Урок узагальнення з теми «Ти – людина, значить, маєш права».

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: повторити та узагальнити матеріал теми; розвивати в учнів уміння аналізувати та узагальнювати матеріал, робити висновки, порівняння, висловлювати особисту позицію та аргументувати її; виховувати поважне ставлення до прав людини.

Основні поняття: права людини, конституція, конвенція, пакт, декларація, демократія, громадянство.

Обладнання: Конституція України, картки із завданнями, витяги із законів.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: знати та визначати поняття «права людини», «конституційні права та обов'язки»; визначати види прав людини; моделювати та розв'язувати ситуації, пов'язані з правами та обов'язками; висловлювати особисте ставлення щодо необхідності дотримання прав та виконання обов'язків.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Урок проходить за принципом змагання команд. На початку уроку вчитель об’єднує учнів у три групи, у кожній із яких визначають каштана.

II. УРОК-ЗМАГАННЯ

Учням пропонують шість конкурсних завдань.

Завдання 1. Розминка

Це завдання передбачає знання учнями теми «Що таке права і свободи людини». Кожній команді ставлять п'ять запитань, на які вони мають відповісти одразу. Кожну правильну відповідь оцінюють 1 балом.

1-ша команда

1. Як називається найбільша та найвпливовіша міжнародна організація, яка була створена  1945 року?

2. Якого року було прийнято Загальну декларацію прав людини?

3. Дитиною є людина, яка не досягла ....

4. Відповідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищають у....

5. 10 грудня – День ... .

2-га команда

1. Якого року була прийнята Конвенція про права дитини?

2. У якій країні перебуває Організація Об’єднаних Націй?

3. Які існують види прав людини?

4. Перед законом усі люди ... .

5. Хто здійснює парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні?

3-тя команда

1. Як називають уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і громадянина?

2. На який термін його обирають?

3. У якій країні перебуває Європейський Суд?

4. Як називається найвищий орган ООН?

5. Коли було прийнято Декларацію прав дитини?

Відповіді

1-ша команда: 1 – ООН; 2 – 1948; 3 – 18 років; 4 – суді; 5 – прав людини.

2-га команда: 1 – 1989; 2 – США; 3 – Особисті (громадянські), політичні, економічні, соціальні, культурні.; 4 – рівні; 5 – Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

3-тя команда: 1 – Омбудсмен; 2 – 5 років; З – Франція; 4 – Генеральна Асамблея; 5 – 1959.

Завдання 2. Дерево запитань

Це завдання передбачає знання учнями теми «Що означає бути громадянином держави». Для проведення цього конкурсу вчитель заздалегідь готує плакат у вигляді дерева, до якого прикріплюють листочки, на внутрішньому боці яких написані запитання до певної теми. Троє представників від кожної команди по черзі зривають з дерева листочок, читають запитання та надають на нього відповідь. За кожну правильну відповідь команди отримують 3 бали.

Запитання

1. Що таке громадянство?

2. Яких осіб називають біпатридами?

3. Хто такі апатриди?

4. Назвіть підстави набуття громадянства України.

5. Чи можлива втрата громадянства України.

6. Які ви знаєте нормативно-правові акти, що регулюють питання громадянства?

7. Назвіть умови прийняття до громадянства України.

8. Яка особа може бути не прийнята до громадянства України?

9. Які документи посвідчують громадянство України?

Завдання 3. Простіше не буває

Це завдання передбачає знання учнями тем «Конституційні права і свободи людини і громадянина», «Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави». Для участі в цьому конкурсі запрошують по одному представнику від кожної команди. На дошці вивішують плакат із «полем бою» (або його малюють на дошці):

ЗапитанняУчитель по черзі ставить запитання трьом учасникам гри. Час на обмірковування не надають. Якщо учень надає правильну відповідь, то він мас право поставити в клітинку на «полі бою» свій знак (один учень ставить квадрат, другий – трикутник, третій – коло). Завдання гравців – скласти ряд своїх знаків по горизонталі, вертикалі чи діагоналі. За перемогу команда отримує ще 4 бали.

1. Як називається Основний Закон нашої держави?

2. У якому розділі Конституції України закріплено права і свободи людини і громадянина?

3. Що таке демократія?

4. Назвіть форми народовладдя.

5. Як здійснюється пряма демократія?

6. Як здійснюється представницька демократія?

7. Із якого віку громадяни мають право брати участь у виборах, референдумах?

8. Хто може стати Президентом України?

9. Назвіть ознаки демократичної держави.

10. Хто може бути народним депутатом України?

11. Як ви розумієте поняття самоврядування?

12. Із якого віку дитина має право вступати до громадської організації?

13. Назвіть конституційні обов'язки громадян України.

14. Хто бере участь в управлінні державою у демократичному суспільстві?

15. Що належить до державних символів України?

16. Із якого віку юнаків призивають на строкову службу?

Завдання 4. Розв'язання юридичних ситуацій

Кожна команда отримує юридичну ситуацію. За правильну відповідь команда отримує 5 балів.

1-ша команда

Громадянин України виїхав па постійне місце проживання до Бельгії, до своєї дружини. Протягом семи років він живе в Брюсселі та працює вчителем англійської мови у державній школі.

2-га команда

Родина 17-річного Сергія П. вирішила виїхати па постійне місце проживання до Молдови. Батьки Сергія відмовилися від громадянства України й запропонували зробити це Сергію. Вони вважають, що після зміни їхнього громадянства має автоматично припинитися й українське громадянство дитини. Сергій не хоче змінювати громадянство, але сумнівається. Чи може він зберегти громадянство України?

3-тя команда

Громадянин України П. звільнився з контрактної служби в Збройних силах України. Певний час був безробітним. Згодом громадянин виїхав до однієї з африканських країн і добровільно пішов на військову службу. Як вирішуватиметься питання про його громадянство?

Завдання

Використовуючи витяги із Закону України «Про громадянство», визначте, як вирішуватиметься питання громадянства.

Завдання 5. Розв'язування юридичних рівнянь

Команди отримують для розв’язання юридичне рівняння. За правильну відповідь команда отримує 5 балів.

1-ша команда

(А-Б/В) - (Г/Д+Е)= 1007, де

А– рік ухвалення Конвенції ООН про права дитини;

Б – рік ухвалення Загальної декларації прав людини;

В – номер розділу Конституції України, присвячений правам людини;

Г – кількість статей Конвенції ООН про права дитини;

Д – вік, до якого людину вважають дитиною;

Е –- кількість видів прав людини

2-га команда

((А+Ґ)*В)/Д=Г–Я+Е, де

А – кількість принципів, на яких ґрунтується законодавство України про громадянство;

Б – кількість видів підстав набуття громадянства України;

В – кількість умов, які слід виконати особі для прийняття до громадянства України;

Г – вік, з якого необхідна згода для набуття нею громадянства України;

Ґ – кількість підстав припинення громадянства України;

Д – кількість підстав для відмови у наданні громадянства;

Е – мінімальна кількість років, що повинна прожити особа в Україні, необхідні для прийняття її до громадянства.

3-тя команда

(А-Б)+(В/3)=(Г+Е)+Д+3, де

А – вік, з якого громадянин може бути обраний президентом України;

Б – термін повноважень президента України;

В – вік, з якого громадяни мають право брати участь у виборах і референдумах;

Г – мінімальний вік кандидата у депутати до обласної ради;

Д – кількість функцій, покладених на прокуратуру за Конституцією України;

Е – День прав людини.

Відповіді

1-ша команда: А - 1989; Б - 1948; В - 2; Г - 54; Д - 18; Е - 5.

2-га команда: А - 7; Б - 10; В - 6; Г - 15; Ґ - 3; Д - 3; Е - 5.

3-тя команда: А - 35; Б - 5; В - 18; Г - 18; Д - 5; Е - 10 грудня.

Завдання 6. Словесний теніс

Завдання цього етапу ставлять на меті перевірити знання учнів з теми «Право на освіту в Україні». Команди швидко ставлять одна одній запитання й одразу мають надати відповідь.

Гру розпочинає перша команда, яка ставить запитання двом іншим, потім те саме роблять друга й третя команди. Під час гри необхідно стежити, щоб кожна команда поставила однакову кількість запитань і надала однакову кількість відповідей. Словесний теніс триває близько 5-7 хв.

Перед початком змагання команди мають хвилину па підготовку запитань. Максимальна оцінка за цей конкурс – 6 балів. При цьому враховується й те, які запитання поставили команди, і те, як вони відповідали па запитання своїх суперників.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підраховує зароблені командами бали й оголошує переможців. Разом із капітанами команд учитель виставляє учням оцінки за роботу на уроці. При цьому учні з команди-переможниці отримують на один бал більше.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити матеріал § 7-11 за підручником  О. Д. Наровлянського.

2. Індивідуальне випереджальне завдання: підготувати повідомлення про походження слова «конституція».

Мазур М. О., Старожадівська ЗОШ, Сторожинецький р-н. Чернігівська обл

Мазур М. О. Урок узагальнення з теми «Ти – людина, значить, маєш права». Правознавство. Практичний курс. 9 клас / М. О. Мазур // Історія та правознавство. – 2012. – № 34-36. – С. 23-25.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -