Конспект уроку на тему: «Узагальнено-особові речення»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

 

Мета: поглибити знання учнів про односкладні речення; формувати поняття про узагальнено-особові речення, уміння правильно визначати і вживати в мовленні ці конструкції; розвивати вміння зіставляти, порівнювати, узагальнювати; виховувати пошану до народної мудрості.

Обладнання: підручник, схема, дидактичний матеріал.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Народ скаже, як зав 'яже.

Народна мудрість

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Слово вчителя

Нумо, діти, підведіться!

Всі приємно посміхніться.

Продзвенів уже дзвінок,

Починаємо урок!

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Вивчення й усвідомлення нового матеріалу

Робота з прислів'ями

Запишіть прислів'я. Підкресліть у них головні члени. Поясніть, чим вони виражені. З'ясуйте, на яку особу — означену чи неозначену — указує головний член односкладних речень.

1. Лежачого не б'ють.

2. Бездонної діжки не наллєш.

3. Друга пізнають у біді.

4. Згаяного часу і конем не наздоженеш.

5. Вік живи — вік учись.

6. З вогнем не жартуй.

Метод «Міркуємо — аналізуємо — робимо висновки»

Узагальнено-особовими називаються такі односкладні речення, в яких суб'єкт дії мислиться узагальнено, тобто присудок означає дію, що може стосуватися будь-кого з людей. У них головний член — присудок указує на дію, що виконується або має виконуватися будь-якою особою або й усіма, тобто узагальненою особою: Вище себе не скочиш (Нар. тв.). Головний член таких речень найчастіше має форму 2-ї особи однини теперішнього і майбутнього часу дійсного та наказового способу.

Метод «Спостережливе око»

Співставте висновки з матеріалом підручника.

Основне призначення узагальнено-особових речень — образне вираження узагальнених суджень, тому особливого поширення вони набули в приказках, прислів'ях, загадках, казках. За допомогою узагальнено-особових речень також даються інструкції, рецепти, позначаються закономірності. Узагальнено-особові речення є семантично повними конструкціями. Вони вживаються в розмовному та художньому стилях, надають мовленню афористичного характеру.

Колективна робота із схемою

Робота в групах

Поміркуйте, що спільного і що відмінного між означено-особовими, неозначено-особовими та узагальнено-особовими реченнями? Чим, на вашу думку, ці три види односкладних речень відрізняються від безособових?

Вправа «Редактор»

Умотивовано розмежуйте означено-особові та узагальнено-особові речення.

1 .Дай, серце, волю нетерплячим крилам, затріпочи, розвійся і полинь. (М. Рильський.)

2. Нещадні будьмо до найменших хиб. (О. Підсуха.)

3. Приклепаємо косу, та поїдемо на сінокос на Десну, та накосимо сіна, та наловимо риби, та наваримо

каші. (О. Довженко.)

4. Не берися не за своє діло.

5. Хліб-сіль їж, а правду ріж.

6. Хочеш їсти калачі — не сиди на печі. (Нар. тв.)

Вправа «Два — чотири —усі разом»

Якщо головний член узагальнено-особових речень виражається тими самими морфологічними ознаками, що й означено-особові, то що виступає основним засобом розрізнення цих синтаксичних конструкцій?

Творче моделювання

Змоделюйте народні вислови, дібравши їхнє продовження з другого стовпчика.

1. Говори мало, слухай багато...

...того й другому не бажай

2. З'ївши калач...

...побачиш більше світу

3. Довго спатимеш...

...а свого не хвали

4. Що собі не зичиш...

...не встигнеш і до самої ночі

5. Здобудеш освіту...

...вертаєшся до хліба

6. Чужого не гудь...

...а думай ще більше

Хвилинка «Культура мовлення»

Уникайте помилок.

Неправильно

Правильно

ухвала за клопотанням

ухвала на клопотання

стати за командою

стати на команду

завдати шкоду

завдати шкоди

опанувати наукою

опанувати науку

один раз в місяць

один раз на місяць

Схема

Самостійна робота в групах

Складіть диктант, у якому всі речення (5—7) були б узагальнено-особовими.

Варіант І: на тему «Божі заповіді».

Варіант II: на тему «Прислів'я та приказки».

Лінгвістична гра «Третє зайве»

І.

A. Собори душ бережіть. (О. Гончар.)

Б. Поспішайте роботи добро. (О. Довженко.)

B. Людина починається з добра. (Л. Забашта.)

II.

A. Отак сидиш і думаєш... (Остап Вишня.)

Б. Вік живи — вік учись. (Нар. тв.)

B. Учітеся, читайте, і чужого научайтесь, й свого не цурайтесь. (Т. Шевченко.)

Завдання-дослідження

Доведіть, що всі речення є узагальнено-особовими.

До яких односкладних речень подібне кожне з них за способом вираження головного члена? Підкресліть головні члени, виділіть у них закінчення.

1. Вовка пастухом не ставлять. (Нар. тв.)

2. Плекаймо в серці кожне гроно, прозоре диво калинове. (Д. Білоус.)

3. Любіть травинку, і тваринку, і сонце завтрашнього дня... (Л. Костенко.)

4. Як сіно косять, то дощів не просять. (Нар. тв.)

5. Дивишся і не надивишся, дишеш і не надишешся чистим, гарячим і пахучим повітрям. (І. Нечуй-Левицький.)

6. Не хвали коня, поки з дороги не вернешся. (Нар. тв.)

IV. Підбиття підсумків уроку

Заповніть таблицю.

Таблиця

Узагальнено-особові речення

Форма вираження головного члена

Приклади

 

 

 

V. Домашнє завдання

1. Підготувати лінгвістичне повідомлення на тему «Узагальнено-особові речення».

2. Виписати зі збірника усної народної творчості десять узагальнено-особових речень.

 

Любов Плахотнюк, учитель УМЛ СЗШ І—III ст. № 4 м. Хмільника, Вінницька обл.

Плахотнюк Л. Неозначено-особові речення. 8 клас.//Українська мова та література. – 2013. – №10.– С.9-10.

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -