Конспект уроку на тему "Відносна молекулярна маса речовини. її обчислення за хімічною формулою"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Лохвицька М.Ф., вчитель хімії ЗОШ І-ІІ ступенів с. Шипівці, Тернопільська обл.

Мета: поглибити поняття про хімічну формулу, її використання для розрахунків; дати поняття про відносну молекулярну масу; навчити визначати відносну молекулярну масу простих і складних речовин за їх  формулами;

Розвивати навички визначати валентності елементів у сполуках, проводити обчислення за хімічними формулами;

Виховувати інтерес до вивчення хімії, розширювати науковий світогляд, здійснювати естетичне виховання.

Обладнання: періодична система хімічних елементів, комп’ютер, телевізор, лото білети.

Базові поняття та терміни: відносна молекулярна маса, відносна атомна маса, валентність, індекс, кількість атомів елементів, хімічна формула.

Тип уроку:   формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу (Слайд 1-3)

Дзвоник всім нам дав наказ –

До роботи, швидше в клас.

Біля парти станьте чемно –

Хай мине час недаремно.

Епіграф уроку: Чого б ти не навчався, ти навчаєшся для себе. Петроній

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Дітям потрібно було підібрати по два-три елементи за валентністю у  сполуках з Оксигеном :

Одновалентні: К, Na, Li

Двовалентні: Са, Mg, Ba

Тривалентні: Al, Fe, Cr

Чотиривалентні: С, Si, N.

IIIАктуалізація і поглиблення знань (Слайд 4)

Питання для обговорення

•      Що вивчає хімія?

•      Як поділяються хімічні речовини?

•      Що таке прості речовини, і які речовини називаються складними?

•      Які хімічні величини ми з вами вже вивчили?

Завдання 1 (Слайд 5-7)

За відносними атомними масами розгадайте кросворд

По вертикалі: 1 – 108; 2- 129

По горизонталі: 1 – 39; 2 – 222; 3 – 16; 4 – 27;        5 – 127,5; 6 – 63,5.

           

1

   

2

 
       

1

К

А

Л

І

Й

 
         

2

Р

А

Д

О

Н

           

Г

   

Д

 

3

О

К

С

И

Г

Е

Н

     

4

А

Л

Ю

М

І

Н

І

Й

   
         

5

Т

Е

Л

У

Р

           

У

       

6

К

У

П

Р

У

М

       
 

Завдання 2 (Слайд 8)

Хрестики-нулики

Fe2O3

H2S

HCl

CaO

HI

AgCl

Na2O

Cu2O

Al2O3

 

Виграшний шлях – одновалентні елементи у сполуках

ІV. Мотивація навчальної діяльності. (Слайд 9) Повідомлення теми та мети уроку (Слайд 10)

Перед тим, як почати нову тему, я хотіла б, щоб ви зосередилися на таких поняттях, які ми з вами вже вивчали. Давайте згадаємо:

•      Що таке відносна атомна маса?

•      Як вона позначається?

•      Де можна знайти значення відносної атомної маси хімічних елементів?

•      Як ви думаєте, чи можна за допомогою цього значення знайти масу молекули?

•      Як це можна зробити?

А досконало навчитися обчислювати відносну молекулярну масу ми зможемо на сьогоднішньому уроці, тема якого:

Відносна молекулярна маса речовини, її об­числення за хімічною формулою

V. Вивчення нового матеріалу

Так що ж таке молекулярна маса? (Слайд 11)

        Молекулярна маса — це маса однієї молекули певної речовини.

•  А якщо для визначення молекулярної маси використовувати наве­дені в таблиці відносні атомні маси?

         Відносна молекулярна маса— це фізична величина, що показує, у скільки разів маса певної молекули більша за 1/12 маси атома Карбо­ну — 12.

Одиниця вимірювання: [Мr.] = а.о.м.

-  Обчислимо відносні молекулярні маси для наведених речовин.

Н2О, Н2SO4 та Ca(OH)2(Слайд 12)

Мr2O)=2Аr(H)+Ar(O)=2×1+16=18

Мr2SO4)=2Аr(H)+Ar(S)+4Ar(O)=2×1+32+4×16=98

Мr(Са(ОН)2)= Аr(Са)+(Ar(O)+ Аr(H))×2=40+(16+1)×2=74

Отже, хімічна формула речовини дозволяє обчислити відносну мо­лекулярну масу речовини. Та для цього потрібно враховувати індекси, або кількість атомів елемента в молекулі.

VI. Формування вмінь і навичок

Завдання 1. (Слайд 13)

Визначте відносну молекулярну масу

•      Fe  (56)

•      CaCO3 (100)

•      K2O (94)

•      O2 (32)

•      CuO (80)

•      Na2SO4 (142)

Завдання 2. (Слайд 14)

А зараз я пропоную вам пограти у хімічне лото. Перед вами барабан, який буде вказувати нам на хімічні формули. У вас будуть лото білети, у яких зазначені числа. Серед них є і відносні молекулярні маси запропонованих речовин. Знайдіть їх. Переможцем стане той, у кого на ігровому полі буде закреслена одна горизонталь.

}    (Сполуки Na2O, NaI, H2O, HI, KCl, NH4OH, NaOH)

Завдання 3 (Слайд 15)

Складіть за відомою валентністю формули речовин та визначте їх відносну молекулярну масу.

FeCl

PO

NH

CaO

V. Узагальнення знань

Продовжіть речення

На сьогоднішньому уроці ми вивчили…

Відносна молекулярна маса це - …

Вона позначається як …

Відносна молекулярна маса речовини визначається як сума …

VI. Домашнє завдання

Прочитати § 9 с. 73

Виконати завдання 1-2 с.

VIІ.Підбиття підсумків уроку

Учитель та учні підводять підсумки, виставляють оцін­ки, що враховують усі завдання.

 

 

Література

1.  Лашевська Г.А. Хімія: 7 кл.: Підручн.для загальноосвіт. Навч. Закл. – К.: Генеза, 2007. – 200 с.: іл..

2.  Усі уроки хімії. 7 клас/ І. Ю. Старовойтова, О.В. Люсай.-Х.: Вид. група "Основа", 2007.-144 с.

Додатки

Білети для хімічного лото

62

18

22

40

 

62

22

128

40

 

17

18

128

40

15

56

48

64

15

56

48

64

15

56

48

64

17

34

150

20

17

34

150

20

62

34

150

20

43

35

128

70

43

35

18

70

43

35

22

70

 

62

18

48

40

 

62

18

128

40

 

48

18

128

40

15

56

128

34

15

56

48

64

15

56

62

64

17

64

150

20

17

34

150

20

17

34

70

20

43

35

22

70

43

35

22

70

43

35

22

150

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -