Конспект уроку на тему "Кислоти, їх склад, назви, класифікація. Оксигеновмісні та безоксигенові кислоти"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Новосельська Н. В., учитель хімії Христинівської ЗОШ, Черкаська обл.

Цілі: ознайомити учнів зі складом, формулами, назвами і класифікацією кислот; з’ясувати фізичні властивості й поширення їх у природі.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація чуттєвого досвіду й опорних знань учнів

Фронтальна бесіда

1. Що вивчає хімія?

2. На які дві групи поділяють речовини?

3. Чим відрізняються за складом прості та складні речовини?

4. З яким класом складних речовин ви вже знайомі?

5. Які бувають оксиди?

6. Чим відрізняються між собою основні й кислотні оксиди?

7. Які речовини утворюються внаслідок взаємодії кислотних оксидів з водою?

8. Формули яких кислот вам відомі?

II. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель записує на дошці формули кислот, які назвали учні.

Що ви бачите спільного у складі молекул цих речовин?

III. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Тема. Кислоти

Завдання:

1. Вивчити склад, назви і класифікацію кислот.

2. Навчитися визначати валентність кислотного залишку і на основі цього класифікувати кислоти.

3. Отримати знання про одержання деяких кислот.

4. Розглянути поширення кислот у природі та значення для життєдіяльності організмів.

5. Ознайомитися з технікою безпеки під час роботи з кислотами.

IV. Сприйняття учнями нового навчального матеріалу

(Учительська презентація проекту «Кислоти» з використанням комп’ютерних технологій.)

V. Осмислення

Фронтальна бесіда

1. Які речовини відносять до кислот?

2. Що означає вираз «основність кислоти»?

3. На які групи поділяють кислоти за вмістом Оксигену в їх складі?

Робота з картками (індивідуально)

1. З нижченаведеного переліку формул речовин виписати формули кислот, назвати їх і прокласифікувати.

NH3, H2CO3, CH4, H2O, HF, H2O2, H2SO4, CaH2, HNO3, NaOH.

2. З нижченаведеного переліку формул речовин виписати формули кислот, назвати їх і прокласифікувати.

C3H8, H2S, Cu(OH)2, H3PO4, K2O, HF, H2CO3, C2H6, HCl, H2SO3.

3. З нижченаведеного переліку формул речовин виписати формули кислот. Згрупувати їх за такими ознаками:

а) складом;

б) основністю.

C2H4, HI, Ba(OH)2, H2SO4, H2O2, HNO3, H2O, H3PO4, Na2O, H2S, KNO3.

4. Написати формули кислот, яким відповідають такі оксиди:

а) фосфор (V) оксид;

б) сульфур (VІ) оксид;

в) карбон (ІV) оксид;

г) нітроген (V) оксид.

5. Обчислити, яка маса сульфатної кислоти утворюється в результаті взаємодії сульфур (VІ) оксиду масою 8 г з водою.

6. Обчислити, яка маса фосфор (V) оксиду взаємодіє з водою, якщо в результаті цієї взаємодії утворюється ортофосфатна кислота масою 9,8 г.

7. Обчислити, яка маса сульфатної кислоти утворюється в результаті взаємодії сульфур (VІ) оксиду кількістю речовини 2 моль з водою.

8. Складіть формули кислот, які містять такі кислотні залишки:

.

VI. Домашнє завдання

Вивчити § 27 (Буринська Н.М. Хімія, 8 кл.: Підручник для середніх загальноосвітніх шкіл.— К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000.).

Завдання: оксигеновмісні кислоти мають такий склад:

а) Н — 2,2 %; Р — 34,9 %; О — 62,9 %;

б) Н — 0,8 %; Мn — 45,8 %; О — 53,4 %.

Встановити формули кислот.

Хімія. – 2007. – № 4.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -