Конспект уроку на тему: «Урок-подорож за творчістю Миколи Куліша»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета

навчальна:

 • поглибити вивчене про розвиток української драматургії в першій третині XX ст.;
 • ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом видатного українського драматурга М. Куліша;
 • висвітлити проблеми самобутності Кулішевої драматургії, її зв'язок з театральним і літературним життям доби;
 • прищепити зацікавлення творчістю письменника;

розвивальна:

 • використовуючи випереджальні завдання пошукового характеру, розвивати пізнавальний інтерес до постаті письменника; учити користуватися довідковими джерелами, зокрема словниками літературознавчих термінів;

виховна:

 • виховувати любов до літератури; прищеплювати найкращі людські почуття, любов до своєї землі, її культурних надбань; формувати естетичні смаки.

Наочність: портрети видатних українських письменників-драматугів; портрет М. Куліша; виставка його творів, карта «Від Чаплинки до Соловків».

Роздавальний матеріал: таблиці: «Маршрут подорожі», «Творчий доробок драматурга», «Багатогранність таланту М. Куліша», «Термінологічний словничок».

ТЗН: музичний супровід: «Патетична соната» Людвіга ван Бетховена.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

Привітання, облік присутніх.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Оголошення теми, мети, завдань уроку.

Епіграф

Куліш-драматург був талантом світового масштабу.

Ю. Смолич.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Інтелектуальна розминка

Учні стисло і швидко відповідають на запитання, які стосуються вже вивчених тем («Григорій Косинка», «Микола Хвильовий», «Валер'ян Підмогильний», «Юрій Яновський», «Остап Вишня») та теорії літератури.

1. Назвіть автора та жанр твору:

 • «На золотих богів», «Мати» (Г. Косинка; новели);
 • «Я (Романтика)», «Мати» (М. Хвильовий; новели);
 • «Камо грядеш», «Думки проти течії», «Апологети писаризму» (М. Хвильовий; памфлети;
 • «Вершники» (Ю. Яновський; роман у новелах) ;
 • «Дума про Британку», «Дочка прокурора» (Ю. Яновський; п'єси);
 • «Місто» (В. Підмогильний; роман) ;
 • «Зенітка», «Як варити і їсти суп із дикої качки» (Остап Вишня;усмішки).

2. Назвіть справжнє прізвище

 • Григорія Косинки (Стрілець Григорій Михайлович);
 • Миколи Хвильового (Фітільов Микола Григорович);
 • Остапа Вишні (Губенко Павло Михайлович).

3. Засновником якого літературного угрупування в Харкові був М. Хвильовий? (ВАПЛІТЕ);

4. Які гасла проголошував і аргументував М. Хвильовий у своїх памфлетах? (Орієнтація на «психологічну Європу», «Геть від Москви!», «романтика вітаїзму», «азіатський ренесанс»).

5. Ким був Г. Косинка за типом світобачення? (Реалістом).

6. Ким був за типом світобачення Ю. Яновський? (Романтиком).

7. Назвіть 2-3 новели роману «Вершники» Ю. Яновського. («Подвійне коло», «Шаланда в морі», «Дитинство»).

8.Кому належать слова: «У мене не було жодного сумніву в тому, що я народився, хоч і під час мого появлення на світ білий в потім — років, мабуть, із десять підряд — мати казали, що мене витягли з колодязя, коли напували корову Оришку...». (Остапу Вишні).

9. Який жанр ввів Остап Вишня в українську літературу? (усмішка).

10. Поясніть термін «усмішка». (Це різновид фейлетону та гуморески. Своєрідність жанру усмішки полягає в поєднанні побутових зарисовок, жанрових сценок з частими авторськими відступами, у лаконізмі й дотепності).

11.Який твір називається фейлетоном? (Фейлетон — невеликий художньо-публіцистичний, жваво написаний твір, у якому злободенні події зображено в сатиричному або гумористичному плані. Друкуються в періодичній пресі.)

12. Щ о таке памфлет? (Літературний твір публіцистичного жанру на злободенну тему, у якому з особливою гостротою й експресією, часто в сатиричній формі автор висміює й викриває якісь негативні суспільні явища, іноді — увесь державний лад в цілому, ворожі політичні погляди та їх носії— впливові люди з високим становищем, злочинна діяльність певних установ чи організацій і т. ін.).

13. Хто з українських письменників, звинувачений у контрреволюційній діяльності й тероризмі, зокрема в замаху на Постишева під час Жовтневої демонстрації, відбув 10-річне ув'язнення в північних таборах? (Остап Вишня).

14. Назвіть роки, коли пішли з життя:

 • М. Хвильовий (1933 р.)
 • Г. Косинка (1934 р.)
 • В. Підмогильний (1937р.)

15. Як називається уривок з якогось твору, влучний вислів, афоризм чи прислів'я, що ставиться на початку літературного твору або перед окремими його розділами з метою увиразнити тему та ідею або створити певний настрій? (Епіграф).

IV. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Вступне слово вчителя

Епіграфом до заняття ми обрали слова Ю. Смолича «Куліш-драматург був талант світового масштабу». Щоб осягнути велич, значимість і надзвичайну обдарованість Миколи Куліша, поринемо у світ театру, вирушимо в уявну подорож і помандруємо в минуле століття.

Ось маршрут нашої подорожі.

Маршрут подорожі.

 

Зупинки

Театральна

Біографічна

Історична

Літературна

Ігрова «Алфавіт»

Творча «Сенкан»

 

 

Зупинка «Театральна»

Група «театрознавців» проводить екскурс у театральне минуле, виступає з повідомленнями про українське театральне мистецтво і драматургію початку XX ст.

Дає відповідь на питання:

У чому полягає своєрідність української драматургії 20-30-х рр. XX ст.?

— Новий театр потребував нових драматичних творів, і ними стали драми М. Куліша.

Учитель . На наступній зупинці екскурсоводи допоможуть нам розкрити багатогранність таланту Миколи Куліша — українського письменника, режисера, драматурга, громадського діяча, газетяра і редактора, діяча української освіти, педагога, публіциста — та здійснити подорож «Від Чаплинки до Соловків».

На дошці — карта, на якій ці місця відмічені позначками.

Учні звертають увагу на портрет письменника й таблицю «Багатогранність таланту М. Куліша»; біографи у ході розповіді демонструють фото різних часів.

Микола Гурович Куліш

(1892-1937)

Зупинка «Біографічна»

Група «біографів» виступає з повідомленнями «Життєвий шлях М. Куліша» (період до 1925 р . ) .

— М. Куліш став свідком страшного голоду, який охопив степову Україну у 20-х роках. Група «істориків» надає довідку про перший радянський голод (1921-1923 рр.).

Зупинка «Літературна»

Викладач . М. Куліш надіслав до столичного Харкова свою п'єсу «97» (1924 р.) про голод в Україні. Вона була схвалена, прийнята і поставлена в театрі ім. І. Франка. Успіх першої п'єси став причиною того, що 1925 р. М. Куліш був відкликаний до Харкова, де він з головою поринув у бурхливе літературне життя, займався творчістю вже як професійний літератор, вів активну громадську діяльність. Він став членом, а пізніше й очолив літературне угрупування ВАПЛІТЕ, редагував журнал під такою самою назвою. Куліш тісно сходиться з М. Хвильовим, разом з талановитим режисером-новатором Лесем Курбасом закладають основу нового українського театру.

Повідомлення учня «Микола Куліш і театр «Березіль»

Група «літературознавців» виступає з повідомленнями про творчість Миколи Куліша.

— Його п'єси визначалися гостротою проблематики,

актуальністю, емоційною напруженістю, рельєфним відтворенням характерів.

Опрацювання таблиці

«Творчий доробок драматурга»

Повторення теорії літератури за «Термінологічним словничком».

Творчий доробок драматурга

 

 

 

 

«97»

1924

 

соціально-побутова драма

 

«Комуна в степах»

1925

 

соціально-побутова драма

«Хулій Хурина»

1926

 

гротескна комедія-сатира

«Зона»

1926

 

соціально-психологічна драма

«Отак загинув Гуска»

1927

побутова комедія

«Народний Малахій»

1927

трагікомедія

«Закут»

1929

мелодрама

«Мина Мазайло»

1929

комедія

«Патетична соната»

1929

драматична поема

«Маклена Ґраса»

1933

 

соціально-психологічна драма

«Прощай, село»

1933

 

алегорично-психологічна драма

«Поворот Марка»

1934

драма

«Вічний бунт»

1934

 

філософсько-інтелектуальна драма

 

 

Термінологічний словничок

Драма — як літературний рід має три основні види (див. словничок):

 • власне драму;
 • трагедію;
 • комедію.

6. Зупинка «Історична»

Викладач . Що ви знаєте з історії про події 1932-1933 рр.?

Повідомлення групи «істориків» про голодомор 1932-1933 років

Викладач . Як поставився до подій 1932-1933 рр. М. Куліш, яка його подальша доля?

Повідомлення групи «біографів»

Миколу Гуровича Куліша присудили до 10 років Соловків. На відміну від інших, хто проходив по тій же справі, Куліш не мав права працювати, дихати свіжим повітрям, користуватися шпиталем. Для нього була відведена камера-одиночка. У таких умовах відбували каторгу з усіх засуджених українських письменників лише М. Куліш та В. Підмогильний. Звідти письменник намагався писати якомога частіше додому. Та листи просто зникали невідомо куди. Останню звістку про себе він подав дружині 15 червня 1937 року. Відтоді на всі запити дружини про Куліша їй відповідали

однозначно: ≪ Н е знаємо!≫ Існує дві версії загибелі письменника. Йосип Гірняк залишив письмові свідчення, що Куліша, Курбаса і ще багатьох представників української інтелігенції вивезли на баржі далеко від берега, розстріляли й викинули в крижані хвилі Білого моря. Інші джерела вказують на те, що цього письменника разом з Миколою Зеровим розстріляли 3 листопада 1937 року з нагоди двадцятиріччя більшовицького перевороту. 4 листопада 1956 року Військова колегія Верховного суду СРСР реабілітувала М. Куліша посмертно

«через відсутність складу злочину» .

Викладач . Що вам відомо про Соловки?

Повідомлення групи «істориків» про Соловки

На Соловках упродовж кількох років було знищено більше 200 тисяч в'язнів. У 1932—37 рр. тут було замордовано найкращий цвіт української інтелігенції.

Викладач . М. Г. Куліш належить до когорти письменників «розстріляного відродження».

Його творчість — найяскравіша сторінка в історії української новітньої драматургії й непересічне явище у світовій культурі. Увібравши в себе № 3 (331) січень 2013 р. кращі традиції світового та вітчизняного драматургічного мистецтва (Гете, Ібсена, Шекспіра, Мольєра, Гауптмана, Чехова, Шоу, Тобілевича, Лесі Українки, Винниченка та ін. ) , Куліш насамперед є першопрохідцем у розробленні необарокової п'єси. Новаторський підхід до драматургічного мистецтва, сміливе експериментаторство, пошуки оригінальних форм сценічного вираження конфліктів, образів, ідей, вічних загальнолюдських проблем, безперечно, це «талант світового масштабу», як слушно зазначив Юрій Смолич [6; 71].

Викладач декламує вірш М. Братана «Доля» (звучить «Патетична соната» Людвіга ван Бетховена).

Колискові степи — український Техас.

Як назве їх в романі Яновський потому,

Тут почато життя, життя — і простори, і час,

Що скінчились тобі у краю крижаному.

Крутозламна доба, бунтівний грозовій

Звирував, сколотив і степи, і відроги.

Води рік і морів, і небесний сувій,

На якому записані наші дороги.

Світ на правду і лжу своє серце розсік.

Нам не треба було вибирати, де стати,

Може, був не з народження ти більшовик,

Та ніколи не йшов у кати й герострати.

У засліплій пурзі чули десь Соловки,

Як гуляла крізь біль Патетична соната,

Зупинилось життя, і дорога й роки.

І не стало Творця і Солдата.

Може, скаже земляк поміркований мій,

Що було, те було, — не роз'ятрюймо рани.

Так до нині ж виспівують за упокій,

З переляку захриплі невдячні краяни.

Та не вірить у згин колисковий Техас:

У роду Кулішів є безсмертний Микола.

І триває життя, і відлунює час

Патетичну сонату млинового кола.

 Зупинка «Ігрова. Алфавіт»

Методичний коментар

На дошці учень записує український алфавіт.

Викладач ставить запитання до учня, відповідь повинна починатися на відповідну літеру алфавіту.

Відповідь прозвучала — літеру стирають або закреслюють. За кожну правильну відповідь учень отримує 1 бал; на запитання, де є літери Є, И, Ц, Щ, Ь, Ю відповідь формулюють без урахування цих літер.

Підсумки гри підбивають таким чином: учень, який набрав найбільшу кількість балів, отримує «11» , друге місце за кількістю балів — «10» , третє — «9», четверте — «8 балів».

 

Запитання до гри «АЛФАВІТ»

 

А

Ім'я дружини Миколи Куліша

Антоніна

Б

У цьому театрі Лесь Курбас найчастіше ставив п'єси М. Куліша

«Березіль»

В

Назва однієї з п'єс М. Куліша

«Вічний бунт»

Г

Що лягло в основу драми М. Куліша «97»

 

Голод 1921-1923 рр.

Ґ

Прізвище у назві одного з творів М. Куліша

 

Ґраса

Д

Невеликий драматичний твір, написаний у віршованій формі, який поєднує в собі ознаки жанру драми та ліро-епічної поеми

Драматична поема

Е

Ця літера остання у назві літературного угруповання, президентом якого деякий час (після М. Хвильового) був М. Куліш

 

ВАПЛІТЕ

Є

Назвіть основні види драми як літературного роду

Власне драма, трагедія і комедія

Ж

Невеличка комічна п'єса, переважно на одну дію

 

Жарт

З

Назва драми М. Куліша

«Зона», «Закут»

И

На який рік припадає початок драматургічної творчості М. Куліша?

 

1924

І

На який факультет Одеського університету вступив М. Куліш 1914 року

 

Історико-філологічний

Ї

Смішні побутові сценки з народного життя, які виконувалися артистами в перервах між діями драми на серйозні, переважно релігійні теми

Інтермедія

Й

Коли М. Куліша було заарештовано? Які йому було висунуто звинувачення?

Його було заарештовано 7 грудня

1934 року просто на вулиці. Драматургові висунули звинувачення у вбивстві першого секретаря Ленінградського обкому партії Кірова, інкримінували приналежність до неіснуючого

«Всеукраїнського боротьбистського терористичного центру»

К

Жанр твору «Мина Мазайло»

 

Комедія

Л

Один із основних літературних родів, у якому життя відображають через відтворення почуттів, переживань, думок людини в певних обставинах, під впливом певних подій

 

Лірика

М

Соціально-психологічна драма М. Куліша

«Маклена Ґраса»

Н

Назва драми М. Куліша

«Народний Малахій»

О

Сюди повернувся після закінчення громадянської війни М. Куліш. Тут він редагує газету, завідує повітовим відділом народної освіти

 

Олешки

П

Культурно-політичне українське товариство, яке організував М. Куліш у Дніпровському повіті і був його головою

 

«Просвіта»

Р

Літературно-мистецьке покоління 20-х-початку 30-х рр. в Україні, яке дало високохудожні твори в галузі літератури, живопису, музики, театру і яке було знищене тоталітарним сталінським режимом

 

«Розстріляне відродження»

С

Це слово є в назві драматичного твору М. Куліша, який було перекладено німецькою мовою. Назвіть цей твір

 

«Патетична соната»

Т

Який режисер поставив «Патетичну сонату» на сцені Камерного театру в Москві, запросивши на прем'єру членів уряду. Успіх вистави був неймовірним.

 

Таїров

У

Продовжте речення: 1905 року Микола Куліш був...

 

...учнем училища в містечку Олешки

Ф

3 яким драматичним твором у світовій літературі німецький письменник Вольф порівнював «Патетичну сонату»?

 

«Фауст»

Х

Про кого М. Куліш сказав: «Це наш натхненник! Він перший відкрив нам очі на Україну»?

 

Хвильовий

Ц

Чи вдалося Кулішеві закінчити навчання в університеті?

Ні. Перша світова війна перервала навчання

Ч

Назвіть село, де народився М. Куліш

Чаплинка

Ш

Назвіть справжнє прізвище друга М. Куліша, який увійшов в українську літературу під псевдонімом І. Дніпровський

 

Шевченко

Щ

Що мав на увазі М. Куліш, говорячи: «Про це не лише писати треба, а кричати, бити у дзвони на сполох!» Коли він це сказав?

 

Голод 1933 р. Після подорожі по селах України

Ь

Чиїми іменами представлена драматургія 20-30-х рр. XX ст.

 

М. Куліш, І . Дніпровський, Ю. Смолич, Ю. Яновський, І. Кочерга, Я. Мамонтов, О. Корнійчук

Ю

Який внесок зробив М. Куліш для розвитку народної освіти?

3 його ініціативи та за його участі було відкрито низку шкіл, дитячих садків та дитбудинків.

М. Куліш створив перший на той час український буквар, який назвав «Первинкою», а також читанку для початкової школи

Я

Хто з українських письменників у своєму романі зобразив батьківську родину Куліша та обрав його прототипом комісара Данила Чабана

Яновський

Зупинка «Творча»

Лунає «Патетична соната» Людвіга ван Бетховена.

У цей час учні складають сенкан. (Метод «сенкан» застосовують як засіб заохочення учнів до розмірковування щодо теми).

V. ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ

Оцінювання роботи учнів на уроці.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти хронологічну таблицю дат життя і творчості М. Куліша.

Прочитати і вміти аналізувати драму «Мина Мазайло». Виписати по три цитати до образів тьоті Моті, дядька Тараса, Мини Мазайла.

Словничок

Драмою називають такий драматичний твір, в основу якого покладено хоч і гострий життєвий конфлікт, напружену боротьбу й складні переживання персонажів, але розв'язка не є трагічною, так само як відсутня й свідома настанова на сатиричне висвітлення подій і персонажів. Це не значить, що в драмі неможливі комічні сцени й персонажі, а також елементи трагічного, але вони не домінують.

Розрізняють такі різновиди драми:

 • історична;
 • героїчна;
 • обутова;
 • психологічна та ін.

Драматична поема — переважно невелика за розміром віршована п'єса, у якій поєднуються драматичні, епічні й ліричні елементи теми; виклад матеріалу визначається стислістю й лаконізмом, відсутній широкий фон подій і зовнішня інтрига, а вся увага зосереджена на розкритті якогось ідейного конфлікту між основними супротивниками, на показі їх словесного двобою в стадії найбільшої гостроти й вирішення.

Комедія — драматичний твір, у якому сатиричними й гумористичними засобами відображено смішне в житті, висміяно потворні суспільні й побутові явища, все відстале й відмираюче, негативні риси людей.

Трагедія — драматичний твір, в основу якого покладено дуже гострий, непримиренний і життєво важливий для певної епохи конфлікт, а незвичайний герой потрапляє у безвихідне становище, розпочинає боротьбу з нездоланними в певній ситуації силами й часто гине.

Трагікомедія — драматичний твір, у якому поєднані ознаки трагедії й комедії. Але найчастіше говорять про наявність у драмах, трагедіях і комедіях трагікомічних образів і ситуацій, які є одночасно і трагічними, і комічними.

Гротеск — переважно сатиричний художній прийом у мистецтві і літературі, заснований на умисному перетворенні дійсності за допомогою фантазії, поєднанні в одному предметі або явищі таких різко контрастних якостей, які насправді не співіснують: реального з фантастичним, страшного або трагічного з комічним тощо. При цьому люди й предмети так трансформуються, що втрачають свою звичайність, стають дивними, такими, яких у житті не буває. Гротеск у руках майстрів сатири — гостра зброя в боротьбі проти негативних явищ.

Мелодрама — повчально-моралізаторський, підкреслено емоційний драматичний твір з гострою фабулою, у якому персонажі різко діляться на доброчинних і лиходіїв. Першим зазвичай судилося багато тяжких випробувань, неправдоподібних гострих зіткнень з лиходіями, але вони все ж торжествують. Незвичайна доля позитивних персонажів, виняткові почуття і страждання розчулюють і викликають сльози у глядачів, а щасливий випадок та остаточна перемога героїв — почуття радості.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Куліш Антоніна. Спогади про Миколу Куліша // М. Куліш. Твори : у 2 т. — К., 1990. — Т. 2.Куліш М. Твори : у 2 т. — К., 1990. Куліш Микола // Усе для школи. Українська література: програмні тексти, ілюстрації, пояснення,

завдання, тексти : 11 кл. — К., Львів, 2001.

3. Лавріненко Ю. Микола Куліш // Розстріляне відродження: антологія 1917-1933 рр. — Мюнхен, 1959.

4. Мовчан Р. В., Ковалів Ю. І., Погребенник В. Ф., Панченко В. Є. Українська література. 11 кл. : підручник для середньої загальноосвітньої школи / за загал, ред. Р. В. Мовчан. — К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 1999. — 496 с.

5. Смолич Б. Розповідь про неспокій : Дещо з книги про двадцяті й тридцяті роки в українському літературному побуті : Ч. І. — К., 1965.

 

Киях З.М. Урок-подорож за творчістю Миколи Куліша // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – №3.– С.2-9.

 

З. М. Киях, викладач української мови та літератури, методист Роменського коледжу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Ромни, Сумська обл.

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -