Тренінг на тему : "Конфлікт" (10-11 клас)

Навчальний рівень: 

 

Грабар Лариса Кирилівна,
учитель математики Нововолинської
 загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6
(Волинська область).


Мета. Надати  інформацію про суть конфлікту і причини його виникнення; допомогти учням виробити правильну лінію поведінки для запобігання конфлікту та виходу з нього, якщо він стався; відпрацювати на практиці навички безконфліктного спілкування, посередництва в конфліктах.  Розвивати комунікативні навички, терпимість, толерантність у ставленні до людей; відповідальність та обов'язковість; визнання  права особистості на самостійність і незалежність. Розширювати загальний кругозір учнів. Формувати  вміння доказово, аргументовано викладати свою точку зору, зберігати витримку і спокій, сприймати критику, з повагою ставитися до думки опонента. Впроваджувати елементи естетичного виховання, культури мовлення і культури спілкування. Згуртовувати учнівський  колектив.

Форма проведенная:     тренінгове заняття + міні-лекція.

Місце проведення:  класна кімната.

Час проведення:   45 хвилин (попереднє тестування)  +  2 години 30 хвилин  (основна частина).

Етапи підготовки та проведення заходу:

1.     Планування. Вибір теми та мети. Виховний захід є одним із циклу «Секрети ефективного спілкування».

2.     Підготовчий.   Організація  діяльності  учнів:

 • попередити про захід, оголосити тему, мету, форму проведення;

 • провести тестування.

 • опрацювати тести.

3.     Проведення тренінгу.

4.     Підведення підсумків.

Обладнання:  мультимедійний проектор, диск із презентацією, папір формату А4, ручки, олівці, плакат з правилами, магнітна дошка, магніти або стікери.

 

Технологічна карта тренінгу

 

Назва вправи

Час

Зміст

Обладнання

1

Представлення тренінгу та його змісту

5 хв.

Ознайомлення з темою і метою заняття

1 – 3 слайди презентації

 

2

Правила

5 хв.

Прийняття правил

Плакат

3

Очікування

5 хв.

Індивідуальна робота

Стікери, ручка

4

Вправа «Галерея асоціацій»

10 хв.

Малюнок «Конфлікт – це…»

Папір, олівці

5

Міні-лекція з презентацією

15 хв.

«Конфлікт як феномен людського життя»

4  – 13 слайди презентації

6

Перерва

5 хв.

Демонстрація кліпу

14 слайд презентації

7

Вправа «Чи конфліктна я людина?»

10 хв.

Висновки за результатами тесту 1

Аркуші з тестом, 15 слайд презентації (гіперпосилання)

8

Вправа  «Все залежить від тебе»

15 хв.

Робота в малих групах

15 слайд презентації (гіперпосилання)

9

Вправа «Проголосуй!»

 10 хв.

 Міні-дебати

16  – 18 слайди презентації

10

Вправа «Шляхи вирішення конфлікту»

15 хв.

Висновки тесту 2

Аркуші з тестом, 19  слайд презентації

11

Вправа «Знайди переваги»

15 хв.

 Робота в малих групах

19 слайд  презентації

12

«Калейдоскоп»

5 хв.

Рухавка

20 –  21  слайд  презентації

13

Вправа «Арбітр»

15 хв.

Робота в трійках, рольова гра

21 слайд презентації

14

Вправа «Позитивне мислення»

10хв.

Робота у парах

22 слайд презентації

15

Вправа «Підсумки»

5 хв.

Бесіда

Заповнені папірці

16

Вправа «Коло»

5 хв.

 Релаксація

23 – 25 слайди презентації

Хід заняття

                                                                        Конфлікти – це норма життя.
                                                                                  Коли вам здається, що у вашому
                                                              житті немає конфліктів,
                                                                     перевірте, чи є у вас пульс.
                                                                                                                 Ч. Ліксон

 

1. Представлення тренінгу та його змісту

Мета: ознайомити учасників із завданнями та структурою тренінгу.

Форма: інформаційне повідомлення вчителя.

Чи доводилося вам коли-небудь люто грюкнути дверима, виходячи з кімнати? Або бути дуже ображеним чиїмось грубим зауваженням? Були у вас коли-небудь сварки з мамою? Якщо ви відповіли на будь-яке з цих питань ствердно –  ви знайомі з тим, що називається «конфлікт».

Виникнення конфліктів є об’єктивним і неминучим явищем. Адже життя – це постійний  процес виникнення проблем та їх наступного вирішення. Якщо у стосунках між людьми проблем не виникає, тоді наявним є факт “застою”, відсутності розвитку. Взаємовідносини людей, у яких відсутні конфлікти, поступово згасають. Конфлікти, в свою чергу, породжують відповідальність і небайдужість, стимулюють оновлення і поліпшення стосунків між людьми. Тому проблема,  здебільшого,  полягає не в наявності самого факту конфлікту, а в тому, який характер він носить і яким чином розв’язується.

2. Правила

Мета: повторити правила роботи в групі, сприяти створенню робочої та доброзичливої атмосфери під час тренінгу.

Форма: міні-диспут.

Хід вправи: вчитель пропонує прийняти вказані правила тренінгу. Кожне правило зачитується. Враховуються пропозиції учасників щодо доповнень або змін існуючих правил. (Плакат залишається на дошці до кінця заходу, вчитель постійно слідкує за дотриманням правил, за потреби може нагадати учням про них).

3. Очікування

Мета: визначити очікування учасників щодо проблематики тренінгу.

Форма: індивідуальна робота.

Хід вправи: тренер просить усіх учасників на папірцях написати свої очікування від тренінгу. Потім всі по черзі виголошують їх і зберігають при собі до кінця тренінгу.

4. Вправа «Галерея асоціацій»

Мета: показати важливість розуміння суті конфлікту, його основних ознак, структури, динаміки, функції.

Форма: індивідуальна робота, фронтальна бесіда.

Хід вправи. Коли ми говоримо «конфлікт», у кожного з вас виникають певні асоціації. Будь ласка, намалюйте те, що ви уявляєте.  

(Свої асоціації учні демонструють з коротким коментарем чи без. Найбільш вдалі малюнки розташовуємо на магнітній дошці чи за допомогою стікерів ).

       Який заряд має слово «конфлікт» (позитивний чи негативний)? (Відповіді учнів).

Що ми відчуваємо, попадаючи в конфліктну ситуацію? (Відповіді учнів).

Отже, наша картинна галерея може називатись «Кімната жахів». Якщо під час конфлікту ми відчуваємо дискомфорт, дисгармонію, тривожність, образу, якщо  реакцією на конфлікт є пригнічення, що  сковує, віддаляє від друзів, рідних, однокласників – необхідно змінити нашу внутрішню установку стосовно конфлікту. Бо насправді конфлікт – це діалог, взаємодія, джерело розвитку нових стосунків, бачень, гармонії.

5.  «Конфлікт як феномен людського життя»

Мета: ознайомити учасників із поняттям «конфлікт», його ознаками, функціями, структурою та динамікою.

Форма: міні-лекція з презентацією.

Конфлікт. Скільки неприємних спогадів пов'язано з цим словом. Конфлікти супроводжуються нерозумінням, образами, почуттям невдоволення, стресами, зруйнованими взаєминами… Напевне, немає такої людини, яка у своєму житті не побувала б у конфлікті, адже конфліктною є будь-яка ситуація, у якій зіштовхуються різні погляди, потреби, інтереси, цілі, бажання різних людей. Конфлікти вносять напруженість у стосунки, позбавляють нас спокою і радості, не дають можливості повноцінно працювати. А особливо прикро те, що конфлікти виникають найчастіше через дрібниці, через наше невміння спілкуватись, небажання зважати на потреби інших. Історія розвитку людства з найдавніших часів до наших днів засвідчує, що конфлікти завжди були і будуть. Над природою конфліктів уже замислювалися давньогрецькі філософи ще близько 610 р. до н.е.  Античний філософ Геракліт (бл. 530-470 рр. до н.е.) зробив першу спробу дати позитивне трактування конфліктності. У середні віки Фома Аквінський (1225-1274) висунув думку, що конфлікти є об'єктивною реальністю. Георг Гегель (1770-1831) писав, що основна причина конфліктів коріниться в соціальній поляризації.  Чарльз Дарвін (1809-1902) запропонував теорію еволюції, згідно якої розвиток живої природи здійснюється в умовах постійної боротьби за виживання, тобто постійного конфлікту. Вільям Самнер (1840-1910) основним соціальним конфліктом у суспільстві вважав "конфлікт інтересів". Німецький соціолог Георг Зіммель (1858-1918) вважається першим, хто запровадив у науковий вжиток термін "соціологія конфлікту". Він вважав, що конфлікт - не лише норма, а й винятково важлива форма життя. Наприкінці XX ст. сприйняття конфліктології як науки й практики повністю сформувалось.

Проблеми конфліктології, конфліктних ситуацій завжди цікавили науковців, політиків, практиків, народ. Для розуміння суті конфлікту важливо виділити його основні ознаки та сформулювати необхідні і достатні умови його виникнення. Основні ознаки конфлікту:

1.           Наявність двох чи більше учасників з суперечливими інтересами.

2.           Кожний учасник має аргументацію та засоби захисту своїх інтересів.

3.           Кожний учасник конфлікту трансформує свій стан в залежності від ситуації, яка склалася і на яку здійснює вплив супротивник.

Необхідними і достатніми умовами виникнення (настання) конфлікту є наявність у суб'єктів соціальної взаємодії протилежно направлених мотивів чи суджень, а також стан суперництва між ними.

Етапи конфлікту відображають суттєві моменти, які характеризують розвиток конфлікту від його виникнення і до вирішення. Тому значення основного змісту кожного з етапів конфлікту важливе для його прогнозування, оцінки і вибору технологій управління цим конфліктом.

Основні етапи конфлікту:

1.     Виникнення і розвиток конфліктної ситуації. Конфліктна ситуація створюється одним чи декількома суб'єктами соціальної взаємодії і є передумовою конфлікту.

2.     Усвідомлення конфліктної ситуації хоча б одним із учасників соціальної взаємодії і емоційне переживання ним цього факту. Наслідками і зовнішніми проявами подібного усвідомлення і пов'язаних з ним емоційних переживань можуть бути зміна настрою, критичні висловлювання на адресу свого потенційного супротивника, обмеження контактів з ним і т.д.

3.     Початок відкритої конфліктної взаємодії. Цей етап виражається в тому, що один із учасників соціальної взаємодії, який усвідомив конфліктну ситуацію, переходить до активних дій (в формі заяв, попереджень тощо), направлених на нанесення шкоди "супротивнику". Інший учасник при цьому усвідомлює, що дані дії направлені проти нього, і, в свою чергу, починає активно діяти проти ініціатора конфлікту.

4.     Розвиток відкритого конфлікту. На цьому етапі учасники конфлікту відкрито заявляють про свої позиції і висувають вимоги.

5.     Розв'язання конфлікту. В залежності від змісту, розв'язання конфлікту може бути досягнуто двома методами: педагогічним (бесіда, прохання, пояснення тощо) чи адміністративним (переведення на іншу роботу, звільнення, рішення комісії, наказ керівника, рішення суду і т. д.).

Фази конфлікту безпосередньо пов'язані з його етапами і відображають динаміку конфлікту перш за все з точки зору реальних можливостей його розв'язання.

Основними фазами конфлікту є :

1.           початкова фаза;

2.           фаза підйому;

3.           пік конфлікту;

4.           фаза спаду.

Будь-який конфлікт супроводжується певними сигналами. Назвемо їх «сигналами конфлікту»:

 • Дискомфорт.
 • Інцидент.
 • Непорозуміння.
 • Напруга
 •  Криза.

Криза - як сигнал досить очевидний. Коли людина рве свій зв'язок з партнером по роботі, навчанні або любові, ясно, що, судячи з усього, ми маємо справу з невирішеним конфліктом. Насильство так само вказує на безсумнівну присутність кризи, як і запеклі суперечки, коли люди ображають один одного, втративши контроль над емоціями. В ході кризи звичайні норми поведінки втрачають силу.

    Напруга - це ще один очевидний сигнал. Стан напруги спотворює наше сприйняття іншої людини і багатьох його дій. Наші взаємини ускладнюються через негативні установок і упереджених думок. Наші почуття по відношенню до людини значно змінюються на гірше. Самі взаємини з ним стають джерелом безперервного занепокоєння.

      Непорозуміння - ми часто впадаємо в непорозуміння, роблячи хибні висновки з ситуації, найчастіше через недостатньо чесного вираження думок або відсутності взаєморозуміння. Іноді непорозуміння викликане тим, що дана ситуація пов'язана з емоційно напруженістю одного з її учасників.

Інциденти - сигнал про те, що ви є учасником інциденту, звичайно незначний. Якась дрібниця може викликати тимчасове хвилювання або роздратування, однак через кілька днів вона нерідко забувається. Але сам по собі незначний інцидент може, будучи невірно сприйнятим, привести до ескалації конфлікту.

Дискомфорт - це інтуїтивне відчуття, що щось не так, хоча висловити його словами важко. У даному випадку до інтуїції корисно прислухатися. Вам може прийти в голову якийсь крок, про який ви і не подумали б в інший час. Якщо ви навчитеся впізнавати сигнали від дискомфорту до інциденту і швидко реагувати на них, то зможете  запобігати виникненню напруги, непорозумінь і криз.
Перший крок у мистецтві вирішення конфлікту - це здатність стежити за появою сигналів конфлікту.

Коли ви перебуваєте в конфліктній ситуації для ефективного вирішення проблеми, необхідно вибрати певний стиль поведінки, враховуючи при цьому ваш власний стиль, стиль інших залучених в конфлікт людей, а також природу самого конфлікту.

Існує п'ять основних стилів поведінки при розв'язанні конфлікту. Основні стилі поведінки в конфліктній ситуації пов'язані з загальним джерелом будь-якого конфлікту - розбіжністю інтересів двох і більше сторін. Ваш стиль поведінки в конкретному конфлікті залежить від того, наскільки ви  хочете задовольнити власні інтереси та інтереси іншої сторони.

6.                Перерва

Мета: допомогти зняти емоційну напругу.

Форма: перегляд кліпу.

(Учні можуть підспівувати чи танцювати).

7.     Вправа  «Чи конфліктна я людина?»

Мета: підвести підсумки тесту 1, показати учням, що у  конфліктній ситуації немає «винних» і «невинних».

Форма: індивідуальна робота, виступи учнів.

Хід вправи: вчитель роздає опрацьовані листки з тестом (підрахована  частота відповідей а),  в)  чи с). (Учні переглядають результати).

Чи згідні ви з результатами? (Відповіді учнів.)

Чи існують люди, які ніколи ні з ким не мали конфлікту? (Відповіді учнів.)

Чи можна сказати, що людина не є конфліктною, а її «просто» провокують? (Відповіді учнів.)

8. Вправа  «Все залежить від тебе»

Мета: навчити розрізняти основні сигнали конфлікту, спонукати учасників брати на себе відповідальність за створення конфліктних ситуацій.

Форма: ігрове спілкування.

Хід вправи: вчитель об’єднує учасників у 5 малих груп, пропонує  підготувати сценарій і розіграти коротку сценку, в якій зобразити ситуацію, де має місце один із сигналів конфлікту.

Що ви відчували, коли виконували свої ролі? (Відповіді учнів.)

Які думки виникали у вас, коли ви переглядали сценки? (Відповіді учнів.)

Чи можна, помітивши сигнал, відвернути конфлікт? (Відповіді учнів.)

9.       Вправа «Проголосуй!»

Мета: навчити попереджати конфлікти. 

Форма: ігрове спілкування.

Хід вправи: вчитель зачитує рекомендації, а учні «голосують» «за», «проти», «утримався», піднімаючи руку вгору. Якщо виявляється значна розбіжність у кількості «голосів», проводяться короткі «дебати».

 • не прагнути будь-що домінувати;
 • бути принциповим, проте не боротися лише заради принципів;
 • пам'ятати, що прямолінійність — це добре, проте не завжди;
 • частіше посміхатися (посмішка мало коштує, проте дорого цінується);
 • пам'ятати, що традиції — це добре до певної міри;
 • говорити правду потрібно, але це потрібно робити вміло;
 • прагнути бути незалежним, але не самовпевненим;
 • не перетворювати наполегливість у настирливість і надокучливість;
 • не чекати справедливості для себе, якщо ти сам несправедливий;
 • не переоцінювати своїх здібностей і можливостей;
 • не виявляти ініціативи там, де її не потребують;
 • виявляти доброзичливість;
 • виявляти витримку й спокій у будь-якій ситуації;
 • реалізувати себе у творчості, в навчанні,  а не в конфліктах.

10.  Вправа «Шляхи вирішення конфлікту»

Мета: надати теоретичні рекомендації щодо шляхів вирішення конфлікту.

Форма: індивідуальна робота, виступи учнів.

Хід вправи:  вчитель роздає опрацьовані листки з тестом (підрахована кількість балів у кожній колонці, дописані назви у першому рядку таблиці) (Учні переглядають результати. По одному учневі з групи зачитують характеристику кожного стилю).

Чи відповідають результати тесту вашій життєвій позиції? (Відповіді учнів.)

Який зі стилів вам імпонує найбільше? Чому? (Відповіді учнів.)

11.  Вправа «Знайди переваги»

 Мета: пояснити, що кожен зі стилів ефективний тільки в певних умовах, і жоден з них не може бути виділений як найкращий.

Форма: групова робота.

Хід вправи: вчитель об’єднує учасників у 5 малих груп за результатами тесту, пропонує вказати переваги кожного зі стилів, навести приклади ситуацій із шкільного життя, де вказаний стиль є найдоцільніший.

12.  Рухавка «Калейдоскоп»

Мета: сприяти  розвитку  уміння  взаємодії між  учнями, згуртуванню    колективу.

Форма: гра.

Хід вправи: вчитель розповідає про дитячу іграшку «Калейдоскоп», в якій комбінується безліч варіантів яскравих малюнків, і пропонує пограти в такий собі «живий калейдоскоп».

За командою учні мають дуже швидко збиратися в відповідні групи. Швидко знайдіть тих учасників, у яких:

-               однаковий колір волосся,

-               однаковий колір очей,

-               у кого є брати,

-               у кого є жовтий (зелений, синій, чорний тощо) колір в одязі,

-               у кого гарний настрій.

На виконання кожної команди відводиться по 1 хв.

13. Вправа «Арбітр»

Мета: відпрацювати вміння та навички посередництва у конфліктах.

Форма: рольова гра.

Хід вправи: вчитель розповідає про важливість такого вміння як уміння швидко і ефективно згладжувати конфлікти; оголошує про те, що зараз дослідним шляхом варто спробувати з'ясувати основні методи врегулювання конфліктів. Учасники розбиваються на трійки.  Протягом 5 хвилин кожна трійка придумує сценарій, за яким двоє учасників представляють конфліктуючі сторони (наприклад, сваряться подружжя, подруги, однокласники, учень і вчитель, підліток і один з батьків ), а третій - грає миротворця, арбітра.


Які методи згладжування конфліктів були продемонстровані? (Відповіді учнів.)

Чи легко бути посередником? (Відповіді учнів.)

Які, на ваш погляд, цікаві знахідки використовували учасники під час гри? (Відповіді учнів.)

Як варто було повести себе тим учасникам, кому не вдалося загладити конфлікт? (Відповіді учнів.)

14.  Вправа «Позитивне мислення»

Мета: виявити позитивні аспекти конфлікту, розвивати вміння керувати власними емоціями та протистояти стресам.  

Форма: робота у парах.

Хід вправи: Конфлікти можуть викликати гнів, ненависть, ворожість, можуть призводити до насильства. Деякі конфлікти закінчуються у залах суду або навіть війнами. Проте конфлікти мають потенціал численних несподіваних позитивних результатів.

Зараз кожен учасник звернеться  до наступного зі словами: «Конфлікт – це погано ...». Той, до кого зверталися, відповідає: «Так, це погано, але ...» й намагається назвати якийсь позитив у конфлікті. Невеличкі підказки: (слайд презентації):

 «Що є позитивного у конфлікті?»

 • Конфлікти показують проблеми, які мають бути вирішені.
 • Конфлікти звертають увагу на те, що нам треба змінюватися.
 • Конфлікти розкривають наші прагнення і бажання.
 • Конфлікти з’ясовують, хто ми є, якими є наші цінності, а також допомагають нам зрозуміти іншу людину.
 • Конфлікти послаблюють нудьгу, звертають увагу на нові цілі, стимулюють інтерес.

15.           Вправа «Підсумки»

Мета: допомогти учням сформулювати свої враження від роботи в групі;  сприяти формуванню умінь використовувати отриману на тренінгу інформацію в подальшому повсякденному житті.

Форма: індивідуальна робота, бесіда.

Хід вправи: вчитель пропонує учням взяти листочки, на яких вони записували свої очікування від тренінгу.

Чи сдосягли ви очікуваного? (Відповіді учнів.)

Чи допоможе вам отримана на тренінгові інформація почуватися більш впевненішим в деяких життєвих ситуаціях? (Відповіді учнів.)

Чи допоможе вам отримана на тренінгові інформація ефективно діяти в конфліктних ситуаціях? (Відповіді учнів.)

16.           Вправа «Коло»

Мета: забезпечити психологічного розвантаження; сприяти згуртуванню учнівського колективу.

Форма: гра.

Хід вправи: учні стоять по колу. Тренер підходить до одного з учнів, тисне руку і промовляє: «Дякую за співпрацю!» Обоє стають  в центр кола, тримаючись за руку. Наступний учень тисне вільну руку когось із них  також із словами «Дякую за співпрацю!» Таким чином група в центрі кола збільшується, всі тримаються за руки. Коли приєднується останній учасник, коло замикається, всі ще раз міцно тиснуть один одному руки без слів.

Правила тренінгу

1.     Будь активним: не чекай, не мовчи, дій!

2.     Говори від свого імені і про те, що хвилює саме тебе і саме зараз!

3.     Не перебивай, будь толерантним!

4.     Критикуй дії і висловлювання, а не людину!

5.     Дотримуйся регламенту!

Налаштуйся на успіх! Сміливо застосовуй в житті все,  чого   навчився на тренінгу!

Тест  1

1.     У класі розпочали суперечку на підвищених тонах. Ваша реакція?

a)      не беру участі;

b)     коротко висловлююсь на захист сторони, за якою, на маю думку, правда;

c)      активно втручаюся, чим викликаю "вогонь на себе".
 

2.      Чи виступаєте Ви на зборах з критикою вчителів?

a)     ні;

b)     тільки коли маю для цього вагомі причини;

c)     критикую з будь-якого приводу і не тільки вчителів, але й тих, хто їх захищає.

3.     Часто Ви сперечаєтеся з друзями?

a)     тільки якщо це люди необразливі;

b)     тільки із принципових питань;

c)      суперечки – моя стихія.

4.      Вдома на обід подали недосолену страву. Ваша реакція?

a)      не буду турбуватися через дрібниці;

b)     мовчки візьму сільничку й досолю;

c)     не втримаюся від зауважень.

5.     Якщо на вулиці чи в транспорті Вам наступили на ногу...

a)     з обуренням подивлюся на цю людину;

b)     сухо зроблю зауваження;

c)      висловлю свою думку, не добираючи цензурних висловів.

6.     Хтось з близьких купив річ, яка Вам не сподобалася...

a)      промовчу;

b)     обмежуся коротким тактовним коментарем;

c)      влаштую скандал.

7.     Не пощастило в лотереї. Як Ви до цього поставитеся ?

a)      спробую виглядати байдужим, але, мабуть, більше не гратиму;

b)     це, звичайно, прикрість, але сприйматиму її з гумором, мовляв, пощастить іншим разом;

c)     програш надовго зіпсує мені настрій.


За кожну відповідь а) нарахуйте собі 1 бал. Відповідь б) оцініть 2 балами, а відповідь в) вартує 3 бали. Підрахуйте суму балів.
Отож:
7-10 балів – Ви тактовні й миролюбні, уникаєте конфліктів і суперечок. Оминаєте критичні ситуації в школі й вдома. Можливо, тому Вас деколи й називають пристосуванцем.

11-17 балів – Вас вважають конфліктною людиною. Але насправді Ви конфліктуєте лише тоді, коли немає іншого виходу і всі засоби вичерпані. Відстоюючи свою думку, не виходите за межі коректності. Все це викликає до Вас повагу.

18-21 бал – конфлікти й суперечки – це Ваша стихія. Любите критикувати інших, але не можете стерпіти критики на свою адресу. Ваша нестриманість відштовхує людей. З Вами не просто як на роботі, так і вдома. Варто попрацювати над своїм характером.

Тест  2

Інструкція: Уважно прочитайте вислови і прислів’я. Користуючись наведеною нижче шкалою, визначте, наскільки кожне прислів’я відповідає вашим діям під час конфліктів:

5 – відповідає в усіх випадках;

4 – відповідає у більшості випадків;

3 – деколи відповідає;

2 – відповідає, але дуже рідко;

1 – ніколи не відповідає. 

1.  Від суперечки легше утриматися, аніж потім здихатися її.

2.  Якщо ви не можете примусити людину думати так, як ви робите, то примусьте її робити так, як ви думаєте.

3.  Теплі слова розтоплюють холодні серця.

4.  Послуга за послугу.

5.  Давай приходь і подумаємо разом.

6.  Під  час суперечки заслуговує похвали той, хто перший замовкне.

7.  Чия сила, того й правда.

8.  Солодкі слова роблять солодким рух уперед.

9.  Краще синиця у жмені, аніж журавель у небі.

10. Істина знаходиться в знаннях.

11. Той, хто б’ється і тікає, доживає до нової битви.

12. Той перемагає блискуче, хто примушує своїх ворогів тікати врозтіч.

13. Убий ворога своєю надмірною добротою.

14. Чесний обмін думками не приведе до суперечки.

15. Ніхто не може претендувати на істину в останній інстанції, але кожен може зробити свій внесок у неї.

16. Триматися подалі від тих, хто незгодний з тобою.

17. Тільки той, хто вірить у перемогу, перемагає на полі битви.

18. Добре слово мало коштує, та дорого цінується.

19. Зуб за зуб, око за око  – це чесна гра.

20. Тільки той, хто готовий відмовитися від власного права на істинну в останній інстанції, збагатиться від істин, які знають інші.

21. Уникайте сварливих людей – вони зроблять ваше життя нещасним.

22. Людина, яка не тікає сама, змушує тікати інших.

23. М’які слова забезпечують гармонію.

24. Хочеш мати хорошого друга – зроби йому щось приємне.

25. Відкрито говори про свої конфлікти, і йди їм назустріч – тільки це приведе до їх найкращого вирішення.

26. Найкращий спосіб улагодження конфліктів – уникати їх зовсім.

27. Займаю тверду, рішучу позицію (на тім стою і не можу інакше).

28. Лагідність перемагає гнів.

29. Краще щось, аніж нічого з того, що ти хочеш.

30. Щирість, чесність і довіра гори звернуть.

31. Немає нічого важливішого, ніж те, за що тобі треба боротися.

32. У світі завжди були й будуть переможці і переможені.

33. Вони на тебе з каменем, а ти до них з прихильністю.

34. Якщо двоє йдуть на компроміс, то справедливе рішення гарантоване.

35. Правди можна добитися, воюючи та воюючи.

Підрахунок кількості набраних балів

Втеча

Примус

Згладжування

Компроміс

Конфронтація

1    /

2    /

3    /

4    /

5    /

6    /

7    /

8    /

9    /

10    /

11    /

12    /

13    /

14    /

15    /

16    /

17    /

18    /

19    /

20    /

21    /

22    /

23    /

24    /

25    /

26    /

27    /

28    /

29    /

30    /

31    /

32    /

33    /

34    /

35   

 

Сума:

 

Сума:

 

Сума:

 

Сума:

 

Сума:

  Чим більшою є загальна сума балів за певною стратегією розв’язання конфліктів, тим частіше ви схильні застосовувати цю стратегію. Чим менша загальна сума, тим рідше ви користуєтесь нею. 

Стратегії розв’язання конфліктів, які визначаються за допомогою методики:

1.     Черепаха (втеча). Черепахи втікають і ховаються у свій панцир, щоб обминати конфлікти. Вони відмовляються від власних цілей та стосунків. Вони тримаються далі від спірних питань, через які виникає конфлікт, так і від людей, до яких він причетний. Вони почувають себе безпомічними. Вважають, що намагатися вирішувати конфлікт – справа повністю безнадійна. Вони переконані, що легше втекти (фізично та психологічно) від конфлікту, а ніж зіткнутися з ним.

2.     Акула (примус). Акули намагаються перемагати опонентів тим, що силоміць примушують їх приймати потрібне їм рішення конфлікту. Для них найважливішими є власні цілі, а стосунки з людиною мають дуже мале значення. Вони будь-якою ціною готові добитися своїх цілей. Потреби інших людей їх не турбують. Їх мало хвилює те, чи вони комусь подобаються, чи конфлікти вирішуються тоді, коли один перемагає другого, який програє. Вони хочуть бути переможцями. Перемога, на їхню думку, дає людям почуття гордості та успіху. Поразка викликає почуття безсилля, неадекватності і невдачі. Вони намагаються здобути перемогу, приголомшуючи суперників, нападаючи раптово, а також залякуючи або загрожуючи їм з позиції сили.

3.     Плюшевий ведмедик (згладжування). Для ведмедиків – стосунки найважливіші, а власні цілі не мають великого значення. Ведмедики хочуть подобатися, хочуть, щоб усі їх любили і цінували. Вони вважають, що краще уникнути конфлікту заради гармонії, і впевнені, що конфлікти не можна обговорювати без шкоди для стосунків. Вони бояться завдавати болю, образити, псувати стосунки під час конфлікту. Щоб зберегти стосунки, вони готові пожертвувати особистими цілями. Плюшеві ведмедики немовби кажуть: «Я пожертвую власними цілями, роби все, що ти хочеш, аби тільки я тобі подобався». Плюшеві ведмедики намагаються згладати конфлікт, боячись зіпсувати стосунки.  

4.     Лисиця (компроміс). Лисиці невибагливі як у своїх цілях, так і в стосунках з іншими людьми. Лисиці шукають компромісу. Вони пожертвують частиною своїх домагань під час конфлікту і переконають іншу особу поступитися теж якоюсь часткою своїх цілей. Вони шукають такого рішення конфлікту, коли б обидві сторони мали вигоду – «золоту середину», між двома крайніми позиціями. Вони готові пожертвувати заради досягнення згоди для спільного добра частиною своїх домагань, так і стосунків.

5.     Сова (конфронтація). Сови дуже високо цінують власні цілі та стосунки. Вони розглядають конфлікти як проблему, яку потрібно розв’язувати, і шукають таке рішення, яке б задовольнило як їхні власні цілі, так і цілі супротивної сторони в конфлікті. Вони сприймають конфлікти як засіб поліпшення стосунків шляхом послаблення напруження між двома людьми. Вони намагаються розпочати дискусію, яка розцінила б конфлікт як проблему. Шукаючи рішення, які б задовольнили як їх самих так і іншу особу, сови підтримують стосунки. Сови не заспокоюються доти, доки не знайдене рішення, яке б задовольнило і власні і чужі цілі. Вони також не заспокоюються доти, доки напруга не спаде і негативні емоції не будуть повністю зняті.

Використані джерела

1.    Варій М. Й. Загальна психологія. Навчальний посібник / 2-ге видан., випр. і доп. − К.: «Центр учбової літератури», 2007. − 968 c.

          2. Грецов А.Г. Тренинг креативности для старшеклассников и студентов. – СПб.: Питер, 2007. – 208 с.
3.  uk.wikipedia.org

4.    azps.ru/training/2/trn3.html

5.    lesechko.wordpress.com

6.    azps.ru/training/

7.   your-job.org/index.php?id=91

8. teacherjournal.com.ua/shkola/psixologya/2303-texnologchna-kartka-trenngu-dlya-molodix-speczalstv-qmetodika-provedennya-trenngovix-zanyatq.html

9.    your-job.org/index.php?id=93

10. forum-grad.ru/forum1145/thread41392.html

11.zdorovyekonst.ucoz.ru/index/0-12

12. docs.google.com

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -