Бар'яхтар В. Г. Фізика. 10 клас. Академічний рівень: Підручник для загальноосвіт. навч. закладів / В. Г. Бар'яхтар, Ф. Я. Божинова.— X.: Видавництво «Ранок», 2010.— 256 с.: іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2010

Бар'яхтар В. Г. Фізика. 10 клас. Академічний рівень: Підручник для загальноосвіт. навч. закладів / В. Г. Бар'яхтар, Ф. Я. Божинова.— X.: Видавництво «Ранок», 2010.— 256 с.: іл. Бар'яхтар В. Г. Фізика. 10 клас. Академічний рівень: Підручник для загальноосвіт. навч. закладів / В. Г. Бар'яхтар, Ф. Я. Божинова.— X.: Видавництво «Ранок», 2010.— 256 с.: іл. 

Пропонований підручник є складовою навчально-методичного комплекту «Фізика-10 », який включає також збірник задач, зошит для лабораторних робіт і комплексний зошит для контролю знань.
Основна мета підручника — сприяти формуванню базових фізичних знань, достатніх для продовження навчання за напрямками, де потрібна відповідна підготовка з фізики.
 
Зміст
Вступ
§ 1. Зародження та розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та в суспільному розвитку.......................................4
§ 2. Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання.......................................7
§ 3. Вимірювання. Похибки вимірювань.......................................11
§ 4. Математика — мова фізики.......................................17
 
Розділ 1. Кінематика
§ 5. Основна задача механіки. Механічний рух. Системи координат і системи відліку.......................................23
§ 6. Матеріальна точка. Траєкторія руху. Шлях. Переміщення.......................................28
§ 7. Рівномірний прямолінійний рух.......................................33
§ 8. відносність руху. Закони додавання переміщень і швидкостей.......................................39
§ 9. Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкості.......................................43
§ 10. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення.......................................47
§ 11. Переміщення під час рівноприскореного руху. Рівняння координати.......................................53
Лабораторна робота № 1.......................................59
§ 12. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рівняння руху для вільного падіння тіл.......................................61
§ 13. Криволінійний рух тіла.......................................65
§ 14. Рівномірний рух тіла по колу.......................................67
Підбиваємо підсумки розділу 1 «Кінематика».......................................72
Завдання для самоперевірки до розділу 1 «Кінематика».......................................74
 
Розділ 2. Динаміка
§ 15. Явище інерції. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона.......................................76
§ 16. Взаємодія. Сила.......................................81
Лабораторна робота № 2.......................................85
§ 17. Інертність. Маса тіла.......................................87
§ 18. Другий закон Ньютона.......................................89
§ 19. Третій закон Ньютона.......................................93
§ 20. Закон всесвітнього тяжіння.......................................96
§ 21. Сила тяжіння.......................................101
§ 22. Рух тіла під дією сили тяжіння.......................................104
§ 23. Штучні супутники Землі. Перша космічна швидкість.......................................110
§ 24. Деформація тіл. Види деформації.......................................115
§ 25. Сила пружності. Механічна напруга. Закон Гука.......................................118
Лабораторна робота № 3.......................................123
§ 26. Вага тіла. Вага тіла, яке рухається з прискоренням. Невагомість. Перевантаження.......................................125
§ 27. Сила тертя.......................................130
Лабораторна робота № 4.......................................135
§ 28. Рух тіла під дією кількох сил.......................................137
§ 29. Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги тіл, які мають вісь обертання.......................................143
Лабораторна робота № 5.......................................147 
§ З0. Центр мас. Види рівноваги тіл.......................................149
Підбиваємо підсумки розділу 2 «Динаміка».......................................154
Завдання для самоперевірки до розділу 2 «Динаміка».......................................156
 
Розділ 3. Закони збереження в механіці
§ 31. Закон збереження імпульсу.......................................158
§ 32. Реактивний рух. Ракети.......................................163
§ 33. Механічна робота. Потужність.......................................167
§ 34. Механічна енергія. Кінетична енергія.......................................171
§ 35. Потенціальна енергія.......................................174
§ 36. Закон збереження механічної енергії.......................................179
§ 37. Пружний і абсолютно непружний удари.......................................184
Підбиваємо підсумки розділу 3 «Закони збереження в механіці».......................................189
Завдання для самоперевірки до розділу З «Закони збереження в механіці».......................................191
 
Розділ 4. Механічні коливання та хвилі
§ 38. Коливальний рух. Фізичні величини, які характеризують коливальний рух.......................................193
§ 39. Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань.......................................196
§ 40. Коливання пружинного маятника.......................................201
§ 41. Коливання математичного маятника.......................................206
Лабораторна робота № 6.......................................210
§ 42. Енергія коливального руху.......................................212
§ 43. Вимушені коливання. Резонанс.......................................217
§ 44. Автоколивання.......................................221
§ 45. Механічні хвилі.......................................223
Підбиваємо підсумки розділу 4 «Механічні коливання та хвилі».......................................230 
Завдання для самоперевірки до розділу 4 «Механічні коливання та хвилі».......................................232
 
Розділ 5. Релятивістська механіка 
§ 46. Постулати спеціальної теорії відносності.......................................234
§ 47. Релятивістський закон додавання швидкостей. Відносність одночасності.......................................237
§ 48. Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності.......................................241
Підбиваємо підсумки розділу 5 «Релятивістська механіка».......................................246
Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв'язок класичної, релятивістської механіки та космології.......................................247
Енциклопедична сторінка.......................................252
 

 

Коментарі

<p>сподобалась книжка</p>

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -