Коршак Є.В. Фізика : 11 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Є.В. Коршак, 0.1. Ляшенко, В.Ф. Савченко. — К. : Генеза, 2011. - 256 с. : іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2011

Коршак Є.В. Фізика : 11 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Є.В. Коршак, 0.1. Ляшенко, В.Ф. Савченко. — К. : Генеза, 2011. - 256 с. : іл.Коршак Є.В. Фізика : 11 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Є.В. Коршак, О. І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. — К. : Генеза, 2011. - 256 с. : іл.

Головна увага приділяється висвітленню основних понять і законів електродинаміки, хвильової і квантової оптики, атомної і ядерної фізики відповідно до програми рівня стандарту. Додатковий матеріал (для тих, хто зацікавиться фізикою або складатиме ЗНО з фізики); приклади розв'язування задач і вправи для самостійної роботи учнів; інструкції до лабораторних робіт та описи фізичних демонстрацій, ілюстрації; прикладні застосування фізики в техніці і сучасних технологічних процесах сприятимуть навчанню і формуванню знань та експериментальних умінь учнів. Структура та наповнення підручника дають змогу легко зорієнтуватись у його змісті і використовувати навчальну книгу як учителю для організації навчального процесу, так і учневі для самостійного оволодіння навчальним матеріалом.


Читати


Зміст

Дорогий друже..........................................................З

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ ТА СТРУМ..........................................................5
§ 1. Електричне поле заряджених нерухомих тіл..........................................................5
§ 2. Напруженість електричного поля ..........................................................8
§ 3. Принцип суперпозиції електричних полів..........................................................11
§ 4. Провідники в електричному полі..........................................................14
§ 5. Діелектрики в електричному полі ..........................................................16
§ 6. Закон Кулона..........................................................20
§ 7. Робота в електричному полі..........................................................24
§ 8. Потенціал електричного поля..........................................................27
§ 9. Різниця потенціалів..........................................................З0
§ 10. Електроємність..........................................................32
§11. Конденсатор..........................................................35
§ 12. Електроємність плоского конденсатора..........................................................38
§ 13. З'єднання конденсаторів..........................................................42
§ 14. Енергія електричного поля..........................................................44
§ 15. Вплив електричного поля на живі організми..........................................................46
§ 16. Умови виникнення електричного струму..........................................................48
§ 17. Робота і потужність струму..........................................................51
§ 18. Електрорушійна сила джерела струму..........................................................52
§ 19. Закон Ома для повного кола..........................................................54
Лабораторна робота № І. Визначення внутрішнього опору джерела струму..........................................................57
§ 20. Правила безпечного користування електричними приладами..........................................................59
§ 21. Електричний струм у різних середовищах..........................................................60
§ 22. Напівпровідники. Власна і домішкова провідність напівпровідників..........................................................66
§ 23. Напівпровідниковий діод. Застосування напівпровідникових приладів..........................................................69
Лабораторна робота №2. Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом..........................................................71
Головне в розділі 1..........................................................73
 
РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ..........................................................77
§ 24. Магнітне поле..........................................................77
§ 25. Магнітна індукція..........................................................80
§ 26. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера..........................................................85
§ 27. Взаємодія провідників зі струмом..........................................................87
§ 28. Використання дії сили Ампера в техніці..........................................................89
§ 29. Сила Лоренца..........................................................91
§ З0. Магнітні властивості речовини..........................................................95
§ 31. Властивості феромагнетиків..........................................................98
§ 32. Використання магнітних властивостей речовини..........................................................99
§ 33. Електромагнітна індукція..........................................................101
§ 34. Правило Ленца..........................................................107
§ 35. Магнітний потік..........................................................109
§ 36. Закон електромагнітної індукції..........................................................112
§ 37. Електродинамічний мікрофон..........................................................114
Лабораторна робота №3. Дослідження явища електромагнітної індукції..........................................................115
§ 38. Самоіндукція..........................................................116
§ 39. Енергія магнітного поля..........................................................120
§ 40. Змінний струм..........................................................121
§ 41. Трансформатор. Передача енергії змінного струму..........................................................123
Головне в розділі 2..........................................................128
 
РОЗДІЛ 3. КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ..........................................................131
§ 42. Коливальний рух. Вільні коливання..........................................................131
§ 43. Вимушені коливання..........................................................136
§ 44. Математичний маятник..........................................................138
Лабораторна робота № 4. Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань..........................................................141
§ 45. Енергія коливального руху..........................................................142
§ 46. Механічні хвилі. Довжина хвилі ..........................................................143
§ 47. Звукові хвилі..........................................................147
§ 48. Коливальний контур. Виникнення електромагнітних хвиль у коливальному контурі..........................................................148
§ 49. Утворення електромагнітних хвиль..........................................................151
§ 50. Шкала електромагнітних випромінень..........................................................155
§ 51. Радіохвилі..........................................................157
Головне в розділі 3..........................................................160
 
РОЗДІЛ 4. ХВИЛЬОВА І КВАНТОВА ОПТИКА..........................................................163
§ 52. Світло як електромагнітна хвиля. Розвиток уявлень про природу світла..........................................................163
§ 53. Поглинання і розсіювання світла. Відбивання світла..........................................................167
§ 54. Дзеркала. Одержання зображень за допомогою дзеркал..........................................................170
§ 55. Заломлення світла. Закони заломлення світла..........................................................172
§ 56. Лінзи. Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз..........................................................175
§ 57. Інтерференція світла..........................................................178
Лабораторна робота №5. Спостереження інтерференції світла..........................................................181
§ 58. Дифракція світла..........................................................182
Лабораторна робота №6. Спостереження дифракції світла..........................................................184
§ 59. Дисперсія світла. Спектроскоп..........................................................185
§ 60. Інфрачервоне ультрафіолетове випромінення..........................................................187
§ 61. Квантові властивості світла. Фотон..........................................................190
§ 62. Фотоефект. Рівняння фотоефекту..........................................................192
§ 63. Застосування фотоефекту. Приклади розв'язування задач..........................................................195
Головне в розділі 4..........................................................199
 
РОЗДІЛ 5. АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА..........................................................202
§ 64. Історія розвитку вчення про будову атома. Ядерна модель атома ..........................................................203
§ 65. Квантові постулати Бора..........................................................205
§ 66. Поглинання і випромінювання світла атомом. Оптичні спектри..........................................................208
§ 67. Спектральний аналіз та його застосування..........................................................210
§ 68. Рентгенівське випромінення..........................................................213
§ 69. Квантові генератори. Лазери та їх застосування..........................................................215
§ 70. Атомне ядро ..........................................................219
§ 71. Ядерні сили та енергія зв'язку атомних ядер..........................................................221
§ 72. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду..........................................................224
§ 73. Види радіоактивного випромінення. Дозиметрія..........................................................228
§ 74. Ядерні реакції. Поділ ядер урану..........................................................232
§ 75. Ядерний реактор. Ядерна енергетика та екологічна..........................................................255
§ 76. Елементарні частинки..........................................................237
Головне в розділі 5..........................................................241
 
Відповіді до вправ..........................................................245
Алфавітний покажчик..........................................................247
 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -