Наровлянський О. Д. Правознавство : Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). — К. : Грамота, 2010. — 232 с. : іл.

Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2010

Наровлянський О. Д. Правознавство : Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). — К. : Грамота, 2010. — 232 с. : іл.Наровлянський О. Д. Правознавство : Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). — К. : Грамота, 2010. — 232 с. : іл.

Підручник допоможе учням поглибити та розширити знання з правознавства, ознайомить їх з найважливішими нормами українського права, допоможе навчитися захищати свої права, приймати виважені правомірні рішення в багатьох життєвих ситуаціях.
У виданні подані нормативні акти України станом на 15 липня 2010 року. Підручник призначений для учнів 10 класу, які вивчають правознавство на рівні стандарту та академічному рівні.
 
Зміст
Від автора..........................5
Частина перша. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ
§ 1. Історичний аспект виникнення держави..........................5
§ 2. Загальна характеристика держави та державної влади..........................12
§ 3. Державний лад..........................20
§ 4. Особа, суспільство, держава..........................28
Підсумкові запитання та завдання до частини першої..........................38
Тестові завдання..........................39
 
Частина друга. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН
§ 5. ПОНЯТТЯ І загальна характеристика права..........................40
§ 6. Поняття і структура системи права..........................49
§ 7-8. Правовідносини..........................55
§ 9-10. Правопорядок і правопорушення..........................61
§ 11. Юридична відповідальність..........................67
Підсумкові запитання та завдання до частини другії..........................78
Тестові завдання..........................78
 
Частина третя. ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
§ 12. Конституційне право України..........................80
§ 13. Основні права, свобода та обов'язки громадян України..........................90
§ 14. Вибори. Референдум..........................102
§ 15. Верховна Рала України та Президент України в системі органів державної влади..........................110
§ 16. Органи виконавчої та судової влади в Україні. Місцеве самоврядування..........................118
§ 17. Фінансове право..........................127 
§ 18. Адміністративне право..........................133
§ 19. Екологічне право..........................139
§ 20. Кримінальне право..........................144
§ 21. Кримінальна відповідальність..........................150
Підсумкові запитання та завдання до частини третьої..........................161
Тестові завдання..........................161
 
Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
§ 22. Цивільне право..........................163
§ 23. Цивільно-правові правочини. Спадкове право..........................170
§ 24. Захист цивільних прав..........................177
§ 25. Сімейне право. Житлове право..........................185
§ 26. Земельне право..........................194
§ 27. Трудове право..........................200
§ 28. Робочий час І час відпочинку. Трудова дисципліна..........................210
Підсумкові запитання та завдання до частини четвертої ..........................221
Тестові завдання..........................222
Термінологічний слинник..........................224
 

 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -