Конспект уроку на тему: "Вітер"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Сеньків Наталія. Тема уроку: Вітер. Практична робота №8 (продовження) // 
Географія. Вчимося вчити: Методичний посібник  /Упорядк. О.М. Варакута. – Тернопіль, 2012. -  72с.


Мета уроку: сформувати поняття «вітер», «штиль»; вміння визначати напрям вітру за допомогою флюгера, будувати розу вітрів; ознайомити з постійними та змінними вітрами: пасатами, західними вітрами, полярними вітрами, бризами, мусонами; розкрити взаємозалежність між силою та швидкістю вітру; розвивати логічне мислення, уяву, пам’ять; вміння працювати з текстом та позатекстовим матеріалом підручника, будувати та аналізувати схеми, малюнки. ілюстрації; встановлювати внутріпредметні та міжпредметні зв’язки; виховувати пізнавальний інтерес до географії.

Тип уроку:  комбінований урок.

Обладнання уроку: підручник Пестушко В.Ю. Уварова Г.Ш. Загальна географія: Підр. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів. /Генеза, 2006. – 240 с.; Зошит для практичних робіт. 6 клас  /Варакута О.М., Швець Є.С. Загальна географія. Тернопіль. «Підручники і посібники», 2011; таблиця «Шкала Ботфорта», гумова кулька, стрічка.

Методична література:

 1. Стадник О.Г. Загальна географія. 6 клас. Розробки уроків/ О.Г. Стадник, Г.Д. Довгань, В.Ф. Вовк, О.І. Резнік. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 400 с.
 2. Новий довідник: Географія/ За ред.. Л.В. Пасенко. – К.: ТОК «Казка», 2008. – 992 с.
 3. Шкільна географія та методика її навчання (курс лекцій): Навчальний посібник. Переробл. і доповн./ Варакута О.М. – Тернопіль: Тайп, 2011. – 180с.
 4. Шиян Г. Вітер. Постійні та змінні вітри: компетентнісно-орієнтований урок географії. 6 клас// Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2011. - №5. – С. 15-17.
 5. Бромот Т.М. Вітер. 6 клас // Географія. – 2009. - №1. – С. 22-24.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку:

 • перевірка присутності учнів;
 • перевірка засобів навчання до уроку;
 • психологічна підготовка учнів до роботи на уроці.

ІІ. Перевірка засвоєних знань, вмінь і навичок.

1.Усне фронтальне опитування:

 • Що таке атмосферний тиск?
 • В яких одиницях він вимірюється?
 • За допомогою якого приладу вимірюють атмосферний тиск?
 • Чому повітря тисне на земну поверхню в різних місцях з різною силою?
 • Як змінюється атмосферний тиск з висотою?
 • Як називаються лінії, які з’єднують на карті точки з однаковим атмосферним тиском?
 • Схематично зобразити розподіл поясів атмосферного тиску на земній поверхні.

ІІІ. Повідомлення теми уроку. Постановка мети і завдань. 

1.Розповідь вчителя

 • Відгадайте загадку. Слово-відгадка підкаже вам тему сьогоднішнього уроку.

Літає часто він довкола,
Дерев чимало поламав,
Але ніде, ніхто й ніколи
Його не бачив не тримав.  (Вітер)                         

 • Отже, тема нашого уроку: «Вітер» (тема і план записані на дошці)

План

1. Що таке вітер?
2. Швидкість та сила вітру.
3. Визначення напрямку вітру. Роза вітрів.
4. Постійні та змінні вітри.

ІV. Формування і засвоєння нових знань, вмінь і навичок.

1. Розповідь-пояснення вчителя з елементами бесіди

 • Прозоре, невидиме повітря ми помічаємо лише завдяки вітру: захиталися гілки дерев, лист, що опадає, різко злетів уверх, понісся вдалечінь – усе це дія вітру. Вітер може виконувати корисну для людини роботу і завдавати їй шкоди.
 • Яке негативне значення вітру для людини?
 • Де в господарстві люди використовують силу вітру?
 • Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами з’ясуємо, що таке вітер, як він утворюється,  яку роботу може виконувати та багато іншого.

2. Складання і аналіз схеми істотних ознак поняття «вітер»

а) дослід з гумовою кулькою.

Вчитель, тиснучи на гумову кульку, випускає з неї повітря, демонструючи його дію на стрічку, наочно показуючи механізм утворення вітру.

 • Що відбувається з повітрям?
 • З чого видно, що воно переміщується?
 • В якому напрямку воно рухається?
 • Внаслідок чого відбувається рух повітря?
 • Користуючись схемою, спробуйте самостійно сказати, що таке вітер. Сформоване визначення учні записують у зошит.

Ознаки поняття "вітер"

 

Вітер – це горизонтальний рух повітря з області високого тиску в область низького тиску.

3. Робота з текстом підручника

 • Прочитайте 1 і 2 абзац на С.117 підручника і скажіть:
 • В яких одиницях вимірюється швидкість вітру?
 • Як визначають силу вітру? В яких одиницях її вимірюють?
 • Чи доводилось вам коли-небудь бути надворі в безвітряну погоду? Як називають відсутність будь-яких ознак вітру?

4. Розповідь-пояснення вчителя з елементами бесіди

Послухайте прогноз погоди на 24 січня: «Ясно, без опадів, температура повітря вдень -10…-30, вночі -20…-40, напрям вітру Пн.-Зх, швидкість 1-3 м/с.»

 • Які характеристики вітру, окрім вже вище названих вами, присутні в прогнозі погоди?
 • Так, напрям вітру. Напрям вітру визначають за тією стороною горизонту, звідки він дме.
 • Для позначення напрямку вітру горизонт поділяють на 8 напрямків, з них 4 головні і 4 проміжні.

Напрямки вітру

(Вчитель малює схему на дошці).

Наприклад: якщо вітер дме із заходу, то його називають «західним», із півдня - «південним», із місцевості розташованої між північчю і сходом – «північно-східним».

Прилад, за допомогою якого визначають напрям і швидкість вітру, називається флюгером.

5. Робота з позатекстовим матеріалом підручника

 • Розгляньте мал. 97 на С.117 підручника на якому зображено флюгер і скажіть з яких елементів він складається.
 • За допомогою якого з них визначають напрям вітру?
 • За допомогою якого – силу вітру?

6.  Хвилинка-цікавинка

 • Слово «флюгер» походить від голландського «флюгер-крило». В Європі зазвичай флюгер прикрашали головою півня і називали «погодний півень».

7. Розповідь-пояснення вчителя

 • Наочне уявлення про напрямки вітрів дає роза вітрів. Це своєрідний графік, на якому наочно показано повторюваність вітрів різних напрямків. Сьогодні на практичній роботі ми з вами навчимося будувати розу вітрів.

8. Розповідь-пояснення вчителя з елементами бесіди. Робота з позатекстовим матеріалом підручника

 • Є вітри, які дмуть постійно і не змінюють свій напрям, їх називають постійними, а є вітри, які змінюють свій напрям протягом доби або року, їх називають змінними.

Вітри постійні та змінні

Пасати виникають між екваторіальними і тропічними широтами.

 • Який атмосферний тиск у екваторіальних широтах? (Високий) Який у тропічних широтах? (Низький).
 • Отже, в якому напрямі відбуватиметься  переміщення повітря, тобто дме вітер?
 • Такі вітри називають пасатами.
 • Розгляньте фізичну карту півкуль на С.16-17 атласу і скажіть в якому напрямку дмуть пасати?

Під впливом обертання Землі відбувається відхилення їх напряму. Вони дмуть до екватора і мають північно-східний і південно-східний напрям.

 • Пояс якого атмосферного тиску знаходиться в помірних широтах?
 • Чи формуються вітри між помірними та тропічними широтами?
 • В якому напрямку вони дмуть?

Під впливом обертаючої сили Землі вони відхиляються і дмуть із заходу, тому їх називають західними.

До змінних вітрів належать місцеві вітри. Вони дмуть над порівняно невеликою територією і значно впливають на погоду в даній місцевості.

Різновидом змінного вітру є бриз. Бриз – це вітер, який змінює свій напрям двічі на добу, тому розрізняють денний і нічний бриз.

 • Розгляньте малюнок 100а «Утворення денного бризу» на С.119 підручника і скажіть:
 • Що нагрівається швидше: суходіл чи вода?
 • Над чим буде низький тиск? А над чим  високий?
 • Звідки і куди буде дути вітер? Отже, вітер дме з моря на суходіл. Такий вітер називають денним бризом.

Розгляньте малюнок 100б «Утворення нічного бризу» на С.119. підручника і скажіть:

 • Що швидше охолоджується: суходіл чи вода?
 • Який тиск буде над суходолом? А який над водою?
 • В якому напрямку дме нічний бриз?

Отже, нічний бриз дме з суходолу на море.

Мусони – це вітри, які змінюють свій напрям двічі на рік. Тому розрізняють зимовий та літній мусон.

Схема. Утворення мусону

Схема. Утворення мусону

(Вчитель будує схему  на дошці, а учні – в зошиті. Аналізує її разом з учнями).

 • Мусонні вітри найкраще виражені у південній та східній Азії.

V. Систематизація і узагальнення засвоєних знань, вмінь і навичок.

 • Що таке вітер?
 • Внаслідок чого утворюється вітер?
 • Від чого залежить сила і напрям вітру?
 • Назвіть постійні вітри.
 • Назвіть змінні вітри.

VІ. Застосування засвоєних знань, вмінь і навичок

Виконання практичної роботи № 8 (продовження). Спостереження за погодою: складання рози вітрів.

У зошиті для практичних робіт на С. 37 побудуйте розу вітрів за наведеним вище зразком.

 • Для того, щоб побудувати розу вітрів, на кожному із напрямів горизонту необхідно відкласти таку кількість позначок, скільки вітрів відповідного напрямку було. Наприклад, у жовтні. Після цього всі отримані точки з’єднати і отриману фігуру замалювати будь-яким кольором.

Напрям вітру

Пн

Пд

Зх

Сх

Пн.-зх

Пн.-сх

Пд-зх

Пд-сх

Кількість днів

2

4

3

1

0

2

2

3

Роза вітрів

Зробіть відповідні висновки.

VІІ. Організація домашньої роботи.

 1. Підготувати відповіді на запитання пунктів плану теми уроку, при цьому скористатися змістом §36.
 2. Побудувати розу вітрів за грудень (в робочому зошиті).

VІІІ. Підсумок уроку.

 1. Що нового ви дізнались сьогодні на уроці?
 2. Що найбільше вас зацікавило із вивченої теми?

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -