Буринська Н. М., Величко Л. П. Хімія, 11 кл.: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.— 2-ге вид., перероб. та доп.— К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.— 176 с.: іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2005

Буринська Н. М., Величко Л. П. Хімія, 11 кл.: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.— 2-ге вид., перероб. та доп.— К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.— 176 с.: іл. Буринська Н. М., Величко Л. П. Хімія, 11 кл.: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.— 2-ге вид., перероб. та доп.— К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.— 176 с.: іл. 


Читати


Зміст

Як користуватися підручником.............................З

Розділ І. Органічні сполуки
§ 1. Насичені одноатомні спирти.............................5
§ 2. Гліцерин.............................12
§ 3. Фенол.............................15
§ 4. Альдегіди.............................19
§ 5. Насичені одноосновні карбонові кислоти.............................23 
§ 6. Взаємозв'язок між вуглеводнями, спиртами, альдегідами і карбоновими кислотами.............................29
§ 7. Естери.............................З0
§ 8. Жири. Мило.............................33
§ 9. Вуглеводи. Глюкоза.............................40
§ 10. Сахароза.............................43
§ 11. Крохмаль.............................45
§ 12. Целюлоза.............................49
§ 13. Аміни.............................51
§ 14. Амінокислоти.............................57
§ 15. Білки.............................60
§ 16. Штучні і синтетичні волокна.............................64
§ 17. Взаємозв'язок між органічними сполуками, їх багатоманітність.............................66
 
Розділ II. Роль хімії в житті суспільства 
§ 18. Значення хімії у створенні нових матеріалів.............................73
§ 19. Значення хімії у розв'язанні сировинної проблеми.............................78
§ 20. Значення хімії у розв'язанні енергетичної проблеми.............................82
§ 21. Значення хімії у повсякденному житті.............................85
§ 22. Хімія та екологія.............................88
§ 23. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.............................92
 
Розділ III. Узагальнення знань з курсу хімії
§ 24. Основні поняття хімії.............................96
§ 25. Основні закони хімії. Атомно-молекулярне вчення.............................101
§ 26. Хімічний зв'язок.............................113
§ 27. Будова неорганічних та органічних речовин.............................120
§ 28. Взаємозв'язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних та органічних сполук.............................127
§ 29. Класифікація хімічних реакцій.............................132
§ 30. Загальні закономірності хімічних реакцій.............................142
§ 31. Генетичний зв'язок між органічними та неорганічними речовинами.............................149
 
Практичні роботи
Практична робота 1. Властивості оцтової кислоти.............................154
Практична робота 2. Розв'язування експериментальних задач на розпізнавання органічних речовин.............................154
Практична робота 3. Розв'язування експериментальних задач.............................155
Практична робота 4. Розв'язування експериментально-розрахункових задач.............................157
Практична робота 5. Розв'язування розрахункових задач і вправ.............................158
 
Додатки.............................161
Відповіді на завдання для самоконтролю.............................168
Тлумачний, словничок.............................170
Іменний покажчик.............................172
Предметний покажчик.............................172

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -