Конспект уроку на тему "Внутрішня будова й особливості процесів життєдіяльності птахів"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Мамчур Є. І., учитель біології Погребищенської ЗОШ, Вінницька обл

Цілі: надати учням знання про особливості внутрішньої будови птахів у зв’язку з їх пристосуванням до польоту; сприяти усвідомленню учнями понять про взаємозв’язок будови внутрішніх органів з виконуваними функціями; розвивати інтелектуальні здібності, логічне мислення, вміння учнів працювати з підручником і додатковою літературою, робити висновки; виховувати спостережливість, увагу, працьовитість; любов до навколишнього середовища.

Тип уроку: засвоєння нових знань та формування вмінь.

ХІД УРОКУ

I. Емоційне налаштування

II. Повторення вивченого матеріалу

Клас ділиться на три рівні: середній, достатній, високий. Проводиться диференційована робота.

Перший рівень (середній): робота в групах з картками «Термінологічне лото» (зіставити терміни з визначеннями).

Контурне перо — те, що розташоване на крилах і хвості та бере участь у польоті.

Пухове перо — те, що виростає тільки на холодний період року і суцільно вкриває все тіло.

Цівка — відділ задньої кінцівки, видозмінена стопа.

Кіль — виріст грудини, до якого кріпляться грудні м’язи, розвинений тільки у літаючих птахів.

Куприкова залоза — єдина залоза на тілі у птахів, виробляє жирову речовину.

Червоні м’язи — ті, що густо пронизані кровоносними судинами і здатні до тривалої напруженої роботи.

Піддзьобок — видозмінена нижняя щелепа, єдина рухлива частина черепа у більшості птахів.

Линька — здатність птахів змінювати пір’яний покрив.

Другий рівень (достатній): робота в парах — взаємоопитування за заздалегідь підготовленими питаннями, взаємоперевірка, взаємооцінювання.

Третій рівень (високий): робота в парах

— завдання творчого характеру:

• доведіть, що скелет птаха добре пристосований до польоту;

• поясніть вираз «Як з гуски вода»;

• проаналізуйте риси пристосованості до польоту в зовнішній будові птаха;

• чому більшість птахів сплять, сидячи на гілках, і не падають з них?

Одна пара учнів працює біля дошки, складає схему:

Скелет птаха

Скелет голови

Скелет тулуба

Скелет передньої кінцівки

Скелет задньої кінцівки

Завдання: розподілити назви кісток за відцілами скелета і вказати ті, що в організмі птахів відсутні:

Хребці, зяброві дуги, гомілкова, ребра, ключиця, наддзьобок, стегнова, лопатки, тазові, уростиль, мала гомілкова, фудина, зуби, куприкова йстка.

III. Повідомлення теми, мети уроку. Мотивація

Записи на дошці:

1) Проблема: ускладнення у будові птахів, що виникли у зв’язку з пристосуванням до польоту

2) Особливі риси внутрішньої будови птахів:

• теплокровність;

• прискорений інтенсивний обмін речовин;

• полегшена будова тіла.

Учитель. Під час вивчення зовнішньої будови і скелета птахів ми постійно концентрували свою увагу на проблемі. Давайте згадаємо її. (Звертає увагу учнів на запис на дошці.) Як ви вважаєте, чи існують такі пристосування і у внутрішній будові птахів?

Отож, сьогодні ми продовжуємо розв’язувати це питания і розглядаємо внутрішню будову птахів порівняно з плазунами.

ІV. Засвоєння й усвідомлення системи знань нового матеріалу

1. Ускладнення в будові птахів, причини їх виникнення

Вступне слово вчителя, аналіз запису на дошці.

2. Травна система птахів

Учні самостійно опрацьовують цей матеріал за підручником, у парах працюють з опорним конспектом (див. додаток), заповнюючи порожні клітинки.

Повідомлення учнів (випереджальні завдання): «Пташине молоко», «Зуби у шлунку».

3. Система органів дихання. Дихання птахів під час польоту

• Актуалізація знань про органи дихання у плазунів (робота в парах з опорним конспектом: з’єднати стрілочками послідовні відділи дихальної системи). Обговорення.

• Повідомлення учня «Дихання птахів під час польоту»; доповнення схеми опорного конспекту на основі інформації з повідомлення.

• Формулювання висновків за питаннями (метод «Коло думок»):

1) Чому саме птахам притаманне подвійне дихання?

2) Чим унікальний цей спосіб дихання порівняно з іншими?

3) Які переваги отримують птахи завдяки подвійному диханню?

4. Кровоносна система, її будова, особливості функціонування; забезпечення теплокровності та інтенсивного обміну речовин

• Творчо-пошукова робота на основі таблиці «Еволюція кровоносної системи хордових тварин»; актуалізація опорних знань.

• Розповідь учителя про появу теплокровності, її переваги та значення у житті птахів.

Робота в парах з опорним конспектом, заповнення пропущених місць, зачитування.

5. Видільна система птахів: особливості функціонування

• Розповідь учителя про спрощення у будові як один зі шляхів адаптації до умов життя на прикладі видільної системи у птахів.

• Установлення причинно-наслідкових зв’язків між будовою та виконуваними функціями видільної системи (проблемна ситуація): доведіть, що звичайна будова видільної системи заважала б птахам під час польоту.

V. Закріплення та узагальнення вивченого матеріалу. Формулювання висновків

1. Біологічна вікторина «Скарбничка цікавих питань»

• Чому в разі сильного морозу птахи настовбурчують пір’я?

• В одній з п’єс відомого російського драматурга О. Островського героїня ставить таке питання: «Чому люди не літають? Я запитую, чому люди не літають так, як птахи?..» Чи можете ви відповісти на це питання?

• Чому в птахів, які втратили здатність до польоту, кіль значно менший за розміром порівняно з літаючими?

• Яке значення для людини має те, що у птахів дуже інтенсивний обмін речовин? (Знищення шкідливих комах у великій кількості)

2. Підбиття підсумків проблеми уроку (метод «Мікрофон»)

По класу передається уявний мікрофон, учні дають інтерв’ю.

• Які пристосування до польоту виникли у внутрішній будові птахів?

• Що нового з’явилося у внутрішній будові птахів порівняно з плазунами? Чому виникли такі зміни?

VI. Рефлексія

1. Що нового і цікавого ви дізналися сьогодні на уроці?

2. Чи буде корисним для вас у майбутньому матеріал цього уроку?

VII. Домашнє завдання

Опрацювати параграф у підручнику.

Середній рівень: скласти словник нових термінів.

Достатній рівень: заповнити таблицю.

Пристосування птахів до польоту

Системи органів

У чому проявляється пристосування

Опорно-рухова

 

Травна

 

Дихальна

 

Кровоносна

 

Видільна

 

Високий рівень: скласти універсальну «шпаргалку» з вивченої теми (довільна форма).

Додаток

 

Біологія. – 2007. – № 7.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -