Конспект уроку на тему "Земельні ресурси. Раціональне використання й охорона ґрунтів України"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Мета: навчальна: сформувати уявлення про земельні ресурси та їхню структуру; ознайомити учнів зі способами раціонального землекористування на прикладі використання добрив для поліпшення якості ґрунтів, а також способами хімічної меліорації; розвивальна: розвивати критичне географічне мислення, вміння спілкуватися в малих групах, висловлювати свої думки, робити висновки, формувати стійкий пізнавальний інтерес у кожного учня та особисту зацікавленість самостійною дослідницькою діяльністю; виховна: формувати навички колективного спілкування, взаємодопомоги, виховувати свідоме ставлення до навчання, відповідальність за власну працю, продовжити виховання в учнів ощадливого ставлення до природи.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу (інтегрований урок географії з хімією).

Обладнання: карта ґрунтів України, атласи, інтерактивна дошка, картки із завданнями, хімічне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Мета: створення психологічної атмосфери уроку, включення учнів у діловий ритм уроку.

Форма роботи: колективна.

Час: 3 хв.

Прийом «Чарівна скринька»

Учням показують зображення (ґрунт, рослини, які ростуть у ґрунті, хімічний посуд та ґрунтовий профіль, кошик з овочами, хліб або пшеничне поле) і просять висловити свої асоціації.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Мета: перевірка готовності до сприйняття нової інформації.

Форма роботи: фронтальна, індивідуальна.

Час: 4 хв.

Прийом «Естафета»

Учні складають по рядах доміно. Чий ряд першим дійде до слова «кінець», ті учні й перемогли.

ПОЧАТОК

Поширені на Поліссі

Дерново-підзолисті ґрунти

Сформувалися на лесах в умовах недостатньої вологості

Чорноземи

Неродючі ґрунти, що мають значний вміст солі

Солончаки, солонці

Поширені на півночі України під широколистими лісами

Сірі лісові ґрунти

Утворилися в сухих степах під бідною рослинністю

Каштанові ґрунти

Гірські ґрунти, що і сформувалися під мішаними лісами

Бурі лісові ґрунти

Ґрунти Південного берега Криму, що утворилися в субтропічному кліматі з недостатнім зволоженням

Коричневі ґрунти

КІНЕЦЬ

Прийом «Географічний диктант»

Основними типами ґрунтів України є... (дерново-підзолисті, чорноземи типові, звичайні, південні, каштанові ґрунти, буроземи).

Видова назва ґрунтів Українських Карпат. (Буроземи)

Назвіть ґрунтоутворювальні чинники. (Гірська порода, вода, рослини, мікроорганізми, клімат, рельєф)

Як називають Україну за великі об'єми збору зернових культур? (Житниця Європи)

Ґрунти змінюються залежно від... (клімату).

Ґрунти, які утворилися в разі недостатньої зволоженості під бідною степовою рослинністю. (Каштанові)

Фундатор учення про ґрунти. (В. В. Докучаєв)

Людський фактор, який сприяє зниженню родючості ґрунтів. (Господарська діяльність людини)

Якими чинниками обумовлено формування різних типів чорноземних ґрунтів? (Ступінь зволоженості)

Поліські ґрунти, що формуються під сосновими і мішаними лісами. (Дерново-підзолисті)

Первісні праукраїнські племена, що вміли обробляти землю. (Трипільці)

Пошарова будова ґрунту. (Ґрунтовий профіль)

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета етапу: перетворення змісту навчання на особистісно значущий.

Форма роботи: фронтальна.

Час: 3 хв.

«Відстрочена відгадка»

Учитель географії. Я хочу розпочати наш урок із маленької замітки з енциклопедії «Україна. Повна енциклопедія» Скляренко В.М.: «Українські чорноземи визнані в світі як унікальні. Подібні ґрунти зустрічаються лише в Маньчжурії (КНДР) та в долині річки Міссісіпі (США). Ще до революції зразок було вивезено до Парижа, де він і зараз зберігається».

Головне багатство України — це земельні ресурси. Від родючості ґрунтів залежить урожайність природної та культурної рослинності. У нашій країні зосереджена третя частина всіх площ чорноземів світу. Земельні ресурси — це не тільки луки, ліси, сільськогосподарські угіддя, а й землі, що використовують для містобудування, зведення мостів, електростанцій, селищ тощо. Однак господарське використання ґрунтів і з часом погіршує їхні властивості. Тому вони потребують дбайливого використання та комплексної охорони. І розпочнемо нашу роботу із визначення теми, мети та основних завдань уроку.

Темою нашого уроку є «Земельні ресурси. Раціональне використання й охорона ґрунтів України».

Мета: розширити та поглибити знання про ґрунти України.

Завдання

1.     З'ясувати способи використання ґрунтів у народному господарстві нашої держави.

2.     Розглянути способи підвищення родючості ґрунтів за допомогою добрив.

3.     Визначити залежність якості сільськогосподарських угідь від кислотності ґрунтів.

4.     Окреслити способи використання й охорони земельних ресурсів.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Мета етапу: опанування учнями нових знань і способів дії через активізацію розумової діяльності.

Форма роботи: індивідуальна.

Час: 20 хв.

Структура земельного фонду України

«Відстрочена відгадка»

Прийом «Практичність теорії»

Земельні ресурси — це землі, які використовуються або можуть бути використані в сільському або лісовому господарстві, будівництві тощо.

Завдання. Проаналізуйте діаграму «Структура земельного фонду України» в атласі та складіть характеристику земельних ресурсів України.

Раціональне використання й охорона земельних ресурсів

Розповідь учителя

Учитель хімії. Оскільки земельні ресурси України є чи не найголовнішим її багатством, проблема їхнього раціонального використання й охорони дуже актуальна. Перш за все раціональне користування ресурсами передбачає запобігання несприятливим фізико-географічним явищам — ерозії, надмірній зволоженості, засоленню, посушливості, солонцюватості. Крім того, використання ґрунтів під сільськогосподарські угіддя призводить до погіршення їхньої родючості. Для поліпшення якості слід вносити добрива (органічні та мінеральні).

До органічних належать гній, торф, до мінеральних — калійні, азотні, фосфорні добрива.

Прийом «Хімічна лабораторія»

Завдання

1.     Ознайомтесь зі змістом таблиці для визначення мінеральних добрив.

2.     Візьміть у вчителя набір добрив у пронумерованих пакетиках.

3.     Проведіть передбачені в таблиці випробування кожного добрива, результати запишіть до таблиці.

4.     Порівняйте записані результати з даними таблиці для визначення добрив і назвіть добрива.

Завдання. Проаналізуйте діаграму «Структура земельного фонду України» в атласі та складіть характеристику земельних ресурсів України.

Визначення мінеральних добрив

Назва

Зовнішній вигляд

Розчинність у воді

Взаємодія розчину добрива

Забарвлення полум'я

3 сірчаною кислотою і міддю

3 розчином хлориду барію й оцтовою кислотою

3 розчином лугу (під час нагрівання)

3 розчином нітрату срібла

Аміачна селітра

Біла, кристалічна, іноді трохи жовтувата маса або гранули

Добра

Виділяється бурий газ

 

Відчува­ється запах аміаку

 

Жовтий колір

Натрієва селітра

Великі безбарвні кристали

Добра

Виділяється бурий газ

Спостерігається невелике помутніння

Запах аміаку не від­чувається

Виділяється невели­кий осад

Жовтий колір

Сульфат амонію

Дрібні

світло-сірі

кристали

Добра

Бурий газ не виділяється

Виділяється білий осад, що не розчиняється в оцтовій кислоті

Виділяється аміак

Спостерігається невелике помут­ніння

 

Супер­фосфат

Світло-сірий порошок або гранули

Розчиняється частково

Бурий газ не виділяється

Виділяється білий осад, що частково розчиняється в оцтовій кислоті

Запах аміаку не від­чувається

Випадає

жовтий

осад

Жовтий колір

Силь­вініт

Рожеві кристали

Добра

Бурий газ не виділяється

 

Запах аміаку не від­чувається

Випадає білий осад

Жовтий колір

Калійна сіль

Безбарвні кристали

Добра

Бурий газ не виділяється

 

Запах аміаку не від­чувається

Випадає білий осад

Жовтий колір

Розповідь учителя

Учитель географії. Різні ґрунти мають різну родючість і потребують спеціальних заходів меліорації.

Меліорація — система заходів, спрямованих на підвищення родючості ґрунту та боротьбу з несприятливими водними і повітряними режимами.

Заходи меліорації поділяються на основні групи:

·        водна меліорація (зрошення та осушення),

·        лісомеліорація (насадження дерев),

·        хімічна меліорація (вапнування та внесення добрив),

·        культурно-технічна меліорація (очищення ґрунтів від непотрібних включень).

Учитель хімії. Для кожного виду рослин на кожній стадії розвитку найсприятливіші умови життя створюються за певного складу ґрунтового розчину. Особливе значення при цьому має реакція розчину. У надмірно кислих ґрунтах дуже знижена життєдіяльність корисних організмів. Фізичні властивості таких ґрунтів незадовільні, вони малопроникні для повітря і води. Кислі ґрунти поліпшують вапнуванням, тобто внесенням у них достатніх кількостей вапнякових матеріалів, до яких належить гідрооксид кальцію. Гідроксид-іони зв'язують у молекули води як надлишкові іони водню, які є в ґрунтовому розчині, так і іони водню, витіснені іонами кальцію з ґрунтових катіонів.

Унаслідок зниження кислотності змінюється і структура ґрунту: він розпушується, в нього краще проникає повітря і вода. На практиці як основний засіб поліпшення кислих ґрунтів замість гідроксиду кальцію застосовують подрібнений карбонат кальцію. Одноразове вапнування може добре впливати на врожай протягом тривалого часу.

Прийом «Хімічна лабораторія»

Практична робота «Визначення кислотності ґрунту та наявності в ньому іонів CO32-, Cl-, SO42-»

Мета: проводити якісне дослідження ґрунтів, готувати витяжки ґрунту, дотримуючи правил техніки безпеки, робити висновки.

Обладнання та реактиви: колби 200 мл та 100 мл, піпетка, лійка, фільтр, фарфорова ступка з товкачиком, пробірки, індикаторний папірець, технічні ваги з важками, 25 г сухого ґрунту; дистильована вода, розчини (ω=0,1) HCl, HNО3, KCNS, (NH4)2C204, AgNO3 (0,l н.), KCl (1 н.), BaCl2 (ω=0,2), H24, H24 (ρ=1,84 г/мл), K3[Fe(CN)6].

Дослід 1. Приготування водної витяжки ґрунту

1.     Зразок ґрунту ретельно розітріть у порцеляновій ступці.

2.     Зважте 25 г ґрунту.

3.     Перенесіть зважений ґрунт у колбу місткістю 200 мл.

4.     Налийте туди 50 мл дистильованої води.

5.     Вміст колби ретельно збовтайте і дайте постояти 5-10 хв.

6.     Профільтруйте розчин у колбу місткістю 100 мл.

Дослід 2. Приготування солянокислої витяжки ґрунту

У разі додавання розчину КСl до ґрунту, що залишився після приготування водяної витяжки, відбувається обмін йонів Калію на йони Гідрогену складних речовин, що входять до складу поглинального комплексу. При цьому підвищується концентрація кислоти у витяжці. Одержана витяжка буде використана в наступній практичній роботі.

1.     Зважте 1 г повітряно-сухого ґрунту.

2.     Додайте до 1 г ґрунту 10 мл розчину KCl (1 н.).

3.     Ретельно збовтайте, дайте відстоятися, відфільтруйте.

Дослід 3. Якісне визначення карбонатів

1.     Масу ґрунту, що поміщається на кінчик шпателя, помістіть у порцелянову чашку.

2.     Додайте 5 крапель розчину НСl (ω=0,1).

3.     Визначте більш-менш значний вміст карбонатів за інтенсивністю вуглекислого газу, що виділяється (чим активніше проходить реакція, тим більше СО32-, міститься в ґрунті).

Дослід 4. Якісне визначення хлоридів

1.     Відлийте в пробірку 5 мл фільтрату водної витяжки.

2.     Додайте до нього 5 крапель розчину HNO3 (ω=0,1).

3.     Краплями додавайте розчин AgNO3 (0,1 н.).

4.     Спостерігайте за змінами, що відбуваються в розчині. (Випадання білих пластівців свідчить про наявність хлоридів у десятих та більше частках відсотків; якщо осад не випадає, а розчин мутніє, — наявність хлоридів у десятих та сотих частках відсотків.)

Дослід 5. Якісне визначення сульфатів

1.     У пробірку налийте 5 мл фільтрату водяної витяжки.

2.     Додайте 5 крапель розчину НСl (ω=0,1) для видалення наявних карбонатів.

3.     До отриманого розчину додайте 2-3 мл розчину ВаС12 (ω=0,2).

4.     Спостерігайте зміни, що відбуваються в розчині. (За наявності сульфатів у кількості десятих часток відсотка — випадає білий розчин; у кількості сотих часток відсотка — спостерігається помутніння; в кількості тисячних часток відсотка — слабке помутніння видиме лише на чорному фоні.)

Дослід 6. Визначення рН ґрунту

1.     Масу ґрунту, що поміщається на кінчику шпателя, помістіть у порцелянову чашку.

2.     Додайте до ґрунту 10 мл розчину КСl (1 н.).

3.     Вміст чашки ретельно перемішайте скляною паличкою.

4.     Зачекайте 1-2 хв.

5.     Обережно занурте індикаторний папір у розчин.

6.     Порівняйте забарвлення індикаторного папірця зі шкалою.

7.     Зробіть висновок щодо хімічного складу дослідженого ґрунту.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Мета етапу: осмислення первинних знань і вмінь, контроль та самоперевірка нескладних вправ на розуміння матеріалу.

Форма роботи: індивідуальна.

Час: 5 хв.

Прийом «Експрес-тест»

1. Комплекс заходів, спрямований на віднов­лення продуктивності порушень земель і поліпшення умов навколишнього середо­вища, називають:

а)       рекультивацією;

б)       деградацією;

в)       меліорацією;

г)        інтенсифікацією;

д)       механізацією.

2. Найродючішими в Україні є ґрунти в областях:

а)       Полтавській і Дніпропетровській;

б)       Сумській і Чернігівській;

в)       Харківській і Волинській;

г)        Херсонській і Житомирській;

д)       Рівненській і Львівській.

3. Землі, придатні для проживання або використання людиною в якійсь господарській діяльності, називають:

а)       природними ресурсами;

б)       ґрунтами;

в)       земельними ресурсами;

г)        сільськогосподарськими угіддями.

4. Установіть відповідність між типами ґрунтів та їхньою часткою від загальної площі сільськогосподарських угідь.

Дерново-підзолисті

3,6%

Сірі лісові

24,7%

Чорноземи звичайні

11,3%

Каштанові

7,8%

 

1,6%

5. Установіть послідовність з півночі на південь назв областей, які потребують заходів лісомеліорації:

а) Вінницька;

б) Львівська;

в) Запорізька;

г) Херсонська.

6. Розрахуйте частку (у %) земель, що припадає на сільськогосподарські угіддя в Кіровоградській області, за такими даними: загальна земельна площа — 2458, 8 тис. га, площа сільськогосподарських угіль — 20 44,6 тис. га.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Мета етапу: внесення корективів.

Форма роботи: колективна.

Час: 3 хв.

Прийом «Чарівна скринька»

Ґрунт є основним джерелом виробництва продуктів харчування.

Ґрунт є захисником від шкідливих ви­кидів, що проникають до ґрунтових вод і верхніх шарів літосфери.

Ґрунт потребує глибоких знань про його фізичні та хімічні властивості.

Гарний урожай — результат правильного обробітку ґрунту.

Охорона ґрунтового покриву сьогодні — смачний хліб на вашому столі завтра.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Мета етапу: пояснити особливості вико­нання домашнього завдання.

Час: 2 хв.

1.     Опрацювати §

2.     Підготувати презентацію на тему « Меліорація ґрунтів».

3.     Розробити систему заходів, спрямованих на повернення до життя деградованих ґрунтів.

Географія «Основа». 2014. - № 13-14.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -