Конспект уроку на тему: "Узагальнення знань за темою: "Європа й Америка в добу об'єднання й модернізації суспільства"

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

 

Мета: повторити й узагальнити вивчений матеріал з попередніх тем по історії розвитку країн Європи та Америки в середині ХІХ ст.; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, робити висновки, вміти виділяти головне і другорядне, висловлювати свою точку зору, працювати з джерелами інформації; виховувати критичне ставлення до подій минулого.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок.

Обладнання: підручник із Всесвітньої історії для 9 класу (Бердичевский Я. М. Всемирная история: учебник для 9 кл. общеобразоват. Учеб. Заведений / Я. М. Бердичевский, И. Я. Щупак, Л. В. Морозова. – Запорожье: Премьер, 2009. – 320 с.), джерела, зображення та різні схеми.

Література:

1.       Джерело знань. План-конспект. Всесвітня історія 9 клас [Електронний ресурс]. – Режим доступу: nayrok.com.ua/plankonspekt/istoria-vsesvitnia-8-klas/

2.       Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія 5 – 12 класи. – Київ, 2005. – 142 с.

 

Хід уроку

І. Актуалізація та мотивація навчальної діяльності

Вчитель: Наступний урок  буде останній з теми «Європа й Америка в добу об'єднання й модернізації суспільства». Тому сьогодні ми спробуємо узагальнити та систематизувати попередньо пройдений матеріал. З цією метою ми розв’яжемо ряд цікавих завдань, які допоможуть нам краще освоїти та закріпити попередньо здобуті знання. Отож, почнімо нашу роботу.

 

ІІ. Осмислення, узагальнення і систематизація знань, умінь та навиків

 

I завдання: «Бліц опитування»

1. Які існували шляхи об'єднання Німеччини? (Малонімецький і Великонімецький). 2. Хто став главою уряду і міністром закордонних справ Пруссії в 1862 р.? (Отто фон Бісмарк). 3. Коли була проведена військова реформа у Пруссії? (1863–1866 рр.). 4. З якою країною воювала Пруссія у 1864 р.? (Данією). 5. Коли почалася айстро-прусська війна? (1866 р.). 6. Назвіть хронологічні межі франко-прусської війни. (1870–1871 рр.). 7. Коли відбулося проголошення Німецької імперії? (18 січня 1871 р.). 8. Коли відбулося утворення Австро-Угорщини? (1867 р.). 9.  Що було спільним як для Австрії так і для Угорщини? (Зовнішня, фінансова, воєнно-морська політика). 10. На скільки держав була роздроблена Італія? (8). 11. Хто був прем’єр-міністром Сардинського королівства? (Камілло Кавур). 12. Хто був королем Сардинського королівства? (Віктор Еммануїл ІІ). 13. Які дві течії існували щодо об'єднання італійських земель? (помірковано-ліберальна і революційна). 14. Назвіть представників революційної течії. (Дж. Гарібальді, Дж. Мадзіні). 15. Коли відбувся похід «тисячі» Дж. Гарібальді? (1860 р.). 16. Коли було проголошено Італійське королівство? (1861 р.). 17. Коли остаточно було об’єднано італійські землі в єдину державу? (1870 р.). 18. Хто став монархом Великої Британії у 1837 р.? (Вікторія). 19. Коли відкрилася у Лондоні перша Всесвітня промислова виставка? (1851 р.). 20. Коли була прийнята друга парламентська реформа? (1867 р.). 21. Назвіть премо-міністрів Великої Британії. (Пальмерстон, Гладстон, Дізраелі). 22. Що таке домініон? (Право на самоврядування). 23. Коли королева Вікторія була проголошена імператрицею Індії? (1876 р.). 24. В скільки разів збільшилася територія США протягом 1803–1867 рр.? (4). 25. Коли почалася «золота лихоманка» у Каліфорнії? (1848 р.). 26. Що таке аболіціонізм? (Рух за відміну рабства). 27. Які партії існували у США? (Демократична і Республіканська). 28. Хто став президентом Америки в 1861 р.? (Авраам Лінкольн). 29. Коли було утворено Конфедерацію Американських Штатів? (1861 р.). 30. Скільки штатів від’єдналося від США? (11). 31. Назвіть хронологічні межі Громадянської війни у США. (1861–1865 рр.). 32. Яка основна причина Громадянської війни? (Питання щодо відміни рабства). 33. Як помер Авраам Лінкольн? (Його було вбито в театрі 14 квітня 1865 р.). 34. Що таке «реконструкція» Півдня? (Процес відновлення та повернення південних штатів до складу США).

 

ІІ завдання: «Кросворд: «Об'єднання Німеччини»»

Учні з допомогою учителя розв’язують кросворд «Об'єднання Німеччини»

«Кросворд: «Об'єднання Німеччини»»

Запитання:

1. Назвіть південно-німецьку державу, яка виступала за об'єднання Німеччини на чолі з Австрійською імперією.

2. Яка країна вела війну із Пруссією в 1870–1871 рр.

3. Напишіть назву нижньої палати парламенту Північнонімецького союзу (1867 р.).

4. Як називався план об'єднання Німеччини під зверхністю Пруссії.

5. Яка держава була утворена в 1867 р.

6. Напишіть назву верхньої палати парламенту Північнонімецького союзу (1867 р.).

7. Як називався в Німеччині голова уряду, який призначався особисто імператором.

 

ІІІ завдання: «Кросворд: «Об'єднання Італія»»

Учні з допомогою учителя розв’язують кросворд «Об'єднання Італії»

Кросворд «Об'єднання Італії»

По горизонталі:

1. Як ще називали Сардинське королівство?

3. Хто був прем’єр-міністром Сардинського королівства?

4. Одна із течій об'єднання італійських земель.

7. Імператор Франції, який уклав в 1858 р. угоду із прем’єром Сардинського королівства.

8. Відомий представник радикального напряму об'єднання італійських земель.

10. Столиця Італійського королівства у 1871 р.

 

По вертикалі:

2. Напишіть одну із Італійських держав.

5. Країна, яка воювала з Італією у 1866 р.

6. Яка територія була приєднана до Сардинського королівства у 1859 р.?

9. Форма правління, за яку виступали представники радикальної течії об'єднання Італії.

11. Столиця Італійського королівства у 1861 р.

 

IV завдання: «Заповни таблицю: «Вікторіанська Британія»»

Учні повинні вписати пропущені дати, слова або словосполучення.

Вікторіанська Британія

Дата

Подія

(1837 р.)

……………………..

Королевою Великої Британії стала Вікторія.

1846 р.

Перехід до вільної, ……………..…..

(безмитної торгівлі)

(1845–1849 рр.)

…………………………

Голод в Ірландії.

(1851 р.)

………………………

Перша промислова виставка у Лондоні.

1855 р.

Було сформовано уряд…………………

(Генрі Пальмерстона)

(1859 рр.)

1857–………..….. рр.

В Індії тривало повстання………………..

(сипаїв)

(1867 р.)

…………………..

Друга парламентська реформа

1867 р.

Канада отримала статус ………………..

(домініону)

1868 р.

На виборах перемогла ……………….... (ліберальна) партія

(1876 р.)

……………………

Королева Вікторія була проголошена імператрицею …………….…..(Індії)

 

V завдання: «Знайди помилку в твердженнях, які стосуються історії США»

1. Протягом 1803–1867 рр. територія США збільшилася в три (чотири) рази.

2. В 1803 р. до США була приєднана Арізона (Луїзіана).

3. «Доктрина Монро» появилася в 1826 р. (1824 р.).

4. В 1838 р. (1848 р.) в Луїзіані (Каліфорнії) було знайдено золото, що у свою чергу викликало «золоту лихоманку».

5. Плантаційне рабовласницьке господарство існувало на Півночі країни (Півдні країни).

6. У 1828 р. утворилася Республіканська партія (Демократична партія).

7. У 1854 р. в Чикаго було створено Демократичну партію (Республіканську партію).

8. республіканську партію у США очолював Джордж Вашингтон (Авраам Лінкольн).

9. У 1863 р. (1861 р.) утворилася Конфедерація Американських Штатів.

10. 22 вересня 1862 р. Джефферсон Девіс (Авраам Лінкольн) оголосив, що від початку 1863 р. рабство на Півночі (Півдні) скасовується.

11. Протягом 1860–1867 рр. (1861–1865 рр.) тривала Громадянська війна у США.

12. За «Законом про воєнну «реконструкцію»» 1867 р. територію колишніх бунтівних штатів Півдня поділили на 8 (5) військових округів.

 

VІ завдання: «Історична Постать»

Учні повинні назвати історичну постать, портрет якої відтворено на зображенні.

Отто фон Бісмарк

Отто фон Бісмарк

Авраам Лінкольн

Авраам Лінкольн

Камілло Кавур

Камілло Кавур

Генрі Пальмерстон

Генрі Пальмерстон

Віктор Еммануїл ІІ

Віктор Еммануїл ІІ

 

 

ІІІ. Підведення підсумків уроку

Отже, сьогодні ми узагальнили та систематизували матеріал теми «Європа й Америка в добу об'єднання й модернізації суспільства». Виконали ряд завдань, які допомогли нам у цьому впоратись. Зараз ви отримаєте бали за роботу на уроці.

 

ІV. Постановка домашнього завдання

·   Повторити повністю тему «Європа й Америка в добу об'єднання й модернізації суспільства» (§ 10, 11, 12, 13).

·   Підготуватися до контрольної роботи.

Руслан Куцик.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -