Конспект уроку на тему "Основні екологічні проблеми людства та шляхи їх розв’язання"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Завада О. П., учитель біології вищої категорії, учитель-методист Новогуйвинської гімназії, Житомирська обл.

Цілі: ознайомити учнів з основними екологічними проблемами людства на сучасному етапі, з’ясувати причини їх виникнення, навчити шукати шляхи виходу з екологічної кризи; виховувати бережливе ставлення до природи, формувати екологічне мислення та екологічну культуру.

Обладнання: таблиці та плакати з охорони природи, екологічна література, статті місцевої преси з екологічних проблем, малюнки, Червона книга України.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Методи проведення уроку: мозковий штурм, робота в групах, самостійна робота, метод проектів.

Поняття і терміни: антропогенний фактор, демографічний вибух, ерозія ґрунтів, пестициди, парниковий ефект, екологічна ніша.

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація знань і мотивація учнів

Людство знаходиться на межі виживання, перед людьми планети Земля виникла складна дилема: або завершити своє існування на планеті, сповідуючи споживацьке ставлення до довкілля, або дати шанс на життя наступним поколінням, докорінно змінивши своє ставлення до природи. Саме тому необхідно вивчати екологічні проблеми і шукати шляхи виходу з екологічної кризи.

Оголошується тема уроку, мотивація навчальної діяльності учнів, мета уроку. Один з учнів зачитує з підручника 2-й абзац § 70, с. 350–351.

II. Мозковий штурм

До оголошеної загальної теми «Екологічні проблеми» учитель пропонує назвати конкретні екологічні проблеми, що виникли на планеті. Всі названі екологічні проблеми записуються на дошці (забруднення атмосфери, смог, кислотні дощі, ерозія ґрунтів, забруднення ґрунтів, озонові діри, зникнення видів, вирубування лісів, урбанізація, демографічний вибух, парниковий ефект, проблеми енергоресурсів, погіршення здоров’я людей, проблеми питної води, проблема забезпечення харчовими ресурсами).

Коли перелік проблем окреслено, їх об’єднують для подальшого вивчення в групах.

Учитель роздає учням аркуші паперу з указаною екологічною проблемою.

Усі учні, у кого виявилась однакова екологічна проблема, об’єднуються в групи з її вивчення і розв’язання. Заздалегідь усім учням класу було запропоновано опрацювати додаткову літературу з цієї теми, ознайомитись із місцевою пресою, знайти статті з регіональних екологічних проблем.

ІІІ. Робота в групах

Учні об’єднуються у п’ять груп по чотири учні в кожній.

Перша група — проблема забруднення атмосфери.

Друга група — забруднення ґрунтів.

Третя група — забруднення гідросфери.

Четверта група — знищення лісів, зникнення видів.

П’ята група — інші екологічні проблеми (зростання населення Землі, урбанізація, проблема енергоресурсів, погіршення здоров’я людей, проблема продовольства).

Учні обговорюють екологічні проблеми. Один з учнів записує основні тези проблеми, які висловлюють усі члени групи. При цьому використовується матеріал підручника § 70–71, додаткова література, періодичні видання, статті місцевих газет на екологічну тематику.

Після обговорення спікер доповідає за поданим алгоритмом про суть проблеми, причини її виникнення, наслідки та пропонує заходи з її усунення чи зведення до мінімуму негативного впливу на довкілля ї здоров’я людини.

Зокрема, демонструються фотографії збереження добрив та отрутохімікатів у колишніх колгоспах області без дотримання правил — під відкритим небом. Перелічуються підприємства області, які забруднюють атмосферу, ґрунт, водойми, наводяться приклади погіршення здоров’я жителів планети.

Розповідають учні про зміни клімату, кислотні дощі, озонові діри, вирубування лісів, про зникнення видів.

Демонструється Червона книга України, зокрема, ті види рослин і тварин, які зустрічаються на Житомирщині (лілія лісова, журавлина дрібноплода, сон-трава, плауни булавовидний та колючий, лелека чорний, шуліка рудий, пугач, кіт лісовий та ін.). У процесі розкриття проблеми звертається увага на раціональне використання природних ресурсів та енергоносіїв, використання очисних споруд для води і повітря, вирощування нових високоврожайних сортів (поліплоїдів) сільськогосподарських культур, насадження лісів, озеленення територій міст, шкіл (що дійсно роблять учні гімназії); створення заповідних територій, проведення екологічних заходів, виховання екологічної культури.

Члени групи доповнюють виступи спікерів.

IV. Підбиття підсумків уроку

Висловлюються думки з приводу безпосередньої участі учнів у розв’язанні екологічних проблем і ролі кожної людини у створенні чи усуненні цих проблем.

Учитель пропонує відповісти на такі питання:

1. Чи стосуються екологічні проблеми конкретно мене? Чи залежать вони від моїх дій?

2. Чи можу я зменшити використання природних ресурсів? Яким чином?

V. Домашнє завдання

Вивчити § 70–71 підручника, підготувати проект виходу з екологічної кризи, можливо, на регіональному рівні.

Біологія. – 2007. – №2.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -