 2012. – № 13. – С. 16-18.

Презентація до уроку на тему:«Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави» 
Завантажити презентацію

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ