Конспект уроку на тему "Тематичне оцінювання з розділу "Основи екології"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Гурняк І. А., учитель Михайлівської ЗОШ, Лебединський р-н, Сумська обл.

Практична робота 4. «Розв’язування задач з екології»

Цілі: перевірити й узагальнити знання з основ екології; розвивати вміння застосовувати здобуті знання на практиці для розв’язування задач з екології.

Обладнання: інструктивні картки для проведення практичної роботи, таблиці «Біогеоценоз водойми», «Квітковий годинник», «Сукцесія», «Кругообіг Карбону в біосфері», «Екологічна піраміда».

У імлі, що над степом витала,

На могилі, що посеред трав,

Кам’яна скіфська баба стояла,

Наче виклик далеким світам.

Скільки сонце її не палило,

Скільки грози сікли і дощі,

Та лиш руки на грудях стулила,

Всю скорботу сховавши в душі.

Ти навали Батия спинила,

Рідний степ для синів берегла.

Чи ж ти бачила, як голосила

Ковила, що під плугом лягла?

Не монголи, а ми — українці,

Сплюндрували геть чисто усе.

Біля ніг твоїх стелиться німо

Понівечений, зораний степ.

Р. Воробйова

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

Все на Землі, все треба берегти:

І птаха, й звіра, дерево й травинку.

Не чванься тим, що цар природи ти,

Бо, врешті, ти — лише її частинка.

«…Може скластися враження, що людина — завершальний тріумф еволюції, і всі ці мільярди років мали на меті лише одне — створити її. Подібна точка зору безпідставна. І чому б не припустити, що якась скромна непомітна форма не розвинеться і не займе в майбутньому наше місце, якщо ми з тієї чи іншої причини його звільнимо». Вимерле людство в цьому випадку ніколи вже не з’явиться знову. Ніколи. Цих причин не повинно бути і не буде, якщо людина зрозуміє, що її велич не у відчутті своєї винятковості, а у знанні. Чи маєте ви ці знання, чи можете застосовувати їх у розв’язанні практичних задач, з’ясується сьогодні на уроці.

II. Виконання практичної роботи

Інструктивна картка Практична робота 4. «Розв’язування задач з екології»

Мета роботи: застосувати на практиці знання з екології для розв’язування екологічних задач.

І рівень

І. Виконайте тести.

Виберіть вірні (варіант І) та невірні (варіант ІІ) твердження.

1. Екологічні фактори є сприятливими для життя за будь-якої інтенсивності дії фактора.

2. Оптимум і межі витривалості організму щодо одного з факторів середовища не залежать від рівня інших факторів.

3. Жоден з необхідних для життя екологічних факторів не може бути замінений іншим.

4. Теплокровність є прикладом активного пристосування організмів до умов середовища.

5. Перельоти птахів є прикладом пасивного пристосування організмів до умов середовища.

6. Лише людина здатна змінювати середовище існування відповідно до власних потреб.

7. Причиною біоритмів є наявність в організмів «біологічного годинника».

8. Коменсалізм є прикладом антагоністичних взаємозв’язків між організмами.

9. Зв’язок між рослинами і комахами-запилювачами є прикладом мутуалізму.

10. Поля та городи є нестабільними екосистемами.

11. Стабільні екосистеми мають високу продуктивність.

12. Стабільні екосистеми мають значне видове різноманіття.

ІІ рівень

І. Закінчити фрази.

Варіант І

1. Територія, в межах якої поширені особини певного виду, — _____.

2. Частина природи, яка забезпечує всі вимоги особин виду до умов існування, — _____.

3. Підтримання оптимальної чисельності кожного виду в екосистемі внаслідок їх взаємного пристосування — _____.

Варіант ІІ

1. Окремі елементи середовища існування — _____.

2. Сукупність особин певного виду, що мешкають у певній частині його ареалу, — _____.

3. Групи організмів, пов’язані харчовими відносинами, — _____.

ІІ. Задачі з екології.

Оберіть вірні (варіант І) і невірні (варіант ІІ) варіанти відповіді.

1. Загальна кількість особин у популяції залишається відносно сталою, оскільки:

а) щороку гине приблизно однакова кількість особин;

б) інтенсивність розмноження організмів залежить від густоти популяції;

в) фактори середовища протидіють репродуктивному потенціалу популяції;

г) процеси розмноження припиняються після того, як чисельність популяції перевищить певний рівень;

д) умови середовища залишаються майже незмінними;

е) процеси народжуваність і смертність урівноважені.

2. Наводимо характеристику двох екосистем А і Б.

Екосистема А: видова різноманітність — 20 видів рослин і 20 видів тварин, біомаса — 25 тонн.

Екосистема Б: видова різноманітність — 10 видів рослин і 20 видів тварин, біомаса — 25 тонн.

Визначте, яка з екосистем є стійкішою.

а) Б стійкіша за А, оскільки видова різноманітність менша;

б) Б стійкіша за А, оскільки більший відсоток тварин;

в) стійкість однакова внаслідок рівності біомаси;

г) стійкість Б менша, оскільки менша видова різноманітність.

3. Агроценози є нестабільними екосистемами, оскільки:

а) мають високу продуктивність;

б) мають незначну видову різноманітність;

в) мають високу біомасу;

г) можливе масове розмноження бур’янів та шкідників.

ІІІ рівень

І. Розв’яжіть задачі.

Варіант І

1. Складіть ланцюг живлення, до якого входять такі види: коники, форель, людина, трава, жаби. Харчуючись фореллю, може існувати одна людина. Яку кількість людей може прогодувати ця екосистема, якщо вони:

а) харчуватимуться жабами;

б) харчуватимуться кониками;

в) будуть вегетаріанцями.

Чому первісна людина не могла бути консументом більш ніж ІІ порядку?

2. У Великобританії благородний олень здавна вважався об’єктом королівського полювання. Єгері прагнули, щоби в лісах було якомога більше цих тварин, але їх прагнення не завжди справджувалися. Яка кількість благородних оленів може існувати в лісі площею 100 га, продуктивність якого 12 т/га, якщо маса тіла оленя 300 кг і він споживає не більше 25 % щорічного приросту? Що станеться, якщо кількість оленів виявиться більшою за вирахувану вами?

Варіант ІІ

Складіть ланцюг живлення, до якого входять такі види: риба, планктон, тюлені, білий ведмідь.

а) Яка площа екосистеми моря необхідна, щоб прогодувати одного білого ведмедя масою 750 кг? Продуктивність моря 3 т/га.

б) Яка площа морської екосистеми необхідна, щоб прогодувати кита масою 30 т? Поясніть різницю в отриманих результатах.

3. У заповідниках з метою регулювання рослинної біомаси необхідно утримувати певну кількість рослиноїдних тварин. Площа заповідника «Михайлівська цілина» біля 200 га, первинна продуктивність цілинного степу — 6 т/га. Яку кількість косуль можна утримувати в цьому заповіднику, щоб вони споживали не більше 10 % щорічного приросту. Маса косулі 30 кг. Яким чином регулювати чисельність цих тварин і чи потрібно це робити?

Рівень IV

І. Дайте відповідь на запитання.

Варіант І

Доведіть, що екосистема — не безладне скупчення організмів, а складна біологічна система.

Варіант ІІ

Що сьогодні обирає людина: продуктивність агроценозів чи стабільність природних екосистем? Чи вірний цей вибір?

Оцініть свою роботу.

I рівень. Кожна вірна відповідь — 0,5 бала, максимально — 3 бали.

II рівень. Кожна вірна відповідь, кожна вірно розв’язана задача — 0,5 бала, максимально — 3 бали.

III рівень. Кожна задача розв’язана вірно, з вірною відповіддю на додаткове запитання — 1,5 бала; без правильної відповіді на запитання — 1 бал; розв’язана частково — 0,5 бала, максимально — 3 бали.

IV рівень. Повна відповідь на запитання — 1,5 бала; кожен вірний підпис до малюнка — 0,5 бала, максимально — 3 бали.

Відповіді

I рівень

Варіант І — вірні твердження: 3, 4, 5, 9, 10, 12.

Варіант ІІ — невірні твердження: 1, 2, 6, 7, 8, 11.

II рівень

I. Варіант І: ареал, екологічна ніша, саморегуляція.

Варіант ІІ: екологічні фактори, популяція, ланцюг живлення.

II. Варіант І: 1) б, в, е; 2) г; 3) а, б, г.

Варіант ІІ: 1) а, г, д; 2) а, б, в; 3) в.

III рівень

Варіант І: 1) трава → коники → жаби → форель → людина.

а) 10; б) 100; в) 1000.

2) 100 осіб.

Варіант ІІ: 1) планктон → риба → тюлені → білий ведмідь.

а) 250 га; б) 100 га.

2) 400 осіб.

III. Домашнє завдання

Повторити тему «Біосфера» (географія, 6 клас), повторити урок 8. Підготувати повідомлення «Проект “Біосфера-2”».

 

Біологія. – 2007. – № 7.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -