Збірник вправ і завдань з розвитку мовлення учнів для 5-11 класів

Юркова Оксана Федорівна,
учитель української мови та літератури
Долинської загальноосвітньої школи I-III ступенів
Слов`янського району Донецької області 


ПЕРЕДМОВА

«Учитель покликаний використовувати всі можливості, щоб саме в роки дитинства донести до свідомості й серця найтонші відтінки барв, пахощі слова, щоб рідне слово стало духовним багатством дитини»,- зазначав В.Сухомлинський.

Найважливішим засобом впливу на дитину, облагороджування її почуттів, душі, думок, переживань є краса і велич, сила і виразність рідного слова. Тому нам, учителям-словесникам, особливу увагу слід приділяти розвитку усного й писемного мовлення учнів. А для цього потрібно постійно розширювати життєвий досвід школярів: учити їх спостерігати, уявляти, творчо мислити й відчувати, оцінювати й узагальнювати, а потім передавати словом усе побачене, почуте, пережите.

Навчання української мови в школах з російською мовою викладання має на меті забезпечити активне володіння учнями державною мовою.

Ураховуючи, що в російськомовних школах викладання української мови відбувається в білінгвальному середовищі, часто спостерігається досить низький рівень культури мовлення учнів. Виховання мовленнєвої культури тісно пов'язане з оволодінням мовними засобами в будь-якій мовленнєвій ситуації, умінням користуватися багатими ресурсами української мови, правильно й виразно висловлювати свої думки.

Однією з умов такої роботи виступає правильно побудована система вправ і завдань, через яку відбувається реалізація мети – розвиток гармонійно мовної особистості. Підібрані у посібнику вправи і завдання активізують пізнавальну діяльність та сприяють виробленню умінь використовувати образні засоби виразності, розширювати, поповнювати активну лексику дітей, формувати поняття про взаємозв'язок у висловлюваннях нейтральних і стилістично забарвлених мовних засобів.

Коли дитина відчує красу рідного слова, вона відчує любов до мови.

ВІДРЕМОНТУЄМО ВІРШ

( вставити, де потрібно, пропущені епітети).

Вправа розвиває мовне чуття, створює базу для розвитку самостійних образомовленнєвих умінь і навичок.

ВІРШ – РАЙДУГА

Ці рідочки - … ( голубі ),

В них літають голуби,

Достигають…( синьо ) сливи

І дзвенить …( весела ) злива.

 

А оці рядки - …(зелені),

Тут і липи, тут і клени,

Тут і травка, і лужок,

І …(пахучий) огірок.

 

Ну, а ці рядочки - …(жовті),

В них і сонечко, і жовтень,

Все навколо в позолоті –

Це, звичайно, їх робота!

 

А оці рядки від снігу

Ще вночі сіяли сріблом,

Але вранці сонце встало –

І сніжок на них розтанув.

                                                Анатолій Костецький

ДЕ СХОВАЛАСЯ НІСЕНІТНИЦЯ

Діти слухають речення і визначать, чи може таке бути. Якщо може, то де, коли, чому. Якщо не може – слід довести, що це нісенітниця.

Виконання цієї вправи сприяє посиленню уваги до тексту, формуванню уміння точно будувати вислів, свідомо вживаючи те чи інше слово.

А) Три ведмеді вухаті
пішли сіно копати,
і картоплю косити,
і вирубувать жито,
поливати будинки
й будувати ялинки.

Надія Кір'ян
 

 До слів косити, копати, будувати дібрати з вірша слова, які зв'язувалися б з ними за змістом.

Б)

-Автомобіль усе швидше йшов уперед.

-Усю ніч дід не спав, бо голосно гавкали собаки і квакали риби.

-Птахи живуть у гніздах, цвіркуни – на горищі, миші – у старій валізі.

-Навесні природа чарує нас різними звуками: дзижчанням комарів, кукуріканням солов'я, щебетом синиць.

-Віз мчав сільською вилицею.

КОШИК

Із запропонованих образних виразів дібрати лише ті, які знадобляться при створенні опису «Зимовий ранок».

Ранкова роса, сріблястий іней, зелена травичка, царство снігу, палаюче сонце, морозне повітря, пухнастий сніжок, тиха ніч, легенький вітерець, тепле проміння, біла дорога, щебет птаства, замерзлі сніговики, бурульки на дахах, дерева у білих шапках, колючий вітер, біле покривало снігу.

ПІДБЕРИ ЯКОМОГА БІЛЬШЕ СЛІВ

Учні повинні дібрати слова – іменники, які підходять до дієслів.

Пливе  … риба, човен, дельфін тощо.

Висить….

Співає…

Колишеться…

Горить…

ДОПОВНИ РЕЧЕННЯ

Вправа розвиває у дітей навички передбачувати наступний елемент тексту.

Осінній дощ був…( холодний, короткий, із снігом).

Хлопець тікав від хуліганів так…

Сонечко посміхалося…

Свято було…

ЗАКІНЧИ РЕЧЕННЯ

Учитель починає речення, а учні його закінчують. Може бути кілька варіантів відповідей.

Ця вправа навчає слухати і розуміти співрозмовника, розуміти складні конструкції і користуватися ними в мовленні.

Кошеня бігло…

Кошеня бігло стежечкою.

Кошеня бігло швидко, бо дуже хотіло їсти.

 

Олеся почервоніла…

Дівчата посварилися…

Усім потрібні…

Соловейко щебетав…

ХТО БІЛЬШЕ?

Учитель називає слово, учні добирають інші, що підходять за змістом.

Вправа підвищує увагу дітей до слова.

Учень – портфель, школа, парта, клас, перерва тощо.

Дзвінок - …

Тролейбус - …

Театр - …

Озеро - …

Загальнолюдські цінності - …

Почуття - …

Кольори веселки - …

Форми етикету - …

Явища природи - …

МІСТОК

Учитель парами показує картки, на яких записано назви предметів. Учні мають дібрати слово, яке служить «місточком» між назвами предметів, прочитаних на картках. Відповідь повинна бути обгрунтована.

Хмара - небо.

Пташка – дерево.

Зірки- небо.

Учні – школа.

КМІТЛИВЕ ОКО

У реченні треба замінити слово, яке порушує його стиль.

Син вступив до медвузу згідно бажанням батьків. У птахів скоро з'явиться спадок. Погода супроводжувала гарному відпочинку. Я вирішив продовжити сімейну династію і тому вирішив стати вчителем. Нове метро виникло в Душанбе. Літак заправився добривом. Збільшити кількість диспансійних хворих до 150 чоловік.

РОЗШИФРУЙ

Треба розшифрувати прислів'я. Пояснити, як ви його розумієте.

Адов есв ещолопс, икьліт оголз аволс илокін.

Уморбод идюсв ербод.

Ен йадик аволс ан ретів.

ЛОВИ ПОМИЛКУ

Учитель читає слова, неправильно наголошуючи деякі слова.

Завдання учнів: помітити помилку, підняти руку і вимовити слово правильно.

ДОБЕРИ СИНОНІМИ ДО СЛІВ

Вправа на збагачення синонімічного словника учнів.

А)

Мовчазний чоловік - …(тихий, безмовний ).

Хороше було - … (приємно, добре, чудово).

Падало листя - …(опускалося, опадало, облітало).

Говорити голосно -… (балакати, розмовляти, базікати, казати).

Б)

З ряду слів, близьких за значенням, дібрати найбільш влучні.

Швидко, скоро, прудко, хутко, жваво.

-…прийде весна.

-…розтане сніг.

-Білочка … стрибає з гілки на гілку.

-Хлопчики про щось … розмовляли.

НАШЕ!

Замінити іншомовні слова українськими.

Анархія (безлад), генеральний (головний), дефект (вада), екстраординарний (особливий), деградація (занепад), референт(помічник), директива (вказівка), прайс-лист (цінник), легітимний (законний), екстренний (негайний), консерватизм (рутина), симптом (ознака), реєструвати (записувати), прерогатива (перевага), пріоритет (першість), конвенція (угода), інвестиція (вкладення).

ВИРОСТИМО РЕЧЕННЯ

Учитель дає одне слово, діти додають до нього по одному слову так, щоб вийшло поширене речення.

Аналогічно можна проводити гру на скорочення речення.

ВИЛУЧИ ЗАЙВУ БУКВУ

Дітям пропонуються словникові слова з помилками. Учень повинен знайти помилку і записати слово правильно. При виконанні завдання можна користуватися орфографічним словником.

ЛОТО НАЗВ

На картках написано по кілька слів, що означають назви предметів. Учитель розкриває лексичний зміст певного слова, а учні повинні знайти його на картках і закрити.

1 Скляний ящик із водою для риб (акваріум).

2 Перерва між двома діями вистави (антракт).

3 Відступ у першому рядку тексту (абзац).

4 Підземна залізниця (метро).

5 Одиниця часу, яка у 60 разів менша за хвилину (секунда).

6 Рослина з великими жовтими зернами, які зібрано в качани (кукурудза).

7 Колекція засушених рослин (гербарій).

8 Приміщення, де відбуваються вистави (театр).

ЗАБОРОНЕНИЙ ПРИКМЕТНИК

Учитель зачитує речення. Речення, в яких є прикметники на означення кольору, писати не можна.

Виграє той, хто правильно виконає завдання.

1.Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі?

2.Ви знаєте,як сплять старі гаї?

3.Як упав же він з коня та на білий сніг.

4.На призьбі дід старий, як сон.

5.Проти сонця дим, проти зимнього патлатий.

6.Мій травень золотий, зелений травню! Мій травню голосний – на всі дороги!

МОРФОЛОГІЧНІ ШАРАДИ

Учитель називає слова, з частин яких треба створити нове слово.

Наприклад, щоб утворити слово ПОСАДКА , треба взяти префікс зі слова поїзд, корінь із слова садівник, суфікс і закінчення із слова поїздка.

1.Префікс із слова проїзд, корінь слова лісник, суфікс із слова каток.(пролісок)

2.Префікс і корінь із слова проводир, суфікс і закінчення із слова коробка. (проводка)

3.Префікс із слова побудова, корінь із слова купити, суфікс і закінчення із слова печатка. (покупка)

4.Префікс із слова відпустка, корінь із слова загадка, суфікс і закінчення із слова виставка. (відгадка)

5.Префікс із слова прибув, корінь із слова кордони, суфікс із слова керівник.

 НОВЕ СЛОВО

Учитель на дошці пише або показує на картці слово. Учні повинні із пропонованого слова утворити нові слова.

Наприклад,

секунда – сад, сук, де;

сантиметр – мир, метр, те, ре, мати, сам, театр, ти, мета, на, та, тема, риса,тир, три;

хвилина – лин, вила, нахил;

предмет – те, де, перед, мед, метр.

ЛАНЦЮЖОК СПОРІДНЕНИХ СЛІВ

Учитель називає слово, а учні ланцюжком називають споріднені до даного слова .

Наприклад,

Вода -  водичка, водяний, водний, водорість, підволник, підводний, надводний тощо.

Водити – водій, водіння,поводир, повід, провід, відводити, заводити, наводчик.

ВСТАВ СЛОВО

У запропоновані речення замість крапок треба вставити потрібне слово.

1.Хворий поставився до слів лікаря з цілковитою…

Лікар зрозумів, що той перебуває у стані глибокої….(апатія, байдужість)

2.Якщо хочеш, ми можемо… нашу домовленість. У 1753 році Франція … торговельний договір з Англією. (анулювати, скасувати)

3.Усі критикували…в роботі редактора. Електрик виявив … в роботі системи.(недоліки, дефекти)

СЛОВНИКОВА СТАТТЯ

Завдання: укласти словникову статтю до кожного слова.

Як би ви назвали свій словник?

Присвята, рефрен, символ, підтекст, кульмінація, іронія, мотив, інверсія, алегорія, анафора, сарказм, мораль.

ЗАЙВЕ СЛОВО

Знайти в реченнях лексичні помилки – зайві слова. Записати відредаговані речення.

1.Радіокоментатор розповість по радіо про хід спортивного матчу. 2.Український режисер О.Довженко першим створив перший звуковий фільм. 3.Передплату преси, газет, журналів продовжено на місяць. 4. З допомогою комп'ютерної мережі Інтернет плслання дійде швидко, за лічені секунди. 5.Сьогдні ми святкуємо свято всієї родини.

НАВЕДИ ПОРЯДОК

Завдання: виправити змістові помилки – порушення порядку речень. Записати текст правильно.

Та ось кущ зацвітає і всі помічають його. Спочатку бузок не чіпають: надто ніжні, недоторкані його квіти. Цілий рік стоїть під вікном непоказний, забутий усіма кущ. Минає кілька днів, і замість чудового пахучого куща залишається щось дивне, понівечене. Але саме через це бузок знову й знову кожного року оновлюється, гарнішає, квітує. Цей кущ безжально обламали.

ПОМИЛКОВА ФОРМА СЛОВА

Завдання: знайти і виправити у реченнях граматичні помилки – слова, утворені неправильно. Записати відредаговані речення.

В одному селі росли й розцвітали вродою чорноокі працюючі красуні. На стадіоні не було вільних місців. Олександр – самий високий учень класу.

ТАВТОЛОГІЯ

Треба відредагувати речення, виправивши помилки у слововживанні.

1.На березі річки нас зустріли місцеві аборигени.

2.Народний фольклор – криниця душі народної.

3.На святі ми отримали безкоштовні подарунки.

4.За виконану роботу я отримав сто гривень грошей.

5.На дворі шуміла проливна злива.

ДОПОМОЖИ ЗРОЗУМІТИ

Допоможіть зрозуміти зміст, перебудувавши речення.

1.Цей корпус особливий.

2.Батько повернувся і взяв брус.

3.Це у вас тут лисички?

4.Упав лист.

5.Він дивився на кран і не знав, що йому робити.

6.Тут чотири вузли.

7.Це було гарне містечко.

ТВОРЧИЙ ДИКТАНТ

А)

Учитель читає текст, потім диктує його для запису, пропускаючи прикметники. Учні записують його, додаючи прикметники, які б найточніше характеризували той чи інший предмет.

(Зимовий) ліс. (Ясне) сонечко почало підніматися десь далеко за лісом. Його (червоний) слід слався в лісі по снігу, а на опушених інеєм (високих) гілках стрибало його (ясне) проміння, висвічуючи то (жовто-зеленими), то (червоно-синіми) іскорками. Наче зачарований велетень, стояв ліс, опушений весь (білим) інеєм, прикритий і пронизаний наскрізь (сонячним) сяйвом. У ньому було тихо: (холодне) повітря від (лютого) морозу, здається, загусло, не ворухнеться – (чисте, прозоре).

Панас Мирний

Б)

До простих речень додати ще по одному простому, утворюючи складне речення.

I.

1.Прийшла зима, і …

2.Хлопець зрадів, коли …

3.Ударили сильні морози, але …

II.

1.Осінь вкрила дерева позолотою. Зима замінить їх на срібло.

2.Знявся вітерець. З дерев рясними листочками посипалося листя.

3.Пройшов невеличкий дощик. Надворі було не холодно.

ПОЯСНИ ФРАЗЕОЛОГІЗМ

I.  Пояснити значення фразеологізмів.

Бачить наскрізь – добре знати, уміти розпізнавати чиїсь думки, наміри, бажання.

Бити себе в груди – переконувати у чомусь, гаряче запевняти.

Взяти себе в руки – стати зібраним, цілеспрямованим, рішучим.

Ведмідь на вухо наступив – відсутність музичного слуху.

Вкласти душу – здійснити що – не будь з великою любов’ю.

Втерти носа – довести свою перевагу над будь – ким.

Гострий на язик – про людей, здатних дотепно і влучно говорити.

Грати першу скрипку – бути головним у якій  - не будь грі.

Гризти граніт наук – наполегливо оволодівати знаннями.

Давати волю язику – дозволяти собі говорити зайве.

Друге дихання – новий прилив сил.

II.Замінити фразеологізми одним словом.

Точити теревені; бити байдики; мокрим рядном накрити; бити горшки, задніх пасти; передати куті меду; пекти раки; намилити шию.

III.У реченні визначити фразеологізм, поясити його значення.

Не хочу, щоб на мене всіх собак вішали.

Хто рано підводиться, за тим і діло водиться.

Не вмієш пекти хліба – будеш пекти раків.

Таке меле, що вуха в'януть.

Брехня завжди боком вилазить.

IV.  ГРА – ПОШУК «ЗНАЙДИ ПАРУ»

Відшукайте потрібні слова до першої колонки, щоб утворилися фразеологізми, поясніть їх значення..

Ахіллесова

Точити

кліпати

носа

богатирський

голівонька

задирати

слід

робота

очима

брехні

сон

буйна

шлях

вигравати

кипить

гарячий

вік

життєвий

п’ята

золотий

час

Відповідь: ахіллесова п’ята, кліпати очима, богатирський сон, задирати носа, робота кипить, брехні точити, буйна голівонька, вигравати час, гарячий слід, життєвий шлях, золотий вік.

ДОПОВНИ ФРАЗЕОЛОГІЗМ

Перепишіть прислів’я, на місці крапок уставляючи з довідки іменники спільного роду в потрібній формі.

1. … торочить як, дратвою строчить. 2. Поки… нахвалиться, то …набудеться. 3. … ротом мух ловить. 4. … щодня неділя. 5. Ти од … спиною, а вона від тебе рилом. 6. Через те … тонка, що сердита така. 7. … од лукавого не одрізниш.

Довідка: Базіка, хвалько, будько, роззява, ледацюга, нахаба, злюка, хитрюга

СКЛАДИ ФРАЗЕОЛОГІЗМ

На окремих аркушах записані слова українською та російською мовами. Із цих слів потрібно скласти й записати фразеологізми українською мовою, дібрати до них російські відповідники. Записати в зошит й пояснити лексичне значення цих фразеологізмів.

            Зразки фразеологізмів

1.     Ні в тин, ні в ворота. – Ни к селу, ни к городу. (Невдало)

2.     Очі на мокрому місці. – Глаза на мокром месте. (Тонкосльозий)

3.     Серед села дороги не знайти. – Заблудиться в трех соснах. (Не розібратися в простому)

4.     Щоб рибу їсти, треба в воду лізти. –Без труда не вынешь рыбки из пруда. (Докладати зусиль)

Гра «Хто швидше?»

На картках записано початок фразеологізмів, учням потрібно дописати їх, а також розділити за тематичними групами.

1.     Не терши, не м’явши, не…(їсти калача).

2.     Без труда …(нема плода).

3.     Гора з горою не сходиться, а …(людина з людиною зійдеться).

4.     Працювати не розгинаючи…(спини).

5.     Грошей мало-не біда, як…(є друзів череда).

6.     Щоб рибу їсти, треба.. (в воду лізти).

7.     Не краса красить, а..(розум)

8.     Близько лікоть, та..(не вкусиш).

9.     Діло майстра…(величає).

10.  Не май сто кіп у полі, май…(друзів доволі).

11.   Наука в ліс не веде, а з …(лісу виводить).

РОЗПОДІЛЬНА РОБОТА

Розподілити слова і вирази у дві колонки: 1 – правильне вживання, 2 – неправильне вживання.

Брати участь, приймати участь, незабаром, у самий найближчий час, заходи, міроприємства, керуючий, керівник, головуючий, голова, зіставляти, співставляти, митниця, таможня, промовець, виступаючий, порядок денний, повіска дня, предложено, запропоновано.

АНТИСУРЖИК

Дежурний у столовій                           черговий у їдальні

Бувші випускники                                колишні випускники

Заставити вивчити                                змусив вивчити

Вірна відповідь                                     правильна відповідь

Доказав теорему                                   довів теорему

Написав дві стрічки                             написав два рядки

Не мішай писати                                  не заважай писати

Переверніть сторінку                           перегорніть сторінку

Розкрийте зошит                                   розгорніть зошит

Учбовий корпус                                   навчальний корпус

Перші блюда                                        перші страви

Овощний суп                                        овочевий суп

Гречнева каша                                     гречана каша

Сольоний суп                                       солоний суп

Смачне жаркоє                                     смачна печеня

ВИЗНАЧИТИ ТРЕТЄ «ЗАЙВЕ»

Сонний, чудовий, вони;

їхній, вчорашеій, білий;

червоний, червоніти, гарячий;

багатир, багатий, останній;

казковий, розумний, казка;

вечоріє, вечірній, говірний.

ПЕРЕКЛАД

На голубом небе засияло яркое солнышко. Из-под земли вылезла зеленая травка. Молодые липки на улице еще вчера стояли совсем голые, а сегодня они в один день покрылись маленькими листочками, такими мягкими, нежными.

Н.Носов

ДОБЕРИ АНТОНІМ

1.Широкий шлях, кисле яблуко, радісна зустріч, сміливий хлопець, глибоке озеро, високий будиночок, чорний птах, учитель говорив, зустрілися вдень, голосно співали.

ДОБЕРИ СИНОНІМ

1.До іншомовних слів дібрати українські синоніми.

Біографія, аналогічний, аплодисменти, архаїчний, алфавіт, акцент, арбітр, авіатор.

Слова для довідок: застарілий, льотчик, подібний, суддя, оплески, абетка, наголос, життєпис.

2.З поданих у дужках синонімів вибрати потрібне слово.

У підводному світі панує (тиша, безмовність, мовчання).

(Спить, дрімає, куняє) земля під глибоким снігом.

Двчина хитро (сміється, регоче, посміхається).

ЗНАЙДИ СИНОНІМИ

ВІХОЛА

За вікном, за вікном

Сипле, сипле сніг кругом.

Вкрив і поле, і луги.

Сипле, сипле навкруги.

Запросив метелицю,

Веселу хурделицю.

Віхолу узяв в танок –

Забілів івесь лісок.

Хуртовина із вітрами

Засипає снігом ями.

А замети, як згадати,

Немождиво вийти з хати.

Без перерви пада сніг,

І не видно вже доріг.

Сипле, сипле сніг кругом…

А я з братом за вікном… 

 М.Чопик

ВИБІРКОВА РОБОТА

1.Завдання: вставити в прислів'я потрібні слова – антоніми.

Краще гірка правда, ніж … … (солодка брехня).

М'яко стеле, та … спати (твердо).

Знайти друга легко, … - вберегти (важко).

Мала праця краща за … безділля (велике).

Зроби сьогодні те, що хочеш відкласти на … (завтра).

Менше говори - … слухай (більше).

Рання пташка росу п'є, а … - сльози ллє.

2.Пригадати прислів'я з поданими антонімами.

Посієш – пожнеш

Світ – тьма

Праця – лінь

Рання – пізня

Менше – більше

Вранці – ввечері

3.Скласти речення зі словами – антонімами.

Літо – зима, добро – лихо, радісно – сумно, війна – мир, поразка – перемога, сильний – слабий.

НАЗВИ СЛОВО

1.Синонім до слова активний, антонім до слова спокійний (жвавий).

2.Синонім до слова вірний, антонім до слова помилковий (правильний).

3.Синонім до слова вродливий, антонім до слова негарний (красивий). 

4.Синонім до слова радісний, антонім до слова сумний (веселий).

5.Синонім до слова лютий, антонім до слова добрий (злий).

ПІДСТУПНА ВІКТОРИНА ПРО СЛОВА

1. Бувають макарони з маком?

(Так, завжди - макарони)

  2. Яка тварина ходить у фраку?

(Рак - фрак)

3. Можна маленькі дитячі шорти перекроїти в розкішні штори?

(Можна, якщо переставити в них літери О, Р і Т: шорти - штори)

4.Яка частина лінійки дуже швидко тане на сонечку?

(Середня частина - л-іній-ка)

5. З яких квіточок бджоли замість нектару ром попивають?

Ромашка)

6.Яку крупу кожен турист обов'язково бере з собою в похід?

(Рис - турист)

7.Яке спортивна споруда є в кожній квартирі?

(Тир - квартира)

8.У якогось фрукта очей є? ( У кокоса)

МОВНІ РОЗВАГИ

Сполучник і займенник особовий
На цім папері утворили слово
Про стрій дерев, що рівними рядами 
У нашім парку бачимо ми з вами.

 АЛЕЯ (але + я)

Цю шараду музичною можна назвати –
Перегляньте частини оті складові, 
Із яких зараз будемо слово складати...
Тож, по-перше, згадайте і слово назвіть,
Означа воно голос низький чоловічий,
Далі – вигук, за вигуком – нота одна...
Інструмент український народний музичний –
Чуєш музика дивна, прекрасна луна?

 БАСОЛЯ (бас + о + ля).

Ось сполучник. Поряд з ним стоїть 
Житель європейської країни –
Рáзом в слові пізнаємо вмить
Літеру, яка прийшла з латини.
Зветься в математиці здавна
Невідома так величина.

ІГРЕК (і + грек).

Прийменник, вигук... Послідовно
За ними йде настільна гра...
Все рáзом – то метал коштовний,
Що часом душі забира....

ЗОЛОТО (з + о + лото).

 

ВІДГАДАЙ ОБОВ'ЯЗКОВО,

                               ЯК ЛІТЕРА МІНЯЄ СЛОВО

Метаграма 
                                 
                               Всього чотири літери у слові, 
                               а зміст його міняють початкові: 
                               З ґ- буде чорна птиця дика, 
                               з п - інша, горда і велика, 
                               з к - вже напій пахучий буде, 
                               що для гостей готують люди; 
                               з л - виріб, дошка з стояками, 
                               де спочиваємо ми з вами, 
                               також вибій, на шахтах знаний, 
                               і вивержень потік вулканний. 
                               Коли ж там С поставлю я, 
                               то буде вже людське ім'я. 
                                 
                               Які це слова?

(Ґава, пава, кава, лава, Сава)

ЩО МОЖЕ ЛІТЕРА

Загадка 
                                 
                               Букву З поставим між складами - 
                               буде любий нам фольклорний твір, 
                               С поставим - матимемо з вами 
                               металевий головний убір. 
                               Що це таке?  (Казка, каска)

РОЗРІЗНЯЙМО

Туристичний – який стосується туризму, подорожей, здійснюється за певними маршрутами (туристичний похід).

Туристський – який стосується туриста, призначений для туристів (туристський табір).

Сусідній – розташований по сусідству, поруч, поблизу когось або чогось (сусідня країна).

Сусідський – належний, властивий сусідові, складається із сусідів, утворюється сусідами тощо (сусідський хлопчик ).

Сусідів – належний сусідові (сусідова хата, дочка).

Визначальний – який визначає суть чогось; основний, істотний (визначальний принцип).

Визначний – який відзначається своїми позитивними рисами, важливий за своїм значенням; видатний (визначний діяч, артист).

Попутати - зв'язати путом ноги коня або іншої тварини (попутати коней).

Поплутати – безладно переплести що-небудь; позбавити логічної стрункості (поплутати нитки, поплутати плани).

Книжковий – який стосується книжки чи пов'язаний з нею, призначений для неї; який випускає, виготовляє книжки або торгує ними (книжковий магазин).

Книжний – який характерний для писемно-літературного викладу, невластивий живій розмовній мові (книжний стиль).

Людний – багатолюдний (людна площа).

Людяний – доброзичливий, чуйний дл інших (людяний вчинок).


                                 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -