Конспект уроку на тему: «Відокремлені члени речення. Відокремлене означення.» Тренувальні вправи. Інтегрований урок: українська мова, історія, мистецтво.

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

 Учні повинні вміти:

 •  визначати відокремлене означення в реченні;
 • правильно будувати речення з відокремленими означеннями й уживати такі речення у власному мовленні;
 • добирати матеріал для словниково-граматичних вправ.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Методи і прийоми: евристичний, алгоритмізація, складання асоціативного куща, метод проекту, ІКТ, «Мозковий штурм», робота в групах.

ХІД ЗАНЯТТЯ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Клас поділений на групи:

«Ми розумники»;

«Ми вчителі»;

«Ми дослідники»;

«Ми творці».

Вступне слово вчителя

— Сьогодні, вирішуючи проблеми синтаксису та пунктуації, ми будемо говорити про Батьківщину — одне з найсвятіших понять. Кожна нація і народ створили десятки тисяч слів. Одні з часом стираються, тьмяніють, як мідяки, і щезають з пам'яті людської. Інші звучать вагомо і живуть довго. До таких належить прекрасне і просте слово - Батьківщина. Воно вічне, як і народ. Українці мають усі підстави пишатися тим, що їхня Батьківщина має славні періоди історії, справді легендарних героїв, мужньо пережила найважчі випробування і не скорилася. Тривалим і тернистим був шлях до омріяної волі. Про героїв України піде сьогодні мова. Отже, почнемо відновлювати пам'ять і гортати сторінки історії.

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ І КОРЕКЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Завдання

Від поданих іменників утворіть форми родового відмінка однини, обґрунтуйте закінчення -а(-я) чи -у(-ю). Під час виконання вправи користуйтеся «Орфографічним словником», слова розподілити за колонками, невідомі за значенням пояснити.

 

-а, -(я)

-у, -(ю)

Тролейбус, вокзал,

наказ, інвентар, проект,

об'єкт, листопад, стіл,

сад, завод, апарат

відмінок, інститут,

юрист, Сибір, верстат,

сертифікат, кінець, штаб.

 

Мороз, рік, гай, град,

ґрунт, факт, голос,

дощ, договір, дощику,

барвінок, балет, вираз,

протокол, палац, план,

наказ, наряд, успіх,

мінімум.

 

 

 

І варіант

Вправа «Так»«Ні»

1. Усі слова поданого рядка завжди є вставними: певна річ, правда, здається.

2. Усі слова поданого рядка надають реченню відтінку впевненості: безумовно, безперечно, без сумніву, щоправда.

3. Усі слова поданого рядка надають реченню відтінку невпевненості: мабуть, може, може бути, адже, либонь, а може.

4. Усі слова поданого рядка указують на джерело повідомлення: по-моєму, по-твоєму, кажуть, як кажуть, мовляв, на мою думку, бачу.

5. Усі слова поданого рядка указують на зв'язок думок, послідовність викладу: по-перше, по-друге, нарешті, до речі, між іншим.

6. Усі слова поданого рядка привертають увагу співрозмовника: чуєте, бачиш, уяви собі, зверніть увагу.

7. Усі слова поданого рядка виражають задоволення, незадоволення, радість, жаль, здивування: на диво чого доброго, як навмисне, безперечно.

8. Усі слова поданого рядка можуть виконувати різні функції — бути членами речення і вставними словами: правда, на жаль, на щастя, здається.

9. Усі слова поданого рядка ніколи не бувають вставними словами: нібито, все-таки, мовби, неначе, адже.

II варіант

1. Усі слова поданого рядка надають реченню відтінку впевненості: певна річ, правда, здається, дивна річ.

2. Усі слова поданого рядка надають реченню відтінку невпевненості: видно, мабуть, може, очевидно.

3. Усі слова поданого рядка завжди є вставними: видно, правду кажучи, сподіваюся.

4. Усі слова поданого рядка указують на джерело повідомлення: бачу, по-вашому, як відомо, на думку, за словами, значить, виходить.

5. Усі слова поданого рядка указують на зв'язок думок, послідовність: крім того, навпаки, отже, наприклад, інакше кажучи, таким чином.

6. Усі слова поданого рядка привертають увагу співрозмовника: майте на увазі, між нами кажучи, зрозумійте, даруйте.

7. Усі слова поданого рядка виражають задоволення, незадоволення, радість, жаль, здивування: на щастя, слава Богу, на жаль, як на зло, на сором, як на біду.

8. Усі слова поданого рядка можуть виконувати різні функції — бути членами речення і вставними словами: кажуть, звичайно, видно, можливо, правда, на жаль, на щастя.

9. Усі слова поданого рядка ніколи не бувають вставними: навіть, майже, приблизно, принаймні, тобто, особливо.

Робота групи «Ми вчителі» (повторювальна бесіда)

 • Що таке синтаксис?
 • Яке речення називається простим? Навести приклад.
 • Чим може ускладнюватися просте речення?
 • Назвати конструкції, вивчені на попередньому уроці
 • Чим відрізняються вставні від вставлених конструкцій?
 • Які розділові знаки в реченнях зі вставними і вставленими конструкціями?
 • Чому вставні конструкції не є членами речення?

Словниковий диктант

Екзотизми, суб'єкт, глотогенез, сьогодні, зчистити, лимон, зцементувати, діалект, розкопати, безкоштовний, спекти, обпекти, підплисти, перекласти.

 • Які групи слів ви помітили? (терміни). Назвіть їх (робота зі словником, пояснення значень слів).
 • На які орфограми є приклади в словниковому диктанті?
 • Які слова «зайві»?

Якщо ви виділите другі букви в перших восьми словах, то прочитаєте слово «Кульчиці». Так називається українське село, розташоване в Прикарпатті.

Презентація групи «Ми дослідники»:

«Село Кульчиці — унікальне село» (метод проекту, слайди)

Завдання

Визначити речення зі вставними і вставленими конструкціями. Пояснити постановку розділових знаків.

Дістатися Кульчиць, розташованих від міста Самбора в семи кілометрах, — безперечно, не становитиме проблем. Краєвиди такі красиві, що їхати і їхати.

Краса перехоплює дух: пагорби, устелені різнотрав'ям, ліси вдалині, простір і воля, хоч співай. Горде і волелюбне, воно має чим гордитися.

Особливість цього розлогого села в тому, що воно, по-перше, досі ділиться на Кульчиці Шляхетські та Кульчиці Рустикальні (тобто сільські), по-друге, тут живуть шляхетні громадяни, котрі вітаються «Слава Ісусу», а по-третє, воно дало світові визначних діячів, героїчних, славетних.

Звідси родом Марко Жмайло-Кульчицький і Павло Бут (Павлюк) — гетьмани запорізького козацтва. Прославлений на весь світ Юрій-Франц Кульчицький, який перший в Європі відкрив кав'ярню, застиг у бронзі у Відні як герой оборони міста від турків 1683 року. А ось на пагорбі височіє пам'ятник гетьману українського козацтва Сагайдачному, відкритий у жовтні 1992 року. Побіля нього — церква св. Флора і Лавра: на тому місці, де й була в часи Сагайдачного. Дві липи обіч церкви, за переказами, посаджені ним. Тут — знамениті городища шнурової кераміки ІІІ-ІІ тисячоліття до н. е, здавна освячене місце.

— Як ми назвемо записане? Доведіть, що це текст. Дайте заголовок.

 •  Унікальне село на Львівщині.
 • Село, що прославило Україну.
 • Кульчиці — колиска видатних людей.
 • Славнозвісні Кульчиці.

Презентація групи «Ми дослідники»: «Юрій Кульчицький — історичний герой» (слайди)

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ЦІЛЕЙ І ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ

— Ми розглянули не всі речення. Решта —для вивчення наступної теми. «Відокремлені члени речення, відокремлене означення» — тема нашого уроку. Питання, котре сьогодні вивчається, важливе в синтаксисі, адже юно пов'язано з поняттям «пунктуаційна грамотність».

V. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Повторювальна бесіда

 • Що таке означення?
 • Які бувають означення?
 • Чим виражають узгоджені означення?
 • Неузгоджені?

2. Презентація групи «Ми розумники»: «Відокремлення» (метод проекту)

3. Складання алгоритму (аналіз речень з тексту про село Кульчиці)

Відокремлення узгоджених означень

Узгоджені означення відокремлюються, якщо:

1) позначення стосується особового займенника (який іноді може бути пропущений): Горде і волелюбне, воно має чим гордитися;

2) означення поширене (дієприкметник чи дієприкметниковий зворот) і стоїть після означуваного слова: Дістатися Кульчиць, розташованих від Самбора в семи кілометрах, легко;

3) означення має  додаткове обставинне значення (вказує на причину дії) : прославлений же на весь світ, Юрій-Франц Кульчицький, який перший в Європі відкрив кав'ярню, застиг у бронзі у Відні, як герой оборони міста від турків 1683 року;

4) вони стоять після означуваного слова, перед яким є означення: ...воно дало світові визначних діячів, героїчних, славетних.

Примітка: від означення треба відрізняти виражений дієприкметником або прикметником присудок, який ніколи не відокремлюють: Вона всміхнена, а він сумний, хмурений (П. Мартович).

 

Алгоритм визначення відокремленого означення

 

1. Знайти означення у реченні (який? яка? яке? які?)

2. Визначити, чим виражене означуване слово: займенником чи іменником.

3. Визначити місце означення стосовно означуваного слова.

4. Визначити, чи є додатковий відтінок причини.

5. Означення, що стоять після означуваного слова, перед яким є означення, відокремлюють: Мамина хата стояла на краю села, ошатна, біленька, завжди в квітах.

6. Неузгоджені означення зазвичай не відокремлюють: «Настала осінь (яка?) з вітрами холодними, з дощами дрібними» (Леся Українка)

7. Якщо мовець хоче підкреслити важливість означення в реченні, його відокремлюють обов'язково, наприклад: «Кремезні козаки, в одних кольорових сорочках, чистили коней» (М. Коцюбинський).

 

 

VI. ОСМИСЛЕННЯ ЗВ'ЯЗКІВ І ЗАЛЕЖНОСТЕЙ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота групи «Ми вчителі»: повторення пунктів алгоритму

Усна вправа. Пояснення постановки розділових знаків у реченнях за алгоритмом.

VII. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Знайти відповідність між визначеннями і прикладами відокремлених членів речення.

1. Відокремлене означення

А Петро Сагайдачний, гетьман війська Запорізького, був великим дипломатом та патріотом України.

 

2. Відокремлена прикладка

Б Написавши книжку про свої звитяги, Ю. Кульчицький швидко став відомим усьому світові.

 

3. Відокремлений додаток

В Військова тактика П. Сагайдачного, випробувана в багатьох походах, свідчила про її бойову доцільність та спроможність

4. Відокремлена обставина

Г Село Кульчиці прославилось на весь світ багатьма визначними особами, особливо П Сагайдачним та Ю. Кульчицьким.

 

 

1

2

3

4

В

А

Г

Б

 

 

2. Зробити синтаксичний розбір речення.

Петро Сагайдачний-Конашевич, гетьман війська Запорізького, обраний всіма козаками, створив з них могутню армію, непереможну, сильну.

«Мозковий штурм»

Чи можна утворити синтаксичний синонім до цього речення? Якщо можна, то як?

Вправа «Коректор»

Виправити помилки в тексті.

Петро Конашевич Сагайдачний — Гетьман Запорізького козацтва.

Як засвідчують історичні дослідження, Петро Сагайдачний від самого початку свого перебування на Січі виявив велику політичну далекоглядність та неабиякий військовий талант, уславивши себе цілим рядом вдалих походів на Туреччину і Крим. Ставши гетьманом Запорізького війська, Петро Сагайдачний провів реформу війська на Січі, основною суттю якої було підвищення організації, дисципліни і боєздатності козацького війська.

Помітним напрямком в політиці стала військова козацька політика, зокрема стратегія і тактика, якими визначався тільки Петро Сагайдачний. Сутність його оборони була у використанні особливої тактики, зокрема тактики наступальності, раптовості, нічного бою й превентивності. Так, до речі, випробувану в багатьох успішних морських походах, в яких завдавав туркам відчутних втрат. Успішно використовував гетьман для досягнення своєї мети і дипломатію Прийшовши до влади, Петро Сагайдачний прийняв Київське братство під свою козацьку опіку і захист, Він зробив незвичний, безпрецедентний для того часу, історичний крок — поставив зброю на охорону освіти, культури і православ'я. Багато вклав зусиль Сагайдачний і для встановлення української державності. Чи є серед сучасних політиків подібні Сагайдачному, чи Орлику, чи Сірку, чи Наливайку? Чи є герої, ладні віддати життя за те, що називається Україною?

Орфоепічна хвилинка «Наголошуй правильно»

Дочка, донька, український, випадок, вимова, вимога, 11, 14, помилка, черговий, гуртожиток, завдання, читання, виразно, ознака, поняття.

Слуховий диктант із завданням визначити відокремлені означення

«Ми творці» виконують творчу роботу — твір-роздум (мініатюру) «Чому ми повинні знати свою історію?»

Творчість Олени Кульчицької, прославленої жінки-малярки в Галичині, посідає в українському мистецтві важливе місце. Майстриня залишила по собі багато проілюстрованих книг (70), читанок, байок. Талановита Ольга Кульчицька, дотепна, яскрава, вдумлива, серйозно займалася графікою малих форм —екслібрисом (поштовою листівкою та книжковим знаком). Переконана, наполеглива, закохана в рідну землю, поштову листівку вона вважала одним із найзручніших засобів популяризації мистецтва. її творчість, багатогранна і прекрасна, назавжди вписалася золотою сторінкою в історію українського образотворчого мистецтва.

VIII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Завершальне слово вчителя

«Люби свій край, всю душу солов'їну і серця жар йому віддай, — писав В. Симоненко.

Важко знайти ніжні й сердечні слова, яких би не було уже сказано про Вітчизну. Велика, священна і прекрасна любов до Батьківщини жила, живе і житиме в усіх чесних і щирих серцях. Наша любов до рідної Вітчизни — творча любов. Патріот не той, хто вміє виголошувати пишні фрази, а той, хто своєю копіткою, щоденною працею множить багатства рідної землі, прикрашає, перебудовує свою Батьківщину. Славить її так, як славили герої минулих віків.

Ви запитаєте, який зв'язок між днями минулими і тим, куди ми втрапили зараз? Відповідь проста: найпряміший. Бо історія має властивість до повторення. Зрозуміло, міняються обставини, проте сутність знання цієї науки полягає у можливості практичного застосування досвіду наших пращурів у прикладній площині сьогодення і у поверненні до традиції нашої вічної землі — ніколи не створювати собі персоніфікованих кумирів, а лишень вірити у власні сили й розум, якими Бог щедро наділив всіх, в кого тече українська кров.

IX. ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ

IX. ПОВІДОМЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Поставити розділові знаки в тексті.

Гола земля бита крилами вітру безнадійно сіріла під олив'яним небом ( М . Коцюбинський);

Тепер Остап скривджений і цькований мусив кинути рідний край» (М. Коцюбинський) Гордий і волелюбний він нагадував сокола» (А . Шиян)

З природи мовчазна вона залюбки слухала веселу та гарну бесіду. За вікном спить ніч, в темне небо загорнен, зорями прихорошена. Лукаш — дуже молодий хлопець гарний чорнобривий струнки, в очах ще є щось дитяче Налита сонцем і вітрами, хлюпоче веслами весна. Він не чув як, зрушений пострілами сиплеться з гілля дерев і вкриває його пушистий сніг Невідомий ніком сідаю на лавку слухаю і дивлюся

2. Скласти текст про Ю. Кульчицького, П. Сагайдачного (за варіантами), використовуючи відокремлені члени речення.

ДОДАТОК 1

СЕЛО КУЛЬЧИЦІ

Є на Україні унікальне село, у якому комфортно почуваються й завзяті кавомани, і шанувальники історії — козацтва, лицарства, шляхти... Кульчиці — батьківщина багатьох українських шляхетських родів, справжніх героїв України, людей, що змінили хід європейської історії.

Це, насамперед, гетьман, легендарний кошовий

отаман Війська Запорізького Петро Конашевич-Сагайдачний та перший кавовий європейський магнат, український купець, солдат і перекладач Юрій-Франц Кульчицький.

Під час розкопок на території нинішніх Кульчиців виявлено поселення нового кам'яного віку.

Історія цього села починається з лицарів гербу Драго-Сасів, які прибули на службу до короля Данила. А першу письмову згадку про Кульчиці датовано 1284 роком — у привілеї князя Лева Кульчиці — унікальне село: засноване осадниками, що походили з лицарів гербу Драґо-Саксів.

Вони брали участь у хрестових походах, хоча це слов'янський рід, який жив на території, завойованій у X ст. німецько-саксонськими феодалами. Після походів драґо-сакси прибули на службу до князя Данила та його сина Лева. Рід цей нараховує понад 1000 років, і нащадки його мають прізвища Кульчицькі, Яворські, Гординські, Бачинські тощо: 144 гілки. Драґо-Сакси досі гуртуються, досліджують свою історію. Так, нещодавно запис французькою мовою в книзі відгуків краєзнавчого музею с. Кульчиць залишив Алан Волчко-Кульчицький із Швейцарії. Такі гості з усіх куточків світу тут не переводяться. Може, колись у цьому селі зведуть готель, де мешкатимуть представники давнього роду, що навідуються сюди. Вони не загубили коріння. Мислять себе українцями. А нам усім пишатися цим родом.

ДОДАТОК 2

ПРО ЮРІЯ КУЛЬЧИЦЬКОГО

Народився Юрій Кульчицький у селі Кульчиці-Шляхотські біля Самбора. Замолоду пішов на Січ, під час одного з походів потрапив у турецький полон, де досконало вивчив турецьку мову й звичаї (зокрема, звичай пити каву).

Зрештою почав працювати як перекладач для Аккерманського відділення віденської Східної Торговельної Компанії (Orientalische Handelskompagnie).

На цій посаді зібрав достатньо коштів, щоб відкрити власну торговельну компанію у Відні й перебратися туди.

Під час Віденської відсічі 1683 зголосився вийти з обложеного і голодного міста, щоб зв'язатися з герцогогом Лотаринзьким Карлом V. Разом з надійним слугою-сербом Юрієм Михайловичем покинув місто в турецькому вбранні й перетнув ворожі лінії, співаючи османських пісень. Уночі 13 серпня пробрався до османського табору, а вдень, наспівуючи турецьку пісню (щоб не викликати підозри), сміливо рушив поміж ворожими шатрами. Зв'язавшись з герцогом, пара зуміла повернутися до міста, повідомивши про швидку військову допомогу. Завдяки цим відомостям міська рада вирішила не здаватися турецькій армії паші Кара Мустафи, а продовжувати боротьбу.

12 вересня облога була знята військом європейських союзників на чолі з польським королем Яном ІІІ Собеським. Вдячні городяни Відня визнали Кульчицького героєм. Міська рада нагородила його чималою сумою грошей,

а бюргери надали будинок у міському районі Леопольдштадт (Leopoldstadt). Король Ян III Собеський безпосередньо надав Кульчицькому 300 мішків кави, яку знайшли в захопленому військовому таборі паші Кари Мустафи.

Рід діяльності: військовий, купець, перекладач, дипломат, розвідник, письменник... і авантюрист.

ДОДАТОК З

ПЕРША ВІДЕНСЬКА КАВ'ЯРНЯ

Юрій Кульчицький відкрив кав'ярню Hof zur Blauen Flasche («Двір під синьою пляшкою») у Відні в кравецькому ряду біля собору. Завдяки Кульчицькому кава стала відомою в Австрії, а з часом його кав'ярня перетворилася на одне з найпопулярніших місць у місті. Кульчицький завжди обслуговував кавою в турецькому вбранні, чим додавав оригінальності місцю. Іншою його ідеєю було подавати каву з молоком та цукром, що було невідоме туркам, але сподобалося віденцям.

Відкрита 1683 року кав'ярня Кульчицького була першою у Відні і однією з перших у Європі.

У 1862 р. іменем Кульчицького було названо одну з вулиць Відня, на якій у 1885 р. йому встановлено пам'ятник. Указом імператора Юрій Кульчицький на все життя був звільнений від сплати податків. На його честь написані оди і вірші, а геніальний Йоганн С. Бах написав музичний твір-кантату. Про свої бойові розвідувальні походи Ю. Кульчицький написав німецькою мовою спогади під назвою: «Розповідь очевидця, який у турецькому одязі перейшов через ворожий табір і, повернувшись назад, першим приніс звістку», що принесло йому ще більшу славу.

Помер герой Відня і засновник першої в Європі мережі кав'ярень від сухот у 54-річному віці. Похований був із почестями на центральному цвинтарі Відня біля собору Св. Стефана. 12 вересня 1885 року, у день річниці Віденської битви, увічнили пам'ять про великого українця пам'ятником. Ось так і пригощає він сьогодні, покровитель всіх віденських кав'ярень, тримаючи

в руках тацю і кавник, на розі вулиць Фаворити і Кульчицький — письменник і воїн, авантюрист і герой Юрій-Франц Кульчицький, який навчив європейців пити каву.

ДОДАТОК 4

ОЛЕНА КУЛЬЧИЦЬКА

Вона є першим графіком на західноукраїнських землях: започаткувала мистецьку ілюстрацію й культурне оформлення книжки, а її офорти, акватинти, дереворити та лінорити були першими мистецькими творами Галичині в цій техніці. Олена Кульчицька створила неповторні перлини з емалі, бронзи, майоліки. Значну мистецьку й наукову вартість мають її альбоми акварелей «Народна архітектура західних областей України», близько 250 робіт репрезентовано в Національному музеї. Багато років творчої праці і понад 8 тисяч художніх творів віддала Олена Кульчицька своєму народові. Вона — народний художник Української PCP, член-кореспондент Академії архітектури УРСР, лауреат Шевченківської премії, професор.

ДОДАТОК 5

ОЛЕГ КУЛЬЧИЦЬКИЙ

Скрипаль, керівник гурту «Струни серця скрипаля» Олег Кульчицький закінчив музичну школу (клас скрипки), Тернопільське музичне училище ім. С. Крушельницької. Свою майстерність удосконалював у Львівській консерваторії ім. М. Лисенка. Наприкінці 1988 року заснував власний гурт. Керує Західноукраїнською мистецькою асоціацією

«Муза». У творчому доробку Кульчицького-композитора — понад півсотні творів.

ДОДАТОК 6

Словник

 • Глотогенез (glotta — мова і genesis — походження) — 1) процес становлення людської природної звукової мови; 2) мовна ситуація, за якої в одному суспільстві існує дві мови або дві форми однієї мови, що виконують відмінні функції.
 • Діалект (грец. dialektos — говір, наріччя) — різновид певної мови, який є засобом спілкування людей, тісно пов'язаних територіально, соціально або професійно (територіальний діалект, соціальний діалект).
 • Екзотизми (грец. exotikos — чужий) — слова, запозичені з маловідомої мови і вживані для надання мовленню особливого (місцевого) колориту.
 • Суб'єкт (лат. sybjectum — підкладене) — формально-семантична категорія синтаксису, що означає предмет або істоту, про які повідомляють у реченні; підмет.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бевзенко С. П. Сучасна українська мова. Синтаксис [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /С. П. Бевзенко, Л. П. Литвин. Т. В. Семеренко. — К. : Вища школа, 2005. — 270 с.

2. Шевчук С. В. Практикум з української мови. Модульний курс [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /С. В. Шевчук, Т. М. Лобода. — К. : Вища школа, 2006. — 326 с.

3. Шкуратяна Н. Г. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс [Текст] : навч. посіб. Для студ. вищ. навч. закл. / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. — К. : Вища школа, 2007. — 823 с.

 

Бишляга О.М. Відокремлені члени речення. Відокремлене означення. Тренувальні вправи. Інтегрований урок: українська мова, історія, мистецтво.10 клас. // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – №2.– С.23-29.

О. М. Бишляга, викладач української філології, спеціаліст вищої категорії.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -