Приклади розв’язування задач з хімії

Предмет: 
Навчальний рівень: 

Юрків Діана


І Розділ
Розв'язування задач за хімічними формулами і на виведення формули сполуки

 

1. Обчислення кількості речовини

Формули для знаходження кількості речовини

ϑ =m/M, де ϑ - кількість речовини
          m - маса речивини
          Мr - молекулярна маса речовини

ϑ= V/Vm , де ϑ - кількість речовини
            V - об'єм газу ( в л.)
            Vm - молярний об'єм газу( за н.у.)

ϑ = N/Na ,  де ϑ - кількість речовини
              N - число атомів або молекул у речовині
              Na - стала Авогадо ( 6,02*1023 моль-1)

Задача 1:  Яке число молекул міститься в аміаку кількістю 0,5 моль

Дано:  ϑ (NH3) = 0,5 моль

Знайти:  N(NH3)  - ?

Розв’язання:

1. Записуємо формулу для обчислення кількості речовини

ϑ (NH3) = N(NH3) /  Na

2. Записуємо формулу для обчислення числа молекул у речовині

N(NH3) = ϑ (NH3) * Na

3. Підставляємо значення і обчислюємо

N(NH3) = 0,5 моль * 6,02*1023 моль -1 = 3,01 * 1023 молекул.

4. Записуємо відповідь

Відповідь: В аміаку кількістю речовини 0,5 моль міститься 3,01 * 1023 молекул.

 

Задача 2: Яка кількість речовини міститься в воді масою 144 г?

Дано:  m(Н2О) = 144 г

Знайти:  ϑ(Н2О)  - ?

Розв’язання

1. Записуємо формулу для обчислення кількості речовини

ϑ (H2О) = m(H2О) / Мr (Н2О)

2. Обчислюємо молекулярну  масу води

Мr (Н2О) = 2*Ar(H) + Ar(O) = 2*1+16=18

3. Підставляємо значення і обчислюємо

ϑ (H2О) = 144/18 = 8 моль

4. Записуємо відповідь

Відповідь: Кількість речовини в  воді становить 8 моль

 

Задача 3: Який об’єм водню (н.у.) витратиться на відновлення 0,4 моль хром(ІІІ) оксиду?

 

Дано:  ϑ(Cr2О3)  = 0,4 моль

             Vm = 22,4 моль/л

Знайти:  V(Н2) - ?

Розв’язання:

1. Записуємо рівняння реакції

Cr2O3 + 3H2 = 2Cr + 3H2O

2. Записуємо формулу для обчислення кількості речовини

ϑ (H2) = V(H2)/Vm

3. З рівняння реакції можемо записати

ϑ (H2) = 3ϑ (Cr2O3) = 3*0,4 моль = 1,2 моль

4. Для знаходження об’єму водню скористаємося формулою

ϑ (H2) = V(H2) / Vm

5. Виводимо формулу для визначення об’єму водню

V(H2) = ϑ (H2) * Vm

6. Обчислюємо

V(H2) = 1,2 моль * 22,4 моль\л = 26,88 л.

Відповідь:Об’єм водню який був витрачений на відновлення хром(ІІІ) оксиду складає 26,88 л.

2. Визначення формули речовини з масової частки речовини

Задача 4: Визначити формулу оксиду, якщо масова частка Нітрогену дорівнює 25.93%, а масова частка Оксигену дорівнює 74.07%, а маса сполуки 108 г

Дано:  m(спол.) = 108 г
             w(N) = 25.93%
             w(O) = 74.07%

Знайти:  формула- ?

Розв’язання

1. Записуємо формулу для знаходження масової частки елемента: 

w(Е)= m(E) / m(спол) * 100%

2. З формули для знаходження масової частки елемента виводимо, що
m(E) = w(Е)* m(спол) / 100 %

3. Згідно формули обчислюємо масову частку Нітрогену та Оксигену в сполуці

m(N) = 25,93%*108 г / 100% = 28 г

m(O) = 74.07%*108 г / 100% = 80 г

4. Записуємо формулу для знаходження кількості речовини

ϑ =m/M

5. Обчислюємо кількість речовини Нітрогену і Оксигену

М(N) = Ar(N) = 14 г/моль
M(O) = Ar(О) = 16 г/моль


ϑ (N) = 28 г/14 г/моль = 2 моль
ϑ (О) = 80 г / 16 г/моль = 5 моль

6. Складаємо співвідношення кількості речовини Нітрогену і Оксигену, з якого виводимо індекси в оксиді

ϑ (N) : ϑ (О) = 2:5

Отже формула сполуки

N2О5

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ