Конспект уроку на тему "Подорож до міста Металів"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Маневська А. В., учитель хімії вищої категорії, старший учитель СШ № 10, м. Суми

Цілі уроку: узагальнити знання про фізико-хімічні властивості металів, основні способи їх одержання; розвивати інтерес до хімії, швидкість логічного мислення, активність, продовжувати формувати вміння користуватись додатковою хімічною літературою, виконувати хімічний експеримент.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Основні методи і форми проведення уроку: фронтальна бесіда, гра-змагання, демонстрація дослідів, диференційована лабораторна робота.

Міждисциплінарні зв’язки: фізика.

Обладнання: таблиця Д.І. Менделєєва, реактиви до дослідів, дидактичний матеріал, кодоскоп, хімічний посуд, фільтрувальний папір, виставка літератури до теми «Метали».

ХІД УРОКУ

На білому халаті у кожного учня приколота емблема, яка символізує найбільш важливі й розповсюджені метали таблиці Д.І. Менделєєва.

Учитель. В одному царстві, в одній із держав розташована Країна хімічних наук. Учитись там легко і цікаво. Ось і сьогодні, друзі, ми здійснимо подорож до одного з міст цієї країни, яке називається місто Металів. І, як у будь-якій казці, на шляху нас чекають різні перешкоди, здолати які допоможуть здобуті раніше знання. Ми подорожуємо з вами до міста Металів.

У цій подорожі є проводжаючі, екскурсоводи та екскурсанти. Зараз ми вирішимо, хто до якої групи потрапить. Для цього необхідно відповісти на такі запитання.

Учитель проводить фронтальну бесіду, ставлячи питання репродуктивного характеру.

1. Як класифікують хімічні елементи? (На метали й неметали)

2. Що покладено в основу класифікації? (Число електронів на зовнішньому енергетичному рівні)

3. Яких елементів більше — металів чи неметалів? (80 хімічних елементів — метали)

4. Дe розташовані метали у періодичній таблиці хімічних елементів Д. І. Менделєєва? (У лівій і нижній частині таблиці, під діагоналлю Бор — Астат)

5. Який тип хімічного зв’язку і кристалічної ґратки в металах? (Металічний хімічний зв’язок і металічна кристалічна ґратка)

6. Чому метали І групи головної підгрупи називають лужними? (Реагують з водою, утворюючи луги)

7. Назвіть найактивніший лужний метал. (Цезій)

8. Перелічіть фізичні властивості металів. (Електропровідність, теплопровідність, пластичність, металічний блиск та ін.)

9. Як ви поясните металічний блиск? (Добре відбивають електромагнітні хвилі)

10. Які найбільш блискучі метали вам відомі? (Срібло та індій — застосовуються для виготовлення дзеркал)

11. Який метал є найбільш пластичним? (Золото)

12. Які метали є найкращими провідниками електричного струму? (Срібло, мідь)

13. Чим визначаються хімічні властивості металів? (Здатністю їх атомів легко віддавати свої валентні електрони й перетворюватися на позитивні йони)

14. Перелічіть метали, що входять до складу організму людини. (Ферум, Магній, Натрій, Кальцій, Цинк, Калій)

Після опитування вчитель пропонує підняти картки: червона — відповіли на всі запитання (екскурсоводи), синя — більше половини вірних відповідей (екскурсанти), жовта — менше ніж половина (проводжаючі, яким дозволено користуватися підручником).

Учитель. Перша наша зупинка — «Графічна».

Учнів поділяють на групи та пропонують прослухати характеристику металу. Кожна група повинна записати номери лише тих пунктів характеристики, що відповідають обраному цією групою металу.

Перша група — Натрій.

Друга група — Купрум (мідь).

Характеристика металу

1. Активний Me.

2. He витискує водень із розчинів кислот.

3. У результаті взаємодії з водою утворює луг.

4. Теплопровідний.

5. Є металом побічної підгрупи.

6. Має постійну валентність.

7. Утворює перекісні сполуки.

8. Загальна формула вищого оксиду — RО.

9. Легко ріжеться ножем.

10. Має металічний блиск.

11. Належить до легких металів.

12. Є радіоактивним.

13. Забарвлює полум’я в жовтий колір.

14. Поширений у земній корі у вільному стані.

(Відповіді: Na — 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13; Сu — 2, 4, 5,8, 10, 14)

Відповіді учні порівнюють з відповідями на кодоскопі. При цьому вони обмінюються роботами. Оцінюють роботу самі учні.

Учитель. Наступна наша зупинка — «Експериментальна». (Демонструє досліди, які необхідно пояснити. Проводити досліди йому можуть допомагати учні-лаборанти.)

Дослід 1. Взаємодія міді з розчином НСl (хлоридної кислоти).

Дослід 2. Взаємодія цинку з розчином НСl (хлоридної кислоти).

— Що спостерігаємо у першому та другому випадках? Чому?

Дослід 3. Взаємодія калію з водою (н. у.).

Дослід 4. Взаємодія цинку з водою (н. у.).

— Що спостерігаємо? Чому?

Дослід 5. Взаємодія розчину купрум(II) хлориду з цинком.

Дослід 6. Взаємодія розчину цинк хлориду з міддю.

— Що спостерігаємо? Чому?

Дослід 7. Взаємодія алюмінію із сульфатною кислотою.

Дослід 8. Взаємодія алюмінію з розчином лугу.

— Що спостерігаємо? Яку властивість проявляє алюміній у цих дослідах?

Учитель. Ну, а зараз у нас зупинка «Спортивна». Ми випадково не збилися з дороги. Добре, що до міста Металів зустріли спортивну зупинку.

Учитель пропонує провести ринг з елементами спорту.

Учитель. Я пускаю по рядах аркуші паперу, де кожен із вас повинен записати певну хімічну властивість металів, але щоб властивості не повторювались. Хто на ряду записує останній, той виходить до дошки, зриває одну з пелюсток «ромашки», де записана кислота і метал (наприклад, хлоридна кислота + кальцій), і пише рівняння реакції металу з кислотою (на різних пелюстках «ромашки» записані різні метали і кислоти, метали і неметали, метал і сіль). Усього шість рядів, а пелюсток «ромашки» — п’ять. Отже, кому нe вистачить пелюстки, той буде відповідати на запитання вчителя.

У класі приступаютъ до виконання завдання. Звучить музика.

Після проведеного змагання вчитель віддає аркуші на перевірку екскурсоводам, один з яких коментує запис на дошці.

Учитель. Наступна зупинка — «Розрахункова». На цій зупинці ми перевіримо, як ви розв’язуєте розрахункові задачі на визначення елемента у формулі сполуки.

Варіант І (перша група учнів)

Задача. Окисненням лужного металлу масою 70 г одержали 150 г його оксиду. Визначте метал.

Дано:

m(Me) = 70 г

m(Me2O) =150 г

Me — ?

Розв’язання

Позначимо Ar(Me) металу через х.

Складаємо пропорцію й обчислюємо х:

;

280х+2240=600х;

320х=2240;

х=7;

Ar(Me)=7.

Me — Li (літій)

Відповідь: метал — літій.

Варіант II (друга група учнів)

Задача. Лужноземельний метал масою 10 г окиснили хлором. При цьому одержали 27,75 г його хлориду. Визначте метал.

Дано:

m(Me) = 10 г

m(MeCl2 ) = 27,75 г

Me — ?

Розв’язання

Позначимо Ar(Me) металу через х.

Складаємо пропорцію й обчислюємо х:

;

10х+710=27,75х;

17,75х=710;

x=40;

Ar(Me)=40.

Me — Ca

Відповідь: метал — кальцій.

Учитель. А зараз зупинка «Перевірочна». На ній ми перевіряємо, як ви вдома попрацювали з довідниками та додатковою літературою і підготували нам відомості про світ металів та його парадокси.

Учні виступають з короткими повідомленнями на теми «Що ви знаєте і чого не знаєте про лужні метали», «Вітамін металургії» (берилій та його сплави), «Коротко про цинк та його сполуки», «Рідкий метал» та ін. (повідомлення підготовлені за Хімічною хрестоматією для учнів 9 класу (К., 1972)).

Учитель. Остання наша зупинка — «Самостійна». Пропонується диференційована робота з визначення йонів металів у розчинах.

Під час виконання роботи звучить музика.

Наприкінці уроку вчитель відзначає кращі відповіді, повідомляє бали, які отримали учні, та підбиває підсумки.

Заключне слово вчителя

На сьогоднішньому уроці ми з вами узагальнили і систематизували знання про будову і властивості металів, їх чисельність та різноманітність, велике значення у житті людини. Більш ніж 80 елементів періодичної системи — метали. У цілому вони схожі один на одного більше, ніж неметали. І разом з тим незчисленні несподіванки в металічному світі. Неможливо за один урок пізнати цей чудовий і цікавий світ елементів. Але сподіваюсь, що наша з вами подорож була цікавою і корисною.

Хімія. – 2007. – №2.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -