Сулима М. М., Баліна К. Н. Тригуб І. А. Українська література. Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навч. мовами нац. меншин. — К.: Грамота, 2008. - 288 с.: іл.

Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2008

Сулима М. М., Баліна К. Н. Тригуб І. А. Українська література. Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навч. мовами нац. меншин. — К.: Грамота, 2008. - 288 с.: іл.Сулима М. М., Баліна К. Н. Тригуб І. А. Українська література. Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навч. мовами нац. меншин. — К.: Грамота, 2008. - 288 с.: іл.

Підручник, що ознайомлює з визначними явищами української літератури ХІІ-ХХ століть, написано відповідно до вимог Державного стандарту освіти та чинної програми з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин. Книжка містить оглядові теми, що презентують провідні тенденції розвитку українською літературного процесу, нариси життєвого і творчого шляху провідних майстрів слова, відомості з теорії літеранурн, інтерпретації програмових художніх творів, а також розгалужений методичний апарат і багатий ілюстративний матеріал.


Читати


Зміст

Від авторів............З

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ ТА ДУХОВНОГО ЖИТТЯ НАРОДУ.........5
 
УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. НАРОДНА ЛІРИКА.........6
Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?.........9
Віс вітер на долину.........10
Розлилися круті бережечки.........11
Ой високо сонечко зіходить.........13
Микола Вороний
За Україну!.........15
Теорія літератури. Поглиблення поняття про лірику та її основні жанри.........16
Олександр Кошиць 
Про українську пісню й музику!.........17
 
ІЗ ПРАДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ.........23
Літопис Руський.........26
Ізборник Святослава. Слово про почюання книжне.........27
Теорія літератури. Літопис як історична і літературна пам'ятка.........28
 
ІЗ ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХVІ-ХVІІІ ст.........29
Кирило Транквіліон-Ставровецький
На герб ясновельможної її милості Ірини Могилянки, княжни Вишневецької, Михайлової Корибутової.........36
Лазар Баранович
Млинарське каміння дасть різне меління.........37
Іван Максимович
Епіграми.........38
Теорія літератури. Поняття про барокову літературу.........39
 
ІЗ НОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX ст. ВСТУП.........41
Теорія літератури. Поняття про літературні стилі та напрями: сентименталізм, романтизм, реалізм.........45
Іван Котляревський.........47
Наталка Полтавка.........50
Теорія літератури. Драма. Соціально-побутова драма.........86
Петро Гулак-Артемовськии .........87
Пан та Собака.........89
Рибалка.........94
Теорія літератури. Загальне визначення сатири. Гумор і сатира.
Жанрові особливості байки .........97
Євген Гребінка.........98
Ведмежий суд.........100
Човен.........101
Теорія літератури. Поглиблення відомостей про жанр балади.........103
Тарас Шевченки.........104
Гамалія (Скорочено).........107
Теорія літератури. Жанр ліро-епічної поеми.........111
Степан Руданський.........112
Пісня.........114
Наука.........116
Теорія літератури. Пісня як жанр лірики. Поняття про антитезу.........118
Іван Франко.........119
Каменярі .........122
Притча про життя.........124
Теорія літератури. Поглиблене поняття про алегорію.
Поняття про притчу.........128
Борис Грінченко.........129
Доки?.........131
До праці.........132
Теорія літератури. Поняття про художній синтаксис.
Фігури-повтори.........133
Михайло Коцюбинський.........135
Дорогою ціною (Скорочено).........137
Теорія літератури. Пролог та епілог.
Поняття про літературні типи.........170
Володимир Самійленко.........171
Українська мова.........173
Теорія літератури. Поняття про ритмомелодику та римування.
Риторичні фігури.........174
Леся Українка.........176
«Красо України, Подолляї».........179
«Скрізь плач, і стогін, і ридання...».........181
Давня казка.........182
Теорія літератури. Поема як ліро-епічний твір.........207
Євгенія Ярошинська.........208
Днір життя.........210
Теорія літератури. Поняття про символи.........214
 
ІЗ НОВІТНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ XX ст. ВСТУП.........215
Тодось Осьмачка.........218
Україна.........220
Лист.........220
Казка.........222
Теорія літератури. Фольклорні елементи в мові творів письменника.........223
Андрій Малишко.........224
Прометем (Скорочено).........225
Теорія літератури. Поглиблене поняття про композицію.
Про ліричний відступ.........243
Олег Чорногуз.........244
Як вибирати ім'я.........245
Теорія літератури. Фейлетон як жанр.........253
Анатолій Дімаров.........254
Тирлик.........256
Теорія літератури. Поняття претипізацію та індивідуалізацію в художньому творі.........274
Ірина Жиленко.........275
Концерт для скрипки, дощу і цвіркуна.........276
Осінь. Копання картоплі.........278
Кульбабки.........279
Похвала грошам.........280
 
Теорія літератури. Поняття про гротеск та фантасмагорію.........282
Словник літературознавчих термінів.........283 
 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -