Конспект уроку на тему: «Образ Григорія Многогрішного, родина Сірків»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

 

Рекомендовано студентам. Матеріал також може бути використаний для навчання учнів 11 класу.

 

Тема заняття: «Образ Григорія Многогрішного, родина Сірків»

Мета заняття:

Методична – Розвивати уміння працювати з романом

Навчальна – Ввести студентів у творчу лабораторію письменника, ознайомити з художнім відтворенням проблем українізації, визначити основні риси художнього почерку Багряного

Виховна – Виховувати патріотичні почуття

Вид заняття: Практичне заняття

Форма та методи проведення заняття: Діалог за романом

Міжпредметні зв’язки:

Забезпечуючі – Біблійні мотиви, традиція неоромантичних творів Конрада, Кіплінга, Лондона, національного фольклору в творчості І.Багряного.

Забезпечувані – Українська література

Технічні засоби навчання: комп’ютер

Методичне забезпечення: Опорні конспекти, текст роману, тести

Література

1.       Багряний І. Під знаком Скорпіона: З творчої спадщини письменника: Поезія, проза, публіцистика. – К., 1994.

2.       Костюк Г. Іван Багряний: Сторінки спогадів// Укр. мова і літ. в школі. – 1993. - №10.

3.       Череватенко Л. Ходи тільки по лінії найбільшого опору і ти пізнаєш світ// Дніпро. — 1990. — №12.

4.       Шугай О. Іван Багряний, або Через терни Гетсиманського саду. – К., 1996.

5.       Історія української літератури ХХ ст. — Кн. 2. — Ч. І. — 1994.

6.       Глочек Г. Романи Івана Багряного “Тигролови” і “Сад Гетсиманський”. Навчальний посібник. – Кіровоград, 1998.

7.       Мовчан Р. Іван Багряний// Мовчан Р. Українська проза ХХ ст. В іменах. — К., 1997.

ЗМІСТ І ХІД ЗАНЯТТЯ

1   Організаційний момент

1.1 Привітання студентів

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів

2 Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття.

3 Мотивація навчання:

Вказується значущість теми у майбутній професійній діяльності.

4 Актуалізація опорних знань:

Життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика прозової спадщини (“Тигролови”, (“Звіролови”), “Сад Гетсиманський”,  “Огненне коло”, “Людина біжить над прірвою”). “Тигролови”. Жанр авантюрного (пригодницького) роману. Його автобіографічність. Характеристика образів членів родини Сірків, майора Медвина. Гуманістична ідея перемоги добра над злом.

Теорія літератури. Пригодницький роман.

5 Формування професійних вмінь і навичок

"Тигролови" (1944)

Перший розділ роману закінчується лаконічним реченням: "Тим часом по всій транссибірській магістралі і по всіх прикордонних заставах летіла телеграма-блискавка про втечу і розшук страшного державного злочинця, з підкресленням важливих прикмет: "Юнак - 25 літ, русявий, атлет, авіатор тчк… Суджений на 25 років тчк… На ймення - Григорій Многогрішний".

На Далекий Схід, дике Приамур’я, таємничий, мов Ельдорадо, Зелений Клин, куди так манило безземельних, спраглих волі українців, туди до понурої, невідомої Колими мчав у своїх шістдесятьох рудих домовинах тисячі обірваних, брудних, зарослих, безправних, приречених киян, полтавчан, кубанців, херсонців - "дітей іншої, сонячної землі і іншого, сонячного моря" - велетенський двоокий циклоп.

Уява художника витворює символічну картину паралельного, майже незалежного існування в одній державі двох світів - світу пітьми, пекла і світу ілюзорного раю, ілюзорного вільного життя. І ці два світи уособлені в символічних образах двох експресів, котрі шалено летять крізь величезні простори - "у невідоме, вперед, у чорну сибірську ніч, на край світу".

Герой роману Григорій Многогрішний не скорився, не змирився із своїм насильницьки нав’язаним йому статусом в’язня жахливої системи і залишився Людиною. Для Івана Багряного - людини і художника - це головне: переконати читача, упевнити його в тому, що за будь-яких обставин особистість може і повинна бути Людиною. Сюжетна канва роману й вибудована на "полюванні" майора НКВС Медвина - цього новітнього тигролова - за гордим, не прирученим тоталітарною системою молодим хлопцем із України, який у тайзі знайшов земляків, друзів, кохання… Григорій Многогрішний перемагає. Передусім тому, що не визнає себе нулем в історії, не озвірів, не перейнявся озлобленням і ненавистю до людей, зберіг у собі людяність, доброту, здатність співчувати, співпереживати і вірити, що людина може і повинна кинути виклик страшній системі й вистояти.

Роман "Тигролови" (перша назва "Звіролови") виходить ще 1946 року  (у відновленому, переробленому, розширеному вигляді). "Тигролови" перевидавалися українською, перекладалися англійською (США, Канада, Англія), німецькою, голландською мовами - і повсюдно мали незмінний успіх. Упорядник і коментатор "Розстріляного Відродження" Юрій Лавріненко (Дивнич) не сумнівався: "Тигролови" зробили велике діло. Вони здерли шкуру зека, оста, "советского человека" і показали під нею незламну горду людину, повну життєвої снаги, волі до життя й боротьби". Володимир Винниченко зауважив у приватному листі: "Я читав Багряного тільки "Тигролови" і вважаю, що Багряний може виробитись на серйозного й дуже цінного письменника". Він же писав у листі до іншого адресата (1948 рік): "Я знаю Івана Багряного як талановитого письменника, як щирого патріота, як палкого противника большевизму. Це знання моє базоване на певних реальних фактах".

6 Закріплення знань студентів.

Осудження тоталітарного режиму в авантюрно – пригодницькому

романі  І.Багряного “Тигролови”

План

1.         Місце І. Багряного в українській та світовій літературі.

2.         Екстремальність як умова буття митця. Ідеї консолідації та гуманізму у світовідчутті Івана Багряного.

3.         Історія написання “Тигроловів”, рецепція роману в літературній критиці.

4.         Жанрова своєрідність твору; образи – символи; фольклорні елементи, їх роль у розкритті ідейного задуму автора.

5.         Особливості сюжету та композиції.

6.         Образ Григорія Многогрішного як втілення багрянівського ідеалу українського інтелігента 30-х років.

7.         Жіночі образи роману: Ганни Морозихи, старої Сірчихи, Наталки, засоби їх творення (індивідуалізуючі портрети , психологічні штрихи, життєва конкретика і т. ін.).

8.         Проблема збереження національного менталітету та традицій української сім'ї в романі.

9.         “Тигролови” як своєрідна енциклопедія флори і фауни Усурійського краю. Майстерність письменника у живописанні природи (фрагменти, картини-панорами, пейзажі, зарисовки, ботанічні та зоологічні вкраплення).

10.    Актуальність твору сьогодні.

Завдання

1.         Підготувати цитатний матеріал і оформити свої міркування, роздуми у зв'язну відповідь про одного з героїв роману І. Багряного “Тигролови”.

2.         Написати міні – твір на одну з тем: “Григорій Многогрішній - супермен чи просто довершена у всіх відношеннях цілісна особистість”; “Григорій Многогрішний – “мисливець змалку.”

3.         Законспектувати статтю: Святовець В. “Магічний кристал” (про роман І.Багряного “Тигролови”) // Київ. - 1993. - № 12. - С.107-109.

7 Звіти студентів про виконану роботу.

8 Коментар виконання практичної роботи.

9 Підсумок заняття.

Написати творчу роботу на тему: «Гуманістична ідея перемоги добра над злом.» (за творчістю І.Багряного)

10 Домашнє завдання. Дописати творчу роботу

Основна література

Основн

1.         Багряний І. Автобіографія // Слово і час. - 1994.-№ 2. - С.6-8.

2.         Бондарчук Л. “На Україну повернусь…” Іван Багряний. Життя та творчість // Українська мова та література . - 1999. - Ч. 39 (151). - С. 6-8.

3.         Гусєва С. Тема уроку “Тигролови” І. Багряного // Слово і час . - 1994. - № 6 - С. 61-65.

4.         Жулинський М. Іван Багряний // Слово і час . - 1991. - № 10. - С. 7-13.

5.         Історія української літератури XX ст. : У 2 кн. / За ред. чл. кор. НАН України  В.Г.Дончика . -  К., 1998. - С. 231-235.

6.         Клочек Г. Романи І. Багряного “ Тигролови” і “Сад Гетсиманський” . - Кіровоград, 1998. – 77 с.

7.         Логвіненко Н. Іван Багряний “Тигролови” // Українська мова та література. - 1999. - № 39. - (151) - С. 5.

8.         Миронець Н. Слідчі справи Івана Багряного (за матеріалами архівів ДПУ-НКВС) // Слово і час. - 1995. - № 5-6. - С. 62-69.

9.         Нитченко Д. Великий майстер літератури (фрагменти спогадів про І.Багряного ) // Дніпро. - 1992. - № 10-12. - С. 180-183.

10.    Святовець В. “Магічний кристал” (про роман І.Багряного “Тигролови”)  // Київ. - 1993. - № 12. - С. 107-109.

11.    Семенчук І. До вивчення творчості Івана Багряного // Українська мова та література . - 1996. - Ч. 5 - С. 2-3; 1996. - Ч. 10. - С. 2-4;  1997. -Ч.18. - С.2-5.

12.    Череватенко Л. Ми не кинемо зброї своєї! (Іван Багряний) // Дніпро. - 1998. - № 7-8. - С.131-134.

13.    Череватенко Л. “Ходи тільки по лінії найбільшого опору і ти пізнаєш світ” // Дніпро. - 1990. - № 12. - С. 61-67.

14.    Шугай О. Одіссея української людини, або Витоки епічного мислення Івана Багряного : Письменник, політик ,борець // Пам'ять століть. - 1998. - №5.- С. 2-27.

15.    Яценко Т. Національні традиції родинного виховання в романі І.Багряного “Тигролови” // Українська література в загальноосвітній школі.  - 1999. -Ч.1. - С. 30-34.

 

Муравльова Оксана Володимирівна

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -