Конспект уроку на тему: «Узагальнення та систематизація вивченого про прислівник (на текстовій основі новели О. Генрі «Останній листок»).

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

 

Цілі уроку:

навчальна:

 •  показати гуманістичне спрямування твору та його втілення в образах героїв, зокрема в образі Бермана;
 •  узагальнити й систематизувати знання учнів з розділу «Прислівник, його вживання і правопис» на матеріалі новели «Останній листок»;
 • структурувати вивчений теоретичний матеріал;
 •  вдосконалити орфографічні вміння й навички;

розвивальна:

 • розвивати зв'язне мовлення учнів, навички виразного читання, словесного малювання, роботу над текстологічним аналізом твору;
 • розвивати творчі вміння самостійно розв'язувати нові пізнавальні завдання;
 • вдосконалювати вміння аналізувати, порівнювати, систематизувати й узагальнювати, доводити й обґрунтовувати;

виховна:

 •  виховувати почуття взаємодопомоги та співчуття в ставленні до людей;
 • навчати розуміти людей та себе;
 • виховувати культуру відповіді: логічність, послідовність, доказовість, уміння обстоювати власну точку зору.

Методи навчання: «Мозковий штурм», бесіда, ґронування, робота в парах, самостійна робота, кросворд-вікторина, розподільний диктант, пошукова робота.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань; бінарний (світова література — українська мова).

Навчально-методичне забезпечення уроку (обладнання та наочність уроку):

1. Портрет О. Генрі, тексти твору;

2. Ілюстрації до новели;

3. Роздавальний матеріал «Поле досягнень», «Блискавка правил», текст;

4. Таблиця «Композиція твору».

Очікуваний результат

Учень:

• визначає гуманістичний пафос твору;

• знаходить прислівники в тексті, уміє утворювати всі форми ступенів порівняння

прислівників, пояснює правопис прислівників;

• висловлює власну точку зору щодо проблем, висвітлених у творі.

ХІД УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель української мови. У нас сьогодні незвичайний урок. Ми об'єднаємо в один урок вивчення одразу двох тем з різних навчальних предметів — «Прислівник» (українська мова) і «Новела О. Генрі «Останній листок» (світова література).

Учитель світової літератури . На уроці світової літератури ми вивчаємо розділ «Краса чистих людських відносин». Кожен з вас уже має певний життєвий досвід і розуміє, якими мають бути стосунки між людьми, якою повинна бути справжня особистість.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Учитель світової літератури . Давайте пригадаємо зміст новели «Останній листок».

А виконаємо це завдання у формі літературного кросворда-вікторини:

1. Назвіть жанр твору «Останній листок».

2. Вкажіть ім'я головної героїні новели.

3. Якого місяця відбуваються події?

4. Коли Джонсі подивилася у вікно?

5. Як звали головного героя новели?

6. Якої пори року відбуваються події у творі?

7. Бермана забрали до лікарні, бо вдома незручно. А як він почуватиметься в лікарні?

8. Що приготувала поїсти для подруги Сью?

 

Відповіді

1. Новела.

2. Джонсі.

3. Листопад.

4. Вранці.

5. Берман.

6. Восени.

7. Зручніше.

8. Бульйон.

Учні дають відповіді і вписують їх у кросворд. Учитель світової літератури стежить за логікою відтворення змісту, а вчитель української мови за правильністю вживання прислівників.

Учитель світової літератури . Отже, діти, ви добре засвоїли зміст прочитаного твору, вмієте визначати головних героїв.

Учитель української мови. Ви також правильно вживали прислівники. І тепер ми з вами повторимо все, що ви про них знаєте.

1. Прислівник — це...

2. На які питання відповідають прислівники?

3. До яких членів речення вони належать?

Відповіді учні записують на дошці.

 

III. ВИКОНАННЯ СИСТЕМИ ЗАВДАНЬ

ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК

Учитель світової літератури . А тепер спробуємо охарактеризувати головних героїв новели «Останній листок».

Робота в парах

Учні характеризують героїв, відповіді записують на аркушах «Поле досягнень». Зачитують.

Самостійна робота

Знайдіть у тексті опис зовнішності Бермана.

Що вас вразило у ньому?

Учитель української мови. Я уважно слухала ваші відповіді і кілька з них записала на дошці:

 • Добрий.
 • Сміливий.
 • Відважний.

А тепер від цих прикметників спробуємо утворити прислівники.

Учень біля дошки записує, а всі в зошиті.

 • Добрий — добре.
 • Сміливий — сміливо.
 • Відважний — відважно.

— Укажіть, будь ласка, спосіб творення цих прислівників. (Суфіксальний). Які ще способи творення прислівників ви знаєте? (Префіксальний, суфіксально-префіксальний, перехід з однієї частини мови в іншу, складання двох однакових або близьких за значенням слів).

Самостійна робота

У зошиті діти записують прислівники у стовпчик.

Через тире вказують спосіб їх творення.

 • Тишком-нишком.
 • Весною.
 • По-моєму.
 • Невисоко.
 • Близько-близько.
 • Весело.

Учитель української мови .

Молодці, ви впоралися із цим завданням.

Учитель світової літератури.

Давайте пригадаємо, з яких композиційних частин складається твір.

Учитель показує таблицю «Композиція твору»:

1. Експозиція.

2. Зав'язка.

3. Розвиток дій.

4. Кульмінація.

5. Розв'язка.

6. Епілог.

Розподільний диктант

Усі працюють індивідуально, а троє — біля дошки. Прислівники розподіляємо в три колонки: разом, окремо, через дефіс.

 

Разом

Окремо

 

Через дефіс

 

Вранці

Позавчора

Уночі

 

До речі

Час від часу

У цілому

 

Будь-де

 

 

 

Кожен учень біля дошки розповідає правила написання прислівників.

Учитель української мови . Ви всі знаєте, що прислівники мають здатність утворювати ступені порівняння. Які? Від поданих прислівників утворіть усі можливі ступені порівняння на картках «Блискавка правил».

 • Весело — 1 ряд
 • Високо — 2 ряд
 • Низько — 3 ряд

Учитель української мови. Отже, під час творення ступенів порівняння відбувається чергування приголосних.

 • [с] — щ
 • [з] — [жч]
 • [г] — [жч]
 • [ж] — [жч]

Вдома ви мали написати міні-твір на тему «Мої роздуми над новелою О. Генрі «Останній листок», уживаючи в ньому прислівники.

Учні зачитують твори. Називають прислівники.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. ВИСТАВЛЕННЯ БАЛІВ.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Характеристика образу Джонсі. Використати прислівники різних ступенів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова. 5-12 класи / Г. Т. Шелехова, В. І. Тихоша, А. М. Корольчук, В. І. Новосьолова, Я. І. Остаф / За ред. Л. В. Скуратівського — К.-Ірпінь : Перун, 2005.

2. Батицький М. В. Українська мова. Різнорівневі дидактичні матеріали. 7 клас. — Львів : ВНТЛ, 1998. — 56 с.

3. Календарний рік у вправах і завданнях. Зима / К. І. Приходченко. — X. : Вид. група «Основа», 2004. — 144 с.

4. Лобода В. В., Скуратівський Л. В. Українська мова в таблицях : довідник. — К. : Вища школа, 1993.

5. Паламар Л. М. Практичний курс української мови : навчальний посібник. — К. : Либідь, 1995.

6. Сікорська 3. С. Словникові диктанти з української мови для 5-7 кл. — К. : Вежа. — 199. — 256 с.

7. Що? Як? Чому? Світ моєї України : Популярна дитяча енциклопедія. — X. : Сінтекс, 2005. — 160 с.

8. О. Генрі. Останній листок (новела).

 

Кулеба Н., Зубченко О. Узагальнення та систематизація вивченого про прислівник (на текстовій основі новели О. Генрі «Останній листок»). 7клас. // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – №2.С.9-12.

Н. Кулеба, учитель української мови та літератури; О. Зубченко, учитель світової літератури, СЗШ № 66, м. Львів

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -