Конспект уроку на тему "Шляхи покращення екологічного стану навколишнього середовища"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Яковенко З. М., учитель біології вищої категорії, учитель-методист Криворізького обласного ліцею-інтернату для сільської молоді, Дніпропетровська обл.

Цілі уроку: з’ясувати основні шляхи розвитку суспільства для розв’язання гострих екологічних проблем; сформувати уявлення про безвідходні технології, альтернативні джерела енергії; формувати вміння працювати в групах; вчити аналізувати й зіставляти екологічні процеси і явища; розвивати екологічне мислення та формувати ойкуменічний світогляд; вчити робити узагальнюючі висновки й порівняння; вчити працювати з науковою літературою та додатковими джерелами інформації; виховувати в учнів уміння відстоювати свої думки, прислухатися до думок інших; виховувати особистість.

Обладнання: плакати, малюнки, дидактичний роздавальний матеріал.

Форма уроку:формування нових знань.

СТРУКТУРА УРОКУ, ОСНОВНИЙ ЗМІСТ І МЕТОДИ РОБОТИ

I. Організація учнівського колективу

(Клас розподілений на чотири групи по п’ять учнів.)

Учитель. Перш ніж розпочати урок, я хочу запитати у вас, шановні учні: «Як ви себе почуваєте? Чи маєте ви настрій працювати разом?»

Оголошується тема уроку.

II. Етап цілепокладання

Разом з учнями визначаються основні завдання уроку.

III. Створення проблеми уроку

Учитель. Хочу привернути вашу увагу до епіграфу уроку: «Якщо ви не на боці рішення, ви на боці проблеми!»

• Чи можливий вихід з екологічної кризи?

• Чи можливо роботу з поліпшення екологічної ситуації, що склалася у світі, розпочати і проводити зараз?

• Чи готові ви залучитися до цієї роботи?

Бажаю вам успіхів у роботі.

(Учитель наголошує на тому, що учні прийшли на урок, маючи власний досвід — знання з цієї теми.)

IV. Формування нових знань

Учитель. Нам треба пройти сім етапів. Наприкінці кожного ви самостійно вносите бали, отримані за певний вид діяльності. Наприкінці уроку ви підіб’єте підсумки роботи. Максимальна кількість балів, що ви можете набрати,— 12.

Бажаю вам успіхів у груповій, індивідуальній та колективній роботі.

Робота на етапах

1. Малювання нашого світу

(Пропонується завдання по групах.)

Висвітлити малюнком одну з екологічних проблем світу, нашої країни. Кожна група захищає свій малюнок, висвітлює ту проблему, що вона зобразила.

2. Встановлення сфер життя

Мета: з’ясування власних можливостей для прийняття важливих рішень.

У саморобну п’ятипелюсткову квітку учні (окремо кожний) вписують сфери свого життя.

Сфери життя:

• фізична;

• особиста;

• духовна;

• психічна.

(Триває обговорення сфер життя окремих учнів за бажанням.)

3. Пізнай свого товариша

За сферами життя «Я» в кінці етапу, а також за думками учнів обираються партнери для спілкування на одну з головних екологічних проблем сучасності, яку вони оберуть разом.

Умова: кожний учень обирає свого партнера і намагається дати йому характеристику. За бажанням учня розкриваються його думки. Він запрошує партнера у центр кола (там розташовані два стільці) для обговорення однієї з екологічних проблем людства. Обговорення триває 1 хвилину. Виступ партнера або обох за обраною ними темою. Висуваються прогнози, як можна змінити природне середовище на краще.

(В обговоренні можуть узяти участь дві-три пари.)

Думки (для встановлення партнерських взаємовідносин):

1. Вірить у позитивне мислення.

2. Має карі очі.

3. Не палить.

4. Вдягається вишукано, акуратний.

5. Багато читає.

6. Цікавиться тим, що відбувається у навколишньому середовищі.

7. Бажає змінити суспільство на користь навколишньому середовищу.

8. Врівноважений чи імпульсивний.

Учитель. Сьогодні ви спробували сформувати спільноту, не байдужу до екологічних проблем світу, нашої країни, міста.

4. Єдність, спільність

(Кожна група обирає картку, де записане одне з екологічних понять.)

Умова: кожен учень групи промовляє по черзі ключове слово, що стосується цього поняття. Наприкінці учні 1 хвилину обговорюють проблему та шляхи її розв’язання.

Кожній групі пропонується чотири екологічні поняття.

Перша група — кислотні дощі.

Друга група — парниковий ефект.

Третя група — озоновий екран.

Четверта група — збереження видів.

5. Екологічний футбол

Умови

Запрошуються для гри учні від усіх груп за бажанням (по чотири учні у двох командах). Учні обирають капітана, називають команду. Учитель виконує роль судді гри. Гра триває до п’яти м’ячів. Один м’яч — одне запитання. У м’ячах вписані запитання. За піднятою рукою одним з капітанів м’яч уводиться у гру. Відповідь на питання одним з гравців команди означає забитий м’яч.

(Триває оцінювання учнів.)

6. Незакінчені думки

(Кожна група відповідає на запропоновану їй тематику та оголошує її.)

1. Вірю, що наша планета…

2. Головне, що ми бажаємо…

3. Коли ми думаємо про проблеми дозвілля…

4. Наша участь у розв’язанні екологічних проблем полягає…

(Триває обговорення.)

7. Складання проекту «Шляхи розв’язання екологічних проблем»

Умова

Учні в групах складають власні групові проекти розв’язання екологічних проблем людства. Один з учнів кожної групи переходить зі складеним проектом у наступну групу для обговорення й обов’язкового внесення доповнень. Обговорення в інших групах триває 1 хвилину. Повернувшись до своєї групи із внесеними доповненнями до проекту, всі разом обговорюють доповнення, приймають рішення до зміни проекту.

(Триває оголошення проектів у кожній групі. Обговорюються всі та виноситься на розсуд один. Приймається рішення щодо його затвердження.)

Учитель висловлює подяку за роботу.

Учитель. На закінчення я пропоную вам вправи, що дозволять пізнати себе і своїх друзів краще.

Десять вправ

1. Якщо ви вважаєте, що треба економити воду, плесніть у долоні.

2. Якщо ви вважаєте, що палити шкідливо, тупніть ногою.

3. Якщо ви закриваєте воду, поки чистите зуби, підстрибніть.

4. Якщо ваші товариші палять, кліпніть очима.

5. Якщо ви не смітите на вулицях, встаньте.

6. Якщо вам не подобається запах бруду, махніть рукою перед своїм обличчям.

7. Якщо, на вашу думку, оберігати навколишнє середовище — добра справа, поманіть рукою.

8. Якщо ви, помітивши комаху у своїй квартирі, допомагаєте їй вибратися, а не вбиваєте її, почешіть свій ніс.

9. Якщо ви вимикаєте світло, виходячи з кімнати, затуліть очі рукою.

10. Якщо ви за активну життєву позицію, за готовність до розв’язання екологічних проблем, підніміть руку.

Учитель. Чи пізнали ви себе краще? Що нового ти дізнався про товариша?

V. Підсумки уроку

Підрахуйте отримані бали. Вони дадуть вам остаточний бал за роботу на уроці.

(Триває обговорення результатів роботи, здійснюється оцінювання учнів.)

Учитель. На закінчення я хочу прочитати чудовий вислів: «У нас природа досягає своєї досконалості форм та через нас перевищує себе». Разом з вами ми зробимо наш світ краще, ви це довели!

VI. Домашнє завдання

Творче завдання: «Моє суспільство: минуле — сьогодення — майбутнє» (таблиця).

Учитель. До побачення. Урок закінчено!

Етап

Назва етапу

Бали

1

Малювання нашого світу

1

2

Сфери мого життя

1

3

Пізнай свого товариша (обмін думок партнерів)

1

4

Єдність, спільність

2

5

Екологічний футбол

3

6

Незакінчені думки

1

7

Пошук шляхів подолання екологічної кризи

3

 

 

12

Біологія. – 2007. – №5.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -