Конспект уроку на тему: "Природа Українського Полісся"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

В. І. Панкевич, «НВК Знамянська ЗШ №2 – ліцей» Кіровороградська обл.

Мета уроку:

сформувати систему знань про географічне положення, межі, розміри, характерні риси природних комплексів і сучасних ландшафтів зони міша­них хвойно-широколистих лісів; сприяти розумінню взаємозв'язків між компонентами природи; навчати використовувати раніше отримані знання у новій ситуації; удосконалювати навички та уміння складати комплексну характеристику природної зони; формувати вміння використовувати різні джерела географічної інформації; розвивати творчі здібності учнів; виховувати любов до природи, формувати в учнів почуття свідомих громадян, господарів своєї країни.

Тип уроку: комбінований.

Форма проведення: урок-дослідження.

Основні поняття: ПТК, природна зона, ландшафт, природні заповідники, національний природний парк, заказник.

Наочність і обладнання: фізична карта України, карта «Природні зони України», підручники, атласи, таблиця «Що дає 1 га лісу», комп'ютерні презентації.

Хід уроку

І. Організаційний етап

Учитель. Доброго всім дня. Усіх вітаю на нашому сьогоднішньому уроці. Сподіваюсь, що всі присутні добре себе почувають і готові плідно і активно працювати на уроці. Тож бажаю всім успіхів

ІІ.Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Бесіда

·        Що таке природний комплекс?

·        Що таке антропогенний комплекс?

·        Що таке природна зона?

·        У скількох природних зонах розташована Україна?

III. Мотивація навчальної діяльності

Є дивний край під небом голубим,

Де навіть крихітна рослинка серце гріє.

«Котячих лапок» сухоцвітний дим

У дотику всіх ласкаво леліє.

Тендітної росички білий цвіт

Там в очі дивиться беззахисно і чисто.

 А на болотах журавлиний слід

Обсипав хтось рубіновим намистом.

Там синє небо впало у поля.

Палахкотить вогнем зеленкуватим,

І кучерявиться співанками земля,

Коли на роси льон кладуть дівчата.

Там до молитви кличе хвойний ліс,

До танцю зве березове узлісся.

Хто в цім краю родився, жив і ріс,

Той коренем душі у нього врісся.

Учитель. Саме цими рядками поезії Степана Пальчевського хотілося б розпочати сьогоднішню зустріч, яка є першою у циклі уроків, присвячених вивченню природних зон України.

Отже, на сьогоднішньому уроці ми будемо говорити про Українське Полісся.

Сама назва «Полісся» означає «район суцільного поширення лісів».

Прийом «Подорож у слово»

  У європейському лісництві лісом вважають земельну власність з деревним покриттям кронами більш ніж 10% і площею більше як 0,5 га. Дерева мають бути здатні досягти мінімальної висоти 5 метрів. За лісовою енциклопедією, ліс - один з основних типів рослинності, що складається із сукупності деревних, чагарникових, трав'янистих та інших рослин (мохи, лишайники), включаючи тварин та мікроорганізми, що біологічно взаємопов'язані і впливають одне на одного і на навколишнє середовище.

  За Лісовим кодексом України, ліс - це сукупність землі, рослинності, в якій домінують дерева та кущі, тварин, мікроорганізмів та інших природних компонентів, що у своєму розвитку біологічно взаємопов'язані, впливають одне на одного і на навколишнє середовище.

  За висловом Будди, ліс - це особливий, безмежно добрий і безмежно щедрий організм, який не просить нічого для підтримки свого існування і який великодушно розсипає продукти власної життєдіяльності; він бере під захист усіх живих істот і пропонує тінь навіть лісорубові, який знищує його.

IV. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Ознайомлюючись з природою Українського Полісся, ми будемо використовувати відомий уже вам типовий план характеристики природної зони, який є у вашому «Пораднику для розумників».

Провести дослідження нам допоможуть такі джерела географічної інформації: географічні карти, ілюстрації, таблиця, підручник, комп'ютерні презентації тощо.

1. Географічне положення

Робота з атласом

Завдання. Використовуючи карти атласу, дайте характеристику географічного положення Українського Полісся.

2. Рельєф, геологічна будова, корисні копалини

Робота з атласом

Завдання. Проаналізувати тектонічну карту, геологічну карту, карту мінерально-сировинних ресурсів.

Отже, переважання низовинного рельєфу може бути однією з причин заболоченості Полісся.

Розповідь учителя

На формування рельєфу Українського Полісся значний вплив мало четвертинне зледеніння. Найтиповішими льодовиковими формами рельє­фу, що зустрічаються в цій місцевості, є: піщані (зандрові) поля, що утворили на краю льодовика його талі води; залишені льодовиком моренні відклади; довгі (до 20-30 км) пасма - ози, що переважно утворювалися в тріщинах льодовика, якими стікали талі води; відшліфовані кристалічні камені (часто дуже великі) північного походження - валуни та інші. Прикладом найдовшого підвищення льодовикового походження є Волинське пасмо, яке складається з похилих горбів і д виділяється в рельєфі.

Робота з атласом

З тектонічною будовою території пов'язані корисні копалини Полісся. У місцях неглибокого залягання Українського кристалічного щита є великі поклади кристалічних порід - гранітів, базальтів, лабрадориту. Особливо великим попитом користуються знані у світі житомирські граніти, що широко застосовують для виготовлення скульптур, як облицювальний матеріал. На півдні Полісся залягають гончарні глини, крейда, пісковики. На півночі Рівненщини є розсипне родовище якісного бурштину. На північному заході Волинської області виявлено великі скупчення самород­ної сірки. Типовим природним багатством всього Полісся є торф. Заторфованість ґрунтів Українського Полісся становить 4,3 % усієї їхньої площі. Торф - це цінна сировина для виробництва добрив. Однак торфовища України внаслідок широкомасштабної меліорації перебувають під загрозою знищення.

Поліський торф ми можемо придбати в магазинах живих квітів і використати як добриво для кімнатних квітів.

3. Клімат українського Полісся

Прийом «Проблема»

У південних районах Поліської низовини і на прилеглих територіях вирощують таку теплолюбну культуру, як абрикос. Тоді як на розміщеній значно південніше Подільській височині цю садову культуру вирощують дуже рідко.

Гіпотеза - клімат Українського Полісся континентальний м'який.

Феномен клімату Українського Полісся полягає в тому, що висота над рівнем моря території значно нижча (особливо на заході) за абсолютну висоту прилеглих з півдня височин. Ця різниця становить 100-150 метрів. Тому в цій місцевості спостерігають потепління клімату північних те­риторій внаслідок поступового зниження їх абсолютних висот, а також різного літологічного складу ґрунтоутворювальних порід (пісок на півночі нагрівається швидше, ніж лес чи лесовидний суглинок на півдні). У більш північних регіонах влітку зростає тривалість дня. Річна температура повітря знижується в східному і північно-східному напрямках. Вона становить +7,1 °С на заході та +6,4°С на сході. Середні температури січня змінюються із заходу на схід від -4 до -8 °С, липня - від +17 до +19 °С

Між вологішими західними і сухішими східними районами Полісся простежують певну відмінність у кількості опадів. Якщо на заході пе­ресічно за рік випадає 550-600 мм опадів, то на сході - 500-550 мм. Більше ніж половина кількості опадів припадає на літо й початок осені. Середня висота снігового покриву становить від 40 см на заході до 20 см на сході. Випаровуваність не перевищує 450 мм. Таким чином коефіцієнт зволоження досягає найвищих показників та становить понад 1. Надлишок зволоження - це ще одна причина, що пояснює заболоченість території Полісся.

4) Внутрішні води

Робота з атласом

Полісся - найбільший в Україні природний нагромаджувач прісної води. Тут у потужних піщаних відкладах, під якими знаходяться водонепроникні горизонти, зосереджені великі запаси високоякісної прісної води, яку споживає майже половина усього населення України. Полісся має густу річкову мережу. Майже всі річки є притоками Прип'яті та Дніпра. Серед них Случ, Стир, Тетерів, Десна, Ірпінь, Сейм та багато інших.

Робота з підручником

Для поліських річок характерне снігове та дощове живлення. Українське Полісся - це озерний край. Тут виділяють два поозерні райони: це відоме Шацьке поозер'я, де на невеликій площі зосереджено понад 30 різних за площею озер. Другий район охоплює значну площу в долинах Прип'яті та її правих приток. Тут знаходиться близько сотні озер.

Прийом «Поетична сторінка»

Однією з найвідоміших гідрологічних пам'яток Українського Полісся є озеро Нечемне, з яким пов'язана одна з найславетніших сторінок культури українського народу. Адже саме це урочище надихнуло велику українську поетесу Лесю Українку на створення поетичної драми-феєрії «Лісова пісня». Пролог, яким починається драма, поетеса писала, як-то кажуть, з натури: «Старий, густий предковічний ліс на Волині. Посеред лісу проста галявина з плакучою березою і великим престарим дубом. Галява скраю переходить у куп'я та очерети, а в одному місці яро-зелену драговину - то береги лісового озера, що утворилось з лісового струмка. Струмок той вибігає з гущавини лісу, впадає в озеро, потім, по другім боці озера, знову витікає і губиться в хащах. Саме озеро - тиховодне, вкрите ряскою та лататтям, але з чистим плеском посередині. Місцина вся дика, таємнича, але не понура - повна ніжної задумливої поліської краси».

5. Ґрунтово-рослинний покрив

Робота з атласом

У Поліссі на підвищених формах рельєфу поширені дерново-підзолисті та піщані ґрунти, що займають 95 % території зони. Низовинні елементи рельєфу вкриті дерновими ґрунтами, які в нижній частині оглоєні. На продуктах вивітрювання вапнякових порід утворюються дерново- карбонатні ґрунти. Подекуди трапляються перегнійно-карбонатні, сірі лісові ґрунти та чорноземи опідзолені. На значній території в зоні лісів поширені торфово-болотні ґрунти та торфовища, які розміщені переважно в її північній частині. Великі площі Полісся зайняті мішаними і хвойними лісами. Саме ліси є найбільшим багатством зони. Тут ростуть різноманітні за складом лісоутворювальних порід ліси.

Прийом «Словникова робота»

Завдання: Дайте визначення типів лісів

Бори-

Субори-

Сугрудки-

Груди-

Вільхи-

Рамені-

Березняки-

Опілля-

Учнівська презентація «Рослини Українського Полісся»

6) Тваринний світ

Учитель. Тваринний світ зони різноманітний, переважають ті види, які пристосувалися до життя у лісі.

Учнівська презентація «Тварини Українського Полісся»

7. Що нам дає ліс?

Бесіда

Деревина для будівництва:

·        пиломатеріали;

·        фанера;

·        пресована і клеєна деревина;

·        технологічні тріски;

·        деревні плити.

Продукція хімічної переробки деревини:

·        скипидар;

·        етанол;

·        каніфоль;

·        кормові дріжджі;

·        деревне вугілля;

·        целюлоза;

·        папір,

·        картон;

·        штучний шовк.

Рекреаційні властивості лісу:

·        санітарно-гігієнічні та оздоровчі;

·        культурно-естетичне значення лісу;

·        поглинання С02, збагачення атмосфери 02, затримування шкідливих речовин.

Додаткові цінності лісу:

·        рослинна технічна сировина;

·        лікарська сировина і вітаміни;

·        рослинні харчові продукти;

·        кормові угіддя;

·        бджільництво;

·        мисливство (м'ясо звірів і птахів, хутро).

Захисні властивості лісу:

·        берегозахисні;

·        ґрунтозахисні;

·        зміцнення гірських схилів і ярів;

·        закріплення пісків;

·        снігозахисні;

·        полезахисні.

8) «Що дає 1 га лісу?»

 Робота з таблицею

Гриби - 68 кг.

Мед - 100-200 кг.

Живиця - 650 кг.

Трава - 10-20 ц.

Гілковий корм - до 2 т.

Продукція мисливства (копитні) – 620 кг.

«Основні риси природи фізико-географічних областей Українського Полісся»

План

ВолинськеПолісся

Мале Полісся

Житомирське Полісся

Київське Полісся

Чернігівське Полісся

Новгород-Сіверське Полісся

Географічне положення

 

 

 

 

 

 

Рельєф

 

 

 

 

 

 

Клімаичні

особливості

 

 

 

 

 

 

Заболоченість

 

 

 

 

 

 

Лісистість

 

 

 

 

 

 

·        Дикорослі ягідники (чорниця, брусниця, лохина, малина, ожина, суниця) - 170-450 кг.

·        Хвойний екстракт - 5 кг.

·        Хвойне борошно - 6 т.

·        Хлорофіло-каротинова паста - 20 кг.

·        Березовий луб для дьогтю - 6 т.

·        Березовий сік - 10 т.

·        Лікарська технічна сировина (конвалія, звіробій, безсмертник, мучниця тощо) - 30 кг.

Учнівська презентація «Дари лісу»

V. Закріплення та корекція вивченого матеріалу

Прийом «Роблю висновок»

Зробіть висновки про особливості зони мішаних лісів

VI. Підсумки уроку.

Прийом «Мене вразило…»

Учні називають один факт з вивченого продовж уроку матеріалу, який їх вразив.

Оцінювання роботи на уроці

VIІ. Домашнє завдання

·        Усім опрацювати матеріали §        .

·        Тим, хто бажає отримати більш широкі знання про Полісся, заповнити таблицю.

·        Творче завдання для охочих - створити публікацію в програмі Publisher або презентацію в програмі Power Point на тему «Природоохоронні території Українського Полісся»

Основа. Географія - 2012.- № 1.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -