Алгебра 11 клас

 1. Календарно-тематичне планування з алгебри (академічний рівень) 
 2. Календарно-тематичне планування з алгебри (рівень стандарт)
 3. Конспект уроку на тему "Показникова функція, її властивості і графік"
 4. Конспект уроку на тему ""Комбінаторика, її мета і задачі. Правила суми і добутку
 5. Конспект уроку на тему "Упорядковані множини. Перестановки"
 6. Конспект уроку на тему "Упорядковані підмножини даної множини. Розміщення"
 7. Конспект уроку на тему "Комбінації. Трикутник Паскаля"
 8. Конспект уроку на тему "Біном Ньютона"
 9. Конспект уроку на тему "Розв'язування прикладних задач з комбінаторики"
 10. Конспект уроку на тему "Комбінаторні задачі"
 11. Конспект уроку на тему "Контрольна робота з теми "Елементи комбінаторики"
 12. Конспект уроку на тему "Найбільше і найменше значення функції на відрізку" (академічний рівень)
 13. Конспект уроку на тему "Показникова функція, її графік та властивості" (академічний рівень)
 14. Конспект уроку на тему: «Застосування похідної»

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -