Коршак Є. В. Фізика : 8 кл. . підруч. для загальноосвіт. навч. закл. Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. - К. : Генеза, 2008. - 208 с. : іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2008

Коршак, Є.В. Фізика : 8 кл. . підруч. для загальноосвіт. навч. закл. Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. - К. : Генеза, 2008. - 208 с. : іл.Коршак Є. В. Фізика : 8 кл. підруч. для загальноосвіт. навч. закл. Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. - К. : Генеза, 2008. - 208 с. : іл.

 


Читати


Зміст

Дорогий друже!.......................З
Розділ 1. МЕХАНІЧНИЙ РУХ
§ 1. Механічний рух і простір. Відносність руху.......................5
Вправа 1.......................7
§ 2. Механічний рух і час.......................8
§ 3. Фізичне тіло і матеріальна точка.......................10
§ 4. Траєкторія руху тіла.......................11
§ 5. Шлях, який проходить тіло.......................14
§ 6. Швидкість руху тіла.......................15
Вправа 2 .......................20
§ 7. Середня швидкість.......................21
Вправа 3 .......................23
Лабораторна робота № 1. Вимірювання середньої швидкості тіла.......................24
§ 8. Рух точки по колу.......................25
§ 9. Обертання твердого тіла.......................27
Вправа 4 .......................28
Лабораторна робота № 2. Вимірювання періоду і частоти обертання твердого тіла.......................29
§ 10. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань.......................З0
§ 11. Фізичний та математичний маятники.......................32
Лабораторна робота № 3. Дослідження коливань нитяного маятника.......................33
§ 12. Звукові і ультразвукові коливання та їх застосування.......................34
Лабораторна робота № 4. Вивчення характеристик звуку.......................40
Головне в розділі 1.......................41
 
РОЗДІЛ 2. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ
§ 13. Взаємодія тіл. Сила.......................43
Вправа 5 .......................48
§ 14. Інертність тіл. Маса.......................48
Вправа 6 .......................51
§ 15. Густина речовини.......................51
Вправа 7.......................54
§ 16. Сила тяжіння.......................55
Вправа 8 .......................56
§ 17. Деформація тіл.......................57
Лабораторна робота № 5. Градуювання шкали динамометра.......................59
Вправа 9 .......................60
§ 18. Вага тіла.......................61
Вправа 10.......................63
§ 19. Сила тертя.......................64 
§ 20. Як враховують сили тертя.......................65
Лабораторна робота № 6. Вимірювання коефіцієнта тертя.......................67
§ 21. Важіль.......................68
§ 22. Де застосовуються важелі.......................71
Лабораторна робота № 7. Дослідження властивостей важеля.......................74
Вправа 11.......................76
§ 23. Блоки.......................77
Лабораторна робота № 8. Вивчення блоків.......................80
Вправа 12.......................81
§ 24. Похила площина.......................81
Вправа 13.......................83
§ 25. Механічний тиск.......................84
§ 26. Як враховують тиск.......................87
Вправа 14.......................88
§ 27. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля.......................88
Вправа 15.......................91
§ 28. Гідравлічна машина.......................91
§ 29. Застосування гідравлічної машини в техніці.......................92
Вправа 16.......................94
§ З0. Ваговий тиск рідин.......................94
§ 31. Як людина досліджує водні глибини.......................97
Вправа 17.......................98
§ 32. Сполучені посудини.......................99
§ 33. Застосування сполучених посудин.......................100
Вправа 18.......................101
§ 34. Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі.......................102
Вправа 19.......................105
§ 35. Барометри.......................105
Вправа 20.......................107
§ 36. Рідинний поршневий насос.......................107
§ 37. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда.......................109
Вправа 21.......................111
§ 38. Умови плавання тіл.......................111
Лабораторна робота № 9. З'ясування умов плавання тіл.......................114
Вправа 22.......................116
§ 39. Плавання суден.......................117
§ 40. Повітроплавання.......................118
Лабораторна робота №10. Зважування тіл гідростатичним методом.......................121
Вправа 23.......................124
Головне в розділі 2.......................125
 
РОЗДІЛ 3. РОБОТА Й ЕНЕРГІЯ. ПОТУЖНІСТЬ
§ 41. Механічна робота.......................127
Вправа 24.......................129
§ 42. «Золоте правило» механіки 130
Лабораторна робота №11. Визначення ККД похилої площини ... 133
Вправа 25.......................134
§ 43. Потенціальна енергія.......................135
Вправа 26.......................137
§ 44. Кінетична енергія.......................137
Вправа 27.......................139
§ 45. Закон збереження і перетворення енергії .......................140
§ 46. Використання закону збереження і перетворення енергії.......................142
Вправа 28.......................144
§ 47. Потужність.......................144
Вправа 29.......................147
Головне в розділі 3.......................149
 
РОЗДІЛ 4. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ. ТЕПЛОВІ МАШИНИ
§ 48. Тепловий стан тіл. Теплообмін.......................151
§ 49. Температура тіл. Вимірювання температури тіла.......................153
Лабораторна робота №? 12. Вимірювання температури за допомогою різних термометрів.......................155
§ 50. Внутрішня енергія тіла. Два способи зміни внутрішньої енергії.......................157
§ 51. Види теплопередачі.......................160
Вправа З0.......................163
§ 52. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини.......................164
Лабораторна робота №13. Визначення питомої теплоємності речовини.......................166
§ 53. Тепловий баланс.......................167
Лабораторна робота №14. Порівняння кількості теплоти при змішуванні води різної температури.......................171
Вправа 31.......................172
§ 54. Теплота згоряння палива. ККД нагрівника.......................173
Вправа 32.......................175
Лабораторна робота №15. Визначення ККД нагрівника.......................175
§ 55. Плавлення твердих тіл. Кристалізація.......................176
§ 56. Приклади розв'язування задач.......................179
Вправа 33.......................181
§ 57. Випаровування і конденсація рідин.......................182
§ 58. Приклади розв'язування задач.......................185
Вправа 34.......................187
§ 59. Пояснення зміни агрегатних станів речовини на основі атомно-молекулярного вчення.......................187
§ 60. Перетворення теплової енергії в механічну. Принцип дії теплових машин.......................190
Вправа 35.......................193
§ 61. Двигун внутрішнього згоряння.......................193
§ 62. Парова і газова турбіни.......................195
§ 63. Екологічні проблеми використання теплових машин.......................196
Головне в розділі 4.......................199
 
Алфавітний покажчик.......................201
Відповіді до вправ.......................204

 

 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -