5 клас

 1. Календарно-тематичне планування з математики 5 клас (нова програма)
 2. Конспект уроку на тему "Розв'язування задач на відсотки"
 3. Конспект уроку на тему "Многокутник та його периметр. Рівні фігури"
 4. Конспект уроку на тему "Трикутник. Види трикутника"
 5. Конспект уроку на тему "Трикутник та його периметр"
 6. Конспект уроку на тему "Трикутник. Розв'язування вправ"
 7. Конспект уроку на тему "Прямокутник. Квадрат"
 8. Конспект уроку на тему "Площа прямокутника і квадрата"
 9. Конспект уроку на тему "Площа прямокутника і квадрата. Розв'язування вправ"
 10. Конспект урок уна тему "Площа прямокутника і квадрата. Розв'язування вправ"
 11. Конспект уроку на тему "Прямокутний паралелепіпед"
 12. Конспект уроку на тему "Куб"
 13. Конспект уроку на тему "Піраміда"
 14. Конспект уроку на тему "Об'єм прямокутного паралелепіпеда і куба"
 15. Конспект уроку на тему "Розв'язування вправ теми "Площі й об'єми многокутників та многогранників"
 16. Конспект уроку на тему "Контрольна робота "Площі й об'єми многокутників та многогранників"
 17. Конспект уроку на тему "Розв’язування вправ на всі дії з десятковими дробами. Математичні змагання"
 18. Конспект уроку на тему "Числові вирази. Буквені вирази. Формули"
 19. Конспект уроку на тему "Ділення раціональних чисел"
 20. Конспект уроку на тему "Комбінаторні задачі"
 21. Конспект уроку на тему "Середнє арифметичне. Середнє значення величини"
 22. Конспект уроку на тему: "Дроби в магазині (урок математики в 5 класі)". Розв’язування задач
 23. Методична розробка "Використання нетрадиційних форм навчання на уроках математики"
 24. Конспект відкритого уроку на тему: "Відсоткові розрахунки в різних сферах людської діяльності. Зазираючи у майбутнє..."
 25. Конспект уроку на тему: «Десяткові дроби. Порівняння, округлення, додавання та віднімання десяткових дробів»
 26. Контрольна  робота з теми «Множення десяткових дробів»
 27. Контрольна  робота за темою «Звичайні дроби»
 28. Конспект інтегрованого уроку на тему: «Виконання алгоритмів у середовищі програмування при розв’язуванні задач за формулами»
 29. Урок - подорож на тему: «Розв’язування рівнянь»

***

 1. Сценарій проведення тижня математики у школі
 2. Цікавинки на уроках математики

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -