Конспект уроку на тему "Дослідження розвитку у птахів пристосування до польоту"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Рись А. А., учитель біології вищої категорії, старший учитель гі мназії «Ерудит», м. Київ

Цілі уроку: дослідити і довести розвиток у птахів пристосування до польоту з точки зору біології та фізики; продовжити формування наукового світогляду на основі розуміння еволюції тваринного світу; розвивати логічне мислення; формувати науковий стиль мислення; розвивати почуття прекрасного; виховувати дбайливе ставлення до тваринного світу.

Основні поняття і терміни: закон збереження енергії, закон Бернуллі (фізика), закон збереження матерії (філософія); тиск повітря, сила опору, аеродинамічна сила, підйомна сила крила, птерозаври, археоптерикс.

Обладнання: опудало птаха (сойка) для демонстрування; моделі крил (фазана й ластівки); паперові літаки; модель літаючого ящера; фільм «Політ птахів».

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

ХІД УРОКУ

І. Вступна частина уроку

Активізація пізнавальної діяльності з допомогою діалогу, розповідь, постановка проблеми

Учитель біології. Вивчаючи клас Птахи, ми дуже багато про них дізналися: будову тіла, функції органів, структуру пір’я, пристосування до польоту, походження, різноманітність. Але одне питання ми не з’ясували. Яке?

Скільки пір’їн у птаха? (У лебедя — 25 216, у горобця — 2 000)

Чому у курки більше м’язів на грудині? (Це грудні м’язи)

Чому не всі птахи літають? (Пінгвіни, ківі, страуси не літають, але вони мають пристосування до свого способу життя)

А як птахи тримаються у повітрі, на що вони спираються?

Учитель. Так, це одна із проблем сьогоднішнього уроку, яку треба розв’язати. Згадаймо «Пісню про Сокола» М. Горького. Прослухайте уривок з цього твору, і ми з’ясуємо проблемні питання до нашого уроку (див. додаток).

Прослуховування твору, з’ясування проблемних питань уроку. Запис теми уроку.

Учитель. Використаємо перше проблемне питання: «Рожденный ползать — летать не может».

• Хто є предками птахів? (Плазуни)

• Але ж ці тварини вкриті лускою, а птахи — пір’ям. Луска зникла, чи як? (Проблемне запитання) (Ні, вона видозмінилася у пір’я)

• Вірно! Згідно із фізичним законом збереження енергії, ніщо нікуди не зникає, а лише видозмінюється. А яка функція пір’я? (Збереження тепла, а також забезпечення польоту)

• А навіщо пташині зберігати тепло тіла? (Бо в атмосфері холодніше, це дає можливість пташкам і взимку літати, бути активними за температури –42 °С)

• А якщо плазунів вкрити пір’ям і дати крила, вони зможуть зразу полетіти? (Ні. Пристосування розвивалися поступово)

Учитель фізики. Отже, перше проблемне питання з’ясоване. Зараз ми переглянемо фільм «Політ птахів».

Перегляд фільму.

Учитель. Друге проблемне питання «Механізм піднімання й опускання крила».

• Які птахи дуже швидко літають? (Ластівка, орел, стриж, крук)

• У нас є модель крила ластівки і фазана. Який із цих птахів швидше літає? Чому? (Ластівка, бо має малу масу тіла, більшу площу і специфічну форму крила. А якщо крила малі або овальні, то політ гірше)

• А що вам нагадують крила птаха? (Крила літака)

• А як же літаки тримаються у повітрі? Запуск паперових літаків.

• Чому ваші паперові літаки падають? (Бо в паперових літаків немає мотора, для них характерний плануючий політ у потоках теплого атмосферного повітря. На вулиці вони летять довше, але все одно падають)

• А чому не падають справжні літаки? (Крила, порожнина тіла, мотор, обтічна форма тіла)

На крило літака діє тиск, створений атмосферним повітрям. Згідно із законом Бернуллі, тиск залежить від швидкості повітряних потоків: чим їх швидкість більша, тим менший тиск, і навпаки. Оскільки крило має обтічну форму, то швидкість повітряних потоків над крилом більша, ніж під крилом, тому тиск зверху менший, а під крилом — більший. Різниця цих тисків призводить до створення підйомної сили крила. А повітря, проходячи через нещільно стиснуті пір’їни (крило підняте вгору), переходить на верхню частину крила. Тиск зверху зростає, пір’я ущільнюється, і крило опускається.

1. Підйомна сила направлена вгору і залежить від форми та розмірів крила.

2. Великий і малий грудні м’язи, кіль.

3. Коли крила опускаються, то спираються на повітряний потік, що має свою певну силу, яка називається аеродинамічним опором або опорною силою.

II . Оцінювання діяльності учнів на уроці

Самостійна робота проходитиме так: питання з будь-якої теми із загальної характеристики класу Птахи, терміни, Червона книга, характеристика одного птаха, задачі, кросворди.

III. Домашнє завдання

Рівень «А» — скласти кросворди з теми «Птахи»; «В» — повідомлення «Середовища існування ссавців», «Форми тіла ссавців»; «С» — географічне поширення ссавців у природних зонах України (звернути увагу на розміри ссавців).

Додаток

Проблемні питання

1. Для польоту потрібні спеціальні пристосування (учитель біології).

2. Механізм піднімання та опускання крила (учитель фізики).

3. На що опирається птах у просторі (учитель фізики).

Знайдіть та виправте помилки.

1. На шкірі птахів багато залоз, зокрема потових і куприкових.

2. Контурні пера поділяються на пухові пера та пух.

3. Хребці грудного відділу не зростаються між собою, бо від них відходить грудина.

4. У стравоході птахів є воло, яке складається з двох відділів — м’язового і залозистого.

5. Газообмін у птахів відбувається тільки під час видиху, що знижує рівень обміну речовин.

6. Статева система птахів складається з парного яєчника, а у самців є непарний сім’яник.

7. Перелітні птахи — дятли, синиці, сороки, тетереви.

8. Нічні соколоподібні — беркут, пугач, дятли, степовий орел.

Назвіть десять заповідників на території України.

Випишіть номери тверджень у відповідний рядок:

а) Безкілеві птахи...

б) Пінгвіни...

в) Кілегруді птахи...

1. Крила перетворились на ласти.

2. На грудині немає кіля.

3. До кіля приєднується великий грудний м’яз.

4. Мають довгу шию та міцні ноги.

5. Мають чотири пальці на ногах, три з яких повернені вперед.

6. Три пальці на ногах з’єднані плавальною перетинкою.

7. Не мають куприкової залози.

8. Пташенята як виводкові, так і нагніздні.

Дайте пояснення термінам.

Альвеоли, мігранти, подвійне дихання, перелітні птахи, пір’я, виводкові пташенята, кіль, крила.

Рівень «А»

Допишіть речення.

1. На голові птахів розташовані...

2. Залежно від функції пір’я поділяються на...

3. Виріст на грудині більшості птахів називається...

4. Більшість кісток стопи зростаються й утворюють...

5. У стравоході птахів є розширення...

6. Шлунок птахів складається...

7. До соколоподібних птахів відносять...

8. До горобцеподібних птахів відносять...

Розв’яжіть кросворд, вписавши назви птахів так, щоб вийшло слово «ворона».

1. Птах, який не літає, а плаває.

2. Птах з ряду Горобцеподібні, осілий.

3. Птах, який під час токування глухне.

4. Птах з ряду Соколоподібні.

5. Птах з ряду Совоподібні.

6. Птах з ряду Гусеподібні, чий пух дуже ціниться.

Дайте визначення термінам.

Гормони, умовні рефлекси, акомодація, альвеоли, виводкові птахи, повітряна камера, мігранти, річний цикл, птахи-синантропи, заповідники, «пташині базари».

Назвіть заповідники на території України.

Еколого-біологічна характеристика

1. Царство —

Тип —

Клас —

Ряд —

Родина —

2. Середовище існування: водне, повітряне, наземне, ґрунтове.

3. Місце проживання: ліс, лука, степ, савана, болото, океан, море, ріка, озеро, тундра, пустеля, гори.

4. Зовнішня будова:

• довжина (висота) тіла —

• вага —

• забарвлення —

• статевий диморфізм —

5. Політ: ширяючий, махаючий, не літають.

6. Спосіб життя: одиночний, родинний, груповий, зграйний.

7. Характер живлення: рослиноїдні, м’ясоїдні, всеїдні.

8. Вороги —

9. Добова активність: вночі, вдень, цілодобово, у сутінках.

10. Сезонна міграція: осілі, кочові, перелітні.

11. На що спирається птах у просторі?

Дайте відповіді на запитання.

1. З яких відділів складається скелет птаха?

2. Які кістки входять до поясу передніх кінцівок?

3. Які кістки входять до поясу нижніх кінцівок?

4. Яка кров у правій частині серця?

5. Які кістки входять до складу крила?

6. Які кістки входять до складу нижніх кінцівок?

7. З яких частин складається пір’я птаха?

8. Чим утворена порожнина тіла птаха?

9. До якої системи належить повітряні мішки?

10. Де міститься зародковий диск у яйці?

Які види птахів занесені до Червоної книги України (десять видів)?

Розв’яжіть кросворд: написати назви різних птахів так, щоб буква «с» була спільною.

Біологія. – 2007. – №6.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -