Конспект уроку на тему: "Європа. Загальна характеристика європейського регіону. Географічне положення.Природні умови та природні ресурси"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Мета уроку:

навчальна — розглянути і засвоїти загальну харак­теристику Європейського регіону, визначити пози­тивні і негативні риси його економіко-географічного та геополітичного положення, охарактеризувати різноманіття його природних умов і ресурсів, порів­няти забезпечення природними ресурсами окремих країн Європи між собою;

виховна — виховати доброзичливого, ввічливого, комунікабельного, тактовного учня;
розвивальна — розвивати образне і логічне мислен­ня, вміння висловлювати думки, зв'язне мовлення, пам'ять, мислення.

Тип уроку: формування нових знань, умінь і навичок

Обладнання: підручник, атлас, додаткові джерела інформації (довідники, енциклопедії).

Хід уроку

І. Організаційний момент

Привітання вчителя, перевірка присутності та обладнання.

ІІ. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів

Бесіда

 • Що таке регіон світу?
 • Які сучасні підходи до виокремлення регіонів світу ви знаєте?
 • Які регіони виділяють у Європі? Що ви знаєте про кожен з них?
 • Які найбільші країни Європи вам відомі?

Прийом "Асоціативний кущ"

Завдання. Випишіть у зошит, які асоціації у вас виникають від слова "Європа" і поясніть їх.

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

Учитель

Стара Європа" — часто мене називають.
І сутність мою цим поняттям обіймають,
Адже давніший осередок я життя людини,
Тут Стародавньої Греції і Риму
Історія малює нам картини.
Тут велич й міць Київської Русі
Беззаперечно вимагає вашої уваги
Для вивчення краса Відродження
Епохи потребує вашої наснаги.
Тут працював Сервантес й Рафаель,
Джордано Бруно, Копернік і Ньютон
І композитор Шарль Гуно,
Співали талановиті Карузо
Й Соломія Крушельницька,
Відбулись перші промперевороти
І революції соціальні, робітницькі.
Мільйони душ забрали в ній
Ганебні світовії війни,
І стали осередками кривавої,
Жорстокої, людської бійні.
Голодомор і Голокост — сумно
І жахливо, нам згадати треба,
Ще пригадать шедеври генія
Людського маємо потребу,
Адже це Батьківщина чарівної опери
Й тендітного балету,
Кінематографу, метрополітену
Й вогнепального мушкета.
Колоніальної агресії –
Це головне палаюче багаття,
Яке порвало Африку й Америку
На колоніальне шмаття,
А зараз це важливий осередок
Економіки й культури світу,
Духовного життя,інтелектуального
Й мистецького цвіту.

IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

Учитель. Тема сьогоднішнього уроку — "За­гальна характеристика Європейського регіону. Географічне положення. Природні умови та при­родні ресурси". Ми розглянемо і засвоїмо загальну характеристику Європейського регіону, визначи­мо позитивні і негативні ознаки його економіко-географічного та геополітичного положення, оха­рактеризуємо різноманіття його природних умов і ресурсів, порівняємо забезпечення природними ресурсами окремих країн Європи між собою.

V. Засвоєння нових знань

Прийом "Візитна картка"

Завдання: Відновіть інформацію у таблиці

Візитна картка Європи

   1.

Площа, млн км2

 

   2.

Площа, % суходолу

 

   3.

Кількість населення, мли осіб

 

   4.

Кількість населення, % світової кількості

 

   5.

Кількість держав і територій, з них:

 • Суверенних
 • Залежних

 

   6.

Типи держав за рівнем економічного роз­витку (з прикладами)

 

   7.

Типи держав за формою державного прав­ління (з прикладами)

 

   8.

Типи держав за формою устрою (з прикладами)

 

 

Прийом "Мозковий штурм"

 • Частини яких  двох  азійських  держав  належать до складу Європи?

Прийом "Поміркуй"

 • Поміркуйте, які  європейські  країни  належать до складу країн "великої сімки"?
 • Що вам відоме про це утворення країн світу?

Прийом "Складне питання"

 • Чим ви можете пояснити те, що переважні більшість монархій Європи конституційні?
 • Наведіть приклади держав які мають таку форму державного правління.

Прийом "Мозковий штурм"

 • Яку монархію називають теократичною?
 • Назвіть державу Європи, яка має таку форму державного правління.

Прийом "Віднови утрачене"

Завдання: Відновіть інформацію у тексті

Варіант 1
Держави Європи є партнерами-членами багатьох економічних та  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ організацій, що сприяє їхньому співробітництву. Результатом глибокої економічної інтеграції 28 країн стало утворення _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Нині 28 держав є членами військово-політичного блоку _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , з них європейських _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Своєрідним  гарантом безпеки в регіоні виступають ядерні держави: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , Франція, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Проте між деякими країнами Європи не врегульовані _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ питання, що вносить певні незручності в їхні політико-географічне положення. Це притаманне балканським країнам, які виникли після розпаду  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Особливо гостро нині постала проблема проголошення в односторонньому порядку незалежності _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ від Сербії. У межах

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  існує ніким не визнана держава – Придністров’я.  Між Великою Британією та Ірландією і досі не розв’язана проблема _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( Північної Ірландії).  Країни Європи наближені до важливих сировинних баз _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , Північної Африки, країн _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , що сприяє їхньому економічному розвиткові.  Проте екологічна ситуація в більшості європейських країн залишається _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Районом  екологічної катастрофи є  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  на півночі України, яка охопила частину території _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ та Росії. Відносно "екологічно чистими" залишаються  тільки регіони: Ісландія_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, північ Скандинавського півострова та  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Варіант 2
Економіко-географічне положення _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ більшості європейських країн зумов¬люють їх територіальну близькість та транспортну доступність. Державні _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ здебільшого проходять освоєними територіями, які мають добре розвинуту транспортну мережу. Більшість дер¬жав мають       положення. Через значний господарський потенціал регіону та потре¬би у _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  на західному узбережжі Європи виникло 7 універсальних портів-велетнів, за до¬помогою яких підтримуються економічні зв'язки з дерисавами різних частин світу : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Нідерланди), Марсель та Гавр (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) , Антверпен  (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ), _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Велика Британія), Гамбург (Німеччина) і Генуя (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _).  Територіями країн проходять транзитні залізничні, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  і _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  шляхи. Через гірські перевали в_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, Піренеях прокладені дороги та пробиті тунелі. Залізничний євротунель під  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Зєднав Велику Британію з материком. Великі річки, перед усім це _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  та Рейн являють собою зручні судноплавні шляхи. Усе це сприяє _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  та культурним зв’язкам між країнами.

Розповідь учителя

Ще в першій половині XIX ст. більшість країн Європи були абсолютними монархіями. За такої форми правління вся повнота влади зосереджена в руках однієї людини — імператора, царя, коро­ля, князя. Монархічна влада, як правило, переда­ється в спадщину. Абсолютна монархія не зважала на інтереси й думку населення країни, а закони за­міняли веління й примхи правителя.

У міру розвитку цивілізації європейці почали домагатися можливості контролювати дії влади, впливати на рішення правителів і навіть само­стійно вирішувати їхні питання, що їх стосують­ся. Тобто боротися за свої права. У результаті цієї боротьби абсолютна монархія в більшості європей­ських країн трансформувалася в більш прогресив­ну форму правління — конституційну монархію.

У 20 рр. XX ст. на політичній карті Єв­ропи виникли нові суверенні держави: Австрія, Угорщина, Чехословаччина, Польща, Фінляндія, Албанія, Югославія, Радянський Союз. У 1921 р. статус домініону одержала Ірландія, яка понад сім століть була англійською колонією, а у 1949 році вона була проголошена республікою. Проте час­тина ірландських земель (Ольстер) і нині пере­буває у складі Великої Британії. Великих змін зазнала політична карта Європи наприкінці 30-40 рр. XX ст. Тоді на ній з'явилися нові країни 

Німецька Демократична Республіка (НДР) та Фе­деративна Республіка Німеччини (ФРН), зміни­лися кордони Польщі та Радянського Союзу. До складу останнього увійшли країни Балтії, західно­українські та західнобілоруські землі. У повоєнні роки у світі розпочався процес звільнення колоній. Європу він охопив мало, проте й тут від панування Данії у 1944 р. звільнилася Ісландія, а від британ­ської залежності у 1964 р. — Мальта. Багато змін на політичній карті регіону принесли 90 рр. XX ст. та початок XXI ст.: відбулися об'єднання та розпад ряду держав.

Прийом "Вірю не вірю"

Завдання. Визначте правильність тверджень.

1. Одним із чинників сприятливості природних умов європейських країн для освоєння території є відсутність велетенських гірських хребтів. (Вірю)

2. За особливостями рельєфу у Європі виділяють північну і східну — гірські частини і півден­ну — переважно рівнинну.  (Не вірю)

3. До молодих сейсмічно активних гір альпій­ської складчастості Європи належать Урал і Скандинавські гори. (Не вірю)

4. Європейський регіон простягається від субарк­тичного кліматичного поясу на півночі до суб­тропічного на півдні. (Вірю)

5. Основна частина Європи лежить у межах суб­тропічного кліматичного поясу зі сприятливим температурним режимом та достатньою кіль­кістю опадів. (Не вірю)

6. Ведення сільського господарства на півдні і сході Європи вимагає зрошення. (Вірю)

Конкурс "Пошук інформації"

Клас об'єднується в сім команд, кожна з яких шляхом жеребкування обирає собі тему: "Палив­ні ресурси Європи", "Рудні ресурси Європи", "Не­рудні ресурси Європи", "Лісові ресурси Європи", "Водні ресурси Європи", "Земельні ресурси Євро­пи", "Природно-рекреаційні ресурси Європи".

За відведений час (10 хвилин) команда повинна відповісти на всі запропоновані питання за допо­могою підручника, енциклопедій, довідників, карт, атласу й інших додаткових джерел інформації.

Завдання:

"Паливні ресурси Європи"

 1. У яких країнах Європи  розташовані басейни основних  енергоносіїв (нафти і природного газу)?
 2. Назвіть основні камяновугільні басейни Європи, та вкажіть назви країн до яких вони прийрочені
 3. Яка європейська країна посідає перше місце у світі за видубутком бурого вугілля.

"Рудні ресурси Європи"

 1. Які три країни вирізняються найбільшиими покладами залізних руд у Європі?
 2. Які країни Європи мають значні поклади бокситів?
 3. Які країни Європи мають значні поклади мідних руд? Як називається найбільший у Європі міднорудний бассейн? У якій країні він розташовується?

"Водні ресурси Європи"

 1. Які країни Європи відчувають дефіцит водних ресурсів через кліматичні особливості?
 2. Назвіть найбільші річкові артерії Європи?
 3. Річки яких країн Європи мають найбільший гідроенергопотенціал?

"Нерудні ресурси Європи"

 1. Які європейські країни мають значні по¬клади калійних солей?
 2. Які європейські країни мають найбільші поклади самородної сірки?
 3. Які європейські країни мають значні поклади будівельного?

"Лісові ресурси Європи"

 1. Які країни Європи називають "лісовим цехом"? Чому?
 2. У яких природних зонах Європи переважно збереглися потужні лісові ресурси?
 3. У звязку з чим лісові ресурси більшості європейських країн були сильно виснажені?

"Земельні ресурси Європи"

 1. Де в Європі, у яких країнах розташовуються найбільші площі з найкращими ґрунтами світу – чорноземами?
 2. Як називаються ґрунти, що вкривають більшу частину Середньої Європи? Що ви знаєте про їхню родючість?
 3. Де в Європі розташовуються площі під дерново-підзолистими ґрунтами? Що ви знаєте про особливості їхньої меліорації?

"Природно-рекреаційні ресурси Європи"

 1. У яких країнах Європи розташовуються найбільші і найвідоміші гірські курорти? До якої гірської системи Європи вони приурочені?
 2. Які курорти Європи, що приваблюють туристів своїми курортно-історичними цінностями ви знаєте?
 3. Які морські курорти вам відомі у Європі?

VI. Осмислення об’єктивних зв’язків і розкриття суті явищ

Прийом "Поміркуй"

Поміркуйте, з яких країн Європи до України надходять природні ресурси, котрих не вистачає в державі.

Прийом "Дай оцінку"

Дайте господарську оцінку природним ресурсам Європейського регіону.

Прийом "Поміркуй"

Поміркуйте і проаналізуйте причини меншого рівня економічного розвитку і меншого ВВП на душу населення країн Східної Європи порівняно з країнами Західної Європи? Чи пов'язане це з гір­шою природно-ресурсною базою країн Східної Єв­ропи? Якщо ні, то які чинники призвели до такої економічної особливості регіону?

VII. Узагальнення, закріплення

Прийом "Мозковий штурм"

Природні умови якої європейської країни гово­рять про те, що тут у нелегкій боротьбі зійшлися "лід і полум'я"? Що вам відомо про цю країну?

Прийом "Пригадай"

Пригадайте з курсу географії материків і океанів: якому потужному відгалуження могутнього Гольф­стріму Західна і Північно-Західна Європа завдячує підвищенням температури повітря у зимовий час й збільшенням кількості опадів над континентом?

Прийом "Поміркуй"

Поміркуйте і охарактеризуйте позитивні та не­гативні ознаки економіко-географічного положен­ня Європейського регіону.

VIIІ. Підсумок уроку

Учень

Просторами Європи
Подорожували вправно,
Час провели пізнавально і славно,
Урок промайнув пізнавально, миттєво,
І дзвоник вже нам співа
Дзвінко й мовленнєво.
Він мовить, що вчитель
Оцінку поставити має,
Тож заслужене "дванадцять" я вимагаю.

ІХ. Домашнє завдання

 • Опрацювати відповідний параграф.
 • Підготувати питання до гри "Капелюх".

Література

 1. Кобернік С.Г. Коваленко Р.Р. Географія 10 клас. - Х.: Оберіг, 2010.
 2. Стаднік О.Г. Країни світу. Великий довідник. - Х.: Вид-во "Ранок", 2010.
Шуліка К.С.  Європа. Загальна характеристика європейського регіону. Географічне положення.Природні умови та природні ресурси.10 клас // Географія. - 2013. - №21(241). - С.21-25.
Шуліка К.С. Назарівський НВК, Кіровороградський р-н, Кіровороградська обл.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -