Алгебра 7 клас

 1. Календарно-тематичне планування з алгебри
 2. Конспект уроку на тему "Геометричний зміст формул скороченого множення"
 3. Конспект уроку на тему "Рівняння. Загальні відомості про рівняння"
 4. Конспект уроку на тему "Рівносильні рівняння"
 5. Конспект уроку на тему "Лінійні рівняння із однією змінною"
 6. Конспект уроку на тему "Розв’язування лінійних рівнянь та рівнянь, що зводяться до лінійних. Самостійна робота"
 7. Конспект уроку на тему "Рівняння як математична модель"
 8. Конспект уроку на тему "Розв’язування текстових задач на рух за допомогою складання лінійних рівнянь із однією змінною"
 9. Конспект уроку на тему "Розв’язування задач геометричного змісту та задач на пропорційний поділ"
 10. Конспект уроку на тему "Множення многочленів"
 11. Конспект відкритого уроку "Розкладання многочленів на множники"
 12. Конспект уроку на тему: «Використання формул скороченого множення»
 13. Конспект інтегрованого уроку на тему: "Графік лінійної функції та застосування його до розв’язування задач з фізики"
 14. Урок-рольова гра на тему: «Вирази із степенями. Одночлени». Детективне агентство

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -