Лашевська Г.А. Хімія : Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Г.А. Лашевська, А.А. Лашевська. - К. : Генеза, 2011. - 160 с. : іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2011

Лашевська Г.А. Хімія : Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Г.А. Лашевська, А.А. Лашевська. - К. : Генеза, 2011. - 160 с. : іл.Лашевська Г.А. Хімія : Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Г.А. Лашевська, А.А. Лашевська. - К. : Генеза, 2011. - 160 с. : іл.

Зміст
Вітаємо вас, учні!.......................З
 
ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ
§ 1. Ізомери. Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова.......................5
§ 2. Структурна ізомерія насичених вуглеводнів.......................11
§ 3. Номенклатура насичених вуглеводнів.......................16
§ 4. Багатоманітність органічних сполук, їхня класифікація.......................20
§ 5. Органічні речовини в живій природі.......................28
§ 6. Рівні структурної організації органічних речовин.......................31
§ 7. Природні джерела органічних речовин.......................36
§ 8. Нафта і нафтопродукти.......................42
§ 9. Кам'яне вугілля, продукти його переробки. Паливо.......................49
§ 10. Охорона довкілля від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини і використання продуктів, одержаних з неї.......................58
§ 11. Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини.......................65
§ 12. Органічні речовини як основа сучасних матеріалів. Пластмаси.......................73
§ 13. Каучуки. Гума.......................81
§ 14. Штучні та синтетичні волокна.......................88
§ 15. Жири, вуглеводи, білки, вітаміни як компоненти їжі, їхня роль в організмі.......................97
§ 16. Харчові добавки. Е-числа.......................104
§ 17. Поняття про синтетичні лікарські засоби.......................111
§ 18. Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини.......................115
§ 19. Органічні сполуки в побуті.......................121
§ 20. Мило, його мийна дія. Синтетичні мийні засоби.......................127
§ 21. Органічні розчинники, їхнє застосування.......................133
Практична робота.......................137
Завдання для підсумкового самоконтролю.......................137
Підсумки.......................139
Тлумачний словник термінів і понять.......................141
Предметний покажчик.......................148
Іменний покажчик.......................151
 
ДОДАТКИ
Додаток 1. Визначник деяких волокон.......................152
Додаток 2. Добова потреба організму в білках, жирах, вуглеводах.......................153
Додаток 3. Що таке порція?.......................154
Додаток 4. Орієнтовний добовий набір продуктів для працездатного і непрацездатного населення (згідно з рекомендаціями НДІ
харчування України).......................155
Додаток 5. Інформація щодо складу деяких харчових продуктів.......................156
Додаток 6. Загальні правила вибавляння плям.......................158
 
 

 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -