Шут М. І., Мартинюк М. Т., Благодаренко Л. Ю. Фізика: 9 кл.: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. І. Шут, М. Т. Мартинюк, Л. Ю. Благодаренко. - К.: Ірпінь: Перун, 2009. - 224 с.: іл.

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2009
Шут М. І., Мартинюк М. Т., Благодаренко Л. Ю. Фізика: 9 кл.: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. І. Шут, М. Т. Мартинюк, Л. Ю. Благодаренко. - К.: Ірпінь: Перун, 2009. - 224 с.: іл.Шут М. І., Мартинюк М. Т., Благодаренко Л. Ю. Фізика: 9 кл.: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. І. Шут, М. Т. Мартинюк, Л. Ю. Благодаренко. - К.: Ірпінь: Перун, 2009. - 224 с.: іл.
 
Зміст
Як працювати з підручником............................2
 
Розділ 1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ............................4
§ 1. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роли електричних зарядів............................5
§ 2. Прилади для виявлення електризації тіл. Дискретність електричного заряду............................12
§ 3. Будова атома, Електрон. Йон, Механізм електризації тіл. Закон збереження електричного заряду............................16
§ 4 Провідники, напівпровідники, Ізолятори. Електризація через вплив............................22
§ 5. Електричне поле............................27
§ 6. Закон Кулона............................35
 
Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ............................43
§ 7. Електричний струм............................44
§ 8. Дії електричного струму............................45
§ 9. Електрична провідність матеріалів: провідники, напівпровідники, діелектрики............................48
§ 10, Струм у металах............................50
§ 11 Електричне коло............................53
§ 12. Джерела електричного струму............................55
§ 13. Гальванічні елементи. Акумулятори............................57
§ 14. Сила струму. Амперметр. Вимірювання сили струму............................62
§ 15. Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги............................67
§ 16. Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола. Електричний опір............................70
§ 17. Залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу............................73
§ 18. Реостати............................77
§ 19. Залежність опору провідника від температури............................78
§ 20. З'єднання провідників. Розрахунки простих електричних кіл............................81
§ 21. Робота і потужність електричного струму............................94
§ 22. Закон Джоуля-Ленца............................99
§ 23. Електронагрівальні прилади............................100
§ 24. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів............................102
§ 25. Кількість речовини, що виділяється під час електролізу............................104
§ 26. Застосування електролізу у промисловості й техніці............................106
§ 27. Струм у напівпровідниках............................108
§ 28. Електричний струм у газах. Несамостійний газовий розряд............................111
§ 29. Електричний струм у газах. Самостійний газовий розряд............................113
§ З0. Застосування струму в газах у побуті, в промисловості, в техніці............................118
§ 31. Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пристроями............................120
Узагальнення розділу «Електричний струм»............................126
Тестові завдання до розділу «Електричний струм»............................129
 
Розділ З. МАГНІТНЕ ПОЛЕ 130
§ 32. Магнітне поле. Постійні магніти. Взаємодія магнітів.Магнітне поле Землі............................131
§ 33. Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда............................137
§ 34. Магнітне поле провідника зі струмом............................139
§ 35. Магнітне поле котушки зі струмом. Електромагніти............................141 
§ 36. Дія магнітного поля на провідник зі струмом............................145
§ 37. Електричні двигуни. Гучномовець. Електровимірювальні прилади............................148
§ 38. Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея............................152
§ 39. Гіпотеза Ампера............................158
Узагальнення розділу «Магнітне поле»............................162
Тестові завдання до розділу « Магнітне поле»............................163
 
Розділ 4. АТОМНЕ ЯДРО. ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА............................165
§ 40. Етапи становлення атомної теорії будови речовини. Перша модель будови атома............................166
§ 41. Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання та їхні основні характеристики............................168
§ 42. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома............................173
§ 43. Встановлення протонно-нейтронної будови ядра атома. Ізотопи. Закономірності радіоактивного розпаду............................177
§ 44. Йонізуючадія радіоактивного випромінювання.Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми. Природний радіоактивний фон............................184
§ 45. Дозиметрія............................187
§ 46. Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні. Екологічні проблеми ядерної енергетики............................191
Узагальнення роздіїу «Атомне ядро. Ядерна енергетика»............................196
Тестові завдання до розділу «Атомне ядро. Ядерна енергетика»............................197
 
Розділ 5. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ............................199
№ 1. «Дослідження взаємодії заряджених тіл»............................200
№ 2. «Вимірювання сили струму за допомогою амперметра»............................201 
№ 3. «Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра»............................202 
№ 4. «Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра»............................203
№ 5. «Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника і площі його поперечного перерізу, матеріалу провідника............................204
№ 6. «ДослІдження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників»............................206
№ 7. «Дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників»............................207
№8. «Вимірювання потужності споживача електричного струму»............................208
№ 9, «Дослідження явища електролізу»............................209
№ 10. «Складання найпростішого електромагніту і випробування його дії»............................210
№ 11. «Вивчення будови дозиметра і проведення дозиметричних вимірювань»............................211
 
ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ............................212
ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ............................216
Предметний покажчик............................217 
 
 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -