Календарно-тематичне планування з геометрії 11 клас (академічний рівень)

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Академічний рівень

І семестр – 2 год на тиждень, ІІ семестр – 2 год на тиждень

Всього за рік – 70 год

І семестр – 32 год., ІІ семестр – 38 год

Клас

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Кількість к.р.

11

І.

Координати та вектори

16

1

ІІ.

Многогранники

16

1

ІІІ.

Тіла обертання

14

1

IV.

Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл

14

1

V.

Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, резервний час.

10

1

 

Разом:

70

5

 

№ п/п

Тема уроку

К-сть год

Дата

 

І семестр

 

 

 

І. Координати та вектори у просторі – 10 год

 

 

 

1. Координати та вектори у просторі – 10 год

 

 

1

Прямокутна система координат у просторі

1

 

2

Відстань між точками

1

 

3

Координати середини відрізка

1

 

4

Рух у просторі та його властивості

1

 

5

Симетрія у просторі

1

 

6

Паралельне перенесення у просторі

1

 

7

Розв’язання задач

1

 

8

Вектори у просторі. Рівність векторів

1

 

9

Операції над векторами та їх властивості

1

 

10

Коліанерність та компланарність векторів

1

 

11

Розкладання векторів за трьома не компланарними векторами

1

 

12-13

Скалярний добуток векторів. Кут між векторами

2

 

14

[Рівняння площини та сфери]

1

 

15

Розв’язування типових задач

1

 

16

Контрольна робота №1. Координати та вектори у просторі

1

 

 

ІІ. Многогранники. – 16 год

 

 

 

2. Многогранники. – 16 год

 

 

17

Аналіз контрольної роботи. Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. Многогранні кути

1

 

18

Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники

1

 

19-20

Призма. Пряма і правильна призми

2

 

21-22

Площі бічної та повної поверхонь призми

2

 

23-24

Паралелепіпед

2

 

25-26

Піраміда. Правильна піраміда

2

 

27-28

Площі бічної та повної поверхонь піраміди

2

 

29

Правильні многогранники

1

 

30

Розв’язування типових задач

1

 

31

Контрольна робота №2. Многогранники

1

 

32

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення матеріалу, вивченого в І семестрі

1

 

 

ІІ семестр

 

 

 

ІІІ. Тіла обертання – 14 год

 

 

 

3. Тіла обертання – 14 год

 

 

33

Циліндр і його елементи

1

 

34

Перерізи циліндра площинами

1

 

35-36

Розв’язування задач

2

 

37

Конус і його елементи

1

 

38

Переріз конуса, паралельний площині основи. Зрізаний конус і його елементи

1

 

39-40

Розв’язування задач

2

 

41

Куля і сфера

1

 

42

Взаємне розміщення кулі та площини. Переріз кулі площиною

1

 

43

Площина, дотична до сфери

1

 

44

Розв’язування задач

1

 

45

Розв’язування типових задач

1

 

46

Контрольна робота №3. Тіла обертання

1

 

 

IV. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл – 14 год

 

 

 

4. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл – 14 год

 

 

47

Аналіз контрольної роботи. Поняття про об’єм тіла . Основні властивості об’ємів. Об’єм паралелепіпеда

1

 

48

Об’єм призми

1

 

49

Об’єм піраміди

1

 

50

Розв’язування задач

1

 

51

Об’єм циліндра

1

 

52

Об’єм конуса

1

 

53

Об’єм кулі

1

 

54

Розв’язування задач

1

 

55

Площі бічної та повної поверхонь циліндра

1

 

56

Площі бічної та повної поверхонь конуса

1

 

57

Площа сфери

1

 

58

Розв’язування задач

1

 

59

Розв’язування типових задач

1

 

60

Контрольна робота №4. Площі поверхонь геометричних тіл

1

 

 

V. Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, резервний час – 10 год.

 

 

 

5. Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, резервний час – 10 год

 

 

61

Аналіз контрольної роботи. Взаємне розміщення прямих і площин у просторі

1

 

62

Перпендикулярність прямих і площин у просторі

1

 

63

Кути і відстані у просторі

1

 

64

Координати і вектори у просторі

1

 

65

Многогранники. Площі поверхонь та об’єми многогранників

1

 

66

Тіла обертання. Площі поверхонь та об’єми тіл обертання

1

 

67

Контрольна робота №5 (підсумкова)

1

 

68

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення навчального матеріалу з курсу стереометрії

1

 

69

Розв’язування задач на встановлення відповідностей (резерв)

1

 

70

Тренувальні тести за програмою шкільного курсу геометрії (резерв)

1

 

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -